Pakiety oprogramowania w gałęzi "sid", Podsekcja admin

0install (2.16-1 [amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 2.15.1-1 [alpha])
System obsługi pakietów, niezależny od dystrybucji
0install-core (2.16-1 [amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 2.15.1-1 [alpha])
System obsługi pakietów, niezależny od dystrybucji (bez interfejsu graficznego)
9mount (1.3+hg20170412-1)
Plan 9 filesystem (v9fs) user mount utilities
aboot (1.0~pre20200212-1) [debports]
Linux bootloader for the SRM console
aboot-base (1.0~pre20040408-4)
Podstawowe pliki niezbędne do tworzenia nośnika startowego w systemie Linux/Alpha
aboot-cross (1.0~pre20200212-1 [amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.0~pre20040408-4 [powerpcspe])
Narzędzie do tworzenia bootowalnych obrazów ISO na platformę Linux/Alpha
abootimg (0.6-1+b2 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x], 0.6-1+b1 [ppc64], 0.6-1 [alpha, hppa, m68k, powerpcspe, riscv64, sh4, sparc64, x32])
Narzędzie do odczytu/zapisu/aktualizacji obrazów rozruchowych Androida
accountsservice (0.6.55-2 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 0.6.45-2 [powerpcspe])
Wyszukiwanie i zarządzanie informacjami o koncie użytkownika
acct (6.6.4-3 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 6.6.4-2 [powerpcspe])
GNU Accounting utilities for process and login accounting
acorn-fdisk (3.0.6-11 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 3.0.6-10 [powerpcspe])
Edytor partycji do urządzeń Acorn/RISC OS
acpi-fakekey (0.143-5)
Narzędzie do generowania fałszywych zdarzeń klawiszowych
acpi-override-initramfs (0.1+nmu1)
initramfs-tools hook to override ACPI tables
acpi-support (0.143-5)
Skrypty obsługujące wiele zdarzeń ACPI
acpi-support-base (0.143-5)
Skrypty obsługujące podstawowe zdarzenia ACPI, takie jak wciśnięcie przycisku zasilania
acpid (1:2.0.32-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1:2.0.31-1 [powerpcspe])
Demon zdarzeń ACPI
adcli (0.9.0-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 0.8.2-1 [powerpcspe])
Narzędzie do wykonywania czynności dotyczących domeny Active Directory
adduser (3.118)
Dodawanie i usuwanie użytkowników oraz grup
adjtimex (1.29-10)
kernel time variables configuration utility
aide (0.16.1-1+b1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x], 0.16.1-1 [alpha, hppa, m68k, powerpcspe, ppc64, riscv64, sh4, sparc64, x32])
Advanced Intrusion Detection System - statyczne pliki wykonywalne
aide-common (0.16.1-1)
Advanced Intrusion Detection System - pliki współdzielone
aide-dynamic (0.16.1-1+b1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x], 0.16.1-1 [alpha, hppa, m68k, powerpcspe, ppc64, riscv64, sh4, sparc64, x32])
Advanced Intrusion Detection Environment - dynamic binary
aide-xen (0.16.1-1+b1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x], 0.16.1-1 [alpha, hppa, m68k, powerpcspe, ppc64, riscv64, sh4, sparc64, x32])
Advanced Intrusion Detection Environment - static binary for XEN
alien (8.95)
Konwertuje i instaluje pakiety rpm i inne
amd64-microcode (3.20191218.1) [non-free]
Processor microcode firmware for AMD CPUs
amiga-fdisk (0.04-15+b2) [debports]
Edytor partycji do Amigi
amiga-fdisk-bf (0.04-15+b2) [debports]
Edytor partycji do Amigi (wersja do dyskietek startowych)
amiga-fdisk-cross (0.04-15+b3 [ppc64], 0.04-15+b2 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x, sh4, sparc64, x32], 0.04-15+b1 [powerpcspe, riscv64])
Edytor partycji do Amigi (wersja wieloplatformowa)
anacron (2.3-29 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 2.3-27 [powerpcspe])
Program podobny do crona, uwzględniający przerwy w pracy komputera
anacron
pakiet wirtualny udostępniany przez systemd-cron
ansible (2.9.7+dfsg-1)
Configuration management, deployment, and task execution system
aoetools (36-3)
tools to assist in using ATA over Ethernet
apachetop (0.19.7-2 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64], 0.18.4-1 [powerpcspe])
Realtime Apache monitoring tool
apcupsd (3.14.14-3 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 3.14.14-2 [powerpcspe])
Zarządzanie zasilaczami awaryjnymi UPS firmy APC (usługa)
apg (2.2.3.dfsg.1-5+b1 [amd64], 2.2.3.dfsg.1-5 [alpha, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, powerpcspe, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32])
Automated Password Generator - Standalone version
apmd (3.2.2-15) [debports]
Narzędzia do Zaawansowanego Zarządzania Energią (APM)
apparmor (2.13.4-2 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 2.13.2-10 [powerpcspe])
Narzędzie typu parser, działające w przestrzeni użytkownika do AppArmor
apparmor-easyprof (2.13.4-2)
AppArmor easyprof profiling tool
apparmor-notify (2.13.4-2)
AppArmor notification system
apparmor-profiles (2.13.4-2)
experimental profiles for AppArmor security policies
apparmor-profiles-extra (1.27)
Extra profiles for AppArmor Security policies
apparmor-utils (2.13.4-2 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 2.13.2-10 [powerpcspe])
utilities for controlling AppArmor
approx (5.10-2+b3 [alpha, hppa, m68k, riscv64, sh4, sparc64, x32], 5.10-2+b2 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, s390x], 5.10-1 [powerpcspe])
caching proxy server for Debian archive files
appstream (0.12.11-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 0.12.6-1 [powerpcspe])
Narzędzia do zarządzania metadanymi składników oprogramowania
appstream-index (0.7.4-1) [debports]
Software component index generator
appstream-index
pakiet wirtualny udostępniany przez appstream
appstream-util (0.7.17-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 0.7.14-1 [powerpcspe])
Utility to work with AppStream metadata
apt (2.1.4 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.8.1 [powerpcspe])
Menedżer pakietów do wiersza poleceń
apt-clone (0.4.1)
Script to create state bundles
apt-cudf (5.0.1-14+sh4.1 [m68k, sh4], 5.0.1-14+b6 [alpha, hppa, ppc64, sparc64, x32], 5.0.1-14+b3 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64el, riscv64, s390x], 5.0.1-12 [powerpcspe]) [debports]
CUDF solver integration for APT
apt-dater (1.0.4-3 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.0.4-2 [powerpcspe])
terminal-based remote package update manager
apt-dater-host (1.0.1-2)
host helper application for apt-dater
apt-file (3.2.2)
Wyszukiwanie plików wewnątrz pakietów Debiana (interfejs wiersza poleceń)
apt-forktracer (0.7)
Narzędzie do śledzenia nieoficjalnych wersji pakietów
apt-listbugs (0.1.31)
Narzędzie wyświetlające krytyczne błędy przed każdą instalacją z użyciem apt
apt-move (4.2.27-6 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 4.2.27-5 [powerpcspe])
maintain Debian packages in a package pool
apt-offline (1.8.2-2)
Menedżer pakietów APT pracujący w trybie offline
apt-offline-gui (1.8.2-2)
Menedżer pakietów APT pracujący w trybie offline - graficzny interfejs użytkownika
apt-show-source (0.11)
Shows source-package information
apt-show-versions (0.22.11)
Wypisuje dostępne wersje pakietu wraz z dystrybucją
apt-spy (3.2.2-1) [debports]
writes a sources.list file based on bandwidth tests
apt-src (0.25.2)
manage Debian source packages
apt-transport-s3 (2.0.0-1)
APT transport for privately held AWS S3 repositories
apt-transport-tor (0.4 [all], 0.2.1-1+b3 [ppc64], 0.2.1-1+b2 [alpha, sparc64], 0.2.1-1+b1 [hppa, m68k, sh4, x32], 0.2.1-1 [arm64, powerpcspe])
APT transport for anonymous package downloads via Tor
apt-utils (2.1.4 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.8.1 [powerpcspe])
Programy narzędziowe związane z zarządzaniem pakietami
apt-venv (1.0.0-2)
apt virtual environment
apt-watch-backend (0.4.0-2.1) [debports]
Applet that monitors apt sources for upgrades (backend slave)
apt-watch-gnome (0.4.0-2.1) [debports]
Applet that monitors apt sources for upgrades (GNOME applet)
apt-xapian-index (0.51)
Narzędzia do zarządzania i przeszukiwania indeksu Xapiana z pakietami Debiana
apticron (1.2.3+nmu1)
Simple tool to mail about pending package updates - cron version
apticron-systemd (1.2.3+nmu1)
Simple tool to mail about pending package updates - systemd version
aptitude (0.8.13-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 0.8.11-7 [powerpcspe])
Tekstowy menedżer pakietów
aptitude-common (0.8.13-1)
Pliki niezależne od architektury do menedżera pakietów aptitude
aptitude-robot (1.5.3-1)
Automatyczne zarządzanie wyborem pakietów
aptsh (0.0.8 [powerpcspe], 0.0.7+nmu2 [arm64]) [debports]
apt interactive shell
arch-install-scripts (23-1)
scripts aimed at automating some menial tasks when debootstrapping
arch-test (0.16-2)
detect architectures supported by your machine/kernel
arm-trusted-firmware (2.3-1)
"secure world" software for ARM SoCs
arp-scan (1.9.7-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.9.5-1 [powerpcspe])
Narzędzie do skanowanie ARP i zdejmowania "odcisków palców"
arpwatch (2.1a15-7)
Ethernet/FDDI station activity monitor
array-info (0.16-4.1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 0.16-4 [powerpcspe])
command line tool reporting RAID status for several RAID types
aspcud (1:1.9.4-2)
CUDF solver based on Answer Set Programming
asql (1.6-1)
Wykonywanie zapytań SQL na plikach dziennika Apache
at (3.1.23-1+b1 [amd64], 3.1.23-1 [alpha, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, powerpcspe, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32])
Opóźnione wykonanie zadań i przetwarzanie wsadowe
atop (2.4.0-3)
Monitorowanie zasobów systemowych i aktywności procesów
atsar (1.7-2) [debports]
system activity reporter
attic (0.13-1) [debports]
deduplicating backup program
audispd-plugins (1:2.8.5-3+b1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1:2.8.4-3 [powerpcspe])
Plugins for the audit event dispatcher
auditd (1:2.8.5-3+b1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1:2.8.4-3 [powerpcspe])
User space tools for security auditing
augeas-tools (1.12.0-2 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.12.0-1 [powerpcspe])
Augeas command line tools
auto-apt (0.3.24) [debports]
package search by file and on-demand package installation tool
autolog (0.40+debian-3)
Wylogowywanie nieaktywnych użytkowników
automysqlbackup (2.6+debian.4-2)
Codzienne, cotygodniowe i comiesięczne kopie zapasowe bazy danych MySQL
autopostgresqlbackup (1.1-1)
Automated tool to make periodic backups of PostgreSQL databases
autopsy (2.24-3)
graphical interface to SleuthKit
aws-shell (0.2.1-1)
Interactive productivity booster for the AWS CLI
awscli (1.18.46-1)
Universal Command Line Environment for AWS
backup-manager (0.7.14-1.1)
command-line backup tool
backup2l (1.6-4)
low-maintenance backup/restore tool
backupninja (1.1.0-2.1)
Lekki, rozszerzalny system do archiwizacji metadanych
bacula (9.6.3-1)
Usługa sieciowa do obsługi kopii zapasowych - metapakiet
bacula-bscan (9.6.3-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 9.4.2-2 [powerpcspe])
Usługa sieciowa do obsługi kopii zapasowych - narzędzie bscan
bacula-client (9.6.3-1)
Usługa sieciowa do obsługi kopii zapasowych - metapakiet klienta
bacula-common (9.6.3-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 9.4.2-2 [powerpcspe])
Usługa sieciowa do obsługi kopii zapasowych - wspólne pliki pomocnicze
bacula-common-mysql (9.6.3-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 9.4.2-2 [powerpcspe])
Usługa sieciowa do obsługi kopii zapasowych - wspólne pliki MySQL
bacula-common-pgsql (9.6.3-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 9.4.2-2 [powerpcspe])
Usługa sieciowa do obsługi kopii zapasowych - wspólne pliki PostgreSQL
bacula-common-sqlite3 (9.6.3-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 9.4.2-2 [powerpcspe])
network backup service - SQLite v3 common files
