Lista plików pakietu xtrkcad z gałęzi sid na architekturę arm64

/usr/bin/xtrkcad
/usr/share/applications/xtrkcad.desktop
/usr/share/doc/xtrkcad/Readme.md.gz
/usr/share/doc/xtrkcad/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/xtrkcad/copyright
/usr/share/doc/xtrkcad/logo.bmp.gz
/usr/share/info/xtrkcad.info.gz
/usr/share/man/man1/xtrkcad.1.gz
/usr/bin/xtrkcad
/usr/lib/xtrkcad/CMakeLists.txt
/usr/lib/xtrkcad/Makefile
/usr/lib/xtrkcad/aareadme.txt
/usr/lib/xtrkcad/demos/CMakeLists.txt
/usr/lib/xtrkcad/demos/Makefile
/usr/lib/xtrkcad/demos/dmadjend.xtr
/usr/lib/xtrkcad/demos/dmbench.xtr
/usr/lib/xtrkcad/demos/dmcancel.xtr
/usr/lib/xtrkcad/demos/dmcircle.xtr
/usr/lib/xtrkcad/demos/dmconn1.xtr
/usr/lib/xtrkcad/demos/dmconn2.xtr
/usr/lib/xtrkcad/demos/dmcrvtrk.xtr
/usr/lib/xtrkcad/demos/dmctlpnl.xtr
/usr/lib/xtrkcad/demos/dmdelund.xtr
/usr/lib/xtrkcad/demos/dmdialog.xtr
/usr/lib/xtrkcad/demos/dmdimlin.xtr
/usr/lib/xtrkcad/demos/dmease.xtr
/usr/lib/xtrkcad/demos/dmelev.xtr
/usr/lib/xtrkcad/demos/dmexcept.xtr
/usr/lib/xtrkcad/demos/dmextend.xtr
/usr/lib/xtrkcad/demos/dmflip.xtr
/usr/lib/xtrkcad/demos/dmgroup.xtr
/usr/lib/xtrkcad/demos/dmhelix.xtr
/usr/lib/xtrkcad/demos/dmhndld.xtr
/usr/lib/xtrkcad/demos/dmintro.xtr
/usr/lib/xtrkcad/demos/dmjcir.xtr
/usr/lib/xtrkcad/demos/dmjnabut.xtr
/usr/lib/xtrkcad/demos/dmjncs.xtr
/usr/lib/xtrkcad/demos/dmjnmove.xtr
/usr/lib/xtrkcad/demos/dmjnss.xtr
/usr/lib/xtrkcad/demos/dmjntt.xtr
/usr/lib/xtrkcad/demos/dmlines.xtr
/usr/lib/xtrkcad/demos/dmlines2.xtr
/usr/lib/xtrkcad/demos/dmmouse.xtr
/usr/lib/xtrkcad/demos/dmmovabt.xtr
/usr/lib/xtrkcad/demos/dmnotes.xtr
/usr/lib/xtrkcad/demos/dmparall.xtr
/usr/lib/xtrkcad/demos/dmplymod.xtr
/usr/lib/xtrkcad/demos/dmprof.xtr
/usr/lib/xtrkcad/demos/dmrescal.xtr
/usr/lib/xtrkcad/demos/dmrotate.xtr
/usr/lib/xtrkcad/demos/dmruler.xtr
/usr/lib/xtrkcad/demos/dmselect.xtr
/usr/lib/xtrkcad/demos/dmsplit.xtr
/usr/lib/xtrkcad/demos/dmstrtrk.xtr
/usr/lib/xtrkcad/demos/dmtbledg.xtr
/usr/lib/xtrkcad/demos/dmtodes.xtr
/usr/lib/xtrkcad/demos/dmtosel.xtr
/usr/lib/xtrkcad/demos/dmtotrim.xtr
/usr/lib/xtrkcad/demos/dmtoyard.xtr
/usr/lib/xtrkcad/demos/dmtrkwid.xtr
/usr/lib/xtrkcad/demos/dmtrntab.xtr
/usr/lib/xtrkcad/examples/CMakeLists.txt
/usr/lib/xtrkcad/examples/Control-Panels.xtc
/usr/lib/xtrkcad/examples/Makefile
/usr/lib/xtrkcad/examples/cascade.xtc
/usr/lib/xtrkcad/examples/iota.xtc
/usr/lib/xtrkcad/examples/katoxing.xtc
/usr/lib/xtrkcad/examples/mr03.xtc
/usr/lib/xtrkcad/examples/ntrak4.xtc
/usr/lib/xtrkcad/examples/ntrak6.xtc
/usr/lib/xtrkcad/examples/ntrak8.xtc
/usr/lib/xtrkcad/examples/pmi.xtc
/usr/lib/xtrkcad/examples/spagw1.xtc
/usr/lib/xtrkcad/examples/spagw2.xtc
/usr/lib/xtrkcad/examples/spagw3.xtc
/usr/lib/xtrkcad/examples/spagw4.xtc
/usr/lib/xtrkcad/examples/spagw5.xtc
/usr/lib/xtrkcad/examples/stonega.xtc
/usr/lib/xtrkcad/examples/timesavr.xtc
/usr/lib/xtrkcad/html
/usr/lib/xtrkcad/logo.bmp
/usr/lib/xtrkcad/logo.xcf
/usr/lib/xtrkcad/params/AtlasTrueTrk.xtp
/usr/lib/xtrkcad/params/CMakeLists.txt
/usr/lib/xtrkcad/params/LifeLike-N.xtp
/usr/lib/xtrkcad/params/LionelFasttrack.xtp
/usr/lib/xtrkcad/params/Makefile
/usr/lib/xtrkcad/params/accurail.cars
/usr/lib/xtrkcad/params/accurail.xtp
/usr/lib/xtrkcad/params/amb-n.xtp
/usr/lib/xtrkcad/params/arnold.xtp
/usr/lib/xtrkcad/params/atl100ho.xtp
/usr/lib/xtrkcad/params/atl83ho.xtp
/usr/lib/xtrkcad/params/atlascho.cars
/usr/lib/xtrkcad/params/atlascho.xtp
/usr/lib/xtrkcad/params/atlascn.cars
/usr/lib/xtrkcad/params/atlascn.xtp
/usr/lib/xtrkcad/params/atlasn.xtp
/usr/lib/xtrkcad/params/atlasn55.xtp
/usr/lib/xtrkcad/params/atlaso2rail.xtp
/usr/lib/xtrkcad/params/bach-n.xtp
/usr/lib/xtrkcad/params/br.xtp
/usr/lib/xtrkcad/params/color.tab
/usr/lib/xtrkcad/params/ctlpanel.xtp
/usr/lib/xtrkcad/params/dpm-ho.xtp
/usr/lib/xtrkcad/params/dpm-n.xtp
/usr/lib/xtrkcad/params/eu.xtp
/usr/lib/xtrkcad/params/fallerho.struct
/usr/lib/xtrkcad/params/fallerho.xtp
/usr/lib/xtrkcad/params/fl-model.xtp
/usr/lib/xtrkcad/params/fl-profi.xtp
/usr/lib/xtrkcad/params/flnpicco.xtp
/usr/lib/xtrkcad/params/gargrv-o.xtp
/usr/lib/xtrkcad/params/hornby3r.xtp
/usr/lib/xtrkcad/params/hubner1.xtp
/usr/lib/xtrkcad/params/kato-ho.xtp
/usr/lib/xtrkcad/params/kato-n-DblTrk.xtp
/usr/lib/xtrkcad/params/kato-n.xtp
/usr/lib/xtrkcad/params/lgb.struct
/usr/lib/xtrkcad/params/lgb.xtp
/usr/lib/xtrkcad/params/lgb1.struct
/usr/lib/xtrkcad/params/lionel-O.to
/usr/lib/xtrkcad/params/lionel-O27.to
/usr/lib/xtrkcad/params/me-ho.xtp
/usr/lib/xtrkcad/params/me-n.xtp
/usr/lib/xtrkcad/params/minitrix.xtp
