all options
squeeze  ] [  squeeze-backports  ] [  wheezy  ] [  wheezy-backports  ] [  jessie  ] [  stretch  ] [  sid  ]
[ Source: vim  ]

Package: vim-gui-common (2:7.3.547-7)

Links for vim-gui-common

Screenshot

Debian Resources:

Download Source Package vim:

Maintainers:

External Resources:

Similar packages:

Vi IMproved - wspólne pliki interfejsów graficznych

Vim jest prawie całkowicie kompatybilny z edytorem Vi pochodzącym z UNIX-a.

Dodano wiele nowych funkcji: wielopoziomowe cofanie, podświetlanie składni, historię wydawanych poleceń, pomoc online, uzupełnianie nazw plików, operacje blokowe, zwijanie (folding), obsługę Unicode itd.

Pakiet zawiera pliki współdzielone przez wszystkie warianty vima z graficznym interfejsem użytkownika, dostępne w Debianie. Przykładami takich plików są: gvimtutor, pliki ikon, pliki ustawień środowiska graficznego i wpisy menu.

Tags: Role: Application Data, Purpose: Editing

Other Packages Related to vim-gui-common

  • depends
  • recommends
  • suggests
  • enhances

Download vim-gui-common

Download for all available architectures
Architecture Package Size Installed Size Files
all 139.6 kB270.0 kB [list of files]