Lista plików pakietu awn-applets-python-core z gałęzi squeeze na architekturę all

/usr/share/avant-window-navigator/applets/animal-farm.desktop
/usr/share/avant-window-navigator/applets/animal-farm/animal-farm.py
/usr/share/avant-window-navigator/applets/animal-farm/icons/lemmling-cartoon-bear.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/animal-farm/icons/lemmling-cartoon-beaver.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/animal-farm/icons/lemmling-cartoon-cat.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/animal-farm/icons/lemmling-cartoon-cow.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/animal-farm/icons/lemmling-cartoon-dog.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/animal-farm/icons/lemmling-cartoon-elephant.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/animal-farm/icons/lemmling-cartoon-elk.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/animal-farm/icons/lemmling-cartoon-giraffe.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/animal-farm/icons/lemmling-cartoon-gnu.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/animal-farm/icons/lemmling-cartoon-goat.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/animal-farm/icons/lemmling-cartoon-kangaroo.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/animal-farm/icons/lemmling-cartoon-owl.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/animal-farm/icons/lemmling-cartoon-penguin.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/animal-farm/icons/lemmling-cartoon-sheep.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/animal-farm/icons/lemmling-cartoon-squirrel.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/animal-farm/icons/lemmling-cartoon-turtle.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/bandwidth-monitor.desktop
/usr/share/avant-window-navigator/applets/bandwidth-monitor/awn-bwm.py
/usr/share/avant-window-navigator/applets/bandwidth-monitor/bandwidth-monitor.ui
/usr/share/avant-window-navigator/applets/bandwidth-monitor/bwmprefs.py
/usr/share/avant-window-navigator/applets/bandwidth-monitor/images/icon.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/battery.desktop
/usr/share/avant-window-navigator/applets/battery/battery.py
/usr/share/avant-window-navigator/applets/battery/battery.ui
/usr/share/avant-window-navigator/applets/battery/messagehandler.py
/usr/share/avant-window-navigator/applets/battery/themes/gpm/battery-charged.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/battery/themes/gpm/battery-charging-000.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/battery/themes/gpm/battery-charging-020.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/battery/themes/gpm/battery-charging-040.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/battery/themes/gpm/battery-charging-060.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/battery/themes/gpm/battery-charging-080.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/battery/themes/gpm/battery-charging-100.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/battery/themes/gpm/battery-discharging-000.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/battery/themes/gpm/battery-discharging-020.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/battery/themes/gpm/battery-discharging-040.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/battery/themes/gpm/battery-discharging-060.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/battery/themes/gpm/battery-discharging-080.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/battery/themes/gpm/battery-discharging-100.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/battery/themes/gpm/battery-missing.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/battery/themes/oxygen/battery-charged.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/battery/themes/oxygen/battery-charging-000.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/battery/themes/oxygen/battery-charging-020.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/battery/themes/oxygen/battery-charging-040.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/battery/themes/oxygen/battery-charging-060.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/battery/themes/oxygen/battery-charging-080.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/battery/themes/oxygen/battery-charging-100.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/battery/themes/oxygen/battery-discharging-000.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/battery/themes/oxygen/battery-discharging-020.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/battery/themes/oxygen/battery-discharging-040.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/battery/themes/oxygen/battery-discharging-060.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/battery/themes/oxygen/battery-discharging-080.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/battery/themes/oxygen/battery-discharging-100.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/battery/themes/oxygen/battery-missing.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/cairo-clock.desktop
/usr/share/avant-window-navigator/applets/cairo-clock/analogclock.py
/usr/share/avant-window-navigator/applets/cairo-clock/cairo-clock-logo.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/cairo-clock/cairo-clock.py
/usr/share/avant-window-navigator/applets/cairo-clock/cairo-clock.ui
/usr/share/avant-window-navigator/applets/cairo-clock/locations.py
/usr/share/avant-window-navigator/applets/cairo-clock/sun.py
