всички настройки

Limit to suite: [jessie] [jessie-updates] [jessie-backports] [jessie-backports-sloppy] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [buster] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [riscv64] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене за пакети, чиито имена съдържат lxc в всички дистрибуции, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 25 пакета.

Точни попадения

Пакет lxc

Други резултати

Пакет golang-gopkg-lxc-go-lxc.v2-dev

Пакет lava-lxc-mocker

Пакет libclxclient-dev

Пакет libclxclient3

Пакет libclxclient3-dbgsym

Пакет liblxc1

Пакет liblxc1-dbgsym

Пакет lua-lxc

Пакет lua-lxc-dbgsym

Пакет lxc-dbg

Пакет lxc-dbgsym

Пакет lxc-dev

Пакет lxc-templates

Пакет lxc-tests

Пакет lxc-tests-dbgsym

Пакет lxcfs

Пакет lxcfs-dbgsym

Пакет lxctl

Пакет nova-compute-lxc

Пакет python-lxc

Пакет python-lxc-dbgsym

Пакет python3-lxc

Пакет python3-lxc-dbgsym

Пакет vagrant-lxc