bacula-console (9.6.3-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 9.4.2-2 [powerpcspe])
network backup service - text console
bacula-director (9.6.3-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 9.4.2-2 [powerpcspe])
network backup service - Director daemon
bacula-director
pakiet wirtualny udostępniany przez bacula-director-sqlite3, bacula-director-pgsql, bacula-director-mysql
bacula-director-common (5.2.6+dfsg-9.3) [debports]
network backup service - Director common files
bacula-director-mysql (9.6.3-1 [all], 5.2.6+dfsg-9.3 [arm64])
network backup service - MySQL storage for Director
bacula-director-pgsql (9.6.3-1 [all], 5.2.6+dfsg-9.3 [arm64])
network backup service - PostgreSQL storage for Director
bacula-director-sqlite3 (9.6.3-1 [all], 5.2.6+dfsg-9.3 [arm64])
network backup service - SQLite 3 storage for Director
bacula-fd (9.6.3-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 9.4.2-2 [powerpcspe])
network backup service - file daemon
bacula-sd (9.6.3-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 9.4.2-2 [powerpcspe])
network backup service - storage daemon
bacula-sd-mysql (5.2.6+dfsg-9.3) [debports]
network backup service - MySQL SD tools
bacula-sd-pgsql (5.2.6+dfsg-9.3) [debports]
network backup service - PostgreSQL SD tools
bacula-sd-sqlite3 (5.2.6+dfsg-9.3) [debports]
network backup service - SQLite 3 SD tools
bacula-server (9.6.3-1)
network backup service - server metapackage
bacula-traymonitor (5.2.6+dfsg-9.3) [debports]
network backup service - tray monitor
balance (3.57-1 [powerpcspe], 3.56-1 [arm64]) [debports]
Load balancing solution and generic tcp proxy
bareos (17.2.7-2.1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sparc64, x32], 17.2.7-2 [hppa, powerpcspe], 16.2.5-2 [alpha], 14.2.6-3 [sh4])
Backup Archiving Recovery Open Sourced - metapackage
bareos-bat (16.2.5-2 [alpha], 14.2.6-3 [sh4], 14.2.1+20141017gitc6c5b56-3 [arm64]) [debports]
Backup Archiving Recovery Open Sourced - Bareos Admin Tool (BAT)
bareos-bconsole (17.2.7-2.1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sparc64, x32], 17.2.7-2 [hppa, powerpcspe], 16.2.5-2 [alpha], 14.2.6-3 [sh4])
Backup Archiving Recovery Open Sourced - text console
bareos-client (17.2.7-2.1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sparc64, x32], 17.2.7-2 [hppa, powerpcspe], 16.2.5-2 [alpha], 14.2.6-3 [sh4])
Backup Archiving Recovery Open Sourced - client metapackage
bareos-common (17.2.7-2.1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sparc64, x32], 17.2.7-2 [hppa, powerpcspe], 16.2.5-2 [alpha], 14.2.6-3 [sh4])
Backup Archiving Recovery Open Sourced - common files
bareos-database-common (17.2.7-2.1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sparc64, x32], 17.2.7-2 [hppa, powerpcspe], 16.2.5-2 [alpha], 14.2.6-3 [sh4])
Backup Archiving Recovery Open Sourced - common catalog files
bareos-database-mysql (17.2.7-2.1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sparc64, x32], 17.2.7-2 [hppa, powerpcspe], 16.2.5-2 [alpha], 14.2.6-3 [sh4])
Backup Archiving Recovery Open Sourced - MySQL backend
bareos-database-postgresql (17.2.7-2.1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sparc64, x32], 17.2.7-2 [hppa, powerpcspe], 16.2.5-2 [alpha], 14.2.6-3 [sh4])
Backup Archiving Recovery Open Sourced - PostgreSQL backend
bareos-database-sqlite3 (17.2.7-2.1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sparc64, x32], 17.2.7-2 [hppa, powerpcspe], 16.2.5-2 [alpha], 14.2.6-3 [sh4])
Backup Archiving Recovery Open Sourced - SQLite backend
bareos-database-tools (17.2.7-2.1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sparc64, x32], 17.2.7-2 [hppa, powerpcspe], 16.2.5-2 [alpha], 14.2.6-3 [sh4])
Backup Archiving Recovery Open Sourced - database tools
bareos-devel (17.2.7-2.1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sparc64, x32], 17.2.7-2 [hppa, powerpcspe], 16.2.5-2 [alpha], 14.2.6-3 [sh4])
Backup Archiving Recovery Open Sourced - development files
bareos-director (17.2.7-2.1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sparc64, x32], 17.2.7-2 [hppa, powerpcspe], 16.2.5-2 [alpha], 14.2.6-3 [sh4])
Backup Archiving Recovery Open Sourced - director daemon
bareos-filedaemon (17.2.7-2.1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sparc64, x32], 17.2.7-2 [hppa, powerpcspe], 16.2.5-2 [alpha], 14.2.6-3 [sh4])
Backup Archiving Recovery Open Sourced - file daemon
bareos-filedaemon-ceph-plugin (17.2.7-2.1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sparc64, x32], 17.2.7-2 [hppa, powerpcspe], 16.2.5-2 [alpha])
Backup Archiving Recovery Open Sourced - file daemon CEPH plugin
bareos-filedaemon-glusterfs-plugin (17.2.7-2.1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sparc64, x32], 17.2.7-2 [hppa, powerpcspe], 16.2.5-2 [alpha])
Backup Archiving Recovery Open Sourced - filedaemon-glusterfs-plugin
bareos-storage (17.2.7-2.1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sparc64, x32], 17.2.7-2 [hppa, powerpcspe], 16.2.5-2 [alpha], 14.2.6-3 [sh4])
Backup Archiving Recovery Open Sourced - storage daemon
bareos-storage-ceph (17.2.7-2.1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sparc64, x32], 17.2.7-2 [hppa, powerpcspe], 16.2.5-2 [alpha])
Backup Archiving Recovery Open Sourced - storage daemon CEPH backend
bareos-storage-fifo (17.2.7-2.1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sparc64, x32], 17.2.7-2 [hppa, powerpcspe], 16.2.5-2 [alpha], 14.2.6-3 [sh4])
Backup Archiving Recovery Open Sourced - storage daemon FIFO backend
bareos-storage-glusterfs (17.2.7-2.1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sparc64, x32], 17.2.7-2 [hppa, powerpcspe], 16.2.5-2 [alpha])
Backup Archiving Recovery Open Sourced - storage-glusterfs-plugin
bareos-storage-tape (17.2.7-2.1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sparc64, x32], 17.2.7-2 [hppa, powerpcspe], 16.2.5-2 [alpha], 14.2.6-3 [sh4])
Backup Archiving Recovery Open Sourced - storage daemon tape support
bareos-tools (17.2.7-2.1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sparc64, x32], 17.2.7-2 [hppa, powerpcspe], 16.2.5-2 [alpha], 14.2.6-3 [sh4])
Backup Archiving Recovery Open Sourced - common tools
bareos-traymonitor (17.2.7-2.1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sparc64, x32], 17.2.7-2 [hppa, powerpcspe], 16.2.5-2 [alpha], 14.2.6-3 [sh4])
Backup Archiving Recovery Open Sourced - tray monitor
base-files (11 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 10.3 [powerpcspe])
Rozmaite pliki systemu bazowego Debiana
base-passwd (3.5.47 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 3.5.46 [powerpcspe])
Główne pliki haseł/grup Systemu Bazowego Debiana
battery-stats (0.5.6-1+b1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x], 0.5.6-1 [alpha, hppa, m68k, powerpcspe, ppc64, riscv64, sparc64, x32])
collects statistics about charge of laptop batteries
bcron (0.11-9 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 0.11-8 [powerpcspe])
Bruce cron system
bgpdump (1.6.1-2 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.6.0-1 [powerpcspe])
Translate binary zebra/quagga/MRT files into readable output
bilibop-common (0.6.1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 0.5.6 [powerpcspe])
shell functions for bilibop scripts
bilibop-lockfs (0.6.1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 0.5.6 [powerpcspe])
lock filesystems and write changes into RAM
bilibop-rules (0.6.1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 0.5.6 [powerpcspe])
device management rules for OS running from external media
bilibop-udev (0.6.1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 0.5.6 [powerpcspe])
minimal udev rule for Debian GNU/Linux running from external media
bindgraph (0.2a-6)
DNS statistics RRDtool frontend for BIND9
binfmt-support (2.2.1-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 2.2.0-2 [powerpcspe])
Obsługa dodatkowych formatów binarnych
biometric-auth (0.9.62-2 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 0.9.61-2 [powerpcspe])
Biometric Authentication Service
biometric-driver-community-multidevice (0.9.62-2 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 0.9.61-2 [powerpcspe])
Biometric Authentication Driver (community multidevice)
biometric-utils (0.9.62-2 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 0.9.61-2 [powerpcspe])
Biometric authentication utils
bit-babbler (0.8+b1 [amd64], 0.8 [alpha, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, powerpcspe, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32])
BitBabbler hardware TRNG and kernel entropy source support
bld (0.3.4.1-4) [debports]
Black List Daemon, automatically build blacklists
bld-postfix (0.3.4.1-4) [debports]
Postfix tools for the Black List Daemon
bld-tools (0.3.4.1-4) [debports]
Generic tools for Black List Daemon
bleachbit (3.9.0-1)
Usuwanie niepotrzebnych plików z systemu
blktool (4-7.1)
tune low-level block device parameters
bluetooth (5.50-1.2)
Bluetooth support (metapackage)
bluez (5.50-1.2 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 5.50-1 [powerpcspe])
Demony oraz narzędzia Bluetooth
bluez-cups (5.50-1.2 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 5.50-1 [powerpcspe])
Sterownik drukarki połączonej przez Bluetooth do CUPS
bluez-hcidump (5.50-1.2 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 5.50-1 [powerpcspe])
Analizy pakietów HCI Bluetooth
bluez-obexd (5.50-1.2 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 5.50-1 [powerpcspe])
Demon bluez obex
bluez-test-scripts (5.50-1.2)
test scripts of bluez
bluez-test-tools (5.50-1.2 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 5.50-1 [powerpcspe])
test tools of bluez
bolt (0.8-4 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 0.7-2 [powerpcspe])
system daemon to manage thunderbolt 3 devices
bolt-tests (0.8-4)
system daemon to manage thunderbolt 3 devices - installed tests
boot-info-script (0.78-1)
inspect boot environment
booth (1.0-174-gce9f821-2 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.0-162-g27f917f-2 [powerpcspe])
Cluster Ticket Manager
booth-pacemaker (1.0-174-gce9f821-2 [all], 0.1.0-1.1 [arm64])
Resource agents to integrate booth with Pacemaker
bootlogd (2.96-3 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 2.93-8 [powerpcspe])
daemon to log boot messages
borgbackup (1.1.11-5 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.1.9-2 [powerpcspe])
deduplicating and compressing backup program
boxer (1.4.2-1)
system deployment ninja tricks
brltty (6.0+dfsg-5+b1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 5.6-7+b1 [powerpcspe])
Access software for a blind person using a braille display
brltty-espeak (6.0+dfsg-5+b1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 5.6-7+b1 [powerpcspe])
Access software for a blind person - espeak driver
brltty-flite (6.0+dfsg-5+b1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 5.6-7+b1 [powerpcspe])
Access software for a blind person - Flite speech driver
brltty-speechd (6.0+dfsg-5+b1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 5.6-7+b1 [powerpcspe])
Access software for a blind person - Speech Dispatcher driver
brltty-x11 (6.0+dfsg-5+b1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 5.6-7+b1 [powerpcspe])
Access software for a blind person using a braille display - X11 drivers
broadcom-sta-common (6.30.223.271-14) [non-free]
Common files for the Broadcom STA Wireless driver
broadcom-sta-source (6.30.223.271-14) [non-free]
Source for the Broadcom STA Wireless driver
btrfs-compsize (1.3-2 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.3-1 [powerpcspe])
calculate compression ratio of a set of files on btrfs
btrfs-progs (5.6-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 4.20.2-1 [powerpcspe])
