Lista plików pakietu extrema z gałęzi wheezy na architekturę kfreebsd-amd64

/usr/bin/extrema
/usr/share/applications/extrema.desktop
/usr/share/doc/extrema/ChangeLog.gz
/usr/share/doc/extrema/NEWS.gz
/usr/share/doc/extrema/README.Debian
/usr/share/doc/extrema/TODO.Debian
/usr/share/doc/extrema/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/extrema/changelog.gz
/usr/share/doc/extrema/copyright
/usr/share/extrema/Help/BasicTasks/BasicTasks.htm
/usr/share/extrema/Help/BasicTasks/BasicTasksS01.htm
/usr/share/extrema/Help/BasicTasks/BasicTasksS02.htm
/usr/share/extrema/Help/BasicTasks/BasicTasksS02I01.gif
/usr/share/extrema/Help/BasicTasks/BasicTasksS02I02.gif
/usr/share/extrema/Help/BasicTasks/BasicTasksS03.htm
/usr/share/extrema/Help/BasicTasks/BasicTasksS04.htm
/usr/share/extrema/Help/BasicTasks/BasicTasksS05.htm
/usr/share/extrema/Help/BasicTasks/BasicTasksS05I01.gif
/usr/share/extrema/Help/BasicTasks/BasicTasksS06.htm
/usr/share/extrema/Help/BasicTasks/BasicTasksS07.htm
/usr/share/extrema/Help/BasicTasks/BasicTasksS07I01.gif
/usr/share/extrema/Help/BasicTasks/BasicTasksS08.htm
/usr/share/extrema/Help/BasicTasks/BasicTasksS08I01.gif
/usr/share/extrema/Help/BasicTasks/BasicTasksS09.htm
/usr/share/extrema/Help/BasicTasks/BasicTasksS10.htm
/usr/share/extrema/Help/BasicTasks/BasicTasksS11.htm
/usr/share/extrema/Help/BasicTasks/BasicTasksS11D01.dat
/usr/share/extrema/Help/BasicTasks/BasicTasksS11D02.dat
/usr/share/extrema/Help/BasicTasks/BasicTasksS11I01.gif
/usr/share/extrema/Help/BasicTasks/BasicTasksS11I02.gif
/usr/share/extrema/Help/BasicTasks/BasicTasksS12.htm
/usr/share/extrema/Help/BasicTasks/BasicTasksS12I01.gif
/usr/share/extrema/Help/BasicTasks/BasicTasksS13.htm
/usr/share/extrema/Help/BasicTasks/BasicTasksS13D01.dat
/usr/share/extrema/Help/BasicTasks/BasicTasksS13I01.gif
/usr/share/extrema/Help/BasicTasks/BasicTasksS14.htm
/usr/share/extrema/Help/BasicTasks/BasicTasksS14D01.dat
/usr/share/extrema/Help/BasicTasks/BasicTasksS14I01.gif
/usr/share/extrema/Help/BasicTasks/BasicTasksS14I02.gif
/usr/share/extrema/Help/BasicTasks/BasicTasksS14M01.pcm
/usr/share/extrema/Help/BasicTasks/BasicTasksS14M02.pcm
/usr/share/extrema/Help/BasicTasks/BasicTasksS15.htm
/usr/share/extrema/Help/BasicTasks/BasicTasksS15I01.gif
/usr/share/extrema/Help/BasicTasks/BasicTasksS15I02.gif
/usr/share/extrema/Help/BasicTasks/BasicTasksS16.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/Characteristics.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/FileRelated.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/GeneralGraph.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/GraphLegend.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/PlottingSymbol.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/Polar.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/TextRelated.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/Xaxis.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/Yaxis.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/areafillcolor.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/areafillcolorS01.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/areafillcolorS02.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/areafillcolorS03.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/areafillcolorS03I01.jpg
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/areafillcolorS04.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/areafillcolorS04I01.jpg
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/areafillcolorS05.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/areafillcolorS05I01.jpg
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/areafillcolorexample2.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/arrowheadlength.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/arrowheadwidth.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/aspectratio.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/autoscale.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/backgroundcolor.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/backgroundfile.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/characteristics.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/color.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/colormap.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/colormapI01.jpg
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/colormapI02.jpg
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/colormapI03.jpg
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/colormapI04.jpg
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/colormapI05.jpg
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/colormapI06.jpg
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/colormapI07.jpg
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/colormapI08.jpg
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/colormapfile.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/colormapsize.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/comment.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/contourlabelheight.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/contourlabelseparation.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/curvecolor.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/curvelinetype.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/curvelinetypeI01.png
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/curvelinewidth.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/errorfill.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/extension.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/font.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/graphbox.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/gridlinetype.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/gridlinetypeI01.png
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/histogramtype.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/legendentrylineon.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/legendentrylineonI01.png
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/legendframe.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/legendframeon.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/legendframeonI01.png
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/legendframeonI02.png
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/legendon.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/legendonI01.png
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/legendstatus.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/legendstatusI01.png
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/legendsymbols.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/legendsymbolsI01.png
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/legendtitle.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/legendtitlecolor.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/legendtitlefont.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/legendtitleheight.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/legendtitleon.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/legendtitleonI01.png
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/legendtitleonI02.png
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/linewidth.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/maxhistory.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/nhistory.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/plotsymbol.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/plotsymbolI01.png
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/plotsymbolangle.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/plotsymbolcolor.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/plotsymbollinewidth.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/plotsymbolsize.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/polaraxisangle.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/polaraxiscolor.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/polaraxislength.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/polaraxislinewidth.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/polaraxison.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/polarclockwise.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/polarclockwiseI01.png
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/polarcompasslabels.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/polarcompasslabelsI01.png
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/polardropfirstnumber.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/polardroplastnumber.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/polargrid.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/polargridI01.png
