Lista plików pakietu kadu-dev z gałęzi wheezy na architekturę all

/usr/include/kadu/kadu-core/accounts/account-details.h
/usr/include/kadu/kadu-core/accounts/account-manager.h
/usr/include/kadu/kadu-core/accounts/account-shared.h
/usr/include/kadu/kadu-core/accounts/account-status-container.h
/usr/include/kadu/kadu-core/accounts/account.h
/usr/include/kadu/kadu-core/accounts/accounts-aware-object.h
/usr/include/kadu/kadu-core/accounts/filter/abstract-account-filter.h
/usr/include/kadu/kadu-core/accounts/filter/have-multilogon-filter.h
/usr/include/kadu/kadu-core/accounts/filter/protocol-filter.h
/usr/include/kadu/kadu-core/accounts/filter/writeable-contacts-list-filter.h
/usr/include/kadu/kadu-core/accounts/model/accounts-model.h
/usr/include/kadu/kadu-core/accounts/model/accounts-proxy-model.h
/usr/include/kadu/kadu-core/activate.h
/usr/include/kadu/kadu-core/avatars/avatar-job-manager.h
/usr/include/kadu/kadu-core/avatars/avatar-job-runner.h
/usr/include/kadu/kadu-core/avatars/avatar-manager.h
/usr/include/kadu/kadu-core/avatars/avatar-shared.h
/usr/include/kadu/kadu-core/avatars/avatar.h
/usr/include/kadu/kadu-core/aware-object.h
/usr/include/kadu/kadu-core/buddies/buddy-additional-data-delete-handler-manager.h
/usr/include/kadu/kadu-core/buddies/buddy-additional-data-delete-handler.h
/usr/include/kadu/kadu-core/buddies/buddy-gender.h
/usr/include/kadu/kadu-core/buddies/buddy-kadu-data.h
/usr/include/kadu/kadu-core/buddies/buddy-list-mime-data-helper.h
/usr/include/kadu/kadu-core/buddies/buddy-list.h
/usr/include/kadu/kadu-core/buddies/buddy-manager.h
/usr/include/kadu/kadu-core/buddies/buddy-preferred-manager.h
/usr/include/kadu/kadu-core/buddies/buddy-search-criteria.h
/usr/include/kadu/kadu-core/buddies/buddy-set.h
/usr/include/kadu/kadu-core/buddies/buddy-shared.h
/usr/include/kadu/kadu-core/buddies/buddy.h
/usr/include/kadu/kadu-core/buddies/group-manager.h
/usr/include/kadu/kadu-core/buddies/group-shared.h
/usr/include/kadu/kadu-core/buddies/group.h
/usr/include/kadu/kadu-core/buddies/model/buddies-model-base.h
/usr/include/kadu/kadu-core/buddies/model/buddies-model.h
/usr/include/kadu/kadu-core/buddies/model/buddy-data-extractor.h
/usr/include/kadu/kadu-core/buddies/model/buddy-list-model.h
/usr/include/kadu/kadu-core/buddies/model/checkable-buddies-proxy-model.h
/usr/include/kadu/kadu-core/buddies/model/groups-model.h
/usr/include/kadu/kadu-core/chat/aggregate-chat-manager.h
/usr/include/kadu/kadu-core/chat/chat-details-aggregate.h
/usr/include/kadu/kadu-core/chat/chat-details-conference.h
/usr/include/kadu/kadu-core/chat/chat-details-simple.h
/usr/include/kadu/kadu-core/chat/chat-details.h
/usr/include/kadu/kadu-core/chat/chat-geometry-data.h
/usr/include/kadu/kadu-core/chat/chat-list-mime-data-helper.h
/usr/include/kadu/kadu-core/chat/chat-manager.h
/usr/include/kadu/kadu-core/chat/chat-shared.h
/usr/include/kadu/kadu-core/chat/chat-styles-manager.h
/usr/include/kadu/kadu-core/chat/chat.h
/usr/include/kadu/kadu-core/chat/html-messages-renderer.h
/usr/include/kadu/kadu-core/chat/model/chat-data-extractor.h
/usr/include/kadu/kadu-core/chat/model/chats-model.h
/usr/include/kadu/kadu-core/chat/recent-chat-manager.h
/usr/include/kadu/kadu-core/chat/style-engines/chat-style-engine.h
/usr/include/kadu/kadu-core/chat/type/chat-type-aggregate.h
/usr/include/kadu/kadu-core/chat/type/chat-type-aware-object.h
/usr/include/kadu/kadu-core/chat/type/chat-type-conference.h
/usr/include/kadu/kadu-core/chat/type/chat-type-manager.h
/usr/include/kadu/kadu-core/chat/type/chat-type-simple.h
/usr/include/kadu/kadu-core/chat/type/chat-type.h
/usr/include/kadu/kadu-core/configuration/chat-configuration-holder.h
/usr/include/kadu/kadu-core/configuration/config-file-data-manager.h
/usr/include/kadu/kadu-core/configuration/configuration-aware-object.h
/usr/include/kadu/kadu-core/configuration/configuration-file.h
/usr/include/kadu/kadu-core/configuration/configuration-holder.h
/usr/include/kadu/kadu-core/configuration/configuration-manager.h
/usr/include/kadu/kadu-core/configuration/configuration-window-data-manager.h
/usr/include/kadu/kadu-core/configuration/main-configuration-holder.h
/usr/include/kadu/kadu-core/configuration/notifier-configuration-data-manager.h
/usr/include/kadu/kadu-core/configuration/toolbar-configuration-manager.h
/usr/include/kadu/kadu-core/configuration/xml-configuration-file.h
/usr/include/kadu/kadu-core/contacts/contact-details.h
/usr/include/kadu/kadu-core/contacts/contact-manager.h
/usr/include/kadu/kadu-core/contacts/contact-parser-tags.h
/usr/include/kadu/kadu-core/contacts/contact-set-configuration-helper.h
/usr/include/kadu/kadu-core/contacts/contact-set.h
/usr/include/kadu/kadu-core/contacts/contact-shared.h
/usr/include/kadu/kadu-core/contacts/contact.h
/usr/include/kadu/kadu-core/contacts/model/buddy-contact-model.h
/usr/include/kadu/kadu-core/contacts/model/contact-data-extractor.h
/usr/include/kadu/kadu-core/contacts/model/contact-list-model.h
/usr/include/kadu/kadu-core/core/core-actions.h
