Lista plików pakietu why z gałęzi wheezy na architekturę mipsel

/usr/bin/gwhy
/usr/bin/gwhy-bin
/usr/bin/jessie
/usr/bin/krakatoa
/usr/bin/rv_merge
/usr/bin/simplify2why
/usr/bin/tool-stat
/usr/bin/why
/usr/bin/why-config
/usr/bin/why-cpulimit
/usr/bin/why-dp
/usr/bin/why-obfuscator
/usr/bin/why-stat
/usr/bin/why2html
/usr/lib/frama-c/plugins/Jessie.cma
/usr/lib/frama-c/plugins/Jessie.cmi
/usr/share/doc/why/README
/usr/share/doc/why/README.source
/usr/share/doc/why/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/why/changelog.gz
/usr/share/doc/why/copyright
/usr/share/man/man1/caduceus.1.gz
/usr/share/man/man1/gwhy-bin.1.gz
/usr/share/man/man1/gwhy.1.gz
/usr/share/man/man1/jessie.1.gz
/usr/share/man/man1/krakatoa.1.gz
/usr/share/man/man1/rv_merge.1.gz
/usr/share/man/man1/simplify2why.1.gz
/usr/share/man/man1/tool-stat.1.gz
/usr/share/man/man1/why-config.1.gz
/usr/share/man/man1/why-cpulimit.1.gz
/usr/share/man/man1/why-dp.1.gz
/usr/share/man/man1/why-obfuscator.1.gz
/usr/share/man/man1/why-stat.1.gz
/usr/share/man/man1/why.1.gz
/usr/share/man/man1/why2html.1.gz
/usr/share/why/coq/Why.v
/usr/share/why/coq/Why.vo
/usr/share/why/coq/WhyArrays.v
/usr/share/why/coq/WhyArrays.vo
/usr/share/why/coq/WhyBool.v
/usr/share/why/coq/WhyBool.vo
/usr/share/why/coq/WhyCM.v
/usr/share/why/coq/WhyCM.vo
/usr/share/why/coq/WhyCoqCompat.v
/usr/share/why/coq/WhyCoqCompat.vo
/usr/share/why/coq/WhyExn.v
/usr/share/why/coq/WhyExn.vo
/usr/share/why/coq/WhyFloatsStrictLegacy.v
/usr/share/why/coq/WhyFloatsStrictLegacy.vo
/usr/share/why/coq/WhyInt.v
/usr/share/why/coq/WhyInt.vo
/usr/share/why/coq/WhyLemmas.v
/usr/share/why/coq/WhyLemmas.vo
/usr/share/why/coq/WhyPermut.v
/usr/share/why/coq/WhyPermut.vo
/usr/share/why/coq/WhyPrelude.v
/usr/share/why/coq/WhyPrelude.vo
/usr/share/why/coq/WhyReal.v
/usr/share/why/coq/WhyReal.vo
/usr/share/why/coq/WhySorted.v
/usr/share/why/coq/WhySorted.vo
/usr/share/why/coq/WhyTactics.v
/usr/share/why/coq/WhyTactics.vo
/usr/share/why/coq/WhyTuples.v
/usr/share/why/coq/WhyTuples.vo
/usr/share/why/coq/jessie_why.v
/usr/share/why/coq/jessie_why.vo
/usr/share/why/emacs/why.el
/usr/share/why/images/accept-bw.png
/usr/share/why/images/accept32.png
/usr/share/why/images/bug-bw.png
/usr/share/why/images/bug32.png
/usr/share/why/images/clock-bw.png
/usr/share/why/images/clock32.png
/usr/share/why/images/delete-bw.png
/usr/share/why/images/delete32.png
/usr/share/why/images/help-bw.png
/usr/share/why/images/help32.png
/usr/share/why/images/logo-why-small.png
/usr/share/why/images/pause-bw.png
/usr/share/why/images/pause32.png
/usr/share/why/images/play-bw.png
/usr/share/why/images/play32.png
/usr/share/why/images/stop-bw.png
/usr/share/why/images/stop32.png
/usr/share/why/images/why-logo-1.png
/usr/share/why/java_api/java/io/BufferedWriter.java
/usr/share/why/java_api/java/io/File.java
/usr/share/why/java_api/java/io/FileDescriptor.java
/usr/share/why/java_api/java/io/FileNotFoundException.java
/usr/share/why/java_api/java/io/FileReader.java
/usr/share/why/java_api/java/io/FilterOutputStream.java
/usr/share/why/java_api/java/io/IOException.java
/usr/share/why/java_api/java/io/InputStream.java
/usr/share/why/java_api/java/io/InputStreamReader.java
/usr/share/why/java_api/java/io/ObjectStreamClass.java
/usr/share/why/java_api/java/io/OutputStream.java
/usr/share/why/java_api/java/io/OutputStreamWriter.java
/usr/share/why/java_api/java/io/PrintStream.java
/usr/share/why/java_api/java/io/Reader.java
/usr/share/why/java_api/java/io/Serializable.java
/usr/share/why/java_api/java/io/StreamTokenizer.java
/usr/share/why/java_api/java/lang/ArrayStoreException.java
/usr/share/why/java_api/java/lang/CharSequence.java
/usr/share/why/java_api/java/lang/Character.java
/usr/share/why/java_api/java/lang/Class.java
/usr/share/why/java_api/java/lang/Cloneable.java
/usr/share/why/java_api/java/lang/Comparable.java
/usr/share/why/java_api/java/lang/Double.java
/usr/share/why/java_api/java/lang/Exception.java
/usr/share/why/java_api/java/lang/IllegalArgumentException.java
/usr/share/why/java_api/java/lang/Integer.java
/usr/share/why/java_api/java/lang/Long.java
/usr/share/why/java_api/java/lang/Math.java
/usr/share/why/java_api/java/lang/Number.java
