Lista plików pakietu libglibmm-2.4-dev z gałęzi squeeze na architekturę i386

/usr/include/giomm-2.4/giomm.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/appinfo.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/asyncresult.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/bufferedinputstream.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/bufferedoutputstream.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/cancellable.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/contenttype.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/datainputstream.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/dataoutputstream.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/desktopappinfo.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/drive.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/emblem.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/emblemedicon.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/enums.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/error.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/file.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/fileattributeinfo.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/fileattributeinfolist.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/fileenumerator.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/fileicon.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/fileinfo.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/fileinputstream.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/fileiostream.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/filemonitor.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/filenamecompleter.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/fileoutputstream.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/filterinputstream.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/filteroutputstream.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/icon.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/inetaddress.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/inetsocketaddress.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/init.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/initable.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/inputstream.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/iostream.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/loadableicon.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/memoryinputstream.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/memoryoutputstream.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/mount.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/mountoperation.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/networkaddress.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/networkservice.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/outputstream.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/private/appinfo_p.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/private/asyncresult_p.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/private/bufferedinputstream_p.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/private/bufferedoutputstream_p.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/private/cancellable_p.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/private/datainputstream_p.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/private/dataoutputstream_p.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/private/desktopappinfo_p.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/private/drive_p.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/private/emblem_p.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/private/emblemedicon_p.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/private/enums_p.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/private/error_p.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/private/file_p.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/private/fileattributeinfo_p.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/private/fileattributeinfolist_p.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/private/fileenumerator_p.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/private/fileicon_p.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/private/fileinfo_p.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/private/fileinputstream_p.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/private/fileiostream_p.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/private/filemonitor_p.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/private/filenamecompleter_p.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/private/fileoutputstream_p.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/private/filterinputstream_p.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/private/filteroutputstream_p.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/private/icon_p.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/private/inetaddress_p.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/private/inetsocketaddress_p.