wszystkie opcje
wheezy  ] [  jessie  ] [  stretch  ] [  sid  ]

Pakiet wirtualny: java-virtual-machine

This is a virtual package. See the Debian policy for a definition of virtual packages.

Pakiety udostępniające java-virtual-machine

gcj-jre-headless
Środowisko uruchomieniowe Java używające GIJ/classpath (wersja bez nagłówków)