all options
squeeze  ] [  squeeze-lts  ] [  wheezy  ] [  jessie  ] [  stretch  ] [  sid  ] [  experimental  ]
[ Source: apt  ]

Package: apt (0.9.7.9+deb7u7)

Links for apt

Screenshot

Debian Resources:

Download Source Package apt:

Maintainers:

Similar packages:

Menedżer pakietów do wiersza poleceń

Pakiet zawiera narzędzia wiersza poleceń do wyszukiwania i zarządzania pakietami oraz do wyszukiwania informacji na ich temat z niskopoziomowym dostępem do wszystkich funkcji biblioteki libapt-pkg.

Należą do nich:

 * apt-get do odszukiwania pakietów i informacji na ich temat z
   uwierzytelnionych źródeł oraz do instalowania, aktualizowania i
   usuwania pakietów razem z ich zależnościami;
 * apt-cache do wyszukiwania dostępnych informacji na temat
   zainstalowanych oraz nadających się do zainstalowania pakietów;
 * apt-cdrom do korzystania z nośników wymiennych jako źródeł pakietów;
 * apt-config jako interfejs do konfiguracji ustawień;
 * apt-key jako interfejs do zarządzania kluczami uwierzytelniania.

Tags: System Administration: Package Management, Hardware Enablement: Storage, hardware::storage:cd, implemented-in::c++, User Interface: Command Line, Networking: network::client, protocol::ftp, Network Protocol: HTTP, IPv6, Role: role::program, suite::debian, Purpose: Downloading, use::searching, works-with::software:package

Other Packages Related to apt

  • depends
  • recommends
  • suggests
  • enhances

Download apt

Download for all available architectures
Architecture Package Size Installed Size Files
armhf 1,197.4 kB3,056.0 kB [list of files]