/usr/lib/xtrkcad/params/mkcarpart
/usr/lib/xtrkcad/params/mkcarpart.c
/usr/lib/xtrkcad/params/mkcarpart.o
/usr/lib/xtrkcad/params/mkstruct
/usr/lib/xtrkcad/params/mkstruct.c
/usr/lib/xtrkcad/params/mp-n.xtp
/usr/lib/xtrkcad/params/mrkhocde.xtp
/usr/lib/xtrkcad/params/mrkln1.xtp
/usr/lib/xtrkcad/params/mrklnhoc.xtp
/usr/lib/xtrkcad/params/mrklnhok.xtp
/usr/lib/xtrkcad/params/mrklnhom.xtp
/usr/lib/xtrkcad/params/mrklnz.xtp
/usr/lib/xtrkcad/params/mtl-z.xtp
/usr/lib/xtrkcad/params/nmra-0-lapped.xtp
/usr/lib/xtrkcad/params/nmra-ho.to
/usr/lib/xtrkcad/params/nmra-ho.xtp
/usr/lib/xtrkcad/params/nmra-ho3.to
/usr/lib/xtrkcad/params/nmra-ho3.xtp
/usr/lib/xtrkcad/params/nmra-n.to
/usr/lib/xtrkcad/params/nmra-n.xtp
/usr/lib/xtrkcad/params/nmra-o.to
/usr/lib/xtrkcad/params/nmra-o.xtp
/usr/lib/xtrkcad/params/nmra-o3.to
/usr/lib/xtrkcad/params/nmra-o3.xtp
/usr/lib/xtrkcad/params/nmra-s.to
/usr/lib/xtrkcad/params/nmra-s.xtp
/usr/lib/xtrkcad/params/nmra-to
/usr/lib/xtrkcad/params/nmra-to.c
/usr/lib/xtrkcad/params/nmra-tt.to
/usr/lib/xtrkcad/params/nmra-tt.xtp
/usr/lib/xtrkcad/params/p4.xtp
/usr/lib/xtrkcad/params/peco-O-Bullhead.xtp
/usr/lib/xtrkcad/params/pecoho.xtp
/usr/lib/xtrkcad/params/pecoho83.xtp
/usr/lib/xtrkcad/params/pecohom.xtp
/usr/lib/xtrkcad/params/pecohon30.xtp
/usr/lib/xtrkcad/params/pecon55.xtp
/usr/lib/xtrkcad/params/pecon80.xtp
/usr/lib/xtrkcad/params/peconst.xtp
/usr/lib/xtrkcad/params/pikestuf.struct
/usr/lib/xtrkcad/params/pikestuf.xtp
/usr/lib/xtrkcad/params/protoam.xtp
/usr/lib/xtrkcad/params/revell.struct
/usr/lib/xtrkcad/params/revell.xtp
/usr/lib/xtrkcad/params/roadname.tab
/usr/lib/xtrkcad/params/rocho100.xtp
/usr/lib/xtrkcad/params/rocho83.xtp
/usr/lib/xtrkcad/params/rocon.xtp
/usr/lib/xtrkcad/params/smltown.struct
/usr/lib/xtrkcad/params/smltown.xtp
/usr/lib/xtrkcad/params/t-trak-notes.txt
/usr/lib/xtrkcad/params/t-trak.xtp
/usr/lib/xtrkcad/params/tillig-ho.struct
/usr/lib/xtrkcad/params/tomix-n.xtp
/usr/lib/xtrkcad/params/toolkit-n.xtp
/usr/lib/xtrkcad/params/tortoise.xtp
/usr/lib/xtrkcad/params/trees.xtp
/usr/lib/xtrkcad/params/walth-ho.struct
/usr/lib/xtrkcad/params/walth-ho.xtp
/usr/lib/xtrkcad/params/walth-n.xtp
/usr/lib/xtrkcad/params/wlthho10.xtp
/usr/lib/xtrkcad/params/wlthho83.xtp
/usr/lib/xtrkcad/xtrkcad
/usr/lib/xtrkcad/xtrkcad.bug
/usr/lib/xtrkcad/xtrkcad.enh
/usr/lib/xtrkcad/xtrkcad.fix
/usr/lib/xtrkcad/xtrkcad.ini
/usr/lib/xtrkcad/xtrkcad.spec.head
/usr/lib/xtrkcad/xtrkcad.tip
/usr/lib/xtrkcad/xtrkcad.upd
/usr/lib/xtrkcad/xtrkcad.xtq
/usr/share/doc/xtrkcad/README.Debian
/usr/share/doc/xtrkcad/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/xtrkcad/copyright
/usr/share/man/man1/xtrkcad.1.gz
/usr/share/menu/xtrkcad
/usr/share/xtrkcad/html/EasementsSectional.html
/usr/share/xtrkcad/html/ExportDXF.html
/usr/share/xtrkcad/html/GNUGPLicense.html
/usr/share/xtrkcad/html/IndexPage.html
/usr/share/xtrkcad/html/Linux.html
/usr/share/xtrkcad/html/LinuxInstall.html
/usr/share/xtrkcad/html/MS-Windows.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_2ND_TRK_NOT_SEL_UNSEL.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_BITMAP_SIZE_WARNING.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_BITMAP_TOO_LARGE.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_CANNOT_CHANGE.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_CANNOT_GROUP_TRACK.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_CANT_GROUP_BUMPER1.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_CANT_MODIFY_FROZEN_TRK.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_CANT_MOVE_UNDER_TRAIN.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_CANT_PASTE.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_CANT_PLACE_FROGPOINTS.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_CANT_SPLIT_TRK.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_CARDESC_VALUE_ZERO.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_CARIMP_DUP_COLUMNS.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_CARIMP_DUP_INDEX.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_CARIMP_IGNORED_COLUMN.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_CARIMP_MISSING_COLUMNS.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_CARIMP_MISSING_DIMS.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_CARIMP_MISSING_PARTNO.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_CARIMP_NO_DATA.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_CARPART_DUPNAME.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_CARPROTO_BADSEGS.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_CARPROTO_DUPNAME.