all options
wheezy  ] [  sid  ]

Virtual Package: ocaml-nox-3.12.1

This is a virtual package. See the Debian policy for a definition of virtual packages.

Packages providing ocaml-nox-3.12.1

ocaml-nox
Implementacja ML z systemem obiektowym bazującym na klasach (nie do X-ów)