Lista plików pakietu sqwebmail z gałęzi wheezy na architekturę powerpc

/etc/courier/sqwebmaild
/etc/cron.d/sqwebmail
/etc/init.d/sqwebmail
/etc/pam.d/webmail
/usr/bin/mimegpg
/usr/lib/courier/courier/sqwebmaild
/usr/lib/courier/courier/sqwebpasswd
/usr/lib/courier/courier/webmail/webmail
/usr/lib/courier/courier/webmail/webmlm
/usr/lib/courier/sqwebmail/cleancache.pl
/usr/lib/courier/sqwebmail/html/en
/usr/lib/courier/sqwebmail/html/en-us/CHARSET
/usr/lib/courier/sqwebmail/html/en-us/ISPELLDICT
/usr/lib/courier/sqwebmail/html/en-us/LANGUAGE
/usr/lib/courier/sqwebmail/html/en-us/LANGUAGE_PREF
/usr/lib/courier/sqwebmail/html/en-us/LOCALE
/usr/lib/courier/sqwebmail/html/en-us/TIMEZONELIST
/usr/lib/courier/sqwebmail/html/en-us/abooklist.html
/usr/lib/courier/sqwebmail/html/en-us/acl.html
/usr/lib/courier/sqwebmail/html/en-us/attachments.html
/usr/lib/courier/sqwebmail/html/en-us/autoresponder.html
/usr/lib/courier/sqwebmail/html/en-us/calendarlogin.inc.html
/usr/lib/courier/sqwebmail/html/en-us/empty.html
/usr/lib/courier/sqwebmail/html/en-us/eventacl.html
/usr/lib/courier/sqwebmail/html/en-us/eventdaily.html
/usr/lib/courier/sqwebmail/html/en-us/eventdelete.html
/usr/lib/courier/sqwebmail/html/en-us/eventmonthly.html
/usr/lib/courier/sqwebmail/html/en-us/eventnotifydelete.txt
/usr/lib/courier/sqwebmail/html/en-us/eventnotifynew.txt
/usr/lib/courier/sqwebmail/html/en-us/eventnotifysubject.txt
/usr/lib/courier/sqwebmail/html/en-us/eventshow.html
/usr/lib/courier/sqwebmail/html/en-us/eventweekly.html
/usr/lib/courier/sqwebmail/html/en-us/expired.html
/usr/lib/courier/sqwebmail/html/en-us/filter.html
/usr/lib/courier/sqwebmail/html/en-us/folder.html
/usr/lib/courier/sqwebmail/html/en-us/folders.html
/usr/lib/courier/sqwebmail/html/en-us/gpg.html
/usr/lib/courier/sqwebmail/html/en-us/gpgcreate.html
/usr/lib/courier/sqwebmail/html/en-us/gpgerr.html
/usr/lib/courier/sqwebmail/html/en-us/index.html
/usr/lib/courier/sqwebmail/html/en-us/invalid.html
/usr/lib/courier/sqwebmail/html/en-us/keyimport.html
/usr/lib/courier/sqwebmail/html/en-us/ldaplist.html
/usr/lib/courier/sqwebmail/html/en-us/ldapsearch.html
/usr/lib/courier/sqwebmail/html/en-us/login.html
/usr/lib/courier/sqwebmail/html/en-us/loginform.inc.html
/usr/lib/courier/sqwebmail/html/en-us/navbar.inc.html
/usr/lib/courier/sqwebmail/html/en-us/navbar2.inc.html
/usr/lib/courier/sqwebmail/html/en-us/navbar3.inc.html
/usr/lib/courier/sqwebmail/html/en-us/newevent.html
/usr/lib/courier/sqwebmail/html/en-us/newmsg.html
/usr/lib/courier/sqwebmail/html/en-us/preferences.html
/usr/lib/courier/sqwebmail/html/en-us/print.html
/usr/lib/courier/sqwebmail/html/en-us/printnocookie.html
/usr/lib/courier/sqwebmail/html/en-us/printredirect.html
/usr/lib/courier/sqwebmail/html/en-us/quickadd.html
