wszystkie opcje
wheezy  ] [  jessie  ] [  stretch  ] [  buster  ] [  sid  ]

Pakiet wirtualny: libjpeg-dev

This is a virtual package. See the Debian policy for a definition of virtual packages.

Pakiety udostępniające libjpeg-dev

libjpeg8-dev
Pliki deweloperskie do wydanej przez zespół IJG biblioteki JPEG