wszystkie opcje
wheezy  ]

Pakiet wirtualny: phpapi-20100525

This is a virtual package. See the Debian policy for a definition of virtual packages.

Pakiety udostępniające phpapi-20100525

libapache2-mod-php5
Język skryptowy działający po stronie serwera, osadzany w HTML-u (moduł Apache 2)
libapache2-mod-php5filter
server-side, HTML-embedded scripting language (apache 2 filter module)
libphp5-embed
HTML-embedded scripting language (Embedded SAPI library)
php5-cgi
Język skryptowy osadzany w kodzie HTML i działający po stronie serwera (pliki binarne CGI)
php5-cli
Interpreter wiersza poleceń do języka skryptowego PHP 5
php5-fpm
server-side, HTML-embedded scripting language (FPM-CGI binary)