Lista plików pakietu libkf5identitymanagement-dev z gałęzi stretch na architekturę arm64

/usr/include/KF5/KIdentityManagement/KIdentityManagement/Identity
/usr/include/KF5/KIdentityManagement/KIdentityManagement/IdentityCombo
/usr/include/KF5/KIdentityManagement/KIdentityManagement/IdentityManager
/usr/include/KF5/KIdentityManagement/KIdentityManagement/Signature
/usr/include/KF5/KIdentityManagement/KIdentityManagement/SignatureConfigurator
/usr/include/KF5/KIdentityManagement/KIdentityManagement/Utils
/usr/include/KF5/KIdentityManagement/kidentitymanagement/identity.h
/usr/include/KF5/KIdentityManagement/kidentitymanagement/identitycombo.h
/usr/include/KF5/KIdentityManagement/kidentitymanagement/identitymanager.h
/usr/include/KF5/KIdentityManagement/kidentitymanagement/kidentitymanagement_export.h
/usr/include/KF5/KIdentityManagement/kidentitymanagement/signature.h
/usr/include/KF5/KIdentityManagement/kidentitymanagement/signatureconfigurator.h
/usr/include/KF5/KIdentityManagement/kidentitymanagement/utils.h
/usr/include/KF5/kidentitymanagement_version.h
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/cmake/KF5IdentityManagement/KF5IdentityManagementConfig.cmake
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/cmake/KF5IdentityManagement/KF5IdentityManagementConfigVersion.cmake
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/cmake/KF5IdentityManagement/KF5IdentityManagementTargets-debian.cmake
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/cmake/KF5IdentityManagement/KF5IdentityManagementTargets.cmake
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libKF5IdentityManagement.so
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/qt5/mkspecs/modules/qt_KIdentityManagement.pri
/usr/share/dbus-1/interfaces/kf5_org.kde.pim.IdentityManager.xml
/usr/share/doc/libkf5identitymanagement-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libkf5identitymanagement-dev/copyright