Lista plików pakietu pd-iemmatrix z gałęzi wheezy na architekturę armhf

/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/LICENSE.txt
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/iemmatrix-meta.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/iemmatrix.pd_linux
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/matrix-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/matrix~-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_.cabs2-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_.cabs2.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_.cdiv-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_.cdiv.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_.cmul-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_.cmul.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_abs-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_add-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_and-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_atan-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_atan2-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_atan2.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_bessel-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_binops-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_bitand-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_bitleft-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_bitor-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_bitright-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_cabs2-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_cabs2.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_cart2sph-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_cart2sph.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_check-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_cholesky-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_cinverse-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_cinverse.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_circular_harmonics-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_cmul-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_cmul.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_col-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_colon-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_concat-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_conv-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_cos-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_cumprod-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_cumsum-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_dbtopow-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_dbtorms-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_diag-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_diegg-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_diff-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_distance-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_distance.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_distance2-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_egg-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_eig-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_element-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_eq-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_exp-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_eye-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_fill-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_fill_col_grid-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_fill_col_grid.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_fill_row_grid-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_fill_row_grid.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_fill_rowcol-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_fill_rowcol.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_fill_rowcol_grid-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_fill_rowcol_grid.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_find-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_find_rowcol-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_find_rowcol.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_gauss-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_ge-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_gt-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_index-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_index2rowcol-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_index2rowcol.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_index_col_grid-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_index_col_grid.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_index_row_grid-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_index_row_grid.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_index_rowcol-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_index_rowcol.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_index_rowcol_grid-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_index_rowcol_grid.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_int-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_inverse-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_ispeak-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_ispeak.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_ispeakb-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_ispeakb.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_le-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_linspace-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_linspace.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_linsweep-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_linsweep.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_log-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_logspace-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_logspace.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_logsweep-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_logsweep.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_lt-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_matcher-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_matcher.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_max.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_max2-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_mean-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_meshgrid-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_meshgrid.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_min.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_min2-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_minmax-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_mod.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_mul-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_mul~-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_neq-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_not-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_ones-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_or-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_pack~-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_phon_curve-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_phon_curve.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_pinverse-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_pinverse.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_pivot-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_polyval-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_polyval.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_pow-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_powtodb-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_print-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_prod-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_pseudoinverse.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_qr-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_rand-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_repmat-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_resize-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_reverse-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_rfft-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_rifft-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_rmstodb-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_roll-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_roots-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_roots.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_rot-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_rot.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_rotx-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_rotx.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_rotxyz.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_roty-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_roty.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_rotz-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_rotz.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_rotzyz.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_row-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_rowcol2index.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_rowrfft.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_rowrifft.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_scroll-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_sfread-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_sfread.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_sfwrite-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_sfwrite.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_sin-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_size-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_slice-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_sndfileread-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_sph2cart-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_sph2cart.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_spherical_harmonics-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_spherical_radial-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_spivot-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_spivot.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_sub-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_sum-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_svd-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_symasym-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_symasym.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_tab-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_tab.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_trace-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_transpose-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_unpack~-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_win_besseli0.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_window-help.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_window.pd
/usr/lib/pd/extra/iemmatrix/mtx_zeros-help.pd
/usr/share/doc/pd-iemmatrix/AUTHORS.txt
/usr/share/doc/pd-iemmatrix/BUGS.txt
/usr/share/doc/pd-iemmatrix/CHANGES.txt
/usr/share/doc/pd-iemmatrix/README.Debian
/usr/share/doc/pd-iemmatrix/buildinfo.gz
/usr/share/doc/pd-iemmatrix/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/pd-iemmatrix/changelog.gz
/usr/share/doc/pd-iemmatrix/copyright