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/polarimagticangle.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/polarimagticlength.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/polarlabel.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/polarlabelcolor.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/polarlabelfont.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/polarlabelheight.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/polarlabelon.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/polarlargeticlength.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/polarleadingzeros.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/polarmax.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/polarmod.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/polarnaxes.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/polarnaxesI01.png
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/polarnaxesI02.png
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/polarnsincs.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/polarnumberofdecimals.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/polarnumberofdigits.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/polarnumbersangle.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/polarnumberscolor.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/polarnumbersfont.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/polarnumbersheight.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/polarnumberson.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/polaroffset.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/polaroriginx.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/polaroriginy.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/polarpower.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/polarpowerauto.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/polarsmallticlength.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/polarticangle.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/polarticsbothsides.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/polarticson.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/stackextension.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/tension.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/tensionI01.png
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/tensionI02.png
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/tensionI03.png
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/tensionI04.png
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/tensionI05.png
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/tensionI06.png
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/tensionI07.png
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/tensionI08.png
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/tensionI09.png
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/tensionI10.png
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/tensionI11.png
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/tensionI12.png
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/tensionI13.png
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/tensionI14.png
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/tensionI15.png
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/textalign.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/textangle.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/textcolor.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/textfont.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/textheight.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/textinteractive.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/windowsize.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/xaxisangle.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/xaxiscolor.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/xaxislinewidth.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/xaxison.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/xdropfirstnumber.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/xdroplastnumber.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/xforcecross.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/xgrid.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/ximagticangle.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/ximagticlength.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/xlabel.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/xlabelcolor.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/xlabelfont.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/xlabelheight.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/xlabelon.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/xlargeticlength.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/xleadingzeros.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/xlogbase.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/xlogstyle.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/xloweraxis.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/xlowerwindow.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/xmax.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/xmin.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/xmod.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/xnlincs.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/xnsincs.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/xnumberofdecimals.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/xnumberofdigits.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/xnumbersangle.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/xnumberscolor.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/xnumbersfont.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/xnumbersheight.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/xnumberson.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/xoffset.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/xpower.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/xpowerauto.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/xsmallticlength.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/xtextlocation.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/xticangle.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/xticsbothsides.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/xticson.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/xupperaxis.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/xupperwindow.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/xvirtualmax.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/xvirtualmin.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/xzero.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/yaxisangle.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/yaxiscolor.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/yaxislinewidth.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/yaxison.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/ydropfirstnumber.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/ydroplastnumber.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/yforcecross.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/ygrid.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/yimagticangle.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/yimagticlength.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/ylabel.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/ylabelcolor.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/ylabelfont.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/ylabelheight.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/ylabelon.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/ylargeticlength.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/yleadingzeros.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/ylogbase.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/ylogstyle.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/yloweraxis.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/ylowerwindow.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/ymax.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/ymin.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/ymod.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/ynlincs.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/ynsincs.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/ynumberofdecimals.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/ynumberofdigits.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/ynumbersangle.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/ynumberscolor.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/ynumbersfont.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/ynumbersheight.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/ynumberson.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/yoffset.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/ypower.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/ypowerauto.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/ysmallticlength.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/ytextlocation.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/yticangle.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/yticsbothsides.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/yticson.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/yupperaxis.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/yupperwindow.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/yvirtualmax.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/yvirtualmin.htm