/usr/share/why/java_api/java/lang/NumberFormatException.java
/usr/share/why/java_api/java/lang/Object.java
/usr/share/why/java_api/java/lang/RuntimeException.java
/usr/share/why/java_api/java/lang/String.java
/usr/share/why/java_api/java/lang/StringBuffer.java
/usr/share/why/java_api/java/lang/System.java
/usr/share/why/java_api/java/lang/Throwable.java
/usr/share/why/java_api/java/util/AbstractMap.java
/usr/share/why/java_api/java/util/Collection.java
/usr/share/why/java_api/java/util/HashMap.java
/usr/share/why/java_api/java/util/HashMapIntegerInteger.java
/usr/share/why/java_api/java/util/HashMapIntegerLong.java
/usr/share/why/java_api/java/util/Iterator.java
/usr/share/why/java_api/java/util/Locale.java
/usr/share/why/java_api/java/util/Map.java
/usr/share/why/java_api/java/util/Set.java
/usr/share/why/javacard_api/com/sun/javacard/impl/Constants.java
/usr/share/why/javacard_api/com/sun/javacard/impl/NativeMethods.java
/usr/share/why/javacard_api/com/sun/javacard/impl/PackedBoolean.java
/usr/share/why/javacard_api/com/sun/javacard/impl/PrivAccess.java
/usr/share/why/javacard_api/java/lang/ArrayIndexOutOfBoundsException.java
/usr/share/why/javacard_api/java/lang/Exception.java
/usr/share/why/javacard_api/java/lang/IndexOutOfBoundsException.java
/usr/share/why/javacard_api/java/lang/Object.java
/usr/share/why/javacard_api/java/lang/RuntimeException.java
/usr/share/why/javacard_api/java/lang/Throwable.java
/usr/share/why/javacard_api/javacard/framework/AID.java
/usr/share/why/javacard_api/javacard/framework/APDU.java
/usr/share/why/javacard_api/javacard/framework/APDUException.java
/usr/share/why/javacard_api/javacard/framework/Applet.java
/usr/share/why/javacard_api/javacard/framework/CardException.java
/usr/share/why/javacard_api/javacard/framework/CardRuntimeException.java
/usr/share/why/javacard_api/javacard/framework/Dispatcher.java
/usr/share/why/javacard_api/javacard/framework/ISO7816.java
/usr/share/why/javacard_api/javacard/framework/ISOException.java
/usr/share/why/javacard_api/javacard/framework/JCSystem.java
/usr/share/why/javacard_api/javacard/framework/OwnerPIN.java
/usr/share/why/javacard_api/javacard/framework/PIN.java
/usr/share/why/javacard_api/javacard/framework/PINException.java
/usr/share/why/javacard_api/javacard/framework/Shareable.java
/usr/share/why/javacard_api/javacard/framework/SystemException.java
/usr/share/why/javacard_api/javacard/framework/TransactionException.java
/usr/share/why/javacard_api/javacard/framework/UserException.java
/usr/share/why/javacard_api/javacard/framework/Util.java
/usr/share/why/javacard_api/javacard/security/CryptoException.java
/usr/share/why/javacard_api/javacard/security/DESKey.java
/usr/share/why/javacard_api/javacard/security/DSAKey.java
/usr/share/why/javacard_api/javacard/security/DSAPrivateKey.java
/usr/share/why/javacard_api/javacard/security/DSAPublicKey.java
/usr/share/why/javacard_api/javacard/security/Key.java
/usr/share/why/javacard_api/javacard/security/KeyBuilder.java
/usr/share/why/javacard_api/javacard/security/KeyPair.java
/usr/share/why/javacard_api/javacard/security/MessageDigest.java
/usr/share/why/javacard_api/javacard/security/PrivateKey.java
/usr/share/why/javacard_api/javacard/security/PublicKey.java
/usr/share/why/javacard_api/javacard/security/RSAPrivateCrtKey.java
/usr/share/why/javacard_api/javacard/security/RSAPrivateKey.java
/usr/share/why/javacard_api/javacard/security/RSAPublicKey.java
/usr/share/why/javacard_api/javacard/security/RandomData.java
/usr/share/why/javacard_api/javacard/security/SecretKey.java
/usr/share/why/javacard_api/javacard/security/Signature.java
/usr/share/why/javacard_api/javacardx/crypto/Cipher.java
/usr/share/why/why/arrays.why
/usr/share/why/why/bool.why
/usr/share/why/why/divisions.why
/usr/share/why/why/floats_common.why
/usr/share/why/why/floats_full.why
/usr/share/why/why/floats_multi_rounding.why
/usr/share/why/why/floats_strict.why
/usr/share/why/why/integer.why
/usr/share/why/why/jessie.why
/usr/share/why/why/jessie_bitvectors.why
/usr/share/why/why/mix.why
/usr/share/why/why/mybag.why
/usr/share/why/why/prelude.why
/usr/share/why/why/real.why
/usr/share/why/why3/jessie3.mlw
/usr/share/why/why3/jessie3.why