/usr/include/kadu/kadu-core/core/core.h
/usr/include/kadu/kadu-core/core/crash-aware-object.h
/usr/include/kadu/kadu-core/debug.h
/usr/include/kadu/kadu-core/emoticons/emoticon-selector-button.h
/usr/include/kadu/kadu-core/emoticons/emoticon-selector.h
/usr/include/kadu/kadu-core/emoticons/emoticons-manager.h
/usr/include/kadu/kadu-core/emoticons/emoticons.h
/usr/include/kadu/kadu-core/emoticons/emots-walker.h
/usr/include/kadu/kadu-core/emoticons/prefix-node.h
/usr/include/kadu/kadu-core/exports.h
/usr/include/kadu/kadu-core/file-transfer/file-transfer-actions.h
/usr/include/kadu/kadu-core/file-transfer/file-transfer-enums.h
/usr/include/kadu/kadu-core/file-transfer/file-transfer-handler.h
/usr/include/kadu/kadu-core/file-transfer/file-transfer-manager.h
/usr/include/kadu/kadu-core/file-transfer/file-transfer-notifications.h
/usr/include/kadu/kadu-core/file-transfer/file-transfer-shared.h
/usr/include/kadu/kadu-core/file-transfer/file-transfer.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/actions/action-context-provider.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/actions/action-context.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/actions/action-description.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/actions/action.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/actions/actions.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/actions/base-action-context.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/actions/change-status-action.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/actions/chat/add-conference-action.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/actions/chat/leave-chat-action.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/actions/default-proxy-action.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/actions/delete-talkable-action.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/actions/edit-talkable-action.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/hot-key.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/status-icon.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/abstract-tool-tip.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/account-add-widget.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/account-avatar-widget.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/account-buddy-list-widget.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/account-create-widget.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/account-edit-widget.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/accounts-combo-box.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/actions-combo-box.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/avatar-painter.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/buddy-avatar-widget.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/buddy-contacts-table-delegate.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/buddy-contacts-table-item.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/buddy-contacts-table-model-proxy.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/buddy-contacts-table-model.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/buddy-contacts-table.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/buddy-general-configuration-widget.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/buddy-groups-configuration-widget.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/buddy-info-panel.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/buddy-options-configuration-widget.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/buddy-personal-info-configuration-widget.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/chat-edit-box-size-manager.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/chat-edit-box.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/chat-messages-view.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/chat-view-network-access-manager.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/chat-widget-actions.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/chat-widget-container.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/chat-widget-manager.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/chat-widget.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/choose-identity-widget.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/color-button.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/color-selector.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/configuration/buddy-list-background-colors-widget.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/configuration/config-action-button.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/configuration/config-check-box.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/configuration/config-color-button.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/configuration/config-combo-box.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/configuration/config-gg-password-edit.