/usr/share/extrema/Help/Characteristics/yzero.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/Alias.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/Bestfit.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/Bin.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/Bin2D.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/BinS01.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/BinS02.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/BinS03.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/BinS04.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/BinS05.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/BinS06.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/Clear.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/Contour.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/ContourS01.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/ContourS02.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/ContourS03.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/ContourS04.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/ContourS05.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/ContourS05I01.png
/usr/share/extrema/Help/Commands/ContourS05I02.png
/usr/share/extrema/Help/Commands/ContourS05I03.png
/usr/share/extrema/Help/Commands/ContourS05I04.png
/usr/share/extrema/Help/Commands/ContourS05I05.png
/usr/share/extrema/Help/Commands/Dealias.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/Defaults.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/Define.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/Density.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/DensityS01.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/DensityS01I01.jpg
/usr/share/extrema/Help/Commands/DensityS01I02.jpg
/usr/share/extrema/Help/Commands/DensityS02.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/DensityS02I01.png
/usr/share/extrema/Help/Commands/DensityS02I02.png
/usr/share/extrema/Help/Commands/DensityS02I03.png
/usr/share/extrema/Help/Commands/DensityS03.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/DensityS03I01.png
/usr/share/extrema/Help/Commands/DensityS03I02.png
/usr/share/extrema/Help/Commands/DensityS04.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/DensityS04I01.png
/usr/share/extrema/Help/Commands/DensityS04I02.png
/usr/share/extrema/Help/Commands/Destroy.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/DestroyS01.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/DestroyS02.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/DestroyS03.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/DestroyS04.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/Display.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/DisplayI01.jpg
/usr/share/extrema/Help/Commands/Ellipse.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/EllipseS01.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/EllipseS02.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/EllipseS03.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/EllipseS04.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/Execute.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/ExecuteS01.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/ExecuteS02.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/ExecuteS03.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/ExecuteS04.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/ExecuteS05.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/ExecuteS06.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/ExecuteS07.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/Figure.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/FigureI01.png
/usr/share/extrema/Help/Commands/Filter.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/FilterI01.gif
/usr/share/extrema/Help/Commands/FilterI02.gif
/usr/share/extrema/Help/Commands/FilterI03.gif
/usr/share/extrema/Help/Commands/FilterI04.gif
/usr/share/extrema/Help/Commands/FilterI05.gif
/usr/share/extrema/Help/Commands/FilterI06.gif
/usr/share/extrema/Help/Commands/FilterI07.gif
/usr/share/extrema/Help/Commands/FilterI08.gif
/usr/share/extrema/Help/Commands/FilterI09.gif
/usr/share/extrema/Help/Commands/FilterI10.gif
/usr/share/extrema/Help/Commands/FilterI11.gif
/usr/share/extrema/Help/Commands/FilterS01.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/FilterS02.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/FilterS03.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/FilterS03I01.gif
/usr/share/extrema/Help/Commands/FilterS03I02.gif
/usr/share/extrema/Help/Commands/FilterS03I03.gif
/usr/share/extrema/Help/Commands/FilterS03I04.gif
/usr/share/extrema/Help/Commands/FilterS03I05.gif
/usr/share/extrema/Help/Commands/FilterS03I06.gif
/usr/share/extrema/Help/Commands/FilterS03I07.gif
/usr/share/extrema/Help/Commands/FilterS03I08.gif
/usr/share/extrema/Help/Commands/FilterS03I09.gif
/usr/share/extrema/Help/Commands/FilterS03I10.gif
/usr/share/extrema/Help/Commands/FilterS03I11.gif
/usr/share/extrema/Help/Commands/FilterS03I12.gif
/usr/share/extrema/Help/Commands/FilterS04.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/FilterS04I01.gif
/usr/share/extrema/Help/Commands/FilterS04I02.gif
/usr/share/extrema/Help/Commands/FilterS04I03.gif
/usr/share/extrema/Help/Commands/FilterS04I04.gif
/usr/share/extrema/Help/Commands/FilterS05.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/FilterS05I01.jpg
/usr/share/extrema/Help/Commands/FilterS05I02.jpg
/usr/share/extrema/Help/Commands/Fit.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/FitI01.gif
/usr/share/extrema/Help/Commands/FitI02.gif
/usr/share/extrema/Help/Commands/FitI03.gif
/usr/share/extrema/Help/Commands/FitI04.gif
/usr/share/extrema/Help/Commands/FitI05.gif
/usr/share/extrema/Help/Commands/FitI06.gif
/usr/share/extrema/Help/Commands/FitS01.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/FitS01I01.gif
/usr/share/extrema/Help/Commands/FitS01I02.gif
/usr/share/extrema/Help/Commands/FitS01I03.gif
/usr/share/extrema/Help/Commands/FitS01I04.gif
/usr/share/extrema/Help/Commands/FitS01I05.gif
/usr/share/extrema/Help/Commands/FitS01I06.gif
/usr/share/extrema/Help/Commands/FitS01I07.gif
/usr/share/extrema/Help/Commands/FitS01I08.gif
/usr/share/extrema/Help/Commands/FitS01I09.gif
/usr/share/extrema/Help/Commands/FitS01I10.gif
/usr/share/extrema/Help/Commands/FitS01I11.gif
/usr/share/extrema/Help/Commands/FitS01I12.gif
/usr/share/extrema/Help/Commands/FitS02.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/FitS03.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/FitS03I01.gif
/usr/share/extrema/Help/Commands/FitS03I02.gif
/usr/share/extrema/Help/Commands/FitS03I03.gif
/usr/share/extrema/Help/Commands/FitS03I04.gif
/usr/share/extrema/Help/Commands/FitS03I05.gif
/usr/share/extrema/Help/Commands/FitS03I06.gif
/usr/share/extrema/Help/Commands/FitS03I07.gif
/usr/share/extrema/Help/Commands/FitS03I08.gif
/usr/share/extrema/Help/Commands/FitS04.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/FitS04I01.gif
/usr/share/extrema/Help/Commands/FitS05.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/FitS06.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/FitS07.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/FitS07I01.gif
/usr/share/extrema/Help/Commands/FitS07I02.gif
/usr/share/extrema/Help/Commands/FitS07I03.gif
/usr/share/extrema/Help/Commands/FitS07I04.gif
/usr/share/extrema/Help/Commands/FitS07I05.gif
