wszystkie opcje
wheezy  ] [  jessie  ] [  stretch  ] [  buster  ] [  sid  ]
[ Pakiet źródłowy: texlive-extra  ]

Pakiet: texlive-games (2012.20120611-2)

Odnośniki dla texlive-games

Screenshot

Zasoby systemu Debian:

Pobieranie pakietu źródłowego texlive-extra:

Opiekunowie:

Zasoby zewnętrzne:

Podobne pakiety:

TeX Live: Games typesetting

Setups for typesetting various games, including chess.

This package includes the following CTAN packages:

 bartel-chess-fonts -- A set of fonts supporting chess diagrams.
 chess -- Fonts for typesetting chess boards.
 chess-problem-diagrams -- A package for typesetting chess problem diagrams.
 chessboard -- Print chess boards.
 chessfss -- A package to handle chess fonts.
 crossword -- Typeset crossword puzzles.
 crosswrd -- Macros for typesetting crossword puzzles.
 egameps -- LaTeX package for typesetting extensive games.
 gamebook -- Typeset gamebooks and other interactive novels.
 go -- Fonts and macros for typesetting go games.
 hanoi -- Tower of Hanoi in TeX.
 hexgame -- Provide an environment to draw a hexgame-board.
 othello -- Create othello boards in LaTeX.
 othelloboard -- Typeset Othello (Reversi) diagrams of any size, with
  annotations.
 psgo -- Typeset go diagrams with PSTricks.
 reverxii -- Playing Reversi in TeX.
 schwalbe-chess -- Typeset the German chess magazine "Die Schwalbe"
 sgame -- LaTeX style for typesetting strategic games.
 skak -- Fonts and macros for typesetting chess games.
 skaknew -- The skak chess fonts redone in Adobe Type 1.
 sudoku -- Create sudoku grids.
 sudokubundle -- A set of sudoku-related packages.
 xq -- Support for writing about xiangqi.
 xskak -- An extension to the skak package for chess typesetting.

Znaczniki: Gry i rozrywka: Planszowa, Szachy, Puzzle, Zaimplementowane w: implemented-in::TODO, made-of::font, Stworzone z: TeX, LaTeX i DVI, Rola: Dane aplikacji, Przeznaczenie: use::gameplaying, use::typesetting, Działa z: Drzewa i grafy, Obraz

Inne pakiety związane z texlive-games

  • wymaga
  • poleca
  • sugeruje
  • enhances

Pobieranie texlive-games

Pobierz dla wszystkich dostępnych architektur
Architektura Rozmiar pakietu Rozmiar po instalacji Pliki
all 3 036,0 KiB6 603,0 KiB [lista plików]