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/configuration/config-group-box.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/configuration/config-hot-key-edit.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/configuration/config-label.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/configuration/config-line-edit.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/configuration/config-line-separator.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/configuration/config-list-widget.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/configuration/config-path-list-edit.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/configuration/config-preview.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/configuration/config-proxy-combo-box.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/configuration/config-radio-button.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/configuration/config-section.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/configuration/config-select-file.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/configuration/config-select-font.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/configuration/config-slider.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/configuration/config-spin-box.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/configuration/config-syntax-editor.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/configuration/config-tab.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/configuration/config-widget-value.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/configuration/config-widget.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/configuration/configuration-widget.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/configuration/kadu-scroll-area.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/configuration/kadu-tab-widget.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/configuration/notifier-configuration-widget.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/configuration/notify-group-box.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/configuration/notify-tree-widget.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/custom-input-menu-item.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/custom-input-menu-manager.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/custom-input.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/delayed-line-edit.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/file-transfer-widget.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/filter-widget.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/filtered-tree-view.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/group-list.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/group-tab-bar.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/groups-combo-box.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/identities-combo-box.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/kadu-tree-view-delegate.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/kadu-tree-view.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/kadu-web-view.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/line-edit-clear-button.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/line-edit-with-clear-button.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/modal-configuration-widget.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/path-edit.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/path-list-edit.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/preview.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/progress-icon.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/progress-label.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/protocols-combo-box.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/proxy-combo-box.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/roster-widget.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/select-buddy-combo-box.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/select-buddy-popup.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/select-file.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/select-font.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/status-button.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/status-buttons.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/status-menu.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/syntax-editor.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/talkable-delegate-configuration.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/talkable-delegate.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/talkable-menu-item.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/talkable-menu-manager.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/talkable-painter.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/talkable-tree-view.