/usr/share/extrema/Help/Commands/FitS07S01.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/FitS07S02.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/FitS07S03.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/FitS08.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/FitS08I01.gif
/usr/share/extrema/Help/Commands/FitS08I02.gif
/usr/share/extrema/Help/Commands/FitS08I03.gif
/usr/share/extrema/Help/Commands/FitS08I04.gif
/usr/share/extrema/Help/Commands/FitS08I05.gif
/usr/share/extrema/Help/Commands/FitS08I06.gif
/usr/share/extrema/Help/Commands/FitS08I07.gif
/usr/share/extrema/Help/Commands/FitS08S01.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/FitS08S01I01.gif
/usr/share/extrema/Help/Commands/Generate.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/GenerateS01.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/GenerateS02.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/GenerateS03.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/GenerateS04.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/Get.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/Graph.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/GraphS01.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/GraphS01I01.png
/usr/share/extrema/Help/Commands/GraphS02.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/GraphS03.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/GraphS04.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/GraphS05.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/GraphS06.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/GraphS07.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/GraphS08.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/GraphS09.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/GraphS09I01.jpg
/usr/share/extrema/Help/Commands/GraphS10.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/GraphS10I01.jpg
/usr/share/extrema/Help/Commands/GraphS11.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/GraphS12.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/GraphS13.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/GraphS13S01.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/GraphS13S01I01.gif
/usr/share/extrema/Help/Commands/GraphS14.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/GraphS15.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/GraphS15I01.gif
/usr/share/extrema/Help/Commands/GraphS15I02.gif
/usr/share/extrema/Help/Commands/GraphS16.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/GraphS16I01.gif
/usr/share/extrema/Help/Commands/GraphS17.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/GraphS17I01.gif
/usr/share/extrema/Help/Commands/Grid.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/GridS01.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/GridS02.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/GridS03.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/Hardcopy.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/Inquire.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/InquireI01.jpg
/usr/share/extrema/Help/Commands/InquireI02.jpg
/usr/share/extrema/Help/Commands/List.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/Matrix.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/Minuit.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/Page.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/Pause.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/Polygon.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/PolygonI01.png
/usr/share/extrema/Help/Commands/Quit.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/Read.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/ReadS01.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/ReadS01S01.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/ReadS01S02.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/ReadS01S03.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/ReadS02.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/Rebin.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/RebinS01.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/RebinS01I01.png
/usr/share/extrema/Help/Commands/RebinS01I02.png
/usr/share/extrema/Help/Commands/RebinS01I03.png
/usr/share/extrema/Help/Commands/RebinS02.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/RebinS02I01.png
/usr/share/extrema/Help/Commands/RebinS02I02.png
/usr/share/extrema/Help/Commands/RebinS02I03.png
/usr/share/extrema/Help/Commands/RebinS02I04.png
/usr/share/extrema/Help/Commands/RebinS02I05.png
/usr/share/extrema/Help/Commands/RebinS02I06.png
/usr/share/extrema/Help/Commands/Replot.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/ReplotS01.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/ReplotS02.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/ReplotS03.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/ReplotS04.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/ReplotS05.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/ReplotS06.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/Restore.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/RestoreS01.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/Return.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/Save.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/Scalar.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/ScalarS01.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/Scales.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/ScalesS01.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/ScalesS02.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/ScalesS03.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/ScalesS03I01.gif
/usr/share/extrema/Help/Commands/Set.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/Show.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/Sort.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/Stack.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/Statistics.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/StatisticsI01.gif
/usr/share/extrema/Help/Commands/StatisticsI02.gif
/usr/share/extrema/Help/Commands/StatisticsI03.gif
/usr/share/extrema/Help/Commands/StatisticsI04.gif
/usr/share/extrema/Help/Commands/StatisticsI05.gif
/usr/share/extrema/Help/Commands/StatisticsI06.png
/usr/share/extrema/Help/Commands/Text.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/TextS01.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/TextS02.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/TextS03.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/TextS04.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/TextS04I01.png
/usr/share/extrema/Help/Commands/TextS05.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/TextS05I01.png
/usr/share/extrema/Help/Commands/TextS06.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/TextS07.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/TextS07I01.png
/usr/share/extrema/Help/Commands/Vector.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/Window.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/WindowS01.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/WindowS02.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/WindowS03.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/WindowS04.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/WindowS05.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/WindowS06.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/World.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/Write.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/WriteS01.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/WriteS02.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/WriteS03.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/Zerolines.htm
/usr/share/extrema/Help/Commands/ZerolinesI01.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/Functions.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/NumericAnalysis.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/ShapeChanging.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/StatisticsProbability.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/StringManipulation.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/TrigAndOtherBasic.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/VariableCharacteristics.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/adev.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/adevI01.gif
/usr/share/extrema/Help/Functions/adevI02.gif
/usr/share/extrema/Help/Functions/adevI03.gif
/usr/share/extrema/Help/Functions/adevI04.gif
/usr/share/extrema/Help/Functions/adevI05.gif
