wszystkie opcje
wheezy  ] [  jessie  ] [  stretch  ] [  buster  ] [  sid  ]
[ Pakiet źródłowy: libsamplerate  ]

Pakiet: libsamplerate0 (0.1.8-5)

Odnośniki dla libsamplerate0

Screenshot

Zasoby systemu Debian:

Pobieranie pakietu źródłowego libsamplerate:

Opiekun:

Zasoby zewnętrzne:

Podobne pakiety:

Biblioteka do konwersji częstotliwości próbkowania dźwięku

Biblioteka libsamplerate (znana również jako Code Rabbit Secret) służy do konwertowania częstotliwości dźwięku.

Obecnie libsamplerate oferuje trzy różne algorytmy konwersji: blokowania zerowego rzędu, interpolacji liniowej oraz interpolacji filtru FIR (przy wykorzystaniu filtrów wywodzących się z matematycznej funkcji sinc). Pierwsze dwa algorytmy (blokowania zerowego rzędu oraz interpolacji liniowej) udostępniane są wyłącznie jako uzupełnienie i nie zaleca się stosowania ich tam, gdzie jest wymagana wysoka częstotliwość próbkowania. Do algorytmu FIR/sinc dostarczane są trzy przetworniki: SRC_SINC_FASTEST, SRC_SINC_MEDIUM_QUALITY i SRC_SINC_BEST_QUALITY, aby uzyskać kompromis pomiędzy szybkością i jakością konwersji.

Biblioteka libsamplerate umożliwia zmniejszanie poziomu częstotliwości próbkowania do 1/256 i zwiększania go do 256 razy w stosunku do pierwotnego poziomu. Pozwala również na przeliczanie zmiennej czasowej dla różnych efektów związanych ze zmianą szybkości oraz synchronizację dwóch niezablokowanych częstotliwości próbkowania.

Znaczniki: Zaimplementowane w: C, Rola: Biblioteka współdzielona, Działa z: Audio

Inne pakiety związane z libsamplerate0

  • wymaga
  • poleca
  • sugeruje
  • enhances

Pobieranie libsamplerate0

Pobierz dla wszystkich dostępnych architektur
Architektura Rozmiar pakietu Rozmiar po instalacji Pliki
ia64 1 326,2 KiB1 531,0 KiB [lista plików]