wszystkie opcje
wheezy  ] [  wheezy-backports  ] [  jessie  ] [  stretch  ] [  buster  ] [  sid  ]
[ Pakiet źródłowy: libbsd  ]

Pakiet: libbsd-dev (0.4.2-1)

Odnośniki dla libbsd-dev

Screenshot

Zasoby systemu Debian:

Pobieranie pakietu źródłowego libbsd:

Opiekunowie:

Zasoby zewnętrzne:

Podobne pakiety:

utility functions from BSD systems - development files

This library provides some functions commonly available on BSD systems but not on others like GNU systems.

The currently provided functions are:

 * MD5Data, MD5End, MD5File, MD5FileChunk, MD5Final, MD5Init, MD5Pad,
   MD5Transform, MD5Update.
 * arc4random, arc4random_addrandom, arc4random_buf, arc4random_stir,
   arc4random_uniform.
 * bsd_getopt.
 * be16dec, be32dec, be64dec, le16dec, le32dec, le64dec.
 * be16enc, be32enc, be64enc, le16enc, le32enc, le64enc.
 * closefrom.
 * expand_number, dehumanize_number, humanize_number, strtonum, fmtcheck.
 * errc, verrc, vwarnc, warnc.
 * fgetln, flopen, fpurge.
 * getmode, setmode, strmode,
 * getpeereid.
 * getprogname, setprogname, setproctitle.
 * heapsort, radixsort, mergesort, sradixsort.
 * nlist (ELF and a.out support).
 * pidfile_open, pidfile_write, pidfile_close, pidfile_remove.
 * readpassphrase.
 * reallocf.
 * strlcpy, strlcat.
 * strnvis, strnunvis, strunvis, strunvisx, strvis, strvisx, unvis, vis.

Also included are some queue macro definitions not present on includes from glibc.

Znaczniki: Rozwój oprogramowania: Rozwijanie w języku C, Biblioteki, Zaimplementowane w: C, Rola: role::devel-lib, suite::bsd

Inne pakiety związane z libbsd-dev

  • wymaga
  • poleca
  • sugeruje
  • enhances

Pobieranie libbsd-dev

Pobierz dla wszystkich dostępnych architektur
Architektura Rozmiar pakietu Rozmiar po instalacji Pliki
s390x 135,7 KiB374,0 KiB [lista plików]