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/private/initable_p.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/private/inputstream_p.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/private/iostream_p.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/private/loadableicon_p.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/private/memoryinputstream_p.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/private/memoryoutputstream_p.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/private/mount_p.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/private/mountoperation_p.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/private/networkaddress_p.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/private/networkservice_p.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/private/outputstream_p.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/private/resolver_p.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/private/seekable_p.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/private/socket_p.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/private/socketaddress_p.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/private/socketaddressenumerator_p.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/private/socketclient_p.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/private/socketconnectable_p.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/private/socketconnection_p.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/private/socketlistener_p.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/private/socketservice_p.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/private/srvtarget_p.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/private/tcpconnection_p.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/private/themedicon_p.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/private/threadedsocketservice_p.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/private/unixconnection_p.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/private/unixinputstream_p.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/private/unixoutputstream_p.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/private/volume_p.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/private/volumemonitor_p.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/resolver.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/seekable.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/socket.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/socketaddress.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/socketaddressenumerator.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/socketclient.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/socketconnectable.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/socketconnection.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/socketlistener.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/socketservice.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/srvtarget.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/tcpconnection.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/themedicon.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/threadedsocketservice.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/unixconnection.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/unixinputstream.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/unixoutputstream.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/volume.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/volumemonitor.h
/usr/include/giomm-2.4/giomm/wrap_init.h
/usr/include/glibmm-2.4/glibmm.h
/usr/include/glibmm-2.4/glibmm/arrayhandle.h
/usr/include/glibmm-2.4/glibmm/balancedtree.h
/usr/include/glibmm-2.4/glibmm/checksum.h
/usr/include/glibmm-2.4/glibmm/class.h
/usr/include/glibmm-2.4/glibmm/containerhandle_shared.h
/usr/include/glibmm-2.4/glibmm/containers.h
/usr/include/glibmm-2.4/glibmm/convert.h
/usr/include/glibmm-2.4/glibmm/date.h
/usr/include/glibmm-2.4/glibmm/debug.h
/usr/include/glibmm-2.4/glibmm/dispatcher.h
/usr/include/glibmm-2.4/glibmm/error.h
/usr/include/glibmm-2.4/glibmm/exception.h
/usr/include/glibmm-2.4/glibmm/exceptionhandler.h
/usr/include/glibmm-2.4/glibmm/fileutils.h
/usr/include/glibmm-2.4/glibmm/helperlist.h
/usr/include/glibmm-2.4/glibmm/i18n-lib.h
/usr/include/glibmm-2.4/glibmm/i18n.h
/usr/include/glibmm-2.4/glibmm/init.h
/usr/include/glibmm-2.4/glibmm/interface.h
/usr/include/glibmm-2.4/glibmm/iochannel.h
/usr/include/glibmm-2.4/glibmm/keyfile.h
/usr/include/glibmm-2.4/glibmm/listhandle.h
/usr/include/glibmm-2.4/glibmm/main.h
/usr/include/glibmm-2.4/glibmm/markup.h
/usr/include/glibmm-2.4/glibmm/miscutils.h
/usr/include/glibmm-2.4/glibmm/module.h
/usr/include/glibmm-2.4/glibmm/nodetree.h
/usr/include/glibmm-2.4/glibmm/object.h
/usr/include/glibmm-2.4/glibmm/objectbase.h
/usr/include/glibmm-2.4/glibmm/optioncontext.h
/usr/include/glibmm-2.4/glibmm/optionentry.h
/usr/include/glibmm-2.4/glibmm/optiongroup.h
/usr/include/glibmm-2.4/glibmm/pattern.h
/usr/include/glibmm-2.4/glibmm/priorities.h