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_CHANGE_ELEV_MODE.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_COMMAND_DISABLED.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_CONN_PARAMS_TOO_SMALL.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_CURVE_OUT_OF_RANGE.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_CURVE_TOO_LARGE.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_CUSTMGM_CANT_WRITE.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_CUSTMGM_DELETE_CONFIRM.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_DESC_NOT_VISIBLE.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_DOMOUSE_BAD_OP.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_EP_ON_PATH.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_GRID_ENABLE_SPACE_GTR_0.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_GRID_SHOW_SPACE_GTR_0.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_GROUP_NONBLANK.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_HELIX_TURNS_GTR_0.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_JOIN_DIFFER_ELEV.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_JOIN_EASEMENTS.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_JOIN_SAME.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_JOIN_TURNTABLE.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_LARGE_FONT.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_LAYER_FREEZE.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_LAYER_HIDE.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_LAYER_SEL_FROZEN.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_MOVE_OUT_OF_BOUNDS.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_MOVE_POINTS_AWAY_CLOSE.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_MOVE_POINTS_AWAY_NO_INTERSECTION.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_MOVE_POINTS_OTHER_SIDE.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_NO_CARPROTO.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_NO_CARS.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_NO_PATH_TO_EP.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_NO_REDO.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_NO_ROOM_BTW_TRKS.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_NO_SELECTED_TRK.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_NO_TURNOUTS_AVAILABLE.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_NO_UNCONN_EP.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_NO_UNDO.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_OBJECT_TOO_SHORT.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_OUT_OF_BOUNDS.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_PARALLEL_SEP_GTR_0.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_PLAYBACK_LISTENTRY.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_PLAYBACK_VERSION_UPGRADE.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_POINT_INSIDE_TURNTABLE.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_POLY_SHAPES_3_SIDES.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_PRINT_MAX_SIZE.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_PRINT_NO_PAGES.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_PRMFIL_NO_CONTENTS.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_PRMFIL_NO_MAP.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_PRMFIL_OPEN_NEW.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_PROG_CORRUPTED.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_PT_IS_NOT_TRK.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_PULL_FEW_SECTIONS.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_RADIUS_GTR_0.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_RADIUS_LSS_EASE_MIN.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_RESCALE_TOO_BIG.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_SAVE_CHANGES.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_SEGMENTS_DIFFER.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_SELECTED_TRACKS_PARALLEL.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_SEL_POS_FIRST.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_SEL_TRK_FROZEN.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_SPLIT_PATH_NOT_UNIQUE.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_SPLIT_POS_BTW_MERGEPTS.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_STRUCT_NO_STRUCTS.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_TODSGN_CROSSOVER_TOO_SHORT.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_TODSGN_DESC_NONBLANK.