/usr/share/avant-window-navigator/applets/cairo-clock/themes/gnome/clock-drop-shadow.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/cairo-clock/themes/gnome/clock-face-shadow.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/cairo-clock/themes/gnome/clock-face.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/cairo-clock/themes/gnome/clock-frame.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/cairo-clock/themes/gnome/clock-glass.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/cairo-clock/themes/gnome/clock-hour-hand-shadow.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/cairo-clock/themes/gnome/clock-hour-hand.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/cairo-clock/themes/gnome/clock-marks.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/cairo-clock/themes/gnome/clock-minute-hand-shadow.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/cairo-clock/themes/gnome/clock-minute-hand.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/cairo-clock/themes/gnome/clock-second-hand-shadow.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/cairo-clock/themes/gnome/clock-second-hand.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/cairo-clock/themes/onox/clock-drop-shadow.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/cairo-clock/themes/onox/clock-face-shadow.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/cairo-clock/themes/onox/clock-face.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/cairo-clock/themes/onox/clock-frame.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/cairo-clock/themes/onox/clock-glass.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/cairo-clock/themes/onox/clock-hour-hand-shadow.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/cairo-clock/themes/onox/clock-hour-hand.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/cairo-clock/themes/onox/clock-marks.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/cairo-clock/themes/onox/clock-minute-hand-shadow.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/cairo-clock/themes/onox/clock-minute-hand.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/cairo-clock/themes/onox/clock-second-hand-shadow.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/cairo-clock/themes/onox/clock-second-hand.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/cairo-clock/themes/tango/clock-drop-shadow.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/cairo-clock/themes/tango/clock-face-shadow.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/cairo-clock/themes/tango/clock-face.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/cairo-clock/themes/tango/clock-frame.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/cairo-clock/themes/tango/clock-glass.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/cairo-clock/themes/tango/clock-hour-hand-shadow.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/cairo-clock/themes/tango/clock-hour-hand.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/cairo-clock/themes/tango/clock-marks.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/cairo-clock/themes/tango/clock-minute-hand-shadow.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/cairo-clock/themes/tango/clock-minute-hand.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/cairo-clock/themes/tango/clock-second-hand-shadow.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/cairo-clock/themes/tango/clock-second-hand.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/cairo-clock/weather.py
/usr/share/avant-window-navigator/applets/comics.desktop
/usr/share/avant-window-navigator/applets/comics/comics.py
/usr/share/avant-window-navigator/applets/comics/comics.sh
/usr/share/avant-window-navigator/applets/comics/comics_add.py
/usr/share/avant-window-navigator/applets/comics/comics_manage.py
/usr/share/avant-window-navigator/applets/comics/comics_view.py
/usr/share/avant-window-navigator/applets/comics/downloader.py
/usr/share/avant-window-navigator/applets/comics/feed/__init__.py
/usr/share/avant-window-navigator/applets/comics/feed/basic.py
/usr/share/avant-window-navigator/applets/comics/feed/rss.py
/usr/share/avant-window-navigator/applets/comics/feed/settings.py
/usr/share/avant-window-navigator/applets/comics/feeds/buttersafe.feed
/usr/share/avant-window-navigator/applets/comics/feeds/dilbert.feed
/usr/share/avant-window-navigator/applets/comics/feeds/peanuts.feed
/usr/share/avant-window-navigator/applets/comics/feeds/pearls.feed
/usr/share/avant-window-navigator/applets/comics/feeds/wizardofid.feed
/usr/share/avant-window-navigator/applets/comics/feeds/xkcd.feed
/usr/share/avant-window-navigator/applets/comics/icons/comics-icon.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/comics/icons/default.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/comics/icons/error.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/comics/main.py
/usr/share/avant-window-navigator/applets/comics/shared.py
/usr/share/avant-window-navigator/applets/comics/ui/add.ui
/usr/share/avant-window-navigator/applets/comics/ui/comics.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/comics/ui/logo.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/comics/ui/manage.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/comics/ui/manage.ui
/usr/share/avant-window-navigator/applets/comics/ui/view.ui
/usr/share/avant-window-navigator/applets/comics/widgets.py
/usr/share/avant-window-navigator/applets/cpufreq.desktop
/usr/share/avant-window-navigator/applets/cpufreq/cpufreq.py
/usr/share/avant-window-navigator/applets/cpufreq/cpufreq.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/cpufreq/cpufreq.ui
/usr/share/avant-window-navigator/applets/cpufreq/images/cpufreq-0.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/cpufreq/images/cpufreq-1.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/cpufreq/images/cpufreq-2.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/cpufreq/images/cpufreq-3.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/cpufreq/images/cpufreq-4.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/cpufreq/images/cpufreq-5.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/cpufreq/images/cpufreq-6.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/cpufreq/themes/moonbeam/index.theme
