wszystkie opcje
wheezy  ] [  jessie  ] [  stretch  ] [  buster  ] [  sid  ]
[ Pakiet źródłowy: texlive-base  ]

Pakiet: texlive-base (2012.20120611-5+deb7u1) [security]

Odnośniki dla texlive-base

Screenshot

Zasoby systemu Debian:

Pobieranie pakietu źródłowego texlive-base:

Opiekunowie:

Zasoby zewnętrzne:

Podobne pakiety:

TeX Live: podstawowe programy i pliki

Załączone pliki są uważane za podstawę każdego systemu TeX, obejmując makra czystego TeX-a, czcionki Computer Modern oraz konfigurację wspólnych sterowników; bez LateX-a.

Pakiet zawiera następujące pakiety CTAN:

 amsfonts -- czcionki TeX-a z American Mathematical Society;
 bibtex -- przetwarzanie bibliografii LaTeX-a i tak dalej;
 cm -- czcionki Computer Modern;
 dvipdfm -- sterownik DVI do bezpośredniego tworzenia plików PDF;
 dvipdfmx -- rozszerzona wersja dvipdfm;
 dvipdfmx-def --
 dvips -- sterownik DVI do PostScriptu;
 enctex -- rozszerzenie TeX-a tłumaczące jego dane wejściowe;
 etex -- rozszerzona wersja TeX-a, z projektu NTS;
 etex-pkg -- pakiet do obsługi E-TeX-a;
 glyphlist --
 gsftopk -- przekształca "czcionki ghostscrip" do plików PK;
 hyph-utf8 -- wzorce dzielenia wyrazów w UTF-8;
 hyphen-base --
 ifluatex -- dostarcza przełącznik \ifluatex;
 ifxetex -- sprawdza, czy użytkownik działa pod XeTeX-em;
 kpathsea -- biblioteka wyszukiwania ścieżek plików związanych z TeX-em;
 lua-alt-getopt -- przetwarza argumenty aplikacji w taki sam sposób jak
  getopt_long;
 makeindex -- przetwarza dane wyjściowe index na kod nadający się do
  składu;
 metafont -- system wyszczególniania czcionek;
 mflogo -- obsługa LaTeX-a do czcionek MetaFont logo;
 mfware -- narzędzia wspierające używane z MetaFont;
 misc --
 pdftex -- rozszerzenie TeX-a do bezpośredniego tworzenia plików PDF;
 plain --
 tetex -- skrypty i pliki oryginalnie napisane lub dołączone do teTeX-a;
 tex -- zaawansowany silnik składu tekstu;
 texconfig --
 xdvi -- podgląd plików DVI do systemu X Window;
 texdoc -- dostęp do dokumentacji dla dystrybucji TeX-a.

Inne pakiety związane z texlive-base

  • wymaga
  • poleca
  • sugeruje
  • enhances

Pobieranie texlive-base

Pobierz dla wszystkich dostępnych architektur
Architektura Rozmiar pakietu Rozmiar po instalacji Pliki
all 13 881,5 KiB35 460,0 KiB [lista plików]