all options
squeeze  ] [  wheezy  ] [  jessie  ] [  stretch  ] [  sid  ]
[ Source: ulex  ]

Package: ocaml-ulex (1.1-2)

Links for ocaml-ulex

Screenshot

Debian Resources:

Download Source Package ulex:

Maintainers:

External Resources:

Similar packages:

Generator analizatora leksykalnego OCaml z obsługą Unicode

ulex jest generatorem analizatora leksykalnego do języka programowania Objective Caml (OCaml).

Został zaimplementowany jako rozszerzenie składni Camlp4: specyfikacje analizatora leksykalnego osadzone są w regularnym kodzie OCaml.

Wygenerowane analizatory leksykalne pracują z nowym rodzajem "lexbuf", który obsługuje standard Unicode; pojedynczy analizator leksykalny może pracować z dowolnym kodowaniem strumienia wejściowego.

Tags: Software Development: Code Generation, OCaml Development, Implemented in: OCaml, User Interface: Command Line, Role: Program, Scope: Utility

Other Packages Related to ocaml-ulex

  • depends
  • recommends
  • suggests
  • enhances

Download ocaml-ulex

Download for all available architectures
Architecture Package Size Installed Size Files
ia64 23.8 kB156.0 kB [list of files]