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_TODSGN_REPLACE.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_TODSGN_VALUES_GTR_0.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_TOOMANYSEGSINGROUP.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_TOO_FAR_APART_DIVERGE.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_TRK_ALREADY_CONN.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_TRK_TOO_SHORT.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_TURNOUT_NO_TURNOUT.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_TURNTABLE_DIAM_GTR_0.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_UNDO_ASSERT.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_UPGRADE_VERSION1.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_UPGRADE_VERSION2.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSG_WBITMAP_FAILED.html
/usr/share/xtrkcad/html/MSWinInstall.html
/usr/share/xtrkcad/html/MessagesandExplanations.html
/usr/share/xtrkcad/html/NoteDialog.html
/usr/share/xtrkcad/html/aboutmanual.html
/usr/share/xtrkcad/html/addFeatures.html
/usr/share/xtrkcad/html/addM.html
/usr/share/xtrkcad/html/addText.html
/usr/share/xtrkcad/html/addshortcutkeys.html
/usr/share/xtrkcad/html/bugs.html
/usr/share/xtrkcad/html/bugs_enhancements.html
/usr/share/xtrkcad/html/carpart.html
/usr/share/xtrkcad/html/carprototype.html
/usr/share/xtrkcad/html/changeM.html
/usr/share/xtrkcad/html/chgTrackLength.html
/usr/share/xtrkcad/html/chgTrackRadius.html
/usr/share/xtrkcad/html/clrElev.html
/usr/share/xtrkcad/html/cmdAboveBelow.html
/usr/share/xtrkcad/html/cmdAcclKeys.html
/usr/share/xtrkcad/html/cmdAdd.html
/usr/share/xtrkcad/html/cmdCarinv.html
/usr/share/xtrkcad/html/cmdCarpart.html
/usr/share/xtrkcad/html/cmdChange.html
/usr/share/xtrkcad/html/cmdCircle.html
/usr/share/xtrkcad/html/cmdCircleL.html
/usr/share/xtrkcad/html/cmdCmdopt.html
/usr/share/xtrkcad/html/cmdConnect.html
/usr/share/xtrkcad/html/cmdCurve.html
/usr/share/xtrkcad/html/cmdCurvedL.html
/usr/share/xtrkcad/html/cmdCustmgm.html
/usr/share/xtrkcad/html/cmdDelete.html
/usr/share/xtrkcad/html/cmdDemo.html
/usr/share/xtrkcad/html/cmdDescribe.html
/usr/share/xtrkcad/html/cmdDisplay.html
/usr/share/xtrkcad/html/cmdDraw.html
/usr/share/xtrkcad/html/cmdDrawCircle.html
/usr/share/xtrkcad/html/cmdDrawCurve.html
/usr/share/xtrkcad/html/cmdDrawShape.html
/usr/share/xtrkcad/html/cmdDrawStraight.html
/usr/share/xtrkcad/html/cmdEasement.html
/usr/share/xtrkcad/html/cmdEdit.html
/usr/share/xtrkcad/html/cmdElev.html
/usr/share/xtrkcad/html/cmdEnum.html
/usr/share/xtrkcad/html/cmdExport.html
/usr/share/xtrkcad/html/cmdFile.html
/usr/share/xtrkcad/html/cmdFlip.html
/usr/share/xtrkcad/html/cmdGrid.html
/usr/share/xtrkcad/html/cmdGroup.html
/usr/share/xtrkcad/html/cmdHandLaidTurnout.html
/usr/share/xtrkcad/html/cmdHelix.html
/usr/share/xtrkcad/html/cmdHotBar.html
/usr/share/xtrkcad/html/cmdImport.html
/usr/share/xtrkcad/html/cmdJoin.html
/usr/share/xtrkcad/html/cmdLayer.html
/usr/share/xtrkcad/html/cmdLayout.html
/usr/share/xtrkcad/html/cmdMacro.html
/usr/share/xtrkcad/html/cmdManage.html
/usr/share/xtrkcad/html/cmdMap.html
/usr/share/xtrkcad/html/cmdModify.html
/usr/share/xtrkcad/html/cmdMove.html
/usr/share/xtrkcad/html/cmdMoveLabel.html
/usr/share/xtrkcad/html/cmdNote.html
/usr/share/xtrkcad/html/cmdOption.html
/usr/share/xtrkcad/html/cmdOutputbitmap.html
/usr/share/xtrkcad/html/cmdParallel.html
/usr/share/xtrkcad/html/cmdPref.html
/usr/share/xtrkcad/html/cmdPricelist.html
/usr/share/xtrkcad/html/cmdPrint.html
/usr/share/xtrkcad/html/cmdPrmfile.html
/usr/share/xtrkcad/html/cmdProfile.html
/usr/share/xtrkcad/html/cmdRaiseElev.html
/usr/share/xtrkcad/html/cmdRefreshSpecial.html
/usr/share/xtrkcad/html/cmdRescale.html
/usr/share/xtrkcad/html/cmdRgbcolor.html
/usr/share/xtrkcad/html/cmdRotate.html
/usr/share/xtrkcad/html/cmdRuler.html
/usr/share/xtrkcad/html/cmdSelect.html
/usr/share/xtrkcad/html/cmdShapes.html
/usr/share/xtrkcad/html/cmdSplitTrack.html
/usr/share/xtrkcad/html/cmdStatusbar.html
/usr/share/xtrkcad/html/cmdSticky.html
/usr/share/xtrkcad/html/cmdStraight.html
/usr/share/xtrkcad/html/cmdStraightL.html
/usr/share/xtrkcad/html/cmdStructure.html
/usr/share/xtrkcad/html/cmdText.html
/usr/share/xtrkcad/html/cmdTrain.html
/usr/share/xtrkcad/html/cmdTunnel.html
/usr/share/xtrkcad/html/cmdTurnout.html
/usr/share/xtrkcad/html/cmdTurnoutNew.html
/usr/share/xtrkcad/html/cmdTurntable.html
/usr/share/xtrkcad/html/cmdUndo.html
/usr/share/xtrkcad/html/cmdUngroup.html
/usr/share/xtrkcad/html/cmdUpdatetitle.html
/usr/share/xtrkcad/html/cmdView.html
