all options
squeeze  ] [  wheezy  ] [  jessie  ] [  stretch  ] [  sid  ]

Virtual Package: java-virtual-machine

This is a virtual package. See the Debian policy for a definition of virtual packages.

Packages providing java-virtual-machine

gcj-jre-headless
Środowisko uruchomieniowe Java używające GIJ/classpath (wersja bez nagłówków)