/usr/share/extrema/Help/Functions/adevI06.gif
/usr/share/extrema/Help/Functions/adevI07.gif
/usr/share/extrema/Help/Functions/airy.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/airyI01.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/airyI02.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/airyI03.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/airyI04.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/airyI05.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/airyI06.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/area.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/areaI01.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/atan2.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/atan2d.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/bessel.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/besselI01.gif
/usr/share/extrema/Help/Functions/besselI02.gif
/usr/share/extrema/Help/Functions/besselI03.gif
/usr/share/extrema/Help/Functions/besselI04.gif
/usr/share/extrema/Help/Functions/besselI05.gif
/usr/share/extrema/Help/Functions/besselI06.gif
/usr/share/extrema/Help/Functions/besselI07.gif
/usr/share/extrema/Help/Functions/besselI08.gif
/usr/share/extrema/Help/Functions/besselI09.gif
/usr/share/extrema/Help/Functions/besselI10.gif
/usr/share/extrema/Help/Functions/besselI11.gif
/usr/share/extrema/Help/Functions/besselI12.gif
/usr/share/extrema/Help/Functions/besselI13.gif
/usr/share/extrema/Help/Functions/beta.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/betaI01.gif
/usr/share/extrema/Help/Functions/betaI02.gif
/usr/share/extrema/Help/Functions/betaI03.gif
/usr/share/extrema/Help/Functions/binom.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/binomI01.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/binomI02.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/binomI03.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/binomI04.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/binomI05.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/bivarnor.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/bivarnorI01.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/bivarnorI02.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/canopen.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/char.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/cheby.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/chebyI01.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/chebyI02.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/chebyI03.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/chebyI04.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/chisq.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/chisqI01.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/chisqI02.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/chisqI03.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/clen.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/convolute.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/convoluteS01.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/convoluteS01I01.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/convoluteS01I02.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/convoluteS02.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/cosint.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/cosintI01.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/date.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/dawson.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/dawsonI01.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/deconvolute.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/deriv.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/derivI01.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/det.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/dilog.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/dilogI01.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/eigen.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/ellipticintegrals.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/ellipticintegralsI01.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/ellipticintegralsI02.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/ellipticintegralsI03.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/ellipticintegralsI04.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/ellipticintegralsI05.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/ellipticintegralsI06.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/ellipticintegralsI07.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/ellipticintegralsI08.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/ellipticintegralsI09.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/ellipticintegralsI10.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/eltime.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/eqs.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/errorfunction.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/errorfunctionI01.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/errorfunctionI02.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/evaluate.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/exist.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/expand.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/expint.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/expintI01.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/expintI02.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/expintI03.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/expintI04.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/expintI05.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/factorial.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/fermidirac.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/fermidiracI01.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/fermidiracI02.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/fft.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/fftI01.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/fftI02.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/fftI03.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/fftI04.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/fftI05.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/fftS01.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/fftS02.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/fftS02I01.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/fftS02I02.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/fftS02I03.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/fftS02I04.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/fftS02I05.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/fftS02I06.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/fftS02I07.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/fftS02I08.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/fftS02I09.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/fftS02I10.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/fftS02I11.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/fftS02I12.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/fftS02I13.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/fftS03.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/fftS03I01.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/fftS04.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/fftS05.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/fisher.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/fisherI01.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/fisherI02.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/fisherI03.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/fold.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/fresnel.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/fresnelI01.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/fresnelI02.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/fresnelI03.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/fresnelI04.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/gamma.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/gammaI01.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/gammaI02.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/gammaI03.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/gammaI04.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/gammaI05.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/gammaI06.