Checksumming Copy on Write Filesystem utilities
btrfs-tools (3.17-1) [debports]
Narzędzia do systemu plików wykorzystującego kopiowanie przy zapisie i sumy kontrolne
btrfs-tools
pakiet wirtualny udostępniany przez btrfs-progs
btrfsmaintenance (0.4.2-1)
automate btrfs maintenance tasks on mountpoints or directories
bubblewrap (0.4.1-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 0.3.1-4 [powerpcspe])
setuid wrapper for unprivileged chroot and namespace manipulation
bup (0.29.3-2 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, x32], 0.29-3 [hppa, powerpcspe], 0.27-2 [sparc64])
highly efficient file backup system based on git
cackey (0.7.10-2)
CAC and PIV Smartcard PKCS #11 cryptographic module
cado (0.9.5-1)
Capability Ambient DO
caja-eiciel (1.20.1-2 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.20.1-1 [powerpcspe])
Graphical editor for ACLs and xattr for MATE Desktop
calife (1:3.0.1-5)
Dostarcza uprawnień superużytkownika dla określonych użytkowników
capistrano (3.14.0-1)
tool to execute commands in parallel on multiple servers
cciss-vol-status (1.12-2)
HP SmartArray RAID Volume Status Checker
cdbackup (0.7.1-1+b1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x, sparc64], 0.7.1-1 [alpha, hppa, m68k, powerpcspe, ppc64, riscv64, sh4, x32])
CD-R(W) backup utility
cdebconf-gtk (0.252 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 0.249 [powerpcspe])
Gtk+ frontend for Debian Configuration Management System
cdebootstrap (0.7.7+b12 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x], 0.7.7+b1 [hppa, m68k, ppc64, riscv64, sh4, sparc64, x32], 0.7.7 [powerpcspe], 0.7.3 [alpha])
Bootstrap a Debian system
cdebootstrap-static (0.7.7+b12 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x], 0.7.7+b1 [hppa, m68k, ppc64, riscv64, sh4, sparc64, x32], 0.7.7 [powerpcspe], 0.7.3 [alpha])
Bootstrap a Debian system - static binary
cdist (6.0.2-1)
Usable Configuration Management System
cedar-backup3 (3.2.0-2)
local and remote backups to CD/DVD media or Amazon S3 storage
ceph (14.2.9-1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sparc64], 14.2.7-1 [x32], 10.2.5-7.2 [hppa, powerpcspe], 0.80.11-1.1 [alpha])
distributed storage and file system
ceph-base (14.2.9-1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sparc64], 14.2.7-1 [x32], 12.2.11+dfsg1-2.1+b2 [m68k], 10.2.5-7.2 [hppa, powerpcspe])
common ceph daemon libraries and management tools
ceph-common (14.2.9-1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sparc64], 14.2.7-1 [x32], 12.2.11+dfsg1-2.1+b2 [m68k], 10.2.5-7.2 [hppa, powerpcspe], 0.80.11-1.1 [alpha])
common utilities to mount and interact with a ceph storage cluster
ceph-fs-common (10.2.5-7.2 [hppa, powerpcspe], 0.80.11-1.1 [alpha], 0.80.7-1 [arm64]) [debports]
common utilities to mount and interact with a ceph file system
ceph-fuse (14.2.9-1 [amd64], 12.2.11+dfsg1-2.1+b2 [m68k])
FUSE-based client for the Ceph distributed file system
ceph-mds (14.2.9-1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sparc64], 14.2.7-1 [x32], 12.2.11+dfsg1-2.1+b2 [m68k], 10.2.5-7.2 [hppa, powerpcspe], 0.80.11-1.1 [alpha])
metadata server for the ceph distributed file system
ceph-mgr (14.2.9-1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sparc64], 14.2.7-1 [x32], 12.2.11+dfsg1-2.1+b2 [m68k])
manager for the ceph distributed file system
ceph-mgr-dashboard (14.2.9-1)
dashboard plugin for ceph-mgr
ceph-mgr-diskprediction-cloud (14.2.9-1)
diskprediction-cloud plugin for ceph-mgr
ceph-mgr-diskprediction-local (14.2.9-1)
diskprediction-local plugin for ceph-mgr
ceph-mgr-k8sevents (14.2.9-1)
kubernetes events plugin for ceph-mgr
ceph-mgr-rook (14.2.9-1)
rook plugin for ceph-mgr
ceph-mgr-ssh (14.2.9-1)
ssh orchestrator plugin for ceph-mgr
ceph-mon (14.2.9-1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sparc64], 14.2.7-1 [x32], 12.2.11+dfsg1-2.1+b2 [m68k], 10.2.5-7.2 [hppa, powerpcspe])
monitor server for the ceph storage system
ceph-osd (14.2.9-1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sparc64], 14.2.7-1 [x32], 12.2.11+dfsg1-2.1+b2 [m68k], 10.2.5-7.2 [hppa, powerpcspe])
OSD server for the ceph storage system
ceph-resource-agents (14.2.9-1)
OCF-compliant resource agents for Ceph
ceph-test (12.2.11+dfsg1-2.1+b2 [m68k], 10.2.5-7.2 [hppa, powerpcspe], 0.80.11-1.1 [alpha], 0.80.7-1 [arm64]) [debports]
Ceph test and benchmarking tools
cephfs-shell (14.2.9-1)
interactive shell for the Ceph distributed file system
cfengine2 (2.2.10-5) [debports]
Narzędzie do konfigurowania i obsługiwania urządzeń sieciowych
cfengine3 (3.12.1-2 [amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, mips64el, mipsel, powerpcspe, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sparc64, x32], 3.6.2-4 [alpha], 3.2.4-2+nmu1 [m68k, sh4])
tool for configuring and maintaining network machines
cgmanager (0.41-2+b1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x], 0.41-2 [alpha, hppa, m68k, powerpcspe, ppc64, riscv64, sh4, sparc64, x32])
Demon do centralnego zarządzania cgroup
cgmanager-tests (0.41-2)
Central cgroup manager daemon (tests)
cgpt (0~R81-12871.B-1)
GPT manipulation tool with support for Chromium OS extensions
cgroup-tools (0.41-10)
control and monitor control groups (tools)
cgroupfs-mount (1.4)
Light-weight package to set up cgroupfs mounts
chake (0.21.2-1)
serverless configuration management tool for chef
charliecloud (0.9.10-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 0.9.6-1 [powerpcspe])
user-defined software stacks (UDSS) for HPC centers
check-mk-agent (1.2.8p26-1 [powerpcspe], 1.2.2p3-1 [arm64]) [debports]
general purpose monitoring plugin for retrieving data
check-mk-agent-logwatch (1.2.2p3-1) [debports]
general purpose nagios-plugin for retrieving data
check-mk-config-icinga (1.2.8p26-1 [powerpcspe], 1.2.2p3-1 [arm64]) [debports]
general purpose monitoring plugin for retrieving data
check-mk-config-nagios3 (1.2.2p3-1) [debports]
general purpose nagios-plugin for retrieving data
check-mk-livestatus (1.2.8p26-1 [powerpcspe], 1.2.2p3-1 [arm64]) [debports]
general purpose monitoring plugin for retrieving data
check-mk-multisite (1.2.8p26-1 [powerpcspe], 1.2.2p3-1 [arm64]) [debports]
general purpose monitoring plugin for retrieving data
check-mk-server (1.2.8p26-1 [powerpcspe], 1.2.2p3-1 [arm64]) [debports]
general purpose monitoring plugin for retrieving data
checkinstall (1.6.2+git20170426.d24a630-2 [amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.6.2-6 [alpha], 1.6.2-4 [powerpcspe])
Program śledzący zmiany podczas instalacji innych programów
checksecurity (2.0.16+nmu1)
basic system security checks
chef-bin (15.8.25.3.gcf41df6a2-6)
Chef binaries
chiark-really (6.1.2 [amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 6.0.4 [powerpcspe], 4.3.1 [alpha])
really - a tool for gaining privilege (simple, realistic sudo)
chiark-scripts (6.1.2)
chiark system administration scripts
chkservice (0.3-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64], 0.1-3 [powerpcspe, x32])
Tool for managing systemd units
chntpw (1.0-1.1)
NT SAM password recovery utility
chrootuid (1.3-6+b2 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x], 1.3-6+b1 [ppc64], 1.3-6 [alpha, hppa, m68k, powerpcspe, riscv64, sh4, sparc64, x32])
Run commands in restricted environments
clinfo (2.2.18.04.06-1)
Query OpenCL system information
clinfo
pakiet wirtualny udostępniany przez clinfo
clonezilla (3.35.2-2)
bare metal backup and recovery of disk drives
cloud-guest-utils (0.31-1)
cloud guest utilities
cloud-image-utils (0.31-1)
cloud image management utilities
cloud-init (20.2-2)
initialization system for infrastructure cloud instances
cloud-initramfs-dyn-netconf (0.18.debian8)
write a network interface file in /run for BOOTIF
cloud-initramfs-growroot (0.18.debian8)
automatically resize the root partition on first boot
cloud-initramfs-rescuevol (0.18.debian8)
boot off a rescue volume rather than root filesystem
cloud-utils (0.31-1)
metapackage for installation of upstream cloud-utils source
clsync (0.4.3-1+b1 [amd64], 0.4.3-1 [alpha, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, powerpcspe, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32])
live sync tool based on inotify, written in GNU C
cluster-agents (1:1.0.3-4) [debports]
The reusable cluster components for Linux HA
cluster-glue (1.0.12-17 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.0.12-12 [powerpcspe])
Reusable cluster components for Linux HA
cluster-glue-dev (1.0.12-17 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.0.12-12 [powerpcspe])
Development files for the cluster glue components
clusterssh (4.15-2)
administer multiple ssh or rsh shells simultaneously
clvm (2.02.111-2) [debports]
Cluster LVM Daemon for lvm2
cman (3.1.8-1.2+b1) [debports]
Red Hat Cluster Suite - menedżer klastrów
cockpit (219-1)
Web Console for Linux servers
cockpit-bridge (219-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, x32], 218-1 [sparc64], 182-1 [powerpcspe])
Cockpit bridge server-side component
cockpit-dashboard (219-1)
Cockpit remote servers and dashboard
cockpit-docker (214-1)
Cockpit user interface for Docker containers
cockpit-machines (219-1)
Cockpit user interface for virtual machines
cockpit-networkmanager (219-1)
Cockpit user interface for networking
cockpit-packagekit (219-1)
Cockpit user interface for packages
cockpit-pcp (219-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, x32], 218-1 [sparc64], 182-1 [powerpcspe])
Cockpit PCP integration
cockpit-storaged (219-1)
Cockpit user interface for storage
cockpit-system (219-1)
Cockpit admin interface for a system
cockpit-tests (219-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, x32], 218-1 [sparc64], 182-1 [powerpcspe])
Tests for Cockpit
cockpit-ws (219-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, x32], 218-1 [sparc64], 182-1 [powerpcspe])
Cockpit Web Service
collectl (4.3.1-1)
Utility to collect Linux performance data
colplot (5.2.0-1)
Utility to plot performance data from collectl
command-not-found (18.04.5-1)
Suggest installation of packages in interactive bash sessions
compartment (1.1.0-5+b1 [i386], 1.1.0-5 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, m68k, mips64el, mipsel, powerpcspe, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32])
Confine services in a limited environment
configure-debian (1.0.3)
central configuration program for packages using debconf
conmon (2.0.9-1)
OCI container runtime monitor
console-log (1.2-2)
Wyświetla pliki dziennika programu stronicującego na wirtualnych konsolach
consolekit (0.4.6-5) [debports]
Framework do definiowania i śledzenia użytkowników, sesji i miejsc
conspy (1.14-1+b2 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, s390x, sparc64], 1.14-1+b1 [alpha, hppa, m68k, powerpcspe, riscv64, sh4, x32])
Remote control of Linux virtual consoles
containerd (1.3.4~ds1-1)
open and reliable container runtime
coolkey (1.1.0-15 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.1.0-14 [powerpcspe])
Smart Card PKCS #11 cryptographic module
corekeeper (1.7)
enable core files and report crashes to the sysadmin
corosync (3.0.3-2 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64], 3.0.1-2 [powerpcspe], 2.4.4-3 [x32])
cluster engine daemon and utilities
corosync-notifyd (3.0.3-2 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64], 3.0.1-2 [powerpcspe], 2.4.4-3 [x32])
cluster engine notification daemon
corosync-qdevice (3.0.0-5 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 3.0.0-4 [powerpcspe])
cluster engine quorum device daemon
corosync-qnetd (3.0.0-5 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 3.0.0-4 [powerpcspe])
cluster engine quorum device network daemon