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/tool-tip-class-manager.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/widgets/toolbar.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/windows/about.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/windows/add-buddy-window.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/windows/add-conference-window.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/windows/buddy-data-window-aware-object.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/windows/buddy-data-window.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/windows/buddy-delete-window.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/windows/chat-data-window.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/windows/chat-window.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/windows/choose-description.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/windows/configuration-window.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/windows/file-transfer-window.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/windows/group-properties-window.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/windows/kadu-window-actions.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/windows/kadu-window.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/windows/main-configuration-window.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/windows/main-window.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/windows/merge-buddies-window.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/windows/message-dialog.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/windows/modules-window.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/windows/multilogon-window.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/windows/open-chat-with/open-chat-with-contact-list-runner.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/windows/open-chat-with/open-chat-with-runner-manager.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/windows/open-chat-with/open-chat-with-runner.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/windows/open-chat-with/open-chat-with.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/windows/password-window.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/windows/plugin-error-dialog.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/windows/progress-window.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/windows/progress-window2.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/windows/proxy-action-context.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/windows/proxy-edit-window.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/windows/search-window-actions.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/windows/search-window.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/windows/subscription-window.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/windows/syntax-editor-window.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/windows/updates-dialog.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/windows/window-notifier-window.h
/usr/include/kadu/kadu-core/gui/windows/your-accounts.h
/usr/include/kadu/kadu-core/html_document.h
/usr/include/kadu/kadu-core/icons/icons-manager.h
/usr/include/kadu/kadu-core/icons/kadu-icon.h
/usr/include/kadu/kadu-core/identities/identities-aware-object.h
/usr/include/kadu/kadu-core/identities/identity-manager.h
/usr/include/kadu/kadu-core/identities/identity-shared.h
/usr/include/kadu/kadu-core/identities/identity.h
/usr/include/kadu/kadu-core/identities/model/identity-model.h
/usr/include/kadu/kadu-core/kadu-application.h
/usr/include/kadu/kadu-core/languages-manager.h
/usr/include/kadu/kadu-core/message/formatted-message-part.h
/usr/include/kadu/kadu-core/message/formatted-message.h
/usr/include/kadu/kadu-core/message/message-common.h
/usr/include/kadu/kadu-core/message/message-manager.h
/usr/include/kadu/kadu-core/message/message-render-info.h
/usr/include/kadu/kadu-core/message/message-shared.h
/usr/include/kadu/kadu-core/message/message.h
/usr/include/kadu/kadu-core/misc/coding-conversion.h
/usr/include/kadu/kadu-core/misc/date-time-parser-tags.h
/usr/include/kadu/kadu-core/misc/date-time.h
/usr/include/kadu/kadu-core/misc/misc.h
/usr/include/kadu/kadu-core/misc/path-conversion.h
/usr/include/kadu/kadu-core/misc/syntax-list.h
/usr/include/kadu/kadu-core/misc/token-acceptor.h
/usr/include/kadu/kadu-core/misc/token-reader.h
/usr/include/kadu/kadu-core/model/actions-proxy-model.h
/usr/include/kadu/kadu-core/model/kadu-abstract-model.h
/usr/include/kadu/kadu-core/model/merged-proxy-model-factory.h
/usr/include/kadu/kadu-core/model/merged-proxy-model.h
/usr/include/kadu/kadu-core/model/model-chain.h
/usr/include/kadu/kadu-core/model/model-index-list-converter.h
/usr/include/kadu/kadu-core/model/roles.h
/usr/include/kadu/kadu-core/multilogon/model/multilogon-model.h
/usr/include/kadu/kadu-core/multilogon/multilogon-session.h
/usr/include/kadu/kadu-core/network/network-aware-object.h
