Lista plików pakietu sdop z gałęzi wheezy na architekturę s390

/usr/bin/sdop
/usr/share/doc-base/sdop
/usr/share/doc/sdop/NEWS.gz
/usr/share/doc/sdop/README
/usr/share/doc/sdop/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/sdop/changelog.gz
/usr/share/doc/sdop/copyright
/usr/share/doc/sdop/sdop.pdf.gz
/usr/share/man/man1/sdop.1.gz
/usr/share/sdop/HyphenData
/usr/share/sdop/PSheader
/usr/share/sdop/arttemplate
/usr/share/sdop/fontmetrics/AvantGarde-Book.afm
/usr/share/sdop/fontmetrics/AvantGarde-BookOblique.afm
/usr/share/sdop/fontmetrics/AvantGarde-Demi.afm
/usr/share/sdop/fontmetrics/AvantGarde-DemiOblique.afm
/usr/share/sdop/fontmetrics/Bookman-Demi.afm
/usr/share/sdop/fontmetrics/Bookman-DemiItalic.afm
/usr/share/sdop/fontmetrics/Bookman-Light.afm
/usr/share/sdop/fontmetrics/Bookman-LightItalic.afm
/usr/share/sdop/fontmetrics/Courier-Bold.afm
/usr/share/sdop/fontmetrics/Courier-BoldOblique.afm
/usr/share/sdop/fontmetrics/Courier-Oblique.afm
/usr/share/sdop/fontmetrics/Courier.afm
/usr/share/sdop/fontmetrics/Helvetica-Bold.afm
/usr/share/sdop/fontmetrics/Helvetica-BoldOblique.afm
/usr/share/sdop/fontmetrics/Helvetica-Oblique.afm
/usr/share/sdop/fontmetrics/Helvetica.afm
/usr/share/sdop/fontmetrics/MustRead.html
/usr/share/sdop/fontmetrics/NewCenturySchlbk-Bold.afm
/usr/share/sdop/fontmetrics/NewCenturySchlbk-BoldItalic.afm
/usr/share/sdop/fontmetrics/NewCenturySchlbk-Italic.afm
/usr/share/sdop/fontmetrics/NewCenturySchlbk-Roman.afm
/usr/share/sdop/fontmetrics/Palatino-Bold.afm
/usr/share/sdop/fontmetrics/Palatino-BoldItalic.afm
/usr/share/sdop/fontmetrics/Palatino-Italic.afm
/usr/share/sdop/fontmetrics/Palatino-Roman.afm
/usr/share/sdop/fontmetrics/Symbol.afm
/usr/share/sdop/fontmetrics/Times-Bold.afm
/usr/share/sdop/fontmetrics/Times-BoldItalic.afm
/usr/share/sdop/fontmetrics/Times-Italic.afm
/usr/share/sdop/fontmetrics/Times-Roman.afm
/usr/share/sdop/fontmetrics/Utopia-Bold.afm
/usr/share/sdop/fontmetrics/Utopia-BoldItalic.afm
/usr/share/sdop/fontmetrics/Utopia-Italic.afm
/usr/share/sdop/fontmetrics/Utopia-Regular.afm
/usr/share/sdop/fontmetrics/ZapfChancery-MediumItalic.afm
/usr/share/sdop/fontmetrics/ZapfDingbats.afm
/usr/share/sdop/foottable
/usr/share/sdop/foottable-p
/usr/share/sdop/foottable-t
/usr/share/sdop/headtable
/usr/share/sdop/headtable-p
/usr/share/sdop/headtable-t
/usr/share/sdop/indexcollate
/usr/share/sdop/titletemplate
/usr/share/sdop/toctemplate