corosync-vqsim (3.0.3-2)
cluster engine votequorum simulator
couriergraph (0.25-4.4)
Mail statistics RRDtool frontend for Courier-{POP,IMAP}
cpqarrayd (2.3.6+b1 [amd64], 2.3.6 [i386], 2.3-4 [hppa, m68k, sh4, sparc64, x32], 2.3-3 [alpha], 2.3-1.3 [ppc64])
monitoring tool for HP (Compaq) SmartArray controllers
cpu (1.4.3-12+b1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, s390x], 1.4.3-12 [alpha, hppa, m68k, powerpcspe, riscv64, sh4, sparc64, x32])
Narzędzie wiersza poleceń do zarządzania użytkownikiem LDAP
cpufreqd (2.4.2-2.3+b1 [ppc64el], 2.4.2-2.3 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 2.4.2-2+b1 [powerpcspe])
fully configurable daemon for dynamic frequency and voltage scaling
cpufrequtils (008-2)
Narzędzia do obsługi cpufreq dla jądra Linuksa
cpuid (20200211-1)
Narzędzie do wypisywania informacji x86 CPUID na temat procesorów
cpulimit (2.6-3 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 2.5-1 [powerpcspe])
Narzędzie do ograniczania procesu wykorzystania procesora
cpupower-gui (0.7.2-2)
GUI utility to change the CPU frequency
cpustat (0.02.10-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 0.02.07-1 [powerpcspe])
periodic cpu utilization statistics
crack (5.0a-12 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, powerpcspe, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64], 5.0a-10 [x32])
Password guessing program (crypt() variant)
crack
pakiet wirtualny udostępniany przez crack-md5
crack-common (5.0a-12)
Password guessing program (common files of all variants)
crack-md5 (5.0a-12 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, powerpcspe, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64], 5.0a-10 [x32])
Password guessing program (MD5 variant)
cracklib-runtime (2.9.6-3.2+b1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 2.9.6-2 [powerpcspe])
Obsługa uruchomieniowa do biblioteki kontrolowania haseł - cracklib2
criu (3.14-1)
checkpoint and restore in userspace
crmsh (4.2.0-3 [all], 2.3.2-1+b1 [sparc64], 2.3.2-1 [alpha, hppa, m68k, powerpcspe, ppc64, sh4, x32])
CRM shell for the pacemaker cluster manager
cron (3.0pl1-136 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 3.0pl1-133 [powerpcspe])
Demon harmonogramu zadań
cron
pakiet wirtualny udostępniany przez bcron
cron-apt (0.13.0)
Automatyczna aktualizacja pakietów przy użyciu apt-get
cronic (3-2)
Bash script for wrapping cron jobs to prevent excess email sending
cronutils (1.9-1+b1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, s390x, sparc64], 1.9-1 [alpha, hppa, m68k, powerpcspe, riscv64, sh4, x32])
Utilities to assist running batch processing jobs
cruft (0.9.39 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 0.9.38 [powerpcspe])
program that finds any cruft built up on your system
cruft-common (0.9.39)
information database shared by cruft & cruft-ng
cruft-ng (0.4.8 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 0.4.7 [powerpcspe])
program that finds any cruft built up on your system
crun (0.13+dfsg-1)
lightweight OCI runtime for running containers
cryptkeeper (0.9.5-5.1) [debports]
EncFS system tray applet for GNOME
cryptmount (5.3.2-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 5.3.1-1 [powerpcspe])
Management of encrypted file systems
cryptsetup (2:2.3.2-1)
disk encryption support - startup scripts
cryptsetup-bin (2:2.3.2-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 2:2.1.0-3 [powerpcspe])
disk encryption support - command line tools
cryptsetup-initramfs (2:2.3.2-1)
disk encryption support - initramfs integration
cryptsetup-run (2:2.3.2-1 [all], 2:2.1.0-3 [powerpcspe])
transitional dummy package for cryptsetup
csync2 (2.0-25-gc0faaf9-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 2.0-22-gce67c55-1 [powerpcspe])
cluster synchronization tool
ctop (1.0.0-2)
Command line / text based Linux Containers monitoring tool
cupt (2.10.4 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 2.10.3 [powerpcspe])
flexible package manager -- console interface
customdeb (0.1)
Modfies binary Debian package
cvm (0.97-0.1+b1)
Credential Validation Modules
cvm-mysql (0.97-0.1+b1)
Credential Validation Modules (MySQL)
cvm-pgsql (0.97-0.1+b1)
Credential Validation Modules (PostgreSQL)
daemonize (1.7.8-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.7.7-1 [powerpcspe])
tool to run a command as a daemon
daemontools (1:0.76-7)
collection of tools for managing UNIX services
daemontools-run (1:0.76-7)
daemontools service supervision
daptup (0.12.7)
reporter of changes in list of available packages from repositories
das-watchdog (0.9.0-3.2+b3 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, s390x], 0.9.0-3.2+b2 [alpha], 0.9.0-3.2+b1 [hppa, m68k, powerpcspe, sh4, sparc64, x32], 0.9.0-3.2 [riscv64])
solves system lock-ups by making all processes non-realtime
dbconfig-common (2.0.13)
Infrastruktura pomagająca pakietom zarządzać bazami danych
dbconfig-mysql (2.0.13)
dbconfig-common MySQL/MariaDB support
dbconfig-no-thanks (2.0.13)
dbconfig-common bypass
dbconfig-pgsql (2.0.13)
dbconfig-common PostgreSQL support
dbconfig-sqlite (2.0.13)
dbconfig-common SQLite support
dbconfig-sqlite3 (2.0.13)
dbconfig-common SQLite3 support
dbus (1.12.16-2 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.12.12-1 [powerpcspe])
Prosty system komunikacji międzyprocesowej (demon i narzędzia)
dbus-user-session (1.12.16-2 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.12.12-1 [powerpcspe])
Prosty system komunikacji międzyprocesowej (systemd - integracja użytkownika)
dcfldd (1.7-2 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.3.4.1-13 [powerpcspe])
enhanced version of dd for forensics and security
dchroot (1.6.10-1) [debports]
Execute commands in a chroot environment
dchroot-dsa (1.6.10-1) [debports]
Execute commands in a chroot environment
ddcci-dkms (0.3.3-1)
DDC/CI driver
ddpt (0.95-1+b1 [amd64], 0.95-1 [alpha, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, powerpcspe, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32])
Copies disks, partitions and files.
debconf (1.5.74)
System zarządzania konfiguracją Debiana.
debfoster (2.7-2.1+b1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x], 2.7-2.1 [alpha, hppa, m68k, powerpcspe, ppc64, riscv64, sh4, sparc64, x32])
Install only wanted Debian packages
debian-builder (1.8)
Rebuild Debian packages from source code
debian-cd (3.1.28)
Narzędzia do budowania (oficjalnego) zestawu płyt z Debianem
debian-lan-config (0.26)
FAI config space for the Debian-LAN system
debian-security-support (2020.05.22)
Debian security support coverage checker
debirf (0.38)
build a kernel and initrd to run Debian from RAM
debootstick (2.4+b1 [amd64], 2.4 [i386])
Turn a chroot environment into a bootable image
debootstrap (1.0.123)
Bootstrap a basic Debian system
deborphan (1.7.33 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.7.31 [powerpcspe])
Program potrafiący znaleźć nieużywane pakiety np. biblioteki
debram (2.1.0+b1 [amd64], 2.1.0 [alpha, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, powerpcspe, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32])
ramified catalog of available commands
debram-data (2.1.0)
debram's architecture-independent data
debsecan (0.4.20.1)
Debian Security Analyzer
debsig-verify (0.22 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 0.19 [powerpcspe])
Debian package signature verification tool
debsums (3.0.0)
Narzędzie do weryfikacji zainstalowanych pakietów poprzez sumy kontrolne MD5
debtags (2.1.5 [all], 1.12.3 [alpha, arm64, hppa, m68k, ppc64, sh4, x32], 1.12.1 [sparc64])
Debian Package Tags support tools
debuerreotype (0.10-1)
reproducible, snapshot-based Debian rootfs builder
debugedit (4.14.2.1+dfsg1-1.1+b1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 4.14.2.1+dfsg1-1 [powerpcspe])
tool to mangle source locations in .debug files
deets (0.3.1-1+b10 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x], 0.3.1-1 [alpha, hppa, m68k, powerpcspe, ppc64, riscv64, sh4, sparc64, x32])
decentralized model-based administration tool
deltarpm (3.6+dfsg-1+b2 [powerpcspe], 3.6+dfsg-1 [arm64]) [debports]
Tools to create and apply deltarpms
dff (1.3.0+dfsg.1-4.1) [debports]
Powerful, efficient and modular digital forensic framework
dh-metainit (0.0.5)
Debhelper addon to install and register a metainit file
dh-runit (2.8.15 [all], 0.1 [alpha, hppa, m68k, powerpcspe, ppc64, sparc64, x32])
debhelper add-on to handle runit runscripts
dh-systemd (13.1)
debhelper add-on to handle systemd unit files - transitional package
dh-sysuser (1.3.3)
debhelper addon to handle creation of system users
dhcpdump (1.8-2.2+b1 [amd64], 1.8-2.2 [alpha, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, powerpcspe, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32])
Parse DHCP packets from tcpdump
dhcping (1.2-4.2+b1 [amd64], 1.2-4.2 [alpha, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, powerpcspe, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32])
DHCP Daemon Ping Program
dibbler-client (1.0.1-1+b1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, s390x, sparc64], 1.0.1-1 [alpha, hppa, m68k, powerpcspe, riscv64, sh4, x32])
portable DHCPv6 client
dibbler-relay (1.0.1-1+b1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, s390x, sparc64], 1.0.1-1 [alpha, hppa, m68k, powerpcspe, riscv64, sh4, x32])
portable DHCPv6 relay
dibbler-server (1.0.1-1+b1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, s390x, sparc64], 1.0.1-1 [alpha, hppa, m68k, powerpcspe, riscv64, sh4, x32])
portable DHCPv6 server
diffmon (20020222-4)
Tool for reporting changes in system configuration
diod (1.0.24-5 [amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.0.24-4 [alpha, powerpcspe])
I/O forwarding server for 9P
dirvish (1.2.1-2)
Oparty na systemie plików, system kopii zapasowych używający rsync
discover (2.1.2-8)
System identyfikacji sprzętu
dish (1.19.1-1)
diligence/distributed shell for parallel sysadmin
dkopp (6.5-1.1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 6.5-1 [powerpcspe])
Full and incremental backup to DVD
dlm-controld (4.0.9-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 4.0.8-1 [powerpcspe])
Distributed Lock Manager control daemon
dlz-ldap-enum (1.1.0-1.1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.1.0-1 [powerpcspe])
Plug-in for bind9 that uses LDAP data to fulfill ENUM requests
dmarcts-report-parser (1.0+git20190809.1.bb5dd8b6-3)
Perl based tool to parse DMARC reports
dmeventd (2:1.02.167-1+b1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 2:1.02.155-2 [powerpcspe])
Demon monitorujący zdarzenia do mapowania urządzeń jądra Linux
dmraid (1.0.0.rc16-8+b1 [amd64], 1.0.0.rc16-8 [alpha, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, powerpcspe, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32])
Device-Mapper, narzędzie do obsługi programowej macierzy RAID
dms (1.0.8.1-1 [amd64], 1.0.8-1.2 [alpha, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, powerpcspe, ppc64, ppc64el, s390x, sh4, sparc64, x32])
bind9 DNS Management System, master server meta-package
dms-core (1.0.8.1-1 [amd64], 1.0.8-1.2 [alpha, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, powerpcspe, ppc64, ppc64el, s390x, sh4, sparc64, x32])
bind9 DNS Management System, core system
dms-dr (1.0.8.1-1 [amd64], 1.0.8-1.2 [alpha, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, powerpcspe, ppc64, ppc64el, s390x, sh4, sparc64, x32])
bind9 DNS Management System, DR scripts and setup.
dms-wsgi (1.0.8.1-1 [amd64], 1.0.8-1.2 [alpha, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, powerpcspe, ppc64, ppc64el, s390x, sh4, sparc64, x32])
bind9 DNS Management System, WSGI JSON http RPC backend.
