wszystkie opcje
jessie  ] [  stretch  ] [  buster  ] [  bullseye  ] [  sid  ]
[ Pakiet źródłowy: psmisc  ]

Pakiet: psmisc (23.2-1)

Odnośniki dla psmisc

Screenshot

Zasoby systemu Debian:

Pobieranie pakietu źródłowego psmisc:

Opiekun:

Zasoby zewnętrzne:

Podobne pakiety:

Narzędzia używające systemu plików proc

Pakiet zawiera różne narzędzia używające systemu plików proc:

 - fuser: identyfikuje procesy używające pliki lub gniazda.
 - killall: zabija proces z podaną nazwą (np. killall -HUP named).
 - peekfd: pokazuje dane przechodzące przez deskryptor pliku.
 - pstree: pokazuje drzewo aktualnie uruchomionych procesów.
 - prtstat: wypisuje zawartość /proc/<pid>/stat.

Znaczniki: Administracja systemem: Monitorowanie, Zaimplementowane w: C, Interfejs użytkownika: interface::commandline, interface::text-mode, Rola: Program, Zakres: scope::utility, uitoolkit::ncurses, Przeznaczenie: Sprawdzanie, use::monitor, works-with::software:running

Inne pakiety związane z psmisc

  • wymaga
  • poleca
  • sugeruje
  • enhances

Pobieranie psmisc

Pobierz dla wszystkich dostępnych architektur
Architektura Rozmiar pakietu Rozmiar po instalacji Pliki
armhf 119,8 KiB579,0 KiB [lista plików]