all options
wheezy  ]

Virtual Package: phpapi-20100525+lfs

This is a virtual package. See the Debian policy for a definition of virtual packages.

Packages providing phpapi-20100525+lfs

libapache2-mod-php5
Język skryptowy działający po stronie serwera, osadzany w HTML-u (moduł Apache 2)
libapache2-mod-php5filter
server-side, HTML-embedded scripting language (apache 2 filter module)
libphp5-embed
HTML-embedded scripting language (Embedded SAPI library)
php5-cgi
Język skryptowy osadzany w kodzie HTML i działający po stronie serwera (pliki binarne CGI)
php5-cli
Interpreter wiersza poleceń do języka skryptowego PHP 5
php5-fpm
server-side, HTML-embedded scripting language (FPM-CGI binary)