dmsetup (2:1.02.167-1+b1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 2:1.02.155-2 [powerpcspe])
Biblioteka przestrzeni użytkownika do mapowania urządzeń jądra Linux
dnsvi (1.3)
edit dynamic DNS zones using vi
docker-clean (2.0.4-3)
simple Shell script to clean up the Docker Daemon
docker-compose (1.25.0-1)
Punctual, lightweight development environments using Docker
docker.io (19.03.7+dfsg1-3)
Linux container runtime
downtimed (1.0-2)
monitor of downtime, shutdown, and crashes
dpdk (19.11.2-1)
Data Plane Development Kit (runtime)
dphys-config (20130301~current-5)
Tool to distribute config files by fetching them
dphys-swapfile (20100506-6)
Autogenerate and use a swap file
dpkg (1.19.7 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.19.6 [powerpcspe])
System zarządzania pakietami dla Debiana
dpkg-repack (1.46)
Narzędzie do archiwizacji pakietów Debiana
dpkg-source-gitarchive (0.1.2)
dpkg source format for git repositories
dpt-i2o-raidutils (0.0.6-23 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 0.0.6-22 [powerpcspe])
Adaptec I2O hardware RAID management utilities
drbd-utils (9.11.0-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 9.5.0-1 [powerpcspe])
RAID 1 over TCP/IP for Linux (user utilities)
drbd8-utils (2:8.9.2~rc1-1) [debports]
transitional dummy package
drbdlinks (1.22-1)
Manages symlinks into a shared DRBD partition
drbl (2.30.5-1)
diskless remote boot, and a disk cloning utility
driftnet (1.3.0+dfsg-2 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.1.5-1.1 [powerpcspe])
picks out and displays images from network traffic
driverctl (0.111-1)
Device driver control utility for Linux
dselect (1.19.7 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.19.6 [powerpcspe])
Interfejs zarządzania pakietami Debiana
dstat (0.7.4-6)
versatile resource statistics tool
dstat
pakiet wirtualny udostępniany przez pcp
duende (2.0.13-1.4+b1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 2.0.13-1.2 [powerpcspe])
logging daemonizer
duperemove (0.11.1-3)
extent-based deduplicator for file systems
dvbackup (1:0.0.4-9+b1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x], 1:0.0.4-9 [alpha, hppa, m68k, powerpcspe, ppc64, riscv64, sh4, sparc64, x32])
backup tool using MiniDV camcorders
dynalogin-server (1.0.0-3) [debports]
two-factor HOTP/TOTP authentication - server daemon
e2fsck-static (1.45.6-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.45.1-1 [powerpcspe])
statically-linked version of the ext2/ext3/ext4 filesystem checker
e2fsprogs (1.45.6-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.45.1-1 [powerpcspe])
Narzędzia do systemów plików ext2/ext3/ext4
earlyoom (1.6-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, s390x, sparc64], 1.2-1 [hppa, m68k, riscv64], 1.1-3 [powerpcspe, sh4, x32])
Early OOM Daemon
edac-utils (0.18-1+b1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, s390x], 0.18-1 [alpha, hppa, m68k, powerpcspe, riscv64, sh4, sparc64, x32])
report kernel-detected PCI and ECC RAM errors
efibootmgr (17-1)
Interact with the EFI Boot Manager
efitools (1.9.2-1)
Tools to manipulate EFI secure boot keys and signatures
efivar (37-2)
Tools to manage UEFI variables
elasticsearch-curator (5.8.1-1)
command-line tool for managing Elasticsearch time-series indices
elogind (243.7-1+debian1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 241.1-1+debian1 [powerpcspe])
user, seat and session management daemon
epoptes (20.01-1)
Computer lab management tool
epoptes-client (20.01-1)
Computer lab management tool (client)
eql (1.2.ds1-5+b1 [amd64], 1.2.ds1-5 [alpha, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, powerpcspe, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32])
load balancing tool for serial network connections
equivs (2.3.0)
Obchodzi zależności pakietów Debiana
erofs-utils (1.1-2)
Utilities for EROFS File System
espeakup (1:0.80-17 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1:0.80-15 [powerpcspe])
Łącznik pomiędzy modułem jądra speakup i espeak
etckeeper (1.18.14-1)
store /etc in git, mercurial, brz or darcs
eventstat (0.04.09-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 0.04.05-1 [powerpcspe])
kernel event states monitoring tool
ewf-tools (20140807-2+b1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 20140804-1 [powerpcspe])
collection of tools for reading and writing EWF files
execline (2.6.0.2-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 2.5.0.1-3 [powerpcspe])
small and non-interactive scripting language
execstack (0.0.20131005-1.1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 0.0.20131005-1 [powerpcspe])
Narzędzie do edytowania nagłówka programu GNU_STACK w plikach ELF
ext3grep (0.10.2-4 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64el, riscv64, sh4, x32], 0.6.0-1 [m68k])
tool to help recover deleted files on ext3 filesystems
extrepo (0.8)
External repository manager
f2fs-tools (1.11.0-1.1)
Tools for Flash-Friendly File System
facter (3.11.0-4.1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64], 3.11.0-3 [x32], 3.11.0-2 [powerpcspe])
collect and display facts about the system
facter-dev (3.11.0-4.1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64], 3.11.0-3 [x32], 3.11.0-2 [powerpcspe])
collect and display facts about the system -- development files
fai-client (5.9.4)
Pakiet klienta Fully Automatic Installation
fai-nfsroot (5.9.4)
Fully Automatic Installation nfsroot package
fai-quickstart (5.9.4)
Fully Automatic Installation quickstart package
fai-server (5.9.4)
Fully Automatic Installation server package
fai-setup-storage (5.9.4)
automatically prepare storage devices
fake (1.1.11-3+b1 [amd64], 1.1.11-3 [alpha, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, powerpcspe, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32])
IP address takeover tool
fake-hwclock (0.12)
Save/restore system clock on machines without working RTC hardware
fam (2.7.0-17.3)
Monitorowanie zmian w plikach
faultstat (0.01.03-1)
page fault monitoring tool
fbset (2.1-32 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 2.1-30 [powerpcspe])
framebuffer device maintenance program
fcheck (2.7.59-22)
IDS filesystem baseline integrity checker
feed2exec (0.15.0 [all], 0.8.0 [alpha, hppa, m68k, ppc64, sh4, sparc64, x32])
programmable feed reader
fence-agents (4.5.2-3 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 4.3.3-1 [powerpcspe])
Fence Agents for Red Hat Cluster
fence-virt (1.0.0-1)
Pluggable fencing framework for virtual machines - agent
fence-virtd (1.0.0-1)
Pluggable fencing framework for virtual machines - daemon
fenrir (1.9.5-2)
Userland console (TTY) screen reader written in python
fgetty (0.7-6)
very small, efficient, console-only getty and login
filetraq (0.3)
Small utility to keep track of changes in config files
flamethrower (0.1.8-4)
Multicast file distribution utility
flatpak (1.6.3-1 [amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, x32], 1.2.4-1 [powerpcspe])
Application deployment framework for desktop apps
flatpak-xdg-utils (1.0.1-2 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.0.0-1 [powerpcspe])
xdg-open and xdg-email reimplementation for containerized apps
flatpak-xdg-utils-tests (1.0.1-2 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.0.0-1 [powerpcspe])
as-installed tests for flatpak-xdg-utils
flexbackup (1.2.1-6.4)
Flexible backup tool for small to medium sized installations
foremancli (1.0-3)
commandline search interface to Foreman
foremost (1.5.7-9+b1 [amd64], 1.5.7-9 [alpha, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.5.7-8 [powerpcspe])
forensic program to recover lost files
forkstat (0.02.14-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 0.02.09-1 [powerpcspe])
process fork/exec/exit monitoring tool
francine (0.99.8+orig-2+b1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, s390x, sparc64], 0.99.8+orig-2 [alpha, hppa, m68k, powerpcspe, riscv64, sh4, x32])
feature rich ansi console login engine
freeipmi (1.6.4-3)
GNU implementation of the IPMI protocol
freeipmi-bmc-watchdog (1.6.4-3 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.6.3-1.1 [powerpcspe])
GNU implementation of the IPMI protocol - BMC watchdog
freeipmi-common (1.6.4-3)
GNU implementation of the IPMI protocol - common files
freeipmi-ipmidetect (1.6.4-3 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.6.3-1.1 [powerpcspe])
GNU IPMI - IPMI node detection tool
freeipmi-ipmiseld (1.6.4-3 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.6.3-1.1 [powerpcspe])
GNU IPMI - IPMI node detection tool
freeipmi-tools (1.6.4-3 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.6.3-1.1 [powerpcspe])
GNU implementation of the IPMI protocol - tools
friendly-recovery (0.2.40)
Make recovery boot mode more user-friendly
fsarchiver (0.8.5-2)
file system archiver
fscrypt (0.2.7-1 [amd64, arm64, ppc64el, s390x], 0.2.6-1 [ppc64], 0.2.5-2 [armel, armhf, i386, riscv64], 0.2.4-2 [sparc64])
Tool for managing Linux filesystem encryption
fsprotect (1.0.7)
Helper scripts to make filesystems immutable
fstransform (0.9.4-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 0.9.3-4 [powerpcspe])
Tool for in-place filesystem conversion
fsvs (1.2.7-1+b2 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, powerpcspe, ppc64, ppc64el, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.2.7-1+b1 [riscv64])
Full system versioning with metadata support
ftpsync (20180513)
Debian archive mirror tool
fuse2fs (1.45.6-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.45.1-1 [powerpcspe])
ext2 / ext3 / ext4 file system driver for FUSE
fuseiso (20070708-3.2+b1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, s390x], 20070708-3.2 [alpha, hppa, m68k, powerpcspe, riscv64, sh4, sparc64, x32])
Moduł FUSE do montowania obrazów ISO jako systemów plików
fwknop-apparmor-profile (2.6.10-8)
FireWall KNock OPerator - Apparmor profile
fwknop-client (2.6.10-8 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 2.6.10-2 [powerpcspe])
FireWall KNock OPerator client side - C version
fwknop-server (2.6.10-8 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 2.6.10-2 [powerpcspe])
FireWall KNock OPerator server side - C version
fwsnort (1.6.7-3)
Snort-to-iptables rule translator
fwupd (1.3.9-4 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sparc64, x32], 1.3.7-1 [sh4], 1.1.4-1 [powerpcspe])
Firmware update daemon
fwupd-amd64-signed (1.3.9+4)
Tools to manage UEFI firmware updates (signed)
fwupd-amd64-signed-template (1.3.9-4)
Template for signed fwupd package
fwupd-arm64-signed (1.3.9+4)
Tools to manage UEFI firmware updates (signed)
fwupd-arm64-signed-template (1.3.9-4)
Template for signed fwupd package
fwupd-armhf-signed (1.3.9+4)
Tools to manage UEFI firmware updates (signed)
fwupd-armhf-signed-template (1.3.9-4)
Template for signed fwupd package
fwupd-i386-signed (1.3.9+4)
Tools to manage UEFI firmware updates (signed)
fwupd-i386-signed-template (1.3.9-4)
Template for signed fwupd package
fwupd-tests (1.3.9-4 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sparc64, x32], 1.3.7-1 [sh4], 1.1.4-1 [powerpcspe])
Test suite for firmware update daemon
fwupdate (12-7)
Transitional package for fwupd
fwupdate
pakiet wirtualny udostępniany przez fwupd
fxload (0.0.20081013-1+b2 [amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x], 0.0.20081013-1+b1 [ppc64], 0.0.20081013-1 [alpha, m68k, powerpcspe, riscv64, sh4, sparc64, x32])
Ładowanie oprogramowania sprzętowego do urządzeń EZ-USB
gadmin-bind (0.2.5-2+b2 [amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x], 0.2.5-2+b1 [ppc64], 0.2.5-2 [alpha, m68k, powerpcspe, riscv64, sh4, sparc64, x32])
GTK+ configuration tool for bind9
gadmin-openvpn-client (0.1.9-1+b1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x], 0.1.9-1 [alpha, hppa, m68k, powerpcspe, ppc64, riscv64, sh4, sparc64, x32])
GTK+ configuration tool for openvpn (client)
gadmin-openvpn-server (0.1.5-3.1+b2 [amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x], 0.1.5-3.1+b1 [ppc64], 0.1.5-3.1 [alpha, m68k, powerpcspe, riscv64, sh4, sparc64, x32])
GTK+ configuration tool for openvpn (server)
gadmin-proftpd (1:0.4.2-1+b2 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x], 1:0.4.2-1+b1 [ppc64], 1:0.4.2-1 [alpha, hppa, m68k, powerpcspe, riscv64, sh4, sparc64, x32])
GTK+ configuration tool for proftpd
gadmin-rsync (0.1.7-1+b2 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x], 0.1.7-1+b1 [ppc64], 0.1.7-1 [alpha, hppa, m68k, powerpcspe, riscv64, sh4, sparc64, x32])
GTK+ configuration tool for rsync
gadmin-samba (0.2.9-3+b2 [amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x], 0.2.9-3+b1 [ppc64], 0.2.9-3 [alpha, m68k, powerpcspe, riscv64, sh4, sparc64, x32])
Narzędzie GTK+ do konfiguracji samby
gadmintools (11)
Oparte na GTK+ narzędzia do administrowania serwerami (metapakiet)
galternatives (1.0.6)
Graficzny konfigurator systemu alternatyw
gamin (0.1.10-6 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 0.1.10-5 [powerpcspe])
System monitorujący pliki i katalogi
ganeti (2.16.1-2)
cluster virtualization manager
ganeti-2.16 (2.16.1-2)
cluster virtualization manager - Python components
ganeti-haskell-2.16 (2.16.1-2+b1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x], 2.16.0-5 [hppa, ppc64, sparc64])
cluster virtualization manager - Haskell components
ganeti-htools (2.16.1-2 [all], 2.5.2-1 [alpha])
cluster virtualization manager - tools (stand-alone)
ganeti-htools
pakiet wirtualny udostępniany przez ganeti
ganeti-htools-2.16 (2.16.1-2+b1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x], 2.16.0-5 [hppa, ppc64, sparc64])
cluster virtualization manager - tools for Ganeti 2.16
ganeti-instance-debootstrap (0.16-6.1)
debootstrap-based instance OS definition for ganeti
ganeti-os-noop (0.2-4)
Dummy no-op OS provider for Ganeti
ganglia-modules-linux (1.3.6-2+b1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, s390x], 1.3.6-2 [alpha, hppa, m68k, powerpcspe, riscv64, sh4, sparc64, x32])
Ganglia extra modules for Linux (IO, filesystems, multicpu)
gdebi (0.9.5.7+nmu3)
Proste narzędzie do przeglądania i instalowania plików deb - interfejs GNOME
gdebi-core (0.9.5.7+nmu3)
Proste narzędzie do instalowania plików deb
gdisk (1.0.5-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.0.3-1.1 [powerpcspe])
GPT fdisk - narzędzie trybu tekstowego do partycjonowania dysków
genders (1.22-1+b2 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.22-1+b1 [powerpcspe])
cluster configuration management database tools
genext2fs (1.4.2-3 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.4.1-4 [powerpcspe])
ext2 filesystem generator for embedded systems
genromfs (0.5.2-4+b1 [amd64], 0.5.2-4 [alpha, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 0.5.2-2 [powerpcspe])
This is the mkfs equivalent for romfs filesystem
getty-run (2.1.2-36)
runscripts to supervise getty processes
gfs-pcmk (3.1.3-1.1) [debports]
Global filesystem 2 - pacemaker module (transitional package)
gfs2-cluster (3.1.3-1.1) [debports]
Global File System 2 - cluster tools
gfs2-utils (3.2.0-3 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 3.2.0-1 [powerpcspe])
Global File System 2 - filesystem tools
gitlabracadabra (0.5.0)
Configure GitLab from a YAML file
gkdebconf (2.1.0 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 2.0.4 [powerpcspe])
Helper to reconfigure packages with Debconf
gksu (2.0.2-7) [debports]
Graficzna nakładka na su i sudo
glusterfs-client (7.6-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 5.5-3 [powerpcspe])
clustered file-system (client package)
glusterfs-server (7.6-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 5.5-3 [powerpcspe])
clustered file-system (server package)
gnome-disk-utility (3.36.1-1+b1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 3.30.2-3 [powerpcspe])
Zarządzanie i konfigurowanie dysków oraz mediów
gobi-loader (0.6-1+b2) [contrib]
Firmware loader for Qualcomm Gobi USB chipsets.