/usr/share/avant-window-navigator/applets/cpufreq/themes/moonbeam/scalable/cpufreq-0.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/cpufreq/themes/moonbeam/scalable/cpufreq-1.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/cpufreq/themes/moonbeam/scalable/cpufreq-10.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/cpufreq/themes/moonbeam/scalable/cpufreq-11.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/cpufreq/themes/moonbeam/scalable/cpufreq-12.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/cpufreq/themes/moonbeam/scalable/cpufreq-13.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/cpufreq/themes/moonbeam/scalable/cpufreq-2.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/cpufreq/themes/moonbeam/scalable/cpufreq-3.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/cpufreq/themes/moonbeam/scalable/cpufreq-4.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/cpufreq/themes/moonbeam/scalable/cpufreq-5.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/cpufreq/themes/moonbeam/scalable/cpufreq-6.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/cpufreq/themes/moonbeam/scalable/cpufreq-7.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/cpufreq/themes/moonbeam/scalable/cpufreq-8.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/cpufreq/themes/moonbeam/scalable/cpufreq-9.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect.desktop
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/dialect.py
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/dialect.ui
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/ad.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/ae.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/af.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/al.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/am.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/ar.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/at.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/az.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/ba.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/bd.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/be.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/bg.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/bh.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/br.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/bt.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/by.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/ca.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/cd.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/ch.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/cn.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/cu.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/cz.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/de.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/dj.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/dk.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/dz.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/ee.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/eg.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/es.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/et.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/eu.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/fi.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/fo.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/fr.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/gb.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/ge.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/gh.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/gn.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/gr.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/hr.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/hu.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/ie.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/il.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/in.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/iq.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/ir.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/is.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/it.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/jo.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/jp.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/kg.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/kh.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/km.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/kr.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/kw.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/kz.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/la.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/lb.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/lk.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/lt.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/lv.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/ly.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/ma.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/me.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/mk.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/mm.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/mn.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/mt.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/mv.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/mx.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/ng.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/nl.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/no.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/np.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/om.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/pk.