wszystkie opcje
jessie  ] [  stretch  ] [  buster  ] [  bullseye  ] [  sid  ]
[ Pakiet źródłowy: llgal  ]

Pakiet: llgal (0.13.19-1)

Odnośniki dla llgal

Screenshot

Zasoby systemu Debian:

Pobieranie pakietu źródłowego llgal:

Opiekun:

Zasoby zewnętrzne:

Podobne pakiety:

Command-line online gallery generator

llgal is a online gallery generator for images, videos, ... It is based on igal and adds multiple features including:

 - various types of slides (movies, text, links, downloads and subdirs);
 - addition of headers, footers, links and separators in generated HTML files;
 - automatic generation of captions from JFIF, GIF or EXIF tags;
 - highly configurable layout.
The llgal interface is command line only. Its purpose is to generates nice web-pages quickly, using very simple but standard XHTML/CSS code, without requiring anything like php or javascript.

Znaczniki: Zaimplementowane w: Perl, Interfejs użytkownika: Wiersz poleceń, Rola: role::program, use::organizing, Przeznaczenie: Wizualizacja danych, Sieć WWW: Tworzenie skryptów, Działa z: works-with::image, works-with::image:raster, Wideo i animacja

Inne pakiety związane z llgal

  • wymaga
  • poleca
  • sugeruje
  • enhances

Pobieranie llgal

Pobierz dla wszystkich dostępnych architektur
Architektura Rozmiar pakietu Rozmiar po instalacji Pliki
all 87,6 KiB275,0 KiB [lista plików]