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/gammaI07.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/gauss.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/gaussI01.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/gaussI02.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/gaussI03.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/gaussI04.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/gaussj.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/gaussjI01.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/gaussjI02.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/gaussjI03.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/gaussjI04.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/gmean.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/hermite.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/hermiteI01.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/hypgeo.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/hypgeoI01.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/hypgeoI02.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/hypgeoI03.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/hypgeoI04.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/hypgeoI05.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/hypgeoI06.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/hypgeoI07.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/hypgeoI08.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/ichar.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/iclose.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/identity.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/identityI01.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/iequal.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/ifft.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/imax.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/imin.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/index.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/int.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/integral.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/integralI01.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/interpolate.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/interpolateS01.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/interpolateS02.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/interpolateS03.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/interpolateS04.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/interpolateS05.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/interpolateS06.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/inverse.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/inverseI01.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/inverseI02.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/inverseI03.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/inverseI04.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/jacobi.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/jacobiI01.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/join.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/kelvin.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/kelvinI01.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/kelvinI02.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/kelvinI03.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/kelvinI04.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/kelvinI05.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/kelvinI06.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/kelvinI07.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/kurt.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/kurtI01.gif
/usr/share/extrema/Help/Functions/kurtI02.gif
/usr/share/extrema/Help/Functions/kurtI03.gif
/usr/share/extrema/Help/Functions/kurtI04.gif
/usr/share/extrema/Help/Functions/kurtI05.gif
/usr/share/extrema/Help/Functions/kurtI06.gif
/usr/share/extrema/Help/Functions/laguerre.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/laguerreI01.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/lcase.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/legendre.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/legendreI01.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/legendreI02.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/legendreI03.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/legendreI04.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/legendreI05.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/legendreI06.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/legendreI07.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/legendreI08.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/legendreI09.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/legendreI10.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/len.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/max.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/mean.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/meanI01.gif
/usr/share/extrema/Help/Functions/meanI02.gif
/usr/share/extrema/Help/Functions/meanI03.gif
/usr/share/extrema/Help/Functions/meanI04.gif
/usr/share/extrema/Help/Functions/meanI05.gif
/usr/share/extrema/Help/Functions/median.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/min.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/mod.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/nes.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/nint.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/pdiff.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/pfactors.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/poica.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/poicaI01.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/poisson.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/prod.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/psi.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/psiI01.gif
/usr/share/extrema/Help/Functions/psiI02.gif
/usr/share/extrema/Help/Functions/psiI03.gif
/usr/share/extrema/Help/Functions/psiI04.gif
/usr/share/extrema/Help/Functions/radmac.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/radmacI01.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/radmacI02.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/radmacI03.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/radmacI04.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/radmacI05.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/ran.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/rchar.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/rms.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/rmsI01.gif
/usr/share/extrema/Help/Functions/rmsI02.gif
/usr/share/extrema/Help/Functions/rmsI03.gif
/usr/share/extrema/Help/Functions/rmsI04.gif
/usr/share/extrema/Help/Functions/rmsI05.gif
/usr/share/extrema/Help/Functions/roll.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/rprod.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/rsum.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/savgol.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/savgolI01.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/savgolI02.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/savgolI03.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/savgolI04.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/savgolI05.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/savgolI06.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/savgolI07.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/savgolI08.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/savgolI09.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/savgolI10.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/savgolI11.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/savgolI12.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/savgolI13.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/savgolI14.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/savgolI15.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/savgolS01.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/sign.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/sinint.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/sinintI01.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/skew.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/skewI01.gif
/usr/share/extrema/Help/Functions/skewI02.gif
/usr/share/extrema/Help/Functions/skewI03.gif
/usr/share/extrema/Help/Functions/skewI04.gif