/usr/share/xtrkcad/html/cmdZoom.html
/usr/share/xtrkcad/html/commandMenus.html
/usr/share/xtrkcad/html/computeElevations.html
/usr/share/xtrkcad/html/contents.html
/usr/share/xtrkcad/html/copydist.html
/usr/share/xtrkcad/html/createTangent.html
/usr/share/xtrkcad/html/dirOverview.html
/usr/share/xtrkcad/html/directories.html
/usr/share/xtrkcad/html/editM.html
/usr/share/xtrkcad/html/enhancements.html
/usr/share/xtrkcad/html/enterValue.html
/usr/share/xtrkcad/html/extendTrack.html
/usr/share/xtrkcad/html/faqs.html
/usr/share/xtrkcad/html/faqsButtonColor.html
/usr/share/xtrkcad/html/faqsHotBar.html
/usr/share/xtrkcad/html/faqsJoin.html
/usr/share/xtrkcad/html/faqsTransfer.html
/usr/share/xtrkcad/html/fileM.html
/usr/share/xtrkcad/html/fontSelW.html
/usr/share/xtrkcad/html/generalTerms.html
/usr/share/xtrkcad/html/generaloperation.html
/usr/share/xtrkcad/html/glossary.html
/usr/share/xtrkcad/html/hbStructures.html
/usr/share/xtrkcad/html/hbTurnouts.html
/usr/share/xtrkcad/html/helpM.html
/usr/share/xtrkcad/html/index.html
/usr/share/xtrkcad/html/installDir.html
/usr/share/xtrkcad/html/installSoftware.html
/usr/share/xtrkcad/html/introQT.html
/usr/share/xtrkcad/html/joinTrackCurve.html
/usr/share/xtrkcad/html/joinTrackMove.html
/usr/share/xtrkcad/html/joinTrackStraight.html
/usr/share/xtrkcad/html/kbshortcutHotBar.html
/usr/share/xtrkcad/html/kbshortcutMainCanvas.html
/usr/share/xtrkcad/html/kbshortcutdraw.html
/usr/share/xtrkcad/html/kbshortcuts.html
/usr/share/xtrkcad/html/keyFeatures.html
/usr/share/xtrkcad/html/macroM.html
/usr/share/xtrkcad/html/mainW.html
/usr/share/xtrkcad/html/manageM.html
/usr/share/xtrkcad/html/messageList.html
/usr/share/xtrkcad/html/messageType.html
/usr/share/xtrkcad/html/mouseBcmd.html
/usr/share/xtrkcad/html/navigation.html
/usr/share/xtrkcad/html/optionM.html
/usr/share/xtrkcad/html/performance.html
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/ahelix.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/bcircl1.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/bcircl2.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/bcircl3.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/bcircle.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/bconnect.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/bcurve.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/bcurve1.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/bcurve2.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/bcurve3.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/bcurve4.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/bdelete.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/bdescrib.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/bdraw.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/beasement.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/belev.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/bflip.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/bgsnap.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/bgundo.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/bgzoom.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/bhelix.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/bhndldto.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/bitmap.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/bjoin.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/blayer.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/blockBoth.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/blockBottom.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/blockNone.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/blockTop.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/bmcircle.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/bmcurved.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/bmenu.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/bmodify.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/bmove.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/bmovedes.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/bnewcar.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/bnote.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/bparalle.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/brotate.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/bruler.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/bselect.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/bsplit.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/bstraigh.