/usr/include/kadu/kadu-core/network/network-manager-dummy.h
/usr/include/kadu/kadu-core/network/network-manager-ntrack.h
/usr/include/kadu/kadu-core/network/network-manager-qt.h
/usr/include/kadu/kadu-core/network/network-manager.h
/usr/include/kadu/kadu-core/network/proxy/model/network-proxy-model.h
/usr/include/kadu/kadu-core/network/proxy/model/network-proxy-proxy-model.h
/usr/include/kadu/kadu-core/network/proxy/network-proxy-manager.h
/usr/include/kadu/kadu-core/network/proxy/network-proxy-shared.h
/usr/include/kadu/kadu-core/network/proxy/network-proxy.h
/usr/include/kadu/kadu-core/notify/account-notification.h
/usr/include/kadu/kadu-core/notify/buddy-notify-data.h
/usr/include/kadu/kadu-core/notify/chat-notification.h
/usr/include/kadu/kadu-core/notify/multilogon-notification.h
/usr/include/kadu/kadu-core/notify/new-message-notification.h
/usr/include/kadu/kadu-core/notify/notification-manager.h
/usr/include/kadu/kadu-core/notify/notification.h
/usr/include/kadu/kadu-core/notify/notifier.h
/usr/include/kadu/kadu-core/notify/notify-configuration-ui-handler.h
/usr/include/kadu/kadu-core/notify/notify-event.h
/usr/include/kadu/kadu-core/notify/status-changed-notification.h
/usr/include/kadu/kadu-core/notify/window-notifier.h
/usr/include/kadu/kadu-core/os/generic/compositing-aware-object.h
/usr/include/kadu/kadu-core/os/generic/desktop-aware-object-helper.h
/usr/include/kadu/kadu-core/os/generic/desktop-aware-object.h
/usr/include/kadu/kadu-core/os/generic/system-info.h
/usr/include/kadu/kadu-core/os/generic/url-opener.h
/usr/include/kadu/kadu-core/os/qtsingleapplication/qtlocalpeer.h
/usr/include/kadu/kadu-core/os/qtsingleapplication/qtlockedfile.h
/usr/include/kadu/kadu-core/os/x11tools.h
/usr/include/kadu/kadu-core/parser/parser-token-type.h
/usr/include/kadu/kadu-core/parser/parser-token.h
/usr/include/kadu/kadu-core/parser/parser.h
/usr/include/kadu/kadu-core/plugins/generic-plugin.h
/usr/include/kadu/kadu-core/plugins/plugin-info.h
/usr/include/kadu/kadu-core/plugins/plugin.h
/usr/include/kadu/kadu-core/plugins/plugins-common.h
/usr/include/kadu/kadu-core/plugins/plugins-manager.h
/usr/include/kadu/kadu-core/protocols/connection-error-notification.h
/usr/include/kadu/kadu-core/protocols/filter/abstract-protocol-filter.h
/usr/include/kadu/kadu-core/protocols/filter/can-register-protocol-filter.h
/usr/include/kadu/kadu-core/protocols/model/protocols-model-proxy.h
/usr/include/kadu/kadu-core/protocols/model/protocols-model.h
/usr/include/kadu/kadu-core/protocols/protocol-factory.h
/usr/include/kadu/kadu-core/protocols/protocol-menu-manager.h
/usr/include/kadu/kadu-core/protocols/protocol-state-machine.h
/usr/include/kadu/kadu-core/protocols/protocol.h
/usr/include/kadu/kadu-core/protocols/protocols-aware-object.h
/usr/include/kadu/kadu-core/protocols/protocols-manager.h
/usr/include/kadu/kadu-core/protocols/services/avatar-service.h
/usr/include/kadu/kadu-core/protocols/services/chat-image-service.h
/usr/include/kadu/kadu-core/protocols/services/chat-service.h
/usr/include/kadu/kadu-core/protocols/services/chat-state-service.h
/usr/include/kadu/kadu-core/protocols/services/contact-list-service.h
/usr/include/kadu/kadu-core/protocols/services/contact-personal-info-service.h
/usr/include/kadu/kadu-core/protocols/services/file-transfer-service.h
/usr/include/kadu/kadu-core/protocols/services/multilogon-service.h
/usr/include/kadu/kadu-core/protocols/services/personal-info-service.h
/usr/include/kadu/kadu-core/protocols/services/roster-service.h
/usr/include/kadu/kadu-core/protocols/services/search-service.h
/usr/include/kadu/kadu-core/qt/long-validator.h
/usr/include/kadu/kadu-core/status/all-accounts-status-container.h
/usr/include/kadu/kadu-core/status/description-manager.h
/usr/include/kadu/kadu-core/status/description-model.h
/usr/include/kadu/kadu-core/status/status-actions.h
/usr/include/kadu/kadu-core/status/status-changer-manager.h
/usr/include/kadu/kadu-core/status/status-changer.h
/usr/include/kadu/kadu-core/status/status-container-aware-object.h
/usr/include/kadu/kadu-core/status/status-container-manager.h
/usr/include/kadu/kadu-core/status/status-container.h
/usr/include/kadu/kadu-core/status/status-setter.h
/usr/include/kadu/kadu-core/status/status-type-data.h
/usr/include/kadu/kadu-core/status/status-type-group.h
/usr/include/kadu/kadu-core/status/status-type-manager.h
/usr/include/kadu/kadu-core/status/status-type.h
/usr/include/kadu/kadu-core/status/status.h
/usr/include/kadu/kadu-core/status/storable-status-container.h
/usr/include/kadu/kadu-core/storage/details.h
/usr/include/kadu/kadu-core/storage/manager-common.h
/usr/include/kadu/kadu-core/storage/manager.h
/usr/include/kadu/kadu-core/storage/module-data.h
/usr/include/kadu/kadu-core/storage/named-storable-object.h
/usr/include/kadu/kadu-core/storage/shared-base.h
/usr/include/kadu/kadu-core/storage/shared.h
/usr/include/kadu/kadu-core/storage/simple-manager.h
/usr/include/kadu/kadu-core/storage/storable-object.h