goiardi (0.11.10-1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64el, riscv64, s390x], 0.11.6-1 [ppc64])
Chef server written in Go
golang-github-containerd-containerd-dev (1.3.4~ds1-1)
open and reliable container runtime (development files)
golang-github-containerd-containerd-dev
pakiet wirtualny udostępniany przez golang-github-docker-docker-dev
golang-github-containerd-continuity-dev (0.0~git20200107.26c1120-1)
Externally reusable Go packages included with Continuity
golang-github-docker-docker-dev (19.03.7+dfsg1-3)
reusable Go packages included with Docker
google-compute-engine (20190916-1)
Google Compute Engine guest environment for cloud images
google-compute-engine-oslogin (20190916-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 20190124-3 [powerpcspe])
OS Login guest environment for Google Compute Engine
gopass (1.3.0-1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, ppc64el, riscv64, s390x], 1.2.0-2+b10 [mipsel], 1.2.0-1 [ppc64])
pass implementation in Go
goplay (0.9.1+nmu1) [debports]
games (and more) package browser using DebTags
gosu (1.10-1+b23 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, ppc64el, s390x], 1.10-1 [ppc64, riscv64])
Simple Go-based setuid+setgid+setgroups+exec
gpaco (2.0.9-3) [debports]
simple but yet powerful source code package management system(GUI)
gpart (1:0.3-8)
Odgaduje tablicę partycji dysku PC, znajduje usunięte partycje
gpustat (0.6.0-1) [contrib]
pretty nvidia device monitor
gradm2 (3.1~201709030627-1+b1 [amd64], 3.1~201709030627-1 [alpha, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, powerpcspe, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32])
Administration program for the grsecurity2 RBAC based ACL system
grml-debootstrap (0.91)
Nakładka na debootstrap do instalacji czystego Debiana
grml-rescueboot (0.5.0)
Zintegrowane w GRUB-ie uruchamianie ISO Grmla
grml2usb (0.18.0+b1 [amd64], 0.18.0 [i386])
install Grml system / ISO to usb device
grub-cloud-amd64 (0.0.5)
GRand Unified Bootloader (cloud setup)
grub-common (2.04-7 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sparc64], 2.02~beta2-36 [sh4, x32])
GRand Unified Bootloader (pliki wspólne)
grub-coreboot (2.04-7 [amd64, i386], 2.02~beta2-36 [x32])
GRand Unified Bootloader, version 2 (Coreboot version)
grub-coreboot-bin (2.04-7 [amd64, i386], 2.02~beta2-36 [x32])
GRand Unified Bootloader, version 2 (Coreboot modules)
grub-disk (0.97-75)
Obraz rozruchowego dysku GRUB (pakiet przejściowy)
grub-efi (2.04-7 [amd64, i386], 2.02~beta2-36 [x32])
GRand Unified Bootloader, version 2 (dummy package)
grub-efi-amd64 (2.04-7 [amd64, i386], 2.02~beta2-36 [x32])
GRand Unified Bootloader, version 2 (EFI-AMD64 version)
grub-efi-amd64-bin (2.04-7 [amd64, i386], 2.02~beta2-36 [x32])
GRand Unified Bootloader, version 2 (EFI-AMD64 modules)
grub-efi-amd64-signed (1+2.04+7)
GRand Unified Bootloader, version 2 (amd64 UEFI signed by Debian)
grub-efi-amd64-signed-template (2.04-7)
GRand Unified Bootloader, version 2 (EFI-AMD64 signing template)
grub-efi-arm (2.04-7)
GRand Unified Bootloader, version 2 (ARM UEFI version)
grub-efi-arm-bin (2.04-7)
GRand Unified Bootloader, version 2 (ARM UEFI modules)
grub-efi-arm64 (2.04-7)
GRand Unified Bootloader, version 2 (ARM64 UEFI version)
grub-efi-arm64-bin (2.04-7)
GRand Unified Bootloader, version 2 (ARM64 UEFI modules)
grub-efi-arm64-signed (1+2.04+7)
GRand Unified Bootloader, version 2 (arm64 UEFI signed by Debian)
grub-efi-arm64-signed-template (2.04-7)
GRand Unified Bootloader, version 2 (ARM64 UEFI signing template)
grub-efi-ia32 (2.04-7 [amd64, i386], 2.02~beta2-36 [x32])
GRand Unified Bootloader, version 2 (EFI-IA32 version)
grub-efi-ia32-bin (2.04-7 [amd64, i386], 2.02~beta2-36 [x32])
GRand Unified Bootloader, version 2 (EFI-IA32 modules)
grub-efi-ia32-signed (1+2.04+7)
GRand Unified Bootloader, version 2 (i386 UEFI signed by Debian)
grub-efi-ia32-signed-template (2.04-7)
GRand Unified Bootloader, version 2 (EFI-IA32 signing template)
grub-emu (2.04-7 [amd64, i386], 2.02~beta2-36 [x32])
GRand Unified Bootloader, version 2 (emulated version)
grub-firmware-qemu (2.04-7 [amd64, i386], 2.02~beta2-36 [x32])
GRUB firmware image for QEMU
grub-ieee1275 (2.04-7 [amd64, i386, ppc64, ppc64el, sparc64], 2.02~beta2-36 [x32])
GRand Unified Bootloader, version 2 (Open Firmware version)
grub-ieee1275-bin (2.04-7 [amd64, i386, ppc64, ppc64el, sparc64], 2.02~beta2-36 [x32])
GRand Unified Bootloader, version 2 (Open Firmware modules)
grub-imageboot (0.6)
boot iso, harddisk and floppy images with grub2 and syslinux memdisk
grub-legacy (0.97-75)
GRand Unified Bootloader (poprzednia generacja)
grub-linuxbios (2.04-7 [amd64, i386], 2.02~beta2-36 [x32])
GRand Unified Bootloader, wersja 2 (pakiet atrapa)
grub-pc (2.04-7 [amd64, i386], 2.02~beta2-36 [x32])
GRand Unified Bootloader, version 2 (PC/BIOS version)
grub-pc-bin (2.04-7 [amd64, i386], 2.02~beta2-36 [x32])
GRand Unified Bootloader, version 2 (PC/BIOS modules)
grub-rescue-pc (2.04-7 [amd64, i386], 2.02~beta2-36 [x32])
GRUB bootable rescue images, version 2 (PC/BIOS version)
grub-splashimages (1.2.3)
a collection of great GRUB splashimages
grub-theme-starfield (2.04-7 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mipsel, ppc64, ppc64el, sparc64], 2.02~beta2-36 [x32])
GRand Unified Bootloader, version 2 (starfield theme)
grub-uboot (2.04-7)
GRand Unified Bootloader, version 2 (ARM U-Boot version)
grub-uboot-bin (2.04-7)
GRand Unified Bootloader, version 2 (ARM U-Boot modules)
grub-xen (2.04-7)
GRand Unified Bootloader, version 2 (Xen version)
grub-xen-bin (2.04-7)
GRand Unified Bootloader, version 2 (Xen modules)
grub-xen-host (2.04-7)
GRand Unified Bootloader, version 2 (Xen host version)
grub-yeeloong (2.04-7)
GRand Unified Bootloader, version 2 (Yeeloong version)
grub-yeeloong-bin (2.04-7)
GRand Unified Bootloader, version 2 (Yeeloong modules)
grub2 (2.04-7 [amd64, i386, ppc64, ppc64el, sparc64], 2.02~beta2-36 [x32])
GRand Unified Bootloader, wersja 2 (pakiet atrapa)
grub2-common (2.04-7 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mipsel, ppc64, ppc64el, sparc64], 2.02~beta2-36 [x32])
GRand Unified Bootloader (pliki wspólne dla wersji 2 programu)
grub2-splashimages (1.0.1+nmu1)
Kolekcja wspaniałych obrazów ekranu powitalnego dla GRUB 2
gsutil (3.1-3)
configure and manage Grandstream BudgeTone 100 VOIP and GX2000 phones
gtimelog (0.11.2-1)
time logging application
gufw (20.04.1-1)
Graficzny Interfejs Użytkownika (GUI) do ufw
haci (0.98c-2)
web based IP(v6) address and network administration tool
hapm (1.0-3) [debports]
light and fast high availability port monitor
haproxyctl (1.4.3-1)
Utility to manage HAProxy
hd-idle (1.05+ds-2)
Spin down idle [USB] hard disks
hdmi2usb-mode-switch (0.0.1-2)
Configuration and firmware tool for HDMI2USB devices
hdmi2usb-udev (0.0.1-2)
udev rules for HDMI2USB devices
hdparm (9.58+ds-5 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 9.58+ds-1 [powerpcspe])
Dostosowuje parametry dysku aby uzyskać wysoką wydajność
health-check (0.03.07-1)
process monitoring tool
heartbeat (1:3.0.6-10+b1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1:3.0.6-9 [powerpcspe])
Subsystem for High-Availability Linux
hostname (3.23 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 3.21 [powerpcspe])
Narzędzie do zmiany/wyświetlania nazwy komputera lub domeny
hostsed (0.3.0-1.1)
Simple CLI tool for hosts file edition
hotswap (0.4.0-15)
(de)register hotswappable IDE hardware
hotswap-gui (0.4.0-15+b1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, s390x], 0.4.0-15 [alpha, hppa, m68k, powerpcspe, riscv64, sh4, sparc64, x32])
(de)register hotswappable IDE hardware (GUI front-end)
hotswap-text (0.4.0-15+b1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, s390x], 0.4.0-15 [alpha, hppa, m68k, powerpcspe, riscv64, sh4, sparc64, x32])
(de)register hotswappable IDE hardware (command line tool)
hp-search-mac (0.1.4)
Search for a MAC address on HP switches
hwinfo (21.70-1+b1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x], 21.70-1 [alpha, hppa, m68k, ppc64, riscv64, sh4, sparc64], 21.67-1.1 [x32], 21.63-3 [powerpcspe])
System identyfikacji sprzętu
hwloc (2.2.0+dfsg-3 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.11.12-3 [powerpcspe])
Hierarchical view of the machine - utilities
hwloc-nox (2.2.0+dfsg-3 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.11.12-3 [powerpcspe])
Hierarchical view of the machine - non-X version of utilities
hyperv-daemons (5.6.14-1)
Support daemons for Linux running on Hyper-V
i7z (0.27.2+git2013.10.12-g5023138-7)
reporting tool for i7, i5, i3 CPUs
icinga2 (2.11.3-2 [amd64, arm64, armhf, i386, ppc64el], 2.10.6-1 [alpha, hppa, m68k, ppc64, riscv64, sparc64, x32], 2.10.1-3 [powerpcspe, sh4])
host and network monitoring system
icinga2-bin (2.11.3-2 [amd64, arm64, armhf, i386, ppc64el], 2.10.6-1 [alpha, hppa, m68k, ppc64, riscv64, sparc64, x32], 2.10.1-3 [powerpcspe, sh4])
host and network monitoring system - daemon
icinga2-common (2.11.3-2)
host and network monitoring system - common files
icinga2-ido-mysql (2.11.3-2 [amd64, arm64, armhf, i386, ppc64el], 2.10.6-1 [alpha, hppa, m68k, ppc64, riscv64, sparc64, x32], 2.10.1-3 [powerpcspe, sh4])
host and network monitoring system - MySQL support
icinga2-ido-pgsql (2.11.3-2 [amd64, arm64, armhf, i386, ppc64el], 2.10.6-1 [alpha, hppa, m68k, ppc64, riscv64, sparc64, x32], 2.10.1-3 [powerpcspe, sh4])
host and network monitoring system - PostgreSQL support
icingacli (2.7.3-1)
simple CLI tool for Icingaweb2 and its modules
icingaweb2 (2.7.3-1)
simple and responsive web interface for Icinga
icingaweb2-common (2.7.3-1)
simple and responsive web interface for Icinga - common files
icingaweb2-module-audit (1.0.0-1)
Audit logs for Icinga Web 2
icingaweb2-module-boxydash (0.0.1+20160321-1)
simple and responsive web interface for Icinga - boxydash module
icingaweb2-module-businessprocess (2.1.0-1)
simple and responsive web interface for Icinga - businessprocess module
icingaweb2-module-cube (1.0.1-1)
simple and responsive web interface to show host statistics
icingaweb2-module-director (1.6.0-1)
simple and responsive web interface for Icinga - director module
icingaweb2-module-eventdb (1.3.0-1)
simple and responsive web interface for Icinga - eventdb module
icingaweb2-module-graphite (1.1.0-1)
simple and responsive web interface for Icinga - graphite module
icingaweb2-module-ipl (0.1.1-1)
PHP library for icingaweb2 modules
icingaweb2-module-map (1.1.0-1)
Displays host objects as markers on openstreetmap
icingaweb2-module-monitoring (2.7.3-1)
simple and responsive web interface for Icinga - monitoring module
icingaweb2-module-nagvis (1.1.1-1)
simple and responsive web interface for Icinga - nagvis module
icingaweb2-module-pnp (1.1.0-1.1)
view beautiful graphs in the host/service detail view
icingaweb2-module-statusmap (20160720-1)
simple and responsive web interface for Icinga - statusmap module
icingaweb2-module-x509 (20190125-1)
simple and responsive web interface for Icinga - x509 module