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/bstruct.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/btext.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/btop_bottom.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/btrain.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/btunnel.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/bturnout.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/bturntbl.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/carinv.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/caritem.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/carlist.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/carpart.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/carproto.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/celev.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/cgroup.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/chelix.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/cmdopt.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/colorw.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/custmgm.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/dbench.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/dbox.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/dchgelev.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/dcircle2.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/dcircle3.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/dcprofile.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/dcurve1.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/dcurve2.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/dcurve3.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/dcurve4.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/ddimlin.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/demo.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/dfilbox.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/dfilpoly.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/dflcrcl2.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/dflcrcl3.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/displayopt.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/dlayer.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/dlayers.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/dline.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/dpoly.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/dprmfile.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/dproperties.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/dpropertieshighlight.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/drotateangle.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/dtbledge.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/dtipofday.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/easeex1.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/easeex2.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/easew.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/exportfile.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/exportfiledxf.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/flip1.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/flip2.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/flip3.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/flip4.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/fonts.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/grid.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/hotbar.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/iconnote.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/import.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/joincrv1.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/joincrv2.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/joincrv3.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/joincrv4.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/joincrv5.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/joinmove1.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/joinmove2.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/joinmove3.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/joinmove4.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/joinstrt1.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/joinstrt2.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/joinstrt3.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/layout.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/madd.