/usr/include/kadu/kadu-core/storage/storable-string-list.h
/usr/include/kadu/kadu-core/storage/storage-point.h
/usr/include/kadu/kadu-core/storage/uuid-storable-object.h
/usr/include/kadu/kadu-core/talkable/filter/account-talkable-filter.h
/usr/include/kadu/kadu-core/talkable/filter/blocked-talkable-filter.h
/usr/include/kadu/kadu-core/talkable/filter/exclude-buddy-talkable-filter.h
/usr/include/kadu/kadu-core/talkable/filter/group-talkable-filter.h
/usr/include/kadu/kadu-core/talkable/filter/hide-anonymous-talkable-filter.h
/usr/include/kadu/kadu-core/talkable/filter/hide-offline-talkable-filter.h
/usr/include/kadu/kadu-core/talkable/filter/hide-offline-without-description-talkable-filter.h
/usr/include/kadu/kadu-core/talkable/filter/hide-simple-chats-talkable-filter.h
/usr/include/kadu/kadu-core/talkable/filter/hide-without-description-talkable-filter.h
/usr/include/kadu/kadu-core/talkable/filter/mobile-talkable-filter.h
/usr/include/kadu/kadu-core/talkable/filter/name-talkable-filter.h
/usr/include/kadu/kadu-core/talkable/filter/talkable-filter.h
/usr/include/kadu/kadu-core/talkable/filter/unread-messages-talkable-filter.h
/usr/include/kadu/kadu-core/talkable/model/talkable-model-factory.h
/usr/include/kadu/kadu-core/talkable/model/talkable-model.h
/usr/include/kadu/kadu-core/talkable/model/talkable-proxy-model.h
/usr/include/kadu/kadu-core/talkable/talkable.h
/usr/include/kadu/kadu-core/themes.h
/usr/include/kadu/kadu-core/themes/emoticon-theme-manager.h
/usr/include/kadu/kadu-core/themes/icon-theme-manager.h
/usr/include/kadu/kadu-core/themes/theme-manager.h
/usr/include/kadu/kadu-core/themes/theme.h
/usr/include/kadu/kadu-core/updates.h
/usr/include/kadu/kadu-core/url-handlers/mail-url-handler.h
/usr/include/kadu/kadu-core/url-handlers/standard-url-handler.h
/usr/include/kadu/kadu-core/url-handlers/url-handler-manager.h
/usr/include/kadu/kadu-core/url-handlers/url-handler.h
/usr/include/kadu/plugins/docking/docker.h
/usr/include/kadu/plugins/docking/docking-plugin.h
/usr/include/kadu/plugins/docking/docking.h
/usr/include/kadu/plugins/docking/docking_exports.h
/usr/include/kadu/plugins/docking/mac_docking_helper.h
/usr/include/kadu/plugins/encryption_ng/configuration/encryption-ng-configuration.h
/usr/include/kadu/plugins/encryption_ng/decryptor-wrapper.h
/usr/include/kadu/plugins/encryption_ng/decryptor.h
/usr/include/kadu/plugins/encryption_ng/encryption-actions.h
/usr/include/kadu/plugins/encryption_ng/encryption-chat-data.h
/usr/include/kadu/plugins/encryption_ng/encryption-manager.h
/usr/include/kadu/plugins/encryption_ng/encryption-ng-configuration-ui-handler.h
/usr/include/kadu/plugins/encryption_ng/encryption-ng-plugin.h
/usr/include/kadu/plugins/encryption_ng/encryption-provider-manager.h
/usr/include/kadu/plugins/encryption_ng/encryption-provider.h
/usr/include/kadu/plugins/encryption_ng/encryption_exports.h
/usr/include/kadu/plugins/encryption_ng/encryptor.h
/usr/include/kadu/plugins/encryption_ng/key-generator.h
/usr/include/kadu/plugins/encryption_ng/keys/key-shared.h
/usr/include/kadu/plugins/encryption_ng/keys/key.h
/usr/include/kadu/plugins/encryption_ng/keys/keys-manager.h
/usr/include/kadu/plugins/encryption_ng/notify/encryption-ng-notification.h
/usr/include/kadu/plugins/gadu_protocol/dcc/dcc-socket-notifiers.h
/usr/include/kadu/plugins/gadu_protocol/gadu-account-details.h
/usr/include/kadu/plugins/gadu_protocol/gadu-contact-details.h
/usr/include/kadu/plugins/gadu_protocol/gadu-exports.h
/usr/include/kadu/plugins/gadu_protocol/gadu-id-validator.h
/usr/include/kadu/plugins/gadu_protocol/gadu-protocol-factory.h
/usr/include/kadu/plugins/gadu_protocol/gadu-protocol-plugin.h
/usr/include/kadu/plugins/gadu_protocol/gadu-protocol.h
/usr/include/kadu/plugins/gadu_protocol/gadu-search-record.h
/usr/include/kadu/plugins/gadu_protocol/gadu-search-result.h
/usr/include/kadu/plugins/gadu_protocol/gadu-url-handler.h
/usr/include/kadu/plugins/gadu_protocol/gui/widgets/gadu-add-account-widget.h
/usr/include/kadu/plugins/gadu_protocol/gui/widgets/gadu-contact-personal-info-widget.h
/usr/include/kadu/plugins/gadu_protocol/gui/widgets/gadu-create-account-widget.h
/usr/include/kadu/plugins/gadu_protocol/gui/widgets/gadu-edit-account-widget.h
/usr/include/kadu/plugins/gadu_protocol/gui/widgets/gadu-personal-info-widget.h
/usr/include/kadu/plugins/gadu_protocol/gui/widgets/token-widget.h
/usr/include/kadu/plugins/gadu_protocol/gui/windows/gadu-change-password-window.h
/usr/include/kadu/plugins/gadu_protocol/gui/windows/gadu-remind-password-window.h
/usr/include/kadu/plugins/gadu_protocol/gui/windows/gadu-unregister-account-window.h
/usr/include/kadu/plugins/gadu_protocol/gui/windows/gadu-wait-for-account-register-window.h
/usr/include/kadu/plugins/gadu_protocol/helpers/gadu-formatter.h
/usr/include/kadu/plugins/gadu_protocol/helpers/gadu-imported-contact-xml-receiver.h
/usr/include/kadu/plugins/gadu_protocol/helpers/gadu-importer.h
/usr/include/kadu/plugins/gadu_protocol/helpers/gadu-list-helper.h
