Lista plików pakietu gfarm-client z gałęzi wheezy na architekturę mips

/usr/bin/gfarm-pcp
/usr/bin/gfarm-prun
/usr/bin/gfarm-ptool
/usr/bin/gfchgrp
/usr/bin/gfchmod
/usr/bin/gfchown
/usr/bin/gfdf
/usr/bin/gfedquota
/usr/bin/gfexport
/usr/bin/gffindxmlattr
/usr/bin/gfgroup
/usr/bin/gfhost
/usr/bin/gfkey
/usr/bin/gfls
/usr/bin/gfmkdir
/usr/bin/gfmv
/usr/bin/gfquota
/usr/bin/gfquotacheck
/usr/bin/gfreg
/usr/bin/gfrep
/usr/bin/gfrm
/usr/bin/gfrmdir
/usr/bin/gfsched
/usr/bin/gfstat
/usr/bin/gfstatus
/usr/bin/gfusage
/usr/bin/gfuser
/usr/bin/gfwhere
/usr/bin/gfwhoami
/usr/bin/gfxattr
/usr/share/doc/gfarm-client/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/gfarm-client/copyright
/usr/share/man/ja/man1/gfchgrp.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/gfchmod.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/gfchown.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/gfdf.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/gfexport.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/gffindxmlattr.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/gfgroup.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/gfhost.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/gfkey.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/gfln.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/gfls.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/gfmkdir.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/gfmv.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/gfreg.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/gfrep.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/gfrm.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/gfrmdir.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/gfrsh.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/gfrun.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/gfsched.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/gfssh.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/gfstat.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/gfstatus.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/gfusage.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/gfuser.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/gfwhere.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/gfwhoami.1.gz
/usr/share/man/ja/man1/gfxattr.1.gz
/usr/share/man/man1/gfchgrp.1.gz
/usr/share/man/man1/gfchmod.1.gz
/usr/share/man/man1/gfchown.1.gz
/usr/share/man/man1/gfdf.1.gz
/usr/share/man/man1/gfexport.1.gz
/usr/share/man/man1/gffindxmlattr.1.gz
/usr/share/man/man1/gfgroup.1.gz
/usr/share/man/man1/gfhost.1.gz
/usr/share/man/man1/gfkey.1.gz
/usr/share/man/man1/gfln.1.gz
/usr/share/man/man1/gfls.1.gz
/usr/share/man/man1/gfmkdir.1.gz
/usr/share/man/man1/gfmv.1.gz
/usr/share/man/man1/gfreg.1.gz
/usr/share/man/man1/gfrep.1.gz
/usr/share/man/man1/gfrm.1.gz
/usr/share/man/man1/gfrmdir.1.gz
/usr/share/man/man1/gfrsh.1.gz
/usr/share/man/man1/gfrshl.1.gz
/usr/share/man/man1/gfrun.1.gz
/usr/share/man/man1/gfsched.1.gz
/usr/share/man/man1/gfssh.1.gz
/usr/share/man/man1/gfsshl.1.gz
/usr/share/man/man1/gfstat.1.gz
/usr/share/man/man1/gfstatus.1.gz
/usr/share/man/man1/gfusage.1.gz
/usr/share/man/man1/gfuser.1.gz
/usr/share/man/man1/gfwhere.1.gz
/usr/share/man/man1/gfwhoami.1.gz
/usr/share/man/man1/gfxattr.1.gz