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/main.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/main1.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/maincanvas.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/map.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/mchange.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/mdraw.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/mdrawcircles.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/mdrawcurve.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/mdrawshapes.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/mdrawstraight.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/medit.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/menu.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/menu.xcf
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/mfile.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/mhelp.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/mhelpdemos.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/mhelprecent.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/mmacro.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/mmanage.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/mmanageturnoutdesign.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/mmovedraw.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/moptions.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/mrotatealign.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/mrotatefixed.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/mrotatemove.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/mselect.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/mselected.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/msplitblock.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/msplitblockLR.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/mtoolbar.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/mview.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/mwindow.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/mzoomscale.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/openwindows.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/partslist.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/pref.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/pricelist.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/print.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/printset.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/printset_win.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/rescale.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/satusbarparallel.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/splitConnect.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/splitDisconnect.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/splitNotYet.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/statusbar.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/statusbartrain.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/statusbarturntable.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/statustext.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/sticky.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/strsel.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/title.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/toolbar.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/trainbar.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/trainctrl.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/trainsimulator.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/turndes.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/turnsel.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/updttl.png
/usr/share/xtrkcad/html/png.d/xtrkcad_logo.gif
/usr/share/xtrkcad/html/printSetup.html
/usr/share/xtrkcad/html/rotateByAlign.html
/usr/share/xtrkcad/html/rotateByMenu.html
/usr/share/xtrkcad/html/rotateByMouse.html
/usr/share/xtrkcad/html/splitBlockGap.html
/usr/share/xtrkcad/html/splitDisconnect.html
/usr/share/xtrkcad/html/splitDivide.html
/usr/share/xtrkcad/html/toolbarM.html
/usr/share/xtrkcad/html/uninstall.html
/usr/share/xtrkcad/html/updatechkptfile.html
/usr/share/xtrkcad/html/upgrades.html
/usr/share/xtrkcad/html/viewM.html
/usr/share/xtrkcad/html/warranty.html
/usr/share/xtrkcad/html/warrantyLicenseCopy.html
/usr/share/xtrkcad/html/whyXTrkCad.html
/usr/share/xtrkcad/html/windowM.html
/usr/share/xtrkcad/html/windowTerms.html
/usr/share/xtrkcad/html/workDir.html