wszystkie opcje
jessie  ] [  stretch  ] [  buster  ] [  bullseye  ] [  sid  ] [  experimental  ]
[ Pakiet źródłowy: dpkg  ]

Pakiet: libdpkg-perl (1.19.7)

Odnośniki dla libdpkg-perl

Screenshot

Zasoby systemu Debian:

Pobieranie pakietu źródłowego dpkg:

Opiekunowie:

Zasoby zewnętrzne:

Podobne pakiety:

Dpkg perl modules

This package provides the perl modules used by the scripts in dpkg-dev. They cover a wide range of functionality. Among them there are the following public modules:

 - Dpkg: core variables
 - Dpkg::Arch: architecture handling functions
 - Dpkg::Build::Info: build information functions
 - Dpkg::BuildFlags: set, modify and query compilation build flags
 - Dpkg::BuildOptions: parse and manipulate DEB_BUILD_OPTIONS
 - Dpkg::BuildProfiles: parse and manipulate build profiles
 - Dpkg::Changelog: parse changelogs
 - Dpkg::Changelog::Entry: represents a changelog entry
 - Dpkg::Changelog::Parse: generic changelog parser for dpkg-parsechangelog
 - Dpkg::Checksums: generate and parse checksums
 - Dpkg::Compression: simple database of available compression methods
 - Dpkg::Compression::FileHandle: transparently (de)compress files
 - Dpkg::Compression::Process: wrapper around compression tools
 - Dpkg::Conf: parse dpkg configuration files
 - Dpkg::Control: parse and manipulate Debian control information
   (.dsc, .changes, Packages/Sources entries, etc.)
 - Dpkg::Control::Changelog: represent fields output by dpkg-parsechangelog
 - Dpkg::Control::Fields: manage (list of known) control fields
 - Dpkg::Control::Hash: parse and manipulate a block of RFC822-like fields
 - Dpkg::Control::Info: parse files like debian/control
 - Dpkg::Control::Tests: parse files like debian/tests/control
 - Dpkg::Control::Tests::Entry: represents a debian/tests/control stanza
 - Dpkg::Deps: parse and manipulate dependencies
 - Dpkg::Deps::Simple: represents a single dependency statement
 - Dpkg::Deps::Multiple: base module to represent multiple dependencies
 - Dpkg::Deps::Union: list of unrelated dependencies
 - Dpkg::Deps::AND: list of AND dependencies
 - Dpkg::Deps::OR: list of OR dependencies
 - Dpkg::Deps::KnownFacts: list of installed and virtual packages
 - Dpkg::Exit: push, pop and run exit handlers
 - Dpkg::Gettext: wrapper around Locale::gettext
 - Dpkg::IPC: spawn sub-processes and feed/retrieve data
 - Dpkg::Index: collections of Dpkg::Control (Packages/Sources files for
   example)
 - Dpkg::Interface::Storable: base object serializer
 - Dpkg::Path: common path handling functions
 - Dpkg::Source::Format: manipulate debian/source/format files
 - Dpkg::Source::Package: extract Debian source packages
 - Dpkg::Substvars: substitute variables in strings
 - Dpkg::Vendor: identify current distribution vendor
 - Dpkg::Version: parse and manipulate Debian package versions

All the packages listed in Suggests or Recommends are used by some of the modules.

Znaczniki: Rozwój oprogramowania: Debian, Rozwijanie w języku Perl, Biblioteki, devel::packaging, implemented-in::perl, Rola: Biblioteka deweloperska, Program, Zestaw oprogramowania: suite::debian, works-with::archive, Działa z: Kod źródłowy

Inne pakiety związane z libdpkg-perl

  • wymaga
  • poleca
  • sugeruje
  • enhances

Pobieranie libdpkg-perl

Pobierz dla wszystkich dostępnych architektur
Architektura Rozmiar pakietu Rozmiar po instalacji Pliki
all 1 381,0 KiB2 429,0 KiB [lista plików]