Lista plików pakietu libbiblio-citation-parser-perl z gałęzi wheezy na architekturę all

/usr/share/doc/libbiblio-citation-parser-perl/README
/usr/share/doc/libbiblio-citation-parser-perl/TODO
/usr/share/doc/libbiblio-citation-parser-perl/ascii/citeparser.txt.gz
/usr/share/doc/libbiblio-citation-parser-perl/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libbiblio-citation-parser-perl/changelog.gz
/usr/share/doc/libbiblio-citation-parser-perl/copyright
/usr/share/doc/libbiblio-citation-parser-perl/examples/README
/usr/share/doc/libbiblio-citation-parser-perl/examples/parsing/complexparser.pl
/usr/share/doc/libbiblio-citation-parser-perl/examples/parsing/openurl.pl
/usr/share/doc/libbiblio-citation-parser-perl/examples/parsing/openurl2.pl
/usr/share/doc/libbiblio-citation-parser-perl/examples/parsing/simpleparser.pl
/usr/share/doc/libbiblio-citation-parser-perl/examples/webservice/make_html.pl
/usr/share/doc/libbiblio-citation-parser-perl/examples/webservice/make_openurl.pl
/usr/share/doc/libbiblio-citation-parser-perl/examples/webservice/paracite.wsdl.gz
/usr/share/doc/libbiblio-citation-parser-perl/examples/webservice/parse_reference.pl
/usr/share/doc/libbiblio-citation-parser-perl/examples/webservice/ref_search.pl
/usr/share/doc/libbiblio-citation-parser-perl/examples/webservice/referencelist.txt
/usr/share/doc/libbiblio-citation-parser-perl/html/contact.html
/usr/share/doc/libbiblio-citation-parser-perl/html/howto.html
/usr/share/doc/libbiblio-citation-parser-perl/html/index.html
/usr/share/doc/libbiblio-citation-parser-perl/html/installation.html
/usr/share/doc/libbiblio-citation-parser-perl/html/intro.html
/usr/share/doc/libbiblio-citation-parser-perl/html/refparsing.html
/usr/share/doc/libbiblio-citation-parser-perl/html/reqsoftware.html
/usr/share/doc/libbiblio-citation-parser-perl/html/troubleshooting.html
/usr/share/doc/libbiblio-citation-parser-perl/html/webservice.html
/usr/share/doc/libbiblio-citation-parser-perl/pdf/citeparser.pdf.gz
/usr/share/man/man3/Biblio::Citation::Parser.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Biblio::Citation::Parser::Citebase.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Biblio::Citation::Parser::Jiao.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Biblio::Citation::Parser::Jiao::Utility.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Biblio::Citation::Parser::Standard.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Biblio::Citation::Parser::Templates.3pm.gz
/usr/share/man/man3/Biblio::Citation::Parser::Utils.3pm.gz
/usr/share/perl5/Biblio/Citation/Parser.pm
/usr/share/perl5/Biblio/Citation/Parser/Citebase.pm
/usr/share/perl5/Biblio/Citation/Parser/Jiao.pm
/usr/share/perl5/Biblio/Citation/Parser/Jiao/Utility.pm
/usr/share/perl5/Biblio/Citation/Parser/Standard.pm
/usr/share/perl5/Biblio/Citation/Parser/Templates.pm
/usr/share/perl5/Biblio/Citation/Parser/Utils.pm