all options
squeeze  ] [  squeeze-lts  ] [  wheezy  ] [  jessie  ] [  stretch  ] [  sid  ]
[ Source: libxext  ]

Package: libxext6 (2:1.1.2-1+squeeze1)

Links for libxext6

Screenshot

Debian Resources:

Download Source Package libxext:

Maintainers:

Similar packages:

Biblioteka różnych rozszerzeń X11

libXext dostarcza interfejs klienta X Window System dla kilku rozszerzeń protokołu X.

Wspierane protokoły rozszerzeń to:

 - DOUBLE-BUFFER (DBE), rozszerzenie Double Buffer;
 - DPMS, rozszerzenie VESA Display Power Management System;
 - Extended-Visual-Information (EVI), rozszerzenie do zbierania
   dodatkowych informacji o efektach wizualnych serwera X
 - LBX, rozszerzenie Low Bandwidth X;
 - MIT-SHM, rozszerzenie pamięci współdzielonej klienta/serwera X MIT;
 - MIT-SUNDRY-NONSTANDARD, różne rozszerzenia MIT-a;
 - Multi-Buffering, rozszerzenie wielokrotnego buforowania i wyświetlania
   obrazu 3D;
 - SECURITY, rozszerzenie bezpieczeństwa X;
 - SHAPE, rozszerzenie okien o kształcie innym niż prostokątny;
 - SYNC, rozszerzenie synchronizacji X;
 - TOG-CUP, rozszerzenie Open Group's Colormap Utilization;
 - XC-APPGROUP, rozszerzenie X Consortium's Application Group;
 - XC-MISC, rozszerzenie odpytywania identyfikatorów zasobów X Consortium;
 - XTEST, rozszerzenie testowania X (jest to jedno z dwóch implementacji
   po stronie klienta; druga znajduje się w bibliotece libXtst
   dostarczanej przez pakiet libxtst6).

libXext dostarcza również mały zestaw funkcji, pomocny autorom klienckich API do rozszerzeń protokołu X.

Więcej informacji na temat X.Org można znaleźć na: <URL:http://www.X.org>

Ten moduł można znaleźć na: git://anongit.freedesktop.org/git/xorg/lib/libXext

Tags: Role: Shared Library, X Window System: Library

Other Packages Related to libxext6

  • depends
  • recommends
  • suggests
  • enhances

Download libxext6

Download for all available architectures
Architecture Package Size Installed Size Files
sparc 40.4 kB144.0 kB [list of files]