/usr/share/extrema/Help/Functions/skewI05.gif
/usr/share/extrema/Help/Functions/skewI06.gif
/usr/share/extrema/Help/Functions/smooth.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/smoothI01.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/smoothI02.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/smoothI03.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/smoothI04.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/smoothI05.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/smoothI06.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/smoothI07.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/smoothI08.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/smoothI09.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/smoothI10.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/smoothI11.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/smoothI12.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/smoothI13.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/smoothI14.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/smoothI15.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/smoothS01.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/stdev.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/stdevI01.gif
/usr/share/extrema/Help/Functions/stdevI02.gif
/usr/share/extrema/Help/Functions/stdevI03.gif
/usr/share/extrema/Help/Functions/stdevI04.gif
/usr/share/extrema/Help/Functions/stdevI05.gif
/usr/share/extrema/Help/Functions/stdevI06.gif
/usr/share/extrema/Help/Functions/stdevI07.gif
/usr/share/extrema/Help/Functions/stdevI08.gif
/usr/share/extrema/Help/Functions/stdevI09.gif
/usr/share/extrema/Help/Functions/step.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/string.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/struve.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/struveI01.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/struveI02.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/student.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/studentI01.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/studentI02.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/studentI03.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/studentI04.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/studentI05.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/studentI06.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/studentI07.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/studentI08.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/sub.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/sum.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/sup.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/tcase.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/time.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/tina.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/tinaI01.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/tinaI02.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/tinaI03.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/tinaI04.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/tinaI05.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/ucase.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/unfold.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/variance.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/varianceI01.gif
/usr/share/extrema/Help/Functions/varianceI02.gif
/usr/share/extrema/Help/Functions/varianceI03.gif
/usr/share/extrema/Help/Functions/varianceI04.gif
/usr/share/extrema/Help/Functions/varianceI05.gif
/usr/share/extrema/Help/Functions/varianceI06.gif
/usr/share/extrema/Help/Functions/varianceI07.gif
/usr/share/extrema/Help/Functions/varname.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/vartype.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/vectorcoupling.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/vectorcouplingI01.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/vectorcouplingI02.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/vectorcouplingI03.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/vectorcouplingI04.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/vectorcouplingI05.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/vectorcouplingI06.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/vectorcouplingI07.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/vectorcouplingI08.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/vectorcouplingI09.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/vectorcouplingI10.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/vectorcouplingI11.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/vectorcouplingI12.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/vectorcouplingI13.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/vectorcouplingI14.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/vectorcouplingI15.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/vectorcouplingI16.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/vectorcouplingI17.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/vectorcouplingI18.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/vectorcouplingI19.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/vectorcouplingI20.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/vectorcouplingI21.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/vlen.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/voigt.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/voigtI01.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/voigtI02.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/voigtI03.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/voigtI04.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/voigtI05.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/voigtI06.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/voigtI07.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/volume.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/walsh.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/walshI01.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/walshI02.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/where.htm
/usr/share/extrema/Help/Functions/whereI01.png
/usr/share/extrema/Help/Functions/wrap.htm
/usr/share/extrema/Help/Introduction/Colors.htm
/usr/share/extrema/Help/Introduction/ColorsI01.png
/usr/share/extrema/Help/Introduction/Commands.htm
/usr/share/extrema/Help/Introduction/CommandsS01.htm
/usr/share/extrema/Help/Introduction/Conventions.htm
/usr/share/extrema/Help/Introduction/Expression.htm
/usr/share/extrema/Help/Introduction/ExpressionS01.htm
/usr/share/extrema/Help/Introduction/ExpressionS02.htm
/usr/share/extrema/Help/Introduction/ExpressionS03.htm
/usr/share/extrema/Help/Introduction/ExpressionS04.htm
/usr/share/extrema/Help/Introduction/GettingStarted.htm
/usr/share/extrema/Help/Introduction/Indices.htm
/usr/share/extrema/Help/Introduction/IndicesS01.htm
/usr/share/extrema/Help/Introduction/IndicesS02.htm
/usr/share/extrema/Help/Introduction/IndicesS03.htm
/usr/share/extrema/Help/Introduction/Introduction.htm
/usr/share/extrema/Help/Introduction/Variables.htm
/usr/share/extrema/Help/Introduction/VariablesS01.htm
/usr/share/extrema/Help/Introduction/VariablesS02.htm
/usr/share/extrema/Help/Introduction/VariablesS03.htm
/usr/share/extrema/Help/Introduction/VariablesS04.htm
/usr/share/extrema/Help/Introduction/VariablesS05.htm
/usr/share/extrema/Help/Introduction/VariablesS06.htm
/usr/share/extrema/Help/License/Acknowledgements.htm
/usr/share/extrema/Help/License/GPL.htm
/usr/share/extrema/Help/License/License.htm
/usr/share/extrema/Help/Operators/Operators.htm
/usr/share/extrema/Help/Operators/append.htm
/usr/share/extrema/Help/Operators/boolean.htm
/usr/share/extrema/Help/Operators/innerproduct.htm
/usr/share/extrema/Help/Operators/intersection.htm
/usr/share/extrema/Help/Operators/outerproduct.htm
/usr/share/extrema/Help/Operators/reflect.htm
/usr/share/extrema/Help/Operators/transpose.htm
/usr/share/extrema/Help/Operators/union.htm
/usr/share/extrema/Help/extrema.hhc
/usr/share/extrema/Help/extrema.hhk
/usr/share/extrema/Help/extrema.hhp
/usr/share/extrema/Help/extremaMain.htm
/usr/share/extrema/Help/shadow_left.gif
/usr/share/extrema/Help/shadow_right.gif
/usr/share/extrema/Images/3dplot.bmp
/usr/share/extrema/Images/arrow1.bmp
/usr/share/extrema/Images/arrow11.bmp
/usr/share/extrema/Images/arrow12.bmp
/usr/share/extrema/Images/arrow13.bmp
/usr/share/extrema/Images/arrow2.bmp
/usr/share/extrema/Images/arrow21.bmp
