Lista plików pakietu librsskit-dev z gałęzi wheezy na architekturę sparc

/usr/include/GNUstep/RSSKit
/usr/lib/GNUstep/Frameworks/RSSKit.framework/Headers
/usr/lib/GNUstep/Frameworks/RSSKit.framework/RSSKit
/usr/lib/GNUstep/Frameworks/RSSKit.framework/Versions/0/Headers/Atom03Parser.h
/usr/lib/GNUstep/Frameworks/RSSKit.framework/Versions/0/Headers/Atom10Parser.h
/usr/lib/GNUstep/Frameworks/RSSKit.framework/Versions/0/Headers/AtomParser.h
/usr/lib/GNUstep/Frameworks/RSSKit.framework/Versions/0/Headers/DOMParser.h
/usr/lib/GNUstep/Frameworks/RSSKit.framework/Versions/0/Headers/DublinCore.h
/usr/lib/GNUstep/Frameworks/RSSKit.framework/Versions/0/Headers/FeedParser.h
/usr/lib/GNUstep/Frameworks/RSSKit.framework/Versions/0/Headers/NewRSSArticleListener.h
/usr/lib/GNUstep/Frameworks/RSSKit.framework/Versions/0/Headers/RSS10Parser.h
/usr/lib/GNUstep/Frameworks/RSSKit.framework/Versions/0/Headers/RSS20Parser.h
/usr/lib/GNUstep/Frameworks/RSSKit.framework/Versions/0/Headers/RSSArticle+Storage.h
/usr/lib/GNUstep/Frameworks/RSSKit.framework/Versions/0/Headers/RSSArticle.h
/usr/lib/GNUstep/Frameworks/RSSKit.framework/Versions/0/Headers/RSSArticleCreationListener.h
/usr/lib/GNUstep/Frameworks/RSSKit.framework/Versions/0/Headers/RSSArticleProtocol.h
/usr/lib/GNUstep/Frameworks/RSSKit.framework/Versions/0/Headers/RSSFactory.h
/usr/lib/GNUstep/Frameworks/RSSKit.framework/Versions/0/Headers/RSSFeed+Fetching.h
/usr/lib/GNUstep/Frameworks/RSSKit.framework/Versions/0/Headers/RSSFeed+Storage.h
/usr/lib/GNUstep/Frameworks/RSSKit.framework/Versions/0/Headers/RSSFeed.h
/usr/lib/GNUstep/Frameworks/RSSKit.framework/Versions/0/Headers/RSSFeedProtocol.h
/usr/lib/GNUstep/Frameworks/RSSKit.framework/Versions/0/Headers/RSSKit.h
/usr/lib/GNUstep/Frameworks/RSSKit.framework/Versions/0/Headers/RSSLinks.h
/usr/lib/GNUstep/Frameworks/RSSKit.framework/Versions/0/RSSKit
/usr/lib/GNUstep/Frameworks/RSSKit.framework/Versions/0/libRSSKit.so
/usr/lib/GNUstep/Frameworks/RSSKit.framework/libRSSKit.so
/usr/lib/libRSSKit.so
/usr/share/doc-base/rsskit-api-docs
/usr/share/doc/librsskit-dev/TODO
/usr/share/doc/librsskit-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/librsskit-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/librsskit-dev/copyright
/usr/share/doc/librsskit-dev/html/Atom03Parser_8h_source.html
/usr/share/doc/librsskit-dev/html/Atom10Parser_8h_source.html
/usr/share/doc/librsskit-dev/html/AtomParser_8h_source.html
/usr/share/doc/librsskit-dev/html/DOMParser_8h_source.html
/usr/share/doc/librsskit-dev/html/DublinCore_8h_source.html
/usr/share/doc/librsskit-dev/html/FeedParser_8h_source.html
/usr/share/doc/librsskit-dev/html/GNUstep_8h_source.html
/usr/share/doc/librsskit-dev/html/NewRSSArticleListener_8h_source.html
/usr/share/doc/librsskit-dev/html/RSS10Parser_8h_source.html
/usr/share/doc/librsskit-dev/html/RSS20Parser_8h_source.html
/usr/share/doc/librsskit-dev/html/RSSArticleCreationListener_8h_source.html
/usr/share/doc/librsskit-dev/html/RSSArticleProtocol_8h_source.html
/usr/share/doc/librsskit-dev/html/RSSArticle_09Storage_8h_source.html
