всички настройки

Limit to suite: [jessie] [jessie-updates] [jessie-backports] [jessie-backports-sloppy] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [buster] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [riscv64] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене във всички архитектури

Търсене за пакети-източници, чиито имена съдържат ntp в всички дистрибуции, всички раздели и архитектура(и) alpha. Намерени са 20 пакета.

Точни попадения

Пакет-източник ntp

Други резултати

Пакет-източник antpm

Пакет-източник chntpw

Пакет-източник fontpens

Пакет-източник gntp-send

Пакет-източник haskell-mountpoints

Пакет-източник jamnntpd

Пакет-източник libnet-ntp-perl

Пакет-източник libnews-nntpclient-perl

Пакет-източник mountpy

Пакет-източник node-sntp

Пакет-източник ntplib

Пакет-източник ntpsec

Пакет-източник ntpstat

Пакет-източник openntpd

Пакет-източник php-net-nntp

Пакет-източник php-raintpl

Пакет-източник puppet-module-puppetlabs-ntp

Пакет-източник raintpl

Пакет-източник sinntp