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/pl.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/ps.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/pt.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/qa.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/qc.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/ro.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/rs.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/ru.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/sa.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/sd.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/se.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/si.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/sk.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/so.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/sr.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/sy.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/th.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/tj.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/tn.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/tr.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/ua.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/un.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/us.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/uy.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/uz.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/vn.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/ye.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/yu.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/dialect/icons/za.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/feeds.desktop
/usr/share/avant-window-navigator/applets/feeds/awn-feeds-greader.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/feeds/awn-feeds.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/feeds/classes.py
/usr/share/avant-window-navigator/applets/feeds/feeds.py
/usr/share/avant-window-navigator/applets/feeds/icons/awn-feeds-greader.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/feeds/icons/awn-feeds.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/feeds/icons/twitter-16x16.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/feeds/prefs.py
/usr/share/avant-window-navigator/applets/feeds/twitter-16x16.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/file-browser-launcher.desktop
/usr/share/avant-window-navigator/applets/file-browser-launcher/about.py
/usr/share/avant-window-navigator/applets/file-browser-launcher/file-browser-launcher.py
/usr/share/avant-window-navigator/applets/file-browser-launcher/prefs.py
/usr/share/avant-window-navigator/applets/hardware-sensors.desktop
/usr/share/avant-window-navigator/applets/hardware-sensors/hardware-sensors.py
/usr/share/avant-window-navigator/applets/hardware-sensors/hardware-sensors.ui
/usr/share/avant-window-navigator/applets/hardware-sensors/images/no_sensors.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/hardware-sensors/images/thermometer.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/hardware-sensors/images/thermometer.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/hardware-sensors/interfaces/__init__.py
/usr/share/avant-window-navigator/applets/hardware-sensors/interfaces/acpisensors.py
/usr/share/avant-window-navigator/applets/hardware-sensors/interfaces/fileinterface.py
/usr/share/avant-window-navigator/applets/hardware-sensors/interfaces/hddtempsensors.py
/usr/share/avant-window-navigator/applets/hardware-sensors/interfaces/lmsensors.py
/usr/share/avant-window-navigator/applets/hardware-sensors/interfaces/nvclocksensors.py
/usr/share/avant-window-navigator/applets/hardware-sensors/interfaces/nvidiasensors.py
/usr/share/avant-window-navigator/applets/hardware-sensors/interfaces/omnibooksensors.py
/usr/share/avant-window-navigator/applets/hardware-sensors/interfaces/sensorinterface.py
/usr/share/avant-window-navigator/applets/hardware-sensors/sensoricon.py
/usr/share/avant-window-navigator/applets/hardware-sensors/sensorvalues/__init__.py
/usr/share/avant-window-navigator/applets/hardware-sensors/sensorvalues/rpmvalue.py
/usr/share/avant-window-navigator/applets/hardware-sensors/sensorvalues/sensorvalue.py
/usr/share/avant-window-navigator/applets/hardware-sensors/sensorvalues/tempvalue.py
/usr/share/avant-window-navigator/applets/hardware-sensors/sensorvalues/units.py
/usr/share/avant-window-navigator/applets/hardware-sensors/sensorvalues/voltvalue.py
/usr/share/avant-window-navigator/applets/hardware-sensors/themes/dark/double.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/hardware-sensors/themes/dark/single.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/hardware-sensors/themes/transparent/double.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/hardware-sensors/themes/transparent/single.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/hardware-sensors/themes/transparent_with_border/double.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/hardware-sensors/themes/transparent_with_border/single.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/mail.desktop
/usr/share/avant-window-navigator/applets/mail/icons/error.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/mail/icons/login.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/mail/icons/read.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/mail/icons/unread.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/mail/mail.py
/usr/share/avant-window-navigator/applets/mail/mail.ui
/usr/share/avant-window-navigator/applets/mail/themes/GMail/index.theme
/usr/share/avant-window-navigator/applets/mail/themes/GMail/scalable/error.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/mail/themes/GMail/scalable/login.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/mail/themes/GMail/scalable/read.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/mail/themes/GMail/scalable/unread.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/mail/themes/Reserved/index.theme
