all options
squeeze  ] [  squeeze-backports  ] [  wheezy  ] [  wheezy-backports  ] [  jessie  ] [  stretch  ] [  sid  ]
[ Source: mercurial  ]

Package: mercurial (2.2.2-3)

Links for mercurial

Screenshot

Debian Resources:

Download Source Package mercurial:

Maintainers:

External Resources:

Similar packages:

Łatwy w użyciu, skalowalny, rozproszony system kontroli wersji

Mercurial jest szybkim, lekkim systemem zarządzania i kontrolowania kodu źródłowego, zaprojektowanym do efektywnego obsługiwania bardzo dużych, rozproszonych projektów.

Jego funkcje obejmują:

 * Przechowywanie skompresowanych plików różnic i wyszukiwanie schematów
   odtwarzania O(1).
 * Pełne indeksowanie plików i logicznych kontenerów przechowujących
   informacje o zmianach z określoną datą i godziną (changesets), w celu
   szybkiego przeglądania historii projektu.
 * Solidne, bazujące na SHA1 sprawdzanie integralności oraz model
   przechowywania z samym dołączaniem.
 * Zdecentralizowany model rozwojowy umożliwiający scalanie dowolnych
   gałęzi.
 * Szybki, oparty na HTTP, protokół łączenia sieci.
 * Łatwy w użyciu interfejs wiersza poleceń.
 * Zintegrowany, samodzielny interfejs WWW.
 * Mały kod podstawowy w Pythonie.

Pakiet zawiera pliki zależne od architektury.

Tags: Software Development: Revision Control, Implemented in: Python, User Interface: interface::commandline, interface::web, Networking: Client, Server, Network Protocol: protocol::http, protocol::ssh, TCP, Role: Program, Scope: scope::application, use::storing, Purpose: Synchronisation, Works with: works-with::software:source, works-with::vcs

Other Packages Related to mercurial

  • depends
  • recommends
  • suggests
  • enhances

Download mercurial

Download for all available architectures
Architecture Package Size Installed Size Files
s390 89.5 kB355.0 kB [list of files]