/usr/share/doc/librsskit-dev/html/RSSArticle_8h_source.html
/usr/share/doc/librsskit-dev/html/RSSFactory_8h_source.html
/usr/share/doc/librsskit-dev/html/RSSFeedProtocol_8h_source.html
/usr/share/doc/librsskit-dev/html/RSSFeed_09Fetching_8h_source.html
/usr/share/doc/librsskit-dev/html/RSSFeed_09Storage_8h_source.html
/usr/share/doc/librsskit-dev/html/RSSFeed_8h_source.html
/usr/share/doc/librsskit-dev/html/RSSKit_8h_source.html
/usr/share/doc/librsskit-dev/html/RSSLinks_8h_source.html
/usr/share/doc/librsskit-dev/html/annotated.html
/usr/share/doc/librsskit-dev/html/bc_s.png
/usr/share/doc/librsskit-dev/html/bdwn.png
/usr/share/doc/librsskit-dev/html/classNSObject_07NewRSSArticleListener_08-members.html
/usr/share/doc/librsskit-dev/html/classRSSFactory-members.html
/usr/share/doc/librsskit-dev/html/classes.html
/usr/share/doc/librsskit-dev/html/closed.png
/usr/share/doc/librsskit-dev/html/doxygen.css
/usr/share/doc/librsskit-dev/html/doxygen.png
/usr/share/doc/librsskit-dev/html/dynsections.js
/usr/share/doc/librsskit-dev/html/files.html
/usr/share/doc/librsskit-dev/html/ftv2blank.png
/usr/share/doc/librsskit-dev/html/ftv2cl.png
/usr/share/doc/librsskit-dev/html/ftv2doc.png
/usr/share/doc/librsskit-dev/html/ftv2folderclosed.png
/usr/share/doc/librsskit-dev/html/ftv2folderopen.png
/usr/share/doc/librsskit-dev/html/ftv2lastnode.png
/usr/share/doc/librsskit-dev/html/ftv2link.png
/usr/share/doc/librsskit-dev/html/ftv2mlastnode.png
/usr/share/doc/librsskit-dev/html/ftv2mnode.png
/usr/share/doc/librsskit-dev/html/ftv2mo.png
/usr/share/doc/librsskit-dev/html/ftv2node.png
/usr/share/doc/librsskit-dev/html/ftv2ns.png
/usr/share/doc/librsskit-dev/html/ftv2plastnode.png
/usr/share/doc/librsskit-dev/html/ftv2pnode.png
/usr/share/doc/librsskit-dev/html/ftv2splitbar.png
/usr/share/doc/librsskit-dev/html/ftv2vertline.png
/usr/share/doc/librsskit-dev/html/functions.html
/usr/share/doc/librsskit-dev/html/functions_func.html
/usr/share/doc/librsskit-dev/html/hierarchy.html
/usr/share/doc/librsskit-dev/html/index.html
/usr/share/doc/librsskit-dev/html/interfaceNSObject_07NewRSSArticleListener_08.html
/usr/share/doc/librsskit-dev/html/interfaceRSSFactory.html
/usr/share/doc/librsskit-dev/html/nav_f.png
/usr/share/doc/librsskit-dev/html/nav_g.png
/usr/share/doc/librsskit-dev/html/nav_h.png
/usr/share/doc/librsskit-dev/html/open.png
/usr/share/doc/librsskit-dev/html/protocolRSSArticle-p-members.html
/usr/share/doc/librsskit-dev/html/protocolRSSArticle-p.html
/usr/share/doc/librsskit-dev/html/protocolRSSArticle-p.png
/usr/share/doc/librsskit-dev/html/protocolRSSFeed-p-members.html
/usr/share/doc/librsskit-dev/html/protocolRSSFeed-p.html
/usr/share/doc/librsskit-dev/html/protocolRSSMutableArticle-p-members.html
/usr/share/doc/librsskit-dev/html/protocolRSSMutableArticle-p.html
/usr/share/doc/librsskit-dev/html/protocolRSSMutableArticle-p.png
/usr/share/doc/librsskit-dev/html/tab_a.png
/usr/share/doc/librsskit-dev/html/tab_b.png
/usr/share/doc/librsskit-dev/html/tab_h.png
/usr/share/doc/librsskit-dev/html/tab_s.png
/usr/share/doc/librsskit-dev/html/tabs.css