/usr/include/kadu/plugins/gadu_protocol/helpers/gadu-protocol-helper.h
/usr/include/kadu/plugins/gadu_protocol/helpers/gadu-proxy-helper.h
/usr/include/kadu/plugins/gadu_protocol/oauth/oauth-authorization-chain.h
/usr/include/kadu/plugins/gadu_protocol/oauth/oauth-authorization.h
/usr/include/kadu/plugins/gadu_protocol/oauth/oauth-consumer.h
/usr/include/kadu/plugins/gadu_protocol/oauth/oauth-manager.h
/usr/include/kadu/plugins/gadu_protocol/oauth/oauth-parameters.h
/usr/include/kadu/plugins/gadu_protocol/oauth/oauth-token-fetcher.h
/usr/include/kadu/plugins/gadu_protocol/oauth/oauth-token.h
/usr/include/kadu/plugins/gadu_protocol/open-chat-with/gadu-open-chat-with-runner.h
/usr/include/kadu/plugins/gadu_protocol/server/gadu-avatar-data-parser.h
/usr/include/kadu/plugins/gadu_protocol/server/gadu-avatar-fetcher.h
/usr/include/kadu/plugins/gadu_protocol/server/gadu-avatar-uploader.h
/usr/include/kadu/plugins/gadu_protocol/server/gadu-contact-list-handler.h
/usr/include/kadu/plugins/gadu_protocol/server/gadu-server-change-password.h
/usr/include/kadu/plugins/gadu_protocol/server/gadu-server-register-account.h
/usr/include/kadu/plugins/gadu_protocol/server/gadu-server-remind-password.h
/usr/include/kadu/plugins/gadu_protocol/server/gadu-server-unregister-account.h
/usr/include/kadu/plugins/gadu_protocol/server/gadu-servers-manager.h
/usr/include/kadu/plugins/gadu_protocol/server/gadu-token-fetcher.h
/usr/include/kadu/plugins/gadu_protocol/services/gadu-avatar-service.h
/usr/include/kadu/plugins/gadu_protocol/services/gadu-chat-image-service.h
/usr/include/kadu/plugins/gadu_protocol/services/gadu-chat-service.h
/usr/include/kadu/plugins/gadu_protocol/services/gadu-chat-state-service.h
/usr/include/kadu/plugins/gadu_protocol/services/gadu-contact-list-service.h
/usr/include/kadu/plugins/gadu_protocol/services/gadu-contact-list-state-machine.h
/usr/include/kadu/plugins/gadu_protocol/services/gadu-contact-personal-info-service.h
/usr/include/kadu/plugins/gadu_protocol/services/gadu-file-transfer-service.h
/usr/include/kadu/plugins/gadu_protocol/services/gadu-multilogon-service.h
/usr/include/kadu/plugins/gadu_protocol/services/gadu-personal-info-service.h
/usr/include/kadu/plugins/gadu_protocol/services/gadu-search-service.h
/usr/include/kadu/plugins/gadu_protocol/services/multilogon/gadu-multilogon-session.h
/usr/include/kadu/plugins/gadu_protocol/socket-notifiers/gadu-protocol-socket-notifiers.h
/usr/include/kadu/plugins/gadu_protocol/socket-notifiers/gadu-pubdir-socket-notifiers.h
/usr/include/kadu/plugins/gadu_protocol/socket-notifiers/gadu-socket-notifiers.h
/usr/include/kadu/plugins/gadu_protocol/socket-notifiers/gadu-token-socket-notifiers.h
/usr/include/kadu/plugins/history/actions/show-history-action-description.h
/usr/include/kadu/plugins/history/buddy-history-delete-handler.h
/usr/include/kadu/plugins/history/gui/windows/history-window.h
/usr/include/kadu/plugins/history/history-messages-prepender.h
/usr/include/kadu/plugins/history/history-plugin.h
/usr/include/kadu/plugins/history/history-save-thread.h
/usr/include/kadu/plugins/history/history-tree-item.h
/usr/include/kadu/plugins/history/history.h
/usr/include/kadu/plugins/history/history_exports.h
/usr/include/kadu/plugins/history/model/buddy-status-dates-model.h
/usr/include/kadu/plugins/history/model/chat-dates-model.h
/usr/include/kadu/plugins/history/model/dates-model-item.h
/usr/include/kadu/plugins/history/model/history-chats-model-proxy.h
/usr/include/kadu/plugins/history/model/history-chats-model.h
/usr/include/kadu/plugins/history/model/history-type.h
/usr/include/kadu/plugins/history/model/sms-dates-model.h
/usr/include/kadu/plugins/history/search/history-search-parameters.h
/usr/include/kadu/plugins/history/storage/history-storage.h
/usr/include/kadu/plugins/history/timed-status.h
/usr/include/kadu/plugins/history_migration/gui/windows/history-import-window.h
/usr/include/kadu/plugins/history_migration/history-import-thread.h
/usr/include/kadu/plugins/history_migration/history-importer-chat-data.h
/usr/include/kadu/plugins/history_migration/history-importer-manager.h
/usr/include/kadu/plugins/history_migration/history-importer.h
/usr/include/kadu/plugins/history_migration/history-migration-actions.h
/usr/include/kadu/plugins/history_migration/history-migration-helper.h
/usr/include/kadu/plugins/history_migration/history-migration-plugin.h
/usr/include/kadu/plugins/history_migration/history_migration_exports.h
/usr/include/kadu/plugins/idle/idle-plugin.h
/usr/include/kadu/plugins/idle/idle.h
/usr/include/kadu/plugins/idle/idle_exports.h
/usr/include/kadu/plugins/jabber_protocol/actions/jabber-actions.h
/usr/include/kadu/plugins/jabber_protocol/actions/jabber-protocol-menu-manager.h
/usr/include/kadu/plugins/jabber_protocol/actions/show-xml-console-action-description.h
/usr/include/kadu/plugins/jabber_protocol/certificates/certificate-display-dialog.h
/usr/include/kadu/plugins/jabber_protocol/certificates/certificate-error-dialog.h
