wszystkie opcje
squeeze  ] [  squeeze-lts  ] [  wheezy  ] [  jessie  ] [  jessie-backports  ] [  stretch  ] [  sid  ] [  experimental  ]

Pakiet wirtualny: java2-runtime

Jest to pakiet wirtualny. Proszę zapoznać się z polityką Debiana aby uzyskać definicję pakietu wirtualnego.

Pakiety udostępniające java2-runtime

default-jre
Standardowe środowisko uruchomieniowe Java lub kompatybilne
gcj-4.4-jre
Java runtime environment using GIJ/classpath
gcj-jre
Java runtime environment using GIJ/classpath
openjdk-6-jre
OpenJDK, środowisko uruchomieniowe Java używające Hotspot JIT
sun-java6-jre
Sun Java(TM) Runtime Environment (JRE) 6 (architecture independent files)