/usr/share/extrema/Images/arrow22.bmp
/usr/share/extrema/Images/arrow23.bmp
/usr/share/extrema/Images/arrow3.bmp
/usr/share/extrema/Images/arrow31.bmp
/usr/share/extrema/Images/arrow32.bmp
/usr/share/extrema/Images/arrow33.bmp
/usr/share/extrema/Images/aspectRatio.GIF
/usr/share/extrema/Images/clear.GIF
/usr/share/extrema/Images/constants.GIF
/usr/share/extrema/Images/downarrow.bmp
/usr/share/extrema/Images/drawfigure.GIF
/usr/share/extrema/Images/drawgraph.GIF
/usr/share/extrema/Images/drawtext.GIF
/usr/share/extrema/Images/execute.GIF
/usr/share/extrema/Images/executeClearList.GIF
/usr/share/extrema/Images/executeRemoveFilename.GIF
/usr/share/extrema/Images/exit.GIF
/usr/share/extrema/Images/figures.bmp
/usr/share/extrema/Images/fillcolor.GIF
/usr/share/extrema/Images/fillcolors.bmp
/usr/share/extrema/Images/fit.GIF
/usr/share/extrema/Images/generate.GIF
/usr/share/extrema/Images/help.GIF
/usr/share/extrema/Images/importdrawing.GIF
/usr/share/extrema/Images/leftArrow.GIF
/usr/share/extrema/Images/leftarrow.bmp
/usr/share/extrema/Images/linecolor.GIF
/usr/share/extrema/Images/linecolors.bmp
/usr/share/extrema/Images/linethickness.bmp
/usr/share/extrema/Images/linewidth.GIF
/usr/share/extrema/Images/newPage.GIF
/usr/share/extrema/Images/peakfind.GIF
/usr/share/extrema/Images/print.GIF
/usr/share/extrema/Images/rectangle.bmp
/usr/share/extrema/Images/rectangle1.bmp
/usr/share/extrema/Images/regularPolygon.bmp
/usr/share/extrema/Images/regularPolygon1.bmp
/usr/share/extrema/Images/removePage.GIF
/usr/share/extrema/Images/restore.GIF
/usr/share/extrema/Images/rightArrow.GIF
/usr/share/extrema/Images/rightarrow.bmp
/usr/share/extrema/Images/save.GIF
/usr/share/extrema/Images/show.GIF
/usr/share/extrema/Images/square.bmp
/usr/share/extrema/Images/square1.bmp
/usr/share/extrema/Images/stack.GIF
/usr/share/extrema/Images/star.bmp
/usr/share/extrema/Images/star1.bmp
/usr/share/extrema/Images/uparrow.bmp
/usr/share/extrema/Images/zoomin.bmp
/usr/share/extrema/Images/zoomout.bmp
/usr/share/extrema/Scripts/2yaxes.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/3dplot.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/DisplayPlotSymbols.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/Draw_Title.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/ShowColorMap.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/SplineInterpolate.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/SplineSmooth.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/anova.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/anovaTest.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/area.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/areafill1.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/areafill2.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/areafill3.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/areafill4.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/areafill5.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/areafill6.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/areafill7.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/areafill7_sub.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/arrows.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/aspect_control.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/asymmetricerrorbars.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/automatic_axis_labels.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/axislabeltest.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/bivinterp.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/bivsmooth.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/bragg.dat
/usr/share/extrema/Scripts/bragg.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/breakUpString.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/colorTest.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/contourTest.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/contour_example.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/convol.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/cpu.dat
/usr/share/extrema/Scripts/cpu_example.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/curvefill.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/demo.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/density1.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/density2.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/density_diffusion_example.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/density_dithering_example.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/density_gradient_example.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/densityplots.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/derivative_example.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/diffusion.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/displayTest.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/ditheringDensity.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/eigen.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/ellipseTest.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/extremaInit.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/factorial.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/fft.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/fill.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/fill_between_curves.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/fill_under_curve.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/filled_histograms.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/filled_ring.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/filledring.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/filterDeriv.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/filterSmoothing.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/fit-demo.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/fit-test.dat
/usr/share/extrema/Scripts/fit-test.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/fit_2_parts_a.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/fourAreaFills.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/gaussFit.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/good-pairs.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/gridtest.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/hists.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/houses.dat
/usr/share/extrema/Scripts/hyperbolicTrig.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/integration_example.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/intersecting circles.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/inverse.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/legendTest.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/limaconPascal.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/limaconPascal2.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/linetypes.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/linewidth.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/logstyles.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/mx.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/nonlinearAxes.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/one_way_anova.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/parametricPath.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/polygonTest.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/sample_graphs.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/sigma.dat
/usr/share/extrema/Scripts/sigma_example.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/solve.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/special.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/splinterp.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/splitString.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/splsmooth.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/testexpand.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/two_way_anova.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/user-x-axis.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/vectorField.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/volume.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/waterpipes-draw.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/waterpipes-fig.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/waterpipes.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/yonright.pcm
/usr/share/extrema/Scripts/zerolines.pcm
/usr/share/lintian/overrides/extrema
/usr/share/man/man1/extrema.1.gz
/usr/share/menu/extrema
/usr/share/pixmaps/extrema.xpm