/usr/include/glibmm-2.4/glibmm/private/balancedtree_p.h
/usr/include/glibmm-2.4/glibmm/private/checksum_p.h
/usr/include/glibmm-2.4/glibmm/private/convert_p.h
/usr/include/glibmm-2.4/glibmm/private/date_p.h
/usr/include/glibmm-2.4/glibmm/private/fileutils_p.h
/usr/include/glibmm-2.4/glibmm/private/interface_p.h
/usr/include/glibmm-2.4/glibmm/private/iochannel_p.h
/usr/include/glibmm-2.4/glibmm/private/keyfile_p.h
/usr/include/glibmm-2.4/glibmm/private/markup_p.h
/usr/include/glibmm-2.4/glibmm/private/module_p.h
/usr/include/glibmm-2.4/glibmm/private/nodetree_p.h
/usr/include/glibmm-2.4/glibmm/private/object_p.h
/usr/include/glibmm-2.4/glibmm/private/optioncontext_p.h
/usr/include/glibmm-2.4/glibmm/private/optionentry_p.h
/usr/include/glibmm-2.4/glibmm/private/optiongroup_p.h
/usr/include/glibmm-2.4/glibmm/private/regex_p.h
/usr/include/glibmm-2.4/glibmm/private/shell_p.h
/usr/include/glibmm-2.4/glibmm/private/spawn_p.h
/usr/include/glibmm-2.4/glibmm/private/thread_p.h
/usr/include/glibmm-2.4/glibmm/private/unicode_p.h
/usr/include/glibmm-2.4/glibmm/private/uriutils_p.h
/usr/include/glibmm-2.4/glibmm/private/valuearray_p.h
/usr/include/glibmm-2.4/glibmm/property.h
/usr/include/glibmm-2.4/glibmm/propertyproxy.h
/usr/include/glibmm-2.4/glibmm/propertyproxy_base.h
/usr/include/glibmm-2.4/glibmm/quark.h
/usr/include/glibmm-2.4/glibmm/random.h
/usr/include/glibmm-2.4/glibmm/refptr.h
/usr/include/glibmm-2.4/glibmm/regex.h
/usr/include/glibmm-2.4/glibmm/sarray.h
/usr/include/glibmm-2.4/glibmm/shell.h
/usr/include/glibmm-2.4/glibmm/signalproxy.h
/usr/include/glibmm-2.4/glibmm/signalproxy_connectionnode.h
/usr/include/glibmm-2.4/glibmm/slisthandle.h
/usr/include/glibmm-2.4/glibmm/spawn.h
/usr/include/glibmm-2.4/glibmm/streamiochannel.h
/usr/include/glibmm-2.4/glibmm/stringutils.h
/usr/include/glibmm-2.4/glibmm/thread.h
/usr/include/glibmm-2.4/glibmm/threadpool.h
/usr/include/glibmm-2.4/glibmm/timer.h
/usr/include/glibmm-2.4/glibmm/timeval.h
/usr/include/glibmm-2.4/glibmm/unicode.h
/usr/include/glibmm-2.4/glibmm/uriutils.h
/usr/include/glibmm-2.4/glibmm/ustring.h
/usr/include/glibmm-2.4/glibmm/utility.h
/usr/include/glibmm-2.4/glibmm/value.h
/usr/include/glibmm-2.4/glibmm/value_basictypes.h
/usr/include/glibmm-2.4/glibmm/value_custom.h
/usr/include/glibmm-2.4/glibmm/valuearray.h
/usr/include/glibmm-2.4/glibmm/wrap.h
/usr/include/glibmm-2.4/glibmm/wrap_init.h
/usr/include/glibmm-2.4/glibmm_generate_extra_defs/generate_extra_defs.h
/usr/lib/glibmm-2.4/include/glibmmconfig.h
/usr/lib/glibmm-2.4/proc/generate_wrap_init.pl
/usr/lib/glibmm-2.4/proc/gmmproc
/usr/lib/glibmm-2.4/proc/m4/base.m4
/usr/lib/glibmm-2.4/proc/m4/class_boxedtype.m4
/usr/lib/glibmm-2.4/proc/m4/class_boxedtype_static.m4
/usr/lib/glibmm-2.4/proc/m4/class_generic.m4
/usr/lib/glibmm-2.4/proc/m4/class_gobject.m4
/usr/lib/glibmm-2.4/proc/m4/class_gtkobject.m4
/usr/lib/glibmm-2.4/proc/m4/class_interface.m4
/usr/lib/glibmm-2.4/proc/m4/class_opaque_copyable.m4
/usr/lib/glibmm-2.4/proc/m4/class_opaque_refcounted.m4
/usr/lib/glibmm-2.4/proc/m4/class_shared.m4
/usr/lib/glibmm-2.4/proc/m4/compare.m4
/usr/lib/glibmm-2.4/proc/m4/convert.m4
/usr/lib/glibmm-2.4/proc/m4/convert_atk.m4
/usr/lib/glibmm-2.4/proc/m4/convert_base.m4
/usr/lib/glibmm-2.4/proc/m4/convert_gdk.m4
/usr/lib/glibmm-2.4/proc/m4/convert_gio.m4
/usr/lib/glibmm-2.4/proc/m4/convert_glib.m4
/usr/lib/glibmm-2.4/proc/m4/convert_gtk.m4
/usr/lib/glibmm-2.4/proc/m4/convert_gtkmm.m4
/usr/lib/glibmm-2.4/proc/m4/convert_pango.m4
/usr/lib/glibmm-2.4/proc/m4/ctor.m4
/usr/lib/glibmm-2.4/proc/m4/doc.m4
/usr/lib/glibmm-2.4/proc/m4/enum.m4
/usr/lib/glibmm-2.4/proc/m4/gerror.m4
/usr/lib/glibmm-2.4/proc/m4/list.m4
/usr/lib/glibmm-2.4/proc/m4/member.m4
/usr/lib/glibmm-2.4/proc/m4/method.m4
/usr/lib/glibmm-2.4/proc/m4/property.m4
/usr/lib/glibmm-2.4/proc/m4/signal.m4
/usr/lib/glibmm-2.4/proc/m4/vfunc.m4
/usr/lib/glibmm-2.4/proc/pm/DocsParser.pm
/usr/lib/glibmm-2.4/proc/pm/Enum.pm
/usr/lib/glibmm-2.4/proc/pm/Function.pm
/usr/lib/glibmm-2.4/proc/pm/FunctionBase.pm
/usr/lib/glibmm-2.4/proc/pm/GtkDefs.pm
/usr/lib/glibmm-2.4/proc/pm/Object.pm
/usr/lib/glibmm-2.4/proc/pm/Output.pm
/usr/lib/glibmm-2.4/proc/pm/Property.pm
/usr/lib/glibmm-2.4/proc/pm/Util.pm
/usr/lib/glibmm-2.4/proc/pm/WrapParser.pm
/usr/lib/libgiomm-2.4.a
/usr/lib/libgiomm-2.4.la
/usr/lib/libgiomm-2.4.so
/usr/lib/libglibmm-2.4.a
/usr/lib/libglibmm-2.4.la
/usr/lib/libglibmm-2.4.so
/usr/lib/libglibmm_generate_extra_defs-2.4.a
/usr/lib/libglibmm_generate_extra_defs-2.4.la
/usr/lib/libglibmm_generate_extra_defs-2.4.so
/usr/lib/pkgconfig/giomm-2.4.pc
/usr/lib/pkgconfig/glibmm-2.4.pc
/usr/share/aclocal/glibmm_check_perl.m4
/usr/share/doc/libglibmm-2.4-dev/AUTHORS
/usr/share/doc/libglibmm-2.4-dev/NEWS.gz
/usr/share/doc/libglibmm-2.4-dev/README
/usr/share/doc/libglibmm-2.4-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libglibmm-2.4-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/libglibmm-2.4-dev/copyright
/usr/share/glibmm-2.4/doctool/doc-install.pl
/usr/share/glibmm-2.4/doctool/doc-postprocess.pl
/usr/share/glibmm-2.4/doctool/doxygen.css
/usr/share/glibmm-2.4/doctool/tagfile-to-devhelp2.xsl