all options
squeeze  ] [  squeeze-backports  ] [  wheezy  ] [  jessie  ] [  stretch  ] [  sid  ]
[ Source: usb-modeswitch-data  ]

Package: usb-modeswitch-data (20100826-1+squeeze0)

Links for usb-modeswitch-data

Screenshot

Debian Resources:

Download Source Package usb-modeswitch-data:

Maintainer:

External Resources:

Similar packages:

Tryb przełączania danych do usb-modeswitch

Kilka nowych urządzeń USB ma swoje zastrzeżone sterowniki z systemu Windows na pokładzie, zwłaszcza klucze WAN. Po podłączeniu po raz pierwszy, zachowują się jak pamięć flash i rozpoczynają z niej instalację sterownika. Jeśli sterownik jest już zainstalowany, urządzenie pamięci masowej znika a nowe urządzenie, takie jak modem USB, pojawia się. Jest to tak zwana funkcja "ZeroCD".

Na Debianie, nie jest to konieczne, ponieważ sterownik jest dołączony jako moduł jądra Linux, taki jak "usbserial". Jednakże, urządzenie nadal pokazuje się domyślnie jako "usb-storage". usb-modeswitch rozwiązuje ten problem, wysyłając polecenie, które faktycznie wykonuje przełączenie urządzenia z "usb-storage" na "usbserial".

Pakiet zawiera polecenia przełączania danych potrzebnych do usb-modeswitch.

Tags: Hardware Enablement: USB, Role: Application Data

Other Packages Related to usb-modeswitch-data

  • depends
  • recommends
  • suggests
  • enhances

Download usb-modeswitch-data

Download for all available architectures
Architecture Package Size Installed Size Files
all 20.4 kB696.0 kB [list of files]