Error

podano więcej niż jedną gałąź do show_static (buster buster-updates buster-backports bullseye bullseye-updates bullseye-backports bookworm bookworm-updates bookworm-backports trixie sid experimental)