wszystkie opcje
stretch  ]

Pakiet wirtualny: libvorbis-ocaml-14km3

This is a virtual package. See the Debian policy for a definition of virtual packages.

Pakiety udostępniające libvorbis-ocaml-14km3

libvorbis-ocaml
OCaml bindings for vorbis library