/usr/share/avant-window-navigator/applets/mail/themes/Reserved/scalable/error.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/mail/themes/Reserved/scalable/login.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/mail/themes/Reserved/scalable/read.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/mail/themes/Reserved/scalable/unread.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/media-control.desktop
/usr/share/avant-window-navigator/applets/media-control/icons/media-control.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/media-control/icons/missing-artwork.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/media-control/media-control.ui
/usr/share/avant-window-navigator/applets/media-control/media_control.py
/usr/share/avant-window-navigator/applets/media-player.desktop
/usr/share/avant-window-navigator/applets/media-player/icons/media-player.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/media-player/media-player-prefs.ui
/usr/share/avant-window-navigator/applets/media-player/media_player.py
/usr/share/avant-window-navigator/applets/mount.desktop
/usr/share/avant-window-navigator/applets/mount/icons/mount.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/mount/mount.py
/usr/share/avant-window-navigator/applets/mount/mount.ui
/usr/share/avant-window-navigator/applets/quit-lock-screen.desktop
/usr/share/avant-window-navigator/applets/quit-log-out.desktop
/usr/share/avant-window-navigator/applets/quit-shut-down.desktop
/usr/share/avant-window-navigator/applets/quit.desktop
/usr/share/avant-window-navigator/applets/quit/quit.py
/usr/share/avant-window-navigator/applets/stacks.desktop
/usr/share/avant-window-navigator/applets/stacks/curved_stacks_preferences.glade
/usr/share/avant-window-navigator/applets/stacks/icons/stacks-drop.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/stacks/icons/stacks-full.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/stacks/stacks-drop.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/stacks/stacks-full.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/stacks/stacks_applet.py
/usr/share/avant-window-navigator/applets/stacks/stacks_backend.py
/usr/share/avant-window-navigator/applets/stacks/stacks_backend_file.py
/usr/share/avant-window-navigator/applets/stacks/stacks_backend_folder.py
/usr/share/avant-window-navigator/applets/stacks/stacks_backend_plugger.py
/usr/share/avant-window-navigator/applets/stacks/stacks_backend_trasher.py
/usr/share/avant-window-navigator/applets/stacks/stacks_config.py
/usr/share/avant-window-navigator/applets/stacks/stacks_glade.py
/usr/share/avant-window-navigator/applets/stacks/stacks_gui_curved.py
/usr/share/avant-window-navigator/applets/stacks/stacks_gui_dialog.py
/usr/share/avant-window-navigator/applets/stacks/stacks_gui_trasher.py
/usr/share/avant-window-navigator/applets/stacks/stacks_icons.py
/usr/share/avant-window-navigator/applets/stacks/stacks_launcher.py
/usr/share/avant-window-navigator/applets/stacks/stacks_preferences.glade
/usr/share/avant-window-navigator/applets/stacks/stacks_vfs.py
/usr/share/avant-window-navigator/applets/thinkhdaps.desktop
/usr/share/avant-window-navigator/applets/thinkhdaps/icons/thinkhdaps-paused.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/thinkhdaps/icons/thinkhdaps-running.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/thinkhdaps/images/thinkhdaps-logo.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/thinkhdaps/thinkhdaps.py
/usr/share/avant-window-navigator/applets/to-do.desktop
/usr/share/avant-window-navigator/applets/to-do/icon.py
/usr/share/avant-window-navigator/applets/to-do/prefs.py
/usr/share/avant-window-navigator/applets/to-do/settings.py
/usr/share/avant-window-navigator/applets/to-do/to-do.py
/usr/share/avant-window-navigator/applets/volume-control.desktop
/usr/share/avant-window-navigator/applets/volume-control/themes/Black/index.theme
/usr/share/avant-window-navigator/applets/volume-control/themes/Black/scalable/audio-volume-1.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/volume-control/themes/Black/scalable/audio-volume-100.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/volume-control/themes/Black/scalable/audio-volume-14.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/volume-control/themes/Black/scalable/audio-volume-21.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/volume-control/themes/Black/scalable/audio-volume-29.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/volume-control/themes/Black/scalable/audio-volume-36.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/volume-control/themes/Black/scalable/audio-volume-43.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/volume-control/themes/Black/scalable/audio-volume-50.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/volume-control/themes/Black/scalable/audio-volume-57.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/volume-control/themes/Black/scalable/audio-volume-64.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/volume-control/themes/Black/scalable/audio-volume-71.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/volume-control/themes/Black/scalable/audio-volume-79.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/volume-control/themes/Black/scalable/audio-volume-86.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/volume-control/themes/Black/scalable/audio-volume-93.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/volume-control/themes/Black/scalable/audio-volume-muted.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/volume-control/themes/Minimal/index.theme