/usr/include/kadu/plugins/jabber_protocol/certificates/certificate-helpers.h
/usr/include/kadu/plugins/jabber_protocol/certificates/trusted-certificates-manager.h
/usr/include/kadu/plugins/jabber_protocol/client/jabber-client.h
/usr/include/kadu/plugins/jabber_protocol/client/mini-client.h
/usr/include/kadu/plugins/jabber_protocol/client/pong-server.h
/usr/include/kadu/plugins/jabber_protocol/facebook-protocol-factory.h
/usr/include/kadu/plugins/jabber_protocol/file-transfer/jabber-file-transfer-handler.h
/usr/include/kadu/plugins/jabber_protocol/file-transfer/s5b-server-manager.h
/usr/include/kadu/plugins/jabber_protocol/gtalk-protocol-factory.h
/usr/include/kadu/plugins/jabber_protocol/gui/widgets/jabber-add-account-widget.h
/usr/include/kadu/plugins/jabber_protocol/gui/widgets/jabber-contact-personal-info-widget.h
/usr/include/kadu/plugins/jabber_protocol/gui/widgets/jabber-create-account-widget.h
/usr/include/kadu/plugins/jabber_protocol/gui/widgets/jabber-edit-account-widget.h
/usr/include/kadu/plugins/jabber_protocol/gui/widgets/jabber-personal-info-widget.h
/usr/include/kadu/plugins/jabber_protocol/gui/windows/jabber-change-password-window.h
/usr/include/kadu/plugins/jabber_protocol/gui/windows/jabber-wait-for-account-register-window.h
/usr/include/kadu/plugins/jabber_protocol/gui/windows/xml-console.h
/usr/include/kadu/plugins/jabber_protocol/iris-status-adapter.h
/usr/include/kadu/plugins/jabber_protocol/jabber-account-details.h
/usr/include/kadu/plugins/jabber_protocol/jabber-contact-details.h
/usr/include/kadu/plugins/jabber_protocol/jabber-id-validator.h
/usr/include/kadu/plugins/jabber_protocol/jabber-protocol-factory.h
/usr/include/kadu/plugins/jabber_protocol/jabber-protocol-plugin.h
/usr/include/kadu/plugins/jabber_protocol/jabber-protocol.h
/usr/include/kadu/plugins/jabber_protocol/jabber-url-handler.h
/usr/include/kadu/plugins/jabber_protocol/open-chat-with/jabber-open-chat-with-runner.h
/usr/include/kadu/plugins/jabber_protocol/resource/jabber-resource-pool.h
/usr/include/kadu/plugins/jabber_protocol/resource/jabber-resource.h
/usr/include/kadu/plugins/jabber_protocol/server/jabber-avatar-fetcher.h
/usr/include/kadu/plugins/jabber_protocol/server/jabber-avatar-pep-fetcher.h
/usr/include/kadu/plugins/jabber_protocol/server/jabber-avatar-pep-uploader.h
/usr/include/kadu/plugins/jabber_protocol/server/jabber-avatar-uploader.h
/usr/include/kadu/plugins/jabber_protocol/server/jabber-avatar-vcard-fetcher.h
/usr/include/kadu/plugins/jabber_protocol/server/jabber-avatar-vcard-uploader.h
/usr/include/kadu/plugins/jabber_protocol/server/jabber-server-change-password.h
/usr/include/kadu/plugins/jabber_protocol/server/jabber-server-register-account.h
/usr/include/kadu/plugins/jabber_protocol/services/jabber-avatar-service.h
/usr/include/kadu/plugins/jabber_protocol/services/jabber-chat-service.h
/usr/include/kadu/plugins/jabber_protocol/services/jabber-chat-state-service.h
/usr/include/kadu/plugins/jabber_protocol/services/jabber-contact-personal-info-service.h
/usr/include/kadu/plugins/jabber_protocol/services/jabber-file-transfer-service.h
/usr/include/kadu/plugins/jabber_protocol/services/jabber-personal-info-service.h
/usr/include/kadu/plugins/jabber_protocol/services/jabber-roster-service.h
/usr/include/kadu/plugins/jabber_protocol/services/jabber-subscription-service.h
/usr/include/kadu/plugins/jabber_protocol/tasks/pep-get-task.h
/usr/include/kadu/plugins/jabber_protocol/tasks/pep-publish-task.h
/usr/include/kadu/plugins/jabber_protocol/tasks/pep-retract-task.h
/usr/include/kadu/plugins/jabber_protocol/utils/jid-util.h
/usr/include/kadu/plugins/jabber_protocol/utils/pep-manager.h
/usr/include/kadu/plugins/jabber_protocol/utils/server-info-manager.h
/usr/include/kadu/plugins/jabber_protocol/utils/vcard-factory.h
/usr/include/kadu/plugins/mediaplayer/mediaplayer-plugin.h
/usr/include/kadu/plugins/mediaplayer/mediaplayer.h
/usr/include/kadu/plugins/mediaplayer/mediaplayer_exports.h
/usr/include/kadu/plugins/mediaplayer/mp_status_changer.h
/usr/include/kadu/plugins/mediaplayer/player_commands.h
/usr/include/kadu/plugins/mediaplayer/player_info.h
/usr/include/kadu/plugins/qt4_docking/qt4-docking-plugin.h
/usr/include/kadu/plugins/qt4_docking/qt4_docking.h
/usr/include/kadu/plugins/qt4_docking/qt4_docking_exports.h
/usr/include/kadu/plugins/sound/configuration/gui/sound-configuration-ui-handler.h
/usr/include/kadu/plugins/sound/sound-actions.h
/usr/include/kadu/plugins/sound/sound-exports.h
/usr/include/kadu/plugins/sound/sound-manager.h
/usr/include/kadu/plugins/sound/sound-play-thread.h
/usr/include/kadu/plugins/sound/sound-player.h
/usr/include/kadu/plugins/sound/sound-plugin.h
/usr/include/kadu/plugins/sound/sound-theme-manager.h
/usr/share/cmake-2.8/Modules/FindKadu.cmake
/usr/share/doc/kadu-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/kadu-dev/copyright
/usr/share/kadu/plugins/sdk/configuration-ui.xsl
/usr/share/kadu/plugins/sdk/plugintsupdate.sh
/usr/share/man/man1/kadu-config.1.gz