/usr/lib/courier/sqwebmail/html/en-us/readmsg.html
/usr/lib/courier/sqwebmail/html/en-us/redirect.html
/usr/lib/courier/sqwebmail/html/en-us/refreshfr.html
/usr/lib/courier/sqwebmail/html/en-us/smileys.txt
/usr/lib/courier/sqwebmail/html/en-us/spellchk.html
/usr/lib/courier/sqwebmail/ldapsearch
/usr/lib/courier/sqwebmail/sendit.sh
/usr/lib/courier/sqwebmail/webgpg
/usr/sbin/webgpg
/usr/sbin/webmaild
/usr/share/courier/webadmin/admin-47webmail.html
/usr/share/courier/webadmin/admin-47webmail.pl
/usr/share/doc-base/sqwebmail
/usr/share/doc/sqwebmail/BUGS.gz
/usr/share/doc/sqwebmail/BUGS.html
/usr/share/doc/sqwebmail/GPG.html
/usr/share/doc/sqwebmail/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/sqwebmail/PCP.html
/usr/share/doc/sqwebmail/README.Debian
/usr/share/doc/sqwebmail/SECURITY.gz
/usr/share/doc/sqwebmail/SECURITY.html
/usr/share/doc/sqwebmail/TODO
/usr/share/doc/sqwebmail/TODO.html
/usr/share/doc/sqwebmail/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/sqwebmail/changelog.gz
/usr/share/doc/sqwebmail/copyright
/usr/share/doc/sqwebmail/sqwebmail.html
/usr/share/lintian/overrides/sqwebmail
/usr/share/man/man1/mimegpg.1.gz
/usr/share/man/man8/webgpg.8.gz
/usr/share/man/man8/webmaild.8.gz
/usr/share/sqwebmail/bg.png
/usr/share/sqwebmail/bluebottomleft.png
/usr/share/sqwebmail/bluebottomright.png
/usr/share/sqwebmail/bluetopleft.png
/usr/share/sqwebmail/bluetopright.png
/usr/share/sqwebmail/calendar.png
/usr/share/sqwebmail/cancel.png
/usr/share/sqwebmail/eventadd.png
/usr/share/sqwebmail/eventedit.png
/usr/share/sqwebmail/first.png
/usr/share/sqwebmail/folder.png
/usr/share/sqwebmail/folder2.png
/usr/share/sqwebmail/folders.png
/usr/share/sqwebmail/forward.png
/usr/share/sqwebmail/forwardatt.png
/usr/share/sqwebmail/fullheaders.png
/usr/share/sqwebmail/graybottomleft.png
/usr/share/sqwebmail/graybottomright.png
/usr/share/sqwebmail/graytopleft.png
/usr/share/sqwebmail/graytopright.png
/usr/share/sqwebmail/key.png
/usr/share/sqwebmail/last.png
/usr/share/sqwebmail/left.png
/usr/share/sqwebmail/left2.png
/usr/share/sqwebmail/logo.png
/usr/share/sqwebmail/print.png
/usr/share/sqwebmail/reply.png
/usr/share/sqwebmail/replyall.png
/usr/share/sqwebmail/replylist.png
/usr/share/sqwebmail/right.png
/usr/share/sqwebmail/right2.png
/usr/share/sqwebmail/save.png
/usr/share/sqwebmail/sep.png
/usr/share/sqwebmail/signin.png
/usr/share/sqwebmail/sm-frowney.png
/usr/share/sqwebmail/sm-frowney2.png
/usr/share/sqwebmail/sm-notsmiley.png
/usr/share/sqwebmail/sm-notsmiley2.png
/usr/share/sqwebmail/sm-ohno.png
/usr/share/sqwebmail/sm-smiley.png
/usr/share/sqwebmail/sm-smiley2.png
/usr/share/sqwebmail/sm-wink.png
/usr/share/sqwebmail/sm-wink2.png
/usr/share/sqwebmail/sqwebmail.css
/usr/share/sqwebmail/trash2.png
/usr/share/sqwebmail/uncancel.png
/usr/share/sqwebmail/wikifmt.html