/usr/share/avant-window-navigator/applets/volume-control/themes/Minimal/scalable/audio-volume-1.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/volume-control/themes/Minimal/scalable/audio-volume-100.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/volume-control/themes/Minimal/scalable/audio-volume-14.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/volume-control/themes/Minimal/scalable/audio-volume-21.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/volume-control/themes/Minimal/scalable/audio-volume-29.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/volume-control/themes/Minimal/scalable/audio-volume-36.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/volume-control/themes/Minimal/scalable/audio-volume-43.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/volume-control/themes/Minimal/scalable/audio-volume-50.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/volume-control/themes/Minimal/scalable/audio-volume-57.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/volume-control/themes/Minimal/scalable/audio-volume-64.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/volume-control/themes/Minimal/scalable/audio-volume-71.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/volume-control/themes/Minimal/scalable/audio-volume-79.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/volume-control/themes/Minimal/scalable/audio-volume-86.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/volume-control/themes/Minimal/scalable/audio-volume-93.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/volume-control/themes/Minimal/scalable/audio-volume-muted.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/volume-control/volume-control.py
/usr/share/avant-window-navigator/applets/volume-control/volume-control.svg
/usr/share/avant-window-navigator/applets/volume-control/volume-control.ui
/usr/share/avant-window-navigator/applets/weather.desktop
/usr/share/avant-window-navigator/applets/weather/forecast.py
/usr/share/avant-window-navigator/applets/weather/icons/twc-logo.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/weather/themes/moonbeam/index.theme
/usr/share/avant-window-navigator/applets/weather/themes/moonbeam/scalable/weather-clear-night.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/weather/themes/moonbeam/scalable/weather-clear.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/weather/themes/moonbeam/scalable/weather-few-clouds-night.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/weather/themes/moonbeam/scalable/weather-few-clouds.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/weather/themes/moonbeam/scalable/weather-fog.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/weather/themes/moonbeam/scalable/weather-overcast.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/weather/themes/moonbeam/scalable/weather-severe-alert.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/weather/themes/moonbeam/scalable/weather-showers-scattered.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/weather/themes/moonbeam/scalable/weather-showers.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/weather/themes/moonbeam/scalable/weather-snow-and-rain.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/weather/themes/moonbeam/scalable/weather-snow.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/weather/themes/moonbeam/scalable/weather-storm.png
/usr/share/avant-window-navigator/applets/weather/weather.py
/usr/share/avant-window-navigator/applets/weather/weather.ui
/usr/share/avant-window-navigator/schemas/awn-applet-bandwidth-monitor.schema-ini
/usr/share/avant-window-navigator/schemas/awn-applet-battery.schema-ini
/usr/share/avant-window-navigator/schemas/awn-applet-cairo-clock.schema-ini
/usr/share/avant-window-navigator/schemas/awn-applet-comics.schema-ini
/usr/share/avant-window-navigator/schemas/awn-applet-cpufreq.schema-ini
/usr/share/avant-window-navigator/schemas/awn-applet-dialect.schema-ini
/usr/share/avant-window-navigator/schemas/awn-applet-feeds.schema-ini
/usr/share/avant-window-navigator/schemas/awn-applet-file-browser-launcher.schema-ini
/usr/share/avant-window-navigator/schemas/awn-applet-hardware-sensors.schema-ini
/usr/share/avant-window-navigator/schemas/awn-applet-mail.schema-ini
/usr/share/avant-window-navigator/schemas/awn-applet-media-control.schema-ini
/usr/share/avant-window-navigator/schemas/awn-applet-media-player.schema-ini
/usr/share/avant-window-navigator/schemas/awn-applet-mount.schema-ini
/usr/share/avant-window-navigator/schemas/awn-applet-quit.schema-ini
/usr/share/avant-window-navigator/schemas/awn-applet-stacks.schema-ini
/usr/share/avant-window-navigator/schemas/awn-applet-to-do.schema-ini
/usr/share/avant-window-navigator/schemas/awn-applet-volume-control.schema-ini
/usr/share/avant-window-navigator/schemas/awn-applet-weather.schema-ini
/usr/share/doc/awn-applets-python-core/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/awn-applets-python-core/changelog.gz
/usr/share/doc/awn-applets-python-core/copyright
/usr/share/gconf/schemas/awn-applet-bandwidth-monitor.schemas
/usr/share/gconf/schemas/awn-applet-battery.schemas
/usr/share/gconf/schemas/awn-applet-cairo-clock.schemas
/usr/share/gconf/schemas/awn-applet-comics.schemas
/usr/share/gconf/schemas/awn-applet-cpufreq.schemas
/usr/share/gconf/schemas/awn-applet-dialect.schemas
/usr/share/gconf/schemas/awn-applet-feeds.schemas
/usr/share/gconf/schemas/awn-applet-file-browser-launcher.schemas
/usr/share/gconf/schemas/awn-applet-hardware-sensors.schemas
/usr/share/gconf/schemas/awn-applet-mail.schemas
/usr/share/gconf/schemas/awn-applet-media-control.schemas
/usr/share/gconf/schemas/awn-applet-media-player.schemas
/usr/share/gconf/schemas/awn-applet-mount.schemas
/usr/share/gconf/schemas/awn-applet-quit.schemas
/usr/share/gconf/schemas/awn-applet-stacks.schemas
/usr/share/gconf/schemas/awn-applet-to-do.schemas
/usr/share/gconf/schemas/awn-applet-volume-control.schemas
/usr/share/gconf/schemas/awn-applet-weather.schemas