wszystkie opcje
squeeze  ] [  wheezy  ] [  jessie  ] [  sid  ] [  experimental  ]

Pakiet źródłowy: php5 (5.4.4-14+deb7u8) [security]

Odnośniki dla php5

Zasoby systemu Debian:

Opiekunowie:

Zasoby zewnętrzne:

Z tego pakietu źródłowego zbudowano następujące pakiety binarne:
libapache2-mod-php5
Język skryptowy działający po stronie serwera, osadzany w HTML-u (moduł Apache 2)
libapache2-mod-php5filter
server-side, HTML-embedded scripting language (apache 2 filter module)
libphp5-embed
HTML-embedded scripting language (Embedded SAPI library)
php-pear
PEAR - repozytorium do aplikacji i rozszerzeń PHP
php5
Język skryptowy osadzony w kodzie HTML i działający po stronie serwera (metapakiet)
php5-cgi
Język skryptowy osadzany w kodzie HTML i działający po stronie serwera (pliki binarne CGI)
php5-cli
Interpreter wiersza poleceń do języka skryptowego PHP 5
php5-common
Pliki wspólne do pakietów zbudowanych ze źródeł PHP 5
php5-curl
Moduł CURL do PHP 5
php5-dbg
Debug symbols for PHP5
php5-dev
Pliki do tworzenia modułów PHP5
php5-enchant
Enchant module for php5
php5-fpm
server-side, HTML-embedded scripting language (FPM-CGI binary)
php5-gd
Moduł GD do PHP 5
php5-gmp
GMP module for php5
php5-imap
Moduł z funkcjami IMAP do PHP 5
php5-interbase
interbase/firebird module for php5
php5-intl
Moduł do internacjonalizacji PHP5
php5-ldap
Moduł z funkcjami LDAP do PHP 5
php5-mcrypt
Moduł MCrypt do PHP 5
php5-mysql
Moduł MySQL do PHP 5
php5-mysqlnd
MySQL module for php5 (Native Driver)
php5-odbc
ODBC module for php5
php5-pgsql
Moduł PostgreSQL do PHP5
php5-pspell
Moduł pspell do PHP5
php5-recode
recode module for php5
php5-snmp
Moduł SNMP do PHP5
php5-sqlite
Moduł SQLite do PHP 5
php5-sybase
Sybase / MS SQL Server module for php5
php5-tidy
tidy module for php5
php5-xmlrpc
Moduł XML-RPC do PHP5
php5-xsl
Moduł XSL do PHP5

Inne pakiety związane z php5

  • build-depends
  • build-depends-indep

Download php5

PlikRozmiar (w KiB)Suma kontrolna MD5
php5_5.4.4-14+deb7u8.dsc 3,7 KiB 167bdaa26c445bbd9f06900366fdb4d3
php5_5.4.4.orig.tar.gz 13 731,0 KiB 8366c3626f2275ab8c7ef5e2d6bc5bd7
php5_5.4.4-14+deb7u8.diff.gz 220,9 KiB 35f7231e659ed4cd52e4043ac1ae1acd
Repozytorium kodu źródłowego Debiana (VCS: Git)
git://git.debian.org/pkg-php/php.git
Repozytorium kodu źródłowego Debiana (do przeglądania)
http://git.debian.org/?p=pkg-php/php.git