Lista plików pakietu octave-control z gałęzi wheezy na architekturę amd64

/usr/lib/x86_64-linux-gnu/octave/packages/control-2.3.52/x86_64-pc-linux-gnu-api-v48+/PKG_ADD
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/octave/packages/control-2.3.52/x86_64-pc-linux-gnu-api-v48+/control_slicot_functions.oct
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/octave/packages/control-2.3.52/x86_64-pc-linux-gnu-api-v48+/is_real_matrix.oct
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/octave/packages/control-2.3.52/x86_64-pc-linux-gnu-api-v48+/is_real_scalar.oct
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/octave/packages/control-2.3.52/x86_64-pc-linux-gnu-api-v48+/is_real_square_matrix.oct
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/octave/packages/control-2.3.52/x86_64-pc-linux-gnu-api-v48+/is_real_vector.oct
/usr/share/doc-base/octave-control-manual
/usr/share/doc/octave-control/NEWS.gz
/usr/share/doc/octave-control/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/octave-control/control.pdf.gz
/usr/share/doc/octave-control/copyright
/usr/share/lintian/overrides/octave-control
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@frd/__c2d__.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@frd/__ctranspose__.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@frd/__d2c__.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@frd/__freqresp__.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@frd/__get__.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@frd/__minreal__.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@frd/__pole__.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@frd/__property_names__.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@frd/__set__.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@frd/__sys2ss__.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@frd/__sys2tf__.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@frd/__sys_connect__.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@frd/__sys_data__.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@frd/__sys_group__.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@frd/__sys_inverse__.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@frd/__sys_prune__.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@frd/__transpose__.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@frd/__zero__.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@frd/display.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@frd/frd.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@lti/__lti_data__.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@lti/__lti_group__.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@lti/__lti_prune__.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@lti/__property_names__.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@lti/append.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@lti/blkdiag.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@lti/c2d.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@lti/connect.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@lti/ctranspose.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@lti/d2c.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@lti/dcgain.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@lti/display.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@lti/dss.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@lti/dssdata.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@lti/eig.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@lti/feedback.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@lti/filtdata.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@lti/frdata.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@lti/freqresp.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@lti/get.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@lti/horzcat.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@lti/inv.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@lti/isct.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@lti/isdt.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@lti/isminimumphase.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@lti/issiso.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@lti/isstable.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@lti/lft.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@lti/lti.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@lti/mconnect.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@lti/minreal.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@lti/minus.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@lti/mldivide.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@lti/mpower.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@lti/mrdivide.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@lti/mtimes.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@lti/norm.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@lti/parallel.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@lti/plus.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@lti/pole.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@lti/prescale.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@lti/series.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@lti/set.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@lti/size.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@lti/sminreal.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@lti/ssdata.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@lti/subsasgn.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@lti/subsref.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@lti/tfdata.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@lti/transpose.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@lti/uminus.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@lti/uplus.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@lti/vertcat.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@lti/xperm.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@lti/zero.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@lti/zpkdata.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@ss/__c2d__.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@ss/__ctranspose__.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@ss/__d2c__.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@ss/__freqresp__.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@ss/__get__.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@ss/__minreal__.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@ss/__pole__.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@ss/__prescale__.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@ss/__property_names__.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@ss/__set__.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@ss/__sys2frd__.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@ss/__sys2tf__.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@ss/__sys_connect__.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@ss/__sys_data__.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@ss/__sys_group__.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@ss/__sys_inverse__.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@ss/__sys_prune__.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@ss/__transpose__.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@ss/__zero__.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@ss/display.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@ss/ss.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@tf/__c2d__.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@tf/__ctranspose__.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@tf/__d2c__.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@tf/__freqresp__.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@tf/__get__.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@tf/__minreal__.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@tf/__pole__.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@tf/__property_names__.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@tf/__set__.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@tf/__sys2frd__.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@tf/__sys2ss__.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@tf/__sys_connect__.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@tf/__sys_data__.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@tf/__sys_group__.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@tf/__sys_inverse__.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@tf/__sys_prune__.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@tf/__transpose__.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@tf/__zero__.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@tf/display.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@tf/tf.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@tfpoly/__make_equally_long__.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@tfpoly/__remove_leading_zeros__.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@tfpoly/conj_ct.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@tfpoly/conj_dt.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@tfpoly/display.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@tfpoly/eq.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@tfpoly/get.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@tfpoly/length.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@tfpoly/minus.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@tfpoly/mpower.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@tfpoly/mtimes.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@tfpoly/ne.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@tfpoly/numel.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@tfpoly/plus.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@tfpoly/roots.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@tfpoly/subsref.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@tfpoly/tfpoly.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@tfpoly/tfpoly2str.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@tfpoly/uminus.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/@tfpoly/uplus.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/Anderson.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/BMWengine.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/Boeing707.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/MDSSystem.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/Madievski.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/WestlandLynx.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/__adjust_frd_data__.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/__adjust_labels__.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/__adjust_ss_data__.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/__axis_limits__.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/__axis_margin__.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/__conred_check_feedback_sign__.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/__conred_sb16ad__.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/__dss2ss__.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/__dss_bilin__.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/__frd_dim__.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/__frequency_response__.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/__frequency_vector__.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/__is_stable__.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/__labels__.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/__modred_ab09id__.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/__modred_check_alpha__.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/__modred_check_alpha_gram__.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/__modred_check_equil__.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/__modred_check_gram__.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/__modred_check_order__.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/__modred_check_tol__.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/__modred_check_weight__.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/__modred_default_alpha__.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/__opt2cell__.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/__remove_trailing_zeros__.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/__ss_dim__.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/__tf_dim__.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/__time_response__.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/__vec2tfpoly__.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/augw.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/bode.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/bodemag.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/bstmodred.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/btaconred.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/btamodred.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/care.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/cfconred.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/covar.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/ctrb.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/ctrbf.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/dare.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/dlqe.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/dlqr.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/dlyap.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/dlyapchol.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/doc-cache
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/dss.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/estim.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/filt.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/fitfrd.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/fwcfconred.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/gensig.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/gram.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/h2syn.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/hinfsyn.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/hnamodred.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/hsvd.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/impulse.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/initial.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/isctrb.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/isdetectable.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/isobsv.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/issample.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/isstabilizable.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/kalman.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/lqe.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/lqr.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/lsim.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/ltimodels.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/lyap.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/lyapchol.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/margin.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/mixsyn.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/ncfsyn.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/nichols.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/nyquist.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/obsv.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/obsvf.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/optiPID.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/optiPIDctrl.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/optiPIDfun.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/options.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/packinfo/.autoload
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/packinfo/DESCRIPTION
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/packinfo/INDEX
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/packinfo/NEWS
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/place.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/pzmap.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/rlocus.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/sigma.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/spaconred.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/spamodred.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/step.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/strseq.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/test_control.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/tfpoly2str.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/tfpolyones.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/tfpolyzeros.m
/usr/share/octave/packages/control-2.3.52/zpk.m