idle3-tools (0.9.1-4 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 0.9.1-2 [powerpcspe])
change the idle3 timer of recent Western Digital Hard Disk Drives
idlestat (0.8-3+b1 [amd64], 0.8-3 [alpha, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 0.8-2 [powerpcspe])
measure CPU time in idle and operating states
ifupdown (0.8.35+b1 [amd64], 0.8.35 [alpha, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, powerpcspe, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32])
narzędzia wysokiego poziomu do konfiguracji interfejsów sieciowych
ifupdown
pakiet wirtualny udostępniany przez ifupdown2, netscript-2.4
ifupdown-extra (0.28)
Network scripts for ifupdown
ifupdown-multi (0.1.1)
multiple default gateway support for ifupdown
ifupdown2 (1.2.7-1)
Network Interface Management tool similar to ifupdown
iisemulator (0.95-3.2)
Emulation for the IIS web server
ikiwiki-hosting-common (0.20180719-2)
ikiwiki hosting: common files
ikiwiki-hosting-dns (0.20180719-2)
ikiwiki hosting: dns server
ikiwiki-hosting-web (0.20180719-2 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 0.20180719-1 [powerpcspe])
ikiwiki hosting: web server
impressive-display (0.3.3-1)
Impressive based PDF display
imvirt (0.9.6-6)
detects several virtualizations
imvirt-helper (0.9.6-6 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 0.9.6-4 [powerpcspe])
helper programs to detect several virtualizations
incron (0.5.12-2 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 0.5.12-1 [powerpcspe])
cron-like daemon which handles filesystem events
init-system-helpers (1.57)
Narzędzia pomocnicze do wszystkich systemów inicjalizacji
initscripts (2.96-3 [all], 2.93-8 [powerpcspe], 2.88dsf-57 [arm64])
Skrypty startujące i zamykające system
ink (0.5.3-1)
Narzędzie do monitorowania poziomu tuszu w lokalnej drukarce
integrit (4.1-1.1+b11 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x], 4.1-1.1 [alpha, hppa, m68k, powerpcspe, ppc64, riscv64, sh4, sparc64, x32])
A file integrity verification program
intel-cmt-cat (3.2-2)
Intel cache monitoring and allocation technology config tool
intel-microcode (3.20200520.1) [non-free]
Processor microcode firmware for Intel CPUs
ioping (1.1-1+b1 [amd64], 1.1-1 [alpha, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, powerpcspe, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32])
Simple disk I/O latency measuring tool
iotop (0.6-24-g733f3f8-1)
Prosty monitor we/wy podobny do top
ipmctl (02.00.00.3764+ds-1)
utility for configuring and managing Intel Optane DC persistent memory modules
iprutils (2.4.18.1-2)
userspace support for IBM Power Linux RAID SCSI driver
ips (4.0-1+b4 [hppa], 4.0-1+b3 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, s390x, sparc64], 4.0-1+b2 [alpha, m68k, sh4, x32], 4.0-1+b1 [powerpcspe, riscv64])
Intelligent process status
ipset-persistent (1.0.14)
boot-time loader for netfilter rules, ipset plugin
iptables-persistent (1.0.14)
boot-time loader for netfilter rules, iptables plugin
iptotal (0.3.3-13.1+b1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x], 0.3.3-13.1 [alpha, hppa, m68k, powerpcspe, ppc64, riscv64, sh4, sparc64, x32])
monitor for IP traffic, not requiring SNMP
iptstate (2.2.6-1+b2 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x], 2.2.6-1+b1 [alpha, hppa, m68k, powerpcspe, ppc64, riscv64, sh4, sparc64, x32])
top-like interface to your netfilter connection-tracking table
ipxe (1.0.0+git-20190125.36a4c85-5)
PXE boot firmware
ipxe-qemu (1.0.0+git-20190125.36a4c85-5)
PXE boot firmware - ROM images for qemu
isag (12.3.2-1)
Interactive System Activity Grapher for sysstat
isolinux (3:6.04~git20190206.bf6db5b4+dfsg1-2)
collection of bootloaders (ISO 9660 bootloader)
istgt (0.4~20111008-3+b3 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, s390x, sparc64], 0.4~20111008-3+b2 [alpha, hppa, m68k, sh4, x32], 0.4~20111008-3+b1 [powerpcspe], 0.4~20111008-3 [riscv64])
iSCSI userspace target daemon for Unix-like operating systems
itop (0.1-4+b2 [amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x], 0.1-4+b1 [ppc64], 0.1-4 [alpha, m68k, powerpcspe, riscv64, sh4, sparc64, x32])
simple top-like interrupt load monitor
iwatch (0.2.2-8 [all], 0.2.1-3 [sh4], 0.0.12-3 [m68k])
Program monitorujący system plików w czasie rzeczywistym przy użyciu inotify
ixp4xx-microcode (2.4-3) [non-free]
Binary microcode for the IXP4xx ethernet
jenkins-debian-glue (0.20.1)
Jenkins Debian glue scripts
jenkins-debian-glue-buildenv (0.20.1)
Jenkins Debian glue scripts - dependency package
jfsutils (1.1.15-4)
utilities for managing the JFS filesystem
john (1.8.0-2+b1 [amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, s390x], 1.8.0-2 [alpha, m68k, powerpcspe, riscv64, sh4, sparc64, x32])
active password cracking tool
john-data (1.8.0-2)
active password cracking tool - character sets
jxplorer (3.3.2+dfsg-6)
Java LDAP Browser
kalternatives (0.13-2) [debports]
graphical alternatives system configuration tool
kboot-utils (0.4-1)
helper tools to generate a kboot.conf file
kde-config-cron (4:19.12.1-3 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, x32], 4:17.08.3-2 [powerpcspe, sparc64])
Interfejs harmonogramu zadań
kea-admin (1.7.5-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.5.0-1 [powerpcspe])
Administration utilities for Kea DHCP server
keepalived (1:2.0.19-2.1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1:2.0.10-1 [powerpcspe])
Demon monitorujący klastry LVS
kexec-tools (1:2.0.20-2+b1 [amd64], 1:2.0.20-2 [arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, s390x, sh4], 1:2.0.18-1 [powerpcspe])
Narzędzia do obsługi szybkich rozruchów systemu za pośrednictwem kexec
keytouch-editor (1:3.2.0~beta-3+b2 [amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x], 1:3.2.0~beta-3+b1 [ppc64], 1:3.2.0~beta-3 [alpha, m68k, powerpcspe, riscv64, sh4, sparc64, x32])
Tworzenie plików klawiatur do keytouch
keyutils (1.6.1-2 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.6-6 [alpha, hppa, powerpcspe])
Narzędzia do Zarządzania Kluczami w Linuksie
kmod (27+20200310-2 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 26-1 [powerpcspe])
Narzędzia do zarządzania modułami jądra Linux
kolabadmin (0.0.20080222-4) [debports]
Kolab administration tool
kpartx (0.8.3-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 0.7.9-3 [powerpcspe])
create device mappings for partitions
ksystemlog (4:18.08.0-1+b1 [alpha, amd64, arm64, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, x32], 4:18.08.0-1 [armel, armhf, sparc64], 4:17.08.3-2 [powerpcspe])
system log viewer
kthresher (1.4.0-1)
Purge Unused Kernels
kubernetes-client (1.18.2-3)
Kubernetes client binary (kubectl)
kubernetes-master (1.18.2-3)
Kubernetes master binaries
kubernetes-node (1.18.2-3)
Kubernetes node binaries (kubelet, kube-proxy)
kuser (4:4.12.2-2) [debports]
Narzędzie do administrowania użytkownikami i grupami
kvpm (0.9.9-1) [debports]
Logical volume manager and disk partitioner GUI based on KDE
kwartz-client (1.5-1)
Configuration of a Kwartz client
launchtool (0.8-2) [debports]
command launcher and supervisor
lavacli (1.0-1)
LAVA XML-RPC command line interface
ldap-git-backup (1.0.8-1)
Back up LDAP database in an Git repository
ldap2dns (0.3.1-3.2+b1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x], 0.3.1-3.2 [alpha, hppa, m68k, powerpcspe, ppc64, riscv64, sh4, sparc64, x32])
LDAP based DNS management system
ldapscripts (2.0.8-1)
Add and remove users and groups (stored in a LDAP directory)
ldirectord (1:4.5.0-2)
Monitors virtual services provided by LVS
ledmon (0.94-2 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 0.90-0.1 [powerpcspe])
Enclosure LED Utilities
libcap-ng-utils (0.7.9-2.1+b2 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 0.7.9-2 [powerpcspe])
Utilities for analysing and setting file capabilities
libcupt-common (2.10.4)
flexible package manager -- runtime library (support files)
libcupt3-0 (2.8.4) [debports]
flexible package manager -- runtime library
libcupt3-0-downloadmethod-curl (2.8.4) [debports]
flexible package manager -- libcurl download method
libcupt3-0-downloadmethod-wget (2.8.4) [debports]
flexible package manager -- wget download method
libcupt4-2-downloadmethod-curl (2.10.4 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 2.10.3 [powerpcspe])
flexible package manager -- libcurl download method
libcupt4-2-downloadmethod-wget (2.10.4 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 2.10.3 [powerpcspe])
flexible package manager -- wget download method
libguestfs-tools (1:1.42.0-1+b1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, s390x], 1:1.38.6-2+b1 [powerpcspe], 1:1.36.11-3 [sparc64])
guest disk image management system - tools
libhwloc-contrib-plugins (2.2.0+dfsg-1) [contrib]
Hierarchical view of the machine - contrib plugins
liblognorm-utils (2.0.5-1.1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 2.0.5-1 [powerpcspe])
log normalizing utilities
libmemkind-progs (1.10.0-4)
user-extensible heap manager for heterogeneous memory platforms
libnss-cache (0.17-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 0.16-3 [powerpcspe])
NSS module for using nsscache-generated files
libnss-db (2.2.3pre1-6+b9 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64el, riscv64, s390x, sparc64, x32], 2.2.3pre1-6+b8 [hppa, ppc64, sh4], 2.2.3pre1-6+b5 [powerpcspe])
NSS module for using Berkeley Databases as a naming service
libnss-docker (0.02-1+b1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x, sparc64], 0.02-1 [alpha, hppa, m68k, powerpcspe, ppc64, riscv64, sh4, x32])
nss module for finding Docker containers
libnss-extrausers (0.6-4+b1 [amd64], 0.6-4 [alpha, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, powerpcspe, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32])
nss module to have an additional passwd, shadow and group file
libnss-gw-name (0.3-2+b2 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, powerpcspe, ppc64, ppc64el, s390x, sh4, sparc64, x32], 0.3-2 [riscv64])
nss module that names the current gateway’s IP address
libnss-ldap (265-5+b1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x], 265-5 [alpha, hppa, m68k, powerpcspe, ppc64, riscv64, sh4, sparc64, x32])
NSS module for using LDAP as a naming service
libnss-ldap
pakiet wirtualny udostępniany przez libnss-ldapd
libnss-ldapd (0.9.11-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 0.9.10-2 [powerpcspe])
NSS module for using LDAP as a naming service
libnss-lwres (0.93-7+b2 [powerpcspe], 0.93-7 [arm64]) [debports]
NSS module for using bind9's lwres as a naming service
libnss-mdns (0.14.1-1)
NSS module for Multicast DNS name resolution
libnss-myhostname (245.5-3 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 245.5-2 [hppa], 241-4 [powerpcspe])
nss module providing fallback resolution for the current hostname
libnss-mymachines (245.5-3 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 245.5-2 [hppa], 241-4 [powerpcspe])
nss module to resolve hostnames for local container instances
libnss-mysql-bg (1.5-3) [debports]
NSS module for using MySQL as a naming service
libnss-pgsql2 (1.4.0debian-8+b2 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x], 1.4.0debian-8+b1 [ppc64], 1.4.0debian-8 [alpha, hppa, m68k, powerpcspe, riscv64, sh4, sparc64, x32])
NSS module for using PostgreSQL as a naming service
libnss-resolve (245.5-3 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 245.5-2 [hppa], 241-4 [powerpcspe])
nss module to resolve names via systemd-resolved
libnss-securepass (0.5-1 [powerpcspe], 0~20141025.0git2299135-1 [arm64]) [debports]
NSS (Name Service Switch) module for Securepass
libnss-systemd (245.5-3 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 245.5-2 [hppa], 241-4 [powerpcspe])
Moduł nss zapewniający dynamiczne rozpoznawanie nazwy użytkownika i grupy
libnss-unknown (0.0.2-2+b1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x], 0.0.2-2 [alpha, hppa, m68k, powerpcspe, ppc64, riscv64, sh4, sparc64, x32])
nss module to handle unknown uids
libnss3-tools (2:3.52-1 [amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, mipsel, ppc64el, sh4], 2:3.51-1 [x32], 2:3.49.1-1 [alpha, mips64el, riscv64, s390x, sparc64], 2:3.47.1-1 [ppc64], 2:3.42.1-1 [powerpcspe], 2:3.26.2-1 [m68k])
Network Security Service tools
libpam-abl (0.6.0-5+b1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x], 0.6.0-5 [alpha, hppa, m68k, powerpcspe, ppc64, riscv64, sh4, sparc64, x32])
blocks hosts attempting a brute force attack
libpam-afs-session (2.6-2)
PAM module to set up a PAG and obtain AFS tokens
libpam-alreadyloggedin (0.3-8 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 0.3-6 [powerpcspe])
PAM module to skip password authentication for logged users
libpam-biometric (1.2.0-1)
Insertable authentication module for PAM
libpam-blue (0.9.0-3+b2 [hppa], 0.9.0-3+b1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, s390x], 0.9.0-3 [alpha, m68k, powerpcspe, riscv64, sh4, sparc64, x32])
PAM module for local authenticaction with bluetooth devices
libpam-ccreds (10-8 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 10-7 [powerpcspe])
Pam module to cache authentication credentials
libpam-cgfs (1:4.0.2-1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, x32], 1:3.1.0+really3.0.3-8 [powerpcspe])
PAM module for managing cgroups for LXC
libpam-cgm (0.41-2+b1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x], 0.41-2 [alpha, hppa, m68k, powerpcspe, ppc64, riscv64, sh4, sparc64, x32])
Central cgroup manager daemon (PAM module)
libpam-cgroup (0.41-10)
control and monitor control groups (PAM)
libpam-chroot (0.9-4.3)
Chroot Pluggable Authentication Module for PAM
libpam-ck-connector (0.4.6-5) [debports]
ConsoleKit - moduł PAM
libpam-cracklib (1.3.1-5)
PAM module to enable cracklib support
libpam-dbus (0.2.1-3) [debports]
A PAM module which asks the logged in user for confirmation
libpam-dynalogin (1.0.0-3) [debports]
two-factor HOTP/TOTP authentication - implementation libs
libpam-elogind (243.7-1+debian1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 241.1-1+debian1 [powerpcspe])
elogind PAM module
libpam-encfs (0.1.4.4-12 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 0.1.4.4-10 [powerpcspe])
PAM module to automatically mount encfs filesystems on login
libpam-fprintd (0.9.0-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 0.8.1-1 [powerpcspe])
PAM module for fingerprint authentication through fprintd
libpam-freerdp2 (2.0.0-3 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 2.0.0-2 [powerpcspe])
PAM Module to auth against an RDP server using FreeRDPv2
libpam-fscrypt (0.2.7-1 [amd64, arm64, ppc64el, s390x], 0.2.6-1 [ppc64], 0.2.5-2 [armel, armhf, i386, riscv64], 0.2.4-2 [sparc64])
PAM module for Linux filesystem encryption
libpam-geoip (1.1-6 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.1-4 [powerpcspe])
PAM module checking access of source IPs with a GeoIP database
libpam-gnome-keyring (3.36.0-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, x32], 3.28.2-5 [powerpcspe], 3.20.0-1 [sparc64])
Moduł PAM do odblokowania kluczy GNOME przy użyciu loginu
libpam-google-authenticator (20191231-2 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 20170702-2 [powerpcspe])
Two-step verification
libpam-heimdal (4.9-1+b2 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sparc64, x32], 4.8-2 [powerpcspe, sh4])
PAM module for Heimdal Kerberos
libpam-krb5 (4.9-1+b2 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sparc64, x32], 4.8-2 [powerpcspe, sh4])
PAM module for MIT Kerberos
libpam-krb5-migrate-heimdal (0.0.11-5+b1 [amd64], 0.0.11-5 [alpha, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, powerpcspe, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32])
PAM module for migrating to Heimdal Kerberos
libpam-krb5-migrate-mit (0.0.11-5+b1 [amd64], 0.0.11-5 [alpha, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, powerpcspe, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32])
PAM module for migrating to MIT Kerberos
libpam-ldap (186-4)
Pluggable Authentication Module for LDAP
libpam-ldap
pakiet wirtualny udostępniany przez libpam-ldapd
libpam-ldapd (0.9.11-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 0.9.10-2 [powerpcspe])
PAM module for using LDAP as an authentication service
libpam-modules (1.3.1-5)
Ładowalne moduły uwierzytelniania do PAM
libpam-modules-bin (1.3.1-5)
Dołączalne moduły uwierzytelniania do PAM - pomocnicze pliki binarne
libpam-mount (2.16-10 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 2.16-9 [powerpcspe])
PAM module that can mount volumes for a user session
libpam-mount-bin (2.16-10 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 2.16-9 [powerpcspe])
PAM module that can mount volumes for a user session - helper
libpam-mysql (0.8.1-1+b2 [riscv64], 0.8.1-1+b1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, powerpcspe, ppc64, ppc64el, s390x, sh4, sparc64, x32])
PAM module interfacing with MySQL databases
libpam-nufw (2.4.3-3.1) [debports]
The authenticating firewall [PAM module]
libpam-oath (2.6.1-1.4 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 2.6.1-1.3 [powerpcspe])
OATH Toolkit libpam_oath PAM module
libpam-otpw (1.5-2+b1 [amd64], 1.5-2 [alpha, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, powerpcspe, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32])
Use OTPW for PAM authentication
libpam-p11 (0.3.1-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 0.2.0-2 [powerpcspe])
PAM module for using PKCS#11 smart cards
libpam-passwdqc (1.4.0-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.3.0-1 [powerpcspe])
PAM module for password strength policy enforcement
libpam-pgsql (0.7.3.2-1+b1 [mipsel, ppc64], 0.7.3.2-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, powerpcspe, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32])
PAM module to authenticate using a PostgreSQL database
libpam-pkcs11 (0.6.11-2 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 0.6.9-3+b1 [powerpcspe])
Fully featured PAM module for using PKCS#11 smart cards
libpam-poldi (0.4.2+git20161115.553060d-1+b1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x, sparc64], 0.4.2+git20161115.553060d-1 [alpha, hppa, m68k, powerpcspe, ppc64, riscv64, sh4, x32])
PAM module allowing authentication using a OpenPGP smartcard
libpam-pwdfile (1.0-1+b2 [ppc64], 1.0-1+b1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, powerpcspe, ppc64el, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.0-1 [riscv64])
PAM module allowing authentication via an /etc/passwd-like file
libpam-pwquality (1.4.2-1+b1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.4.0-3 [powerpcspe])
PAM module to check password strength
libpam-radius-auth (1.4.0-3 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.4.0-2 [powerpcspe])
PAM RADIUS authentication module
libpam-runtime (1.3.1-5)
Wsparcie uruchomieniowe dla biblioteki PAM
libpam-script (1.1.9-4+b1 [amd64], 1.1.9-4 [alpha, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, powerpcspe, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32])
PAM module which allows executing a script
libpam-securepass (0.5-1) [debports]
PAM module for Securepass
libpam-shield (0.9.6-1.3+b3 [alpha, mips64el], 0.9.6-1.3+b2 [amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mipsel, powerpcspe, ppc64, ppc64el, s390x, sh4, sparc64, x32], 0.9.6-1.3+b1 [riscv64])
locks out remote attackers trying password guessing
libpam-shishi (1.0.2-7 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.0.2-6.2 [powerpcspe])
PAM module for Shishi Kerberos v5
libpam-slurm (19.05.5-2+b1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 18.08.6.2-1 [powerpcspe])
PAM module to authenticate using the SLURM resource manager
libpam-slurm-adopt (19.05.5-2+b1)
PAM module to authenticate users running a SLURM job and track their processes
libpam-smbpass (2:4.1.13+dfsg-2) [debports]
pluggable authentication module for Samba
libpam-snapper (0.8.9-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 0.8.3-1 [powerpcspe])
PAM module for Linux filesystem snapshot management tool
libpam-ssh (2.3+ds-1)
Authenticate using SSH keys
libpam-ssh-agent-auth (0.10.3-3)
PAM Authentication via forwarded ssh-agent
libpam-sshauth (0.4.1-2 [powerpcspe], 0.3.1-1 [arm64]) [debports]
authenticate using an SSH server
libpam-systemd (245.5-3 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 245.5-2 [hppa], 241-4 [powerpcspe])
Menedżer systemu i usług - moduł PAM
libpam-tacplus (1.3.8-2+b1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, s390x], 1.3.8-2 [alpha, hppa, m68k, powerpcspe, riscv64, sh4, sparc64, x32])
PAM module for using TACACS+ as an authentication service
libpam-tmpdir (0.09+b2 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x], 0.09+b1 [alpha, hppa, ppc64], 0.09 [m68k, powerpcspe, riscv64, sh4, sparc64, x32])
automatic per-user temporary directories
libpam-u2f (1.0.8-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.0.7-1 [powerpcspe])
universal 2nd factor (U2F) PAM module
libpam-unix2 (1:2.6-2) [debports]
Blowfish-capable PAM module
libpam-usb (0.5.0-4) [debports]
PAM module for authentication with removable USB block devices
libpam-yubico (2.26-1+b1 [amd64], 2.26-1 [alpha, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, powerpcspe, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32])
two-factor password and YubiKey OTP PAM module
libpwquality-tools (1.4.2-1+b1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.4.0-3 [powerpcspe])
tools for password quality checking and generation
librarian-puppet (3.0.0-1)
bundler for your puppet modules
libsecret-tools (0.20.3-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 0.18.7-1 [powerpcspe], 0.18.6-1 [hppa])
tool for storing and retrieving GObject passwords
libsolv-tools (0.7.11-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 0.6.35-2+b2 [powerpcspe])
dependency solver using a satisfiability algorithm (command-line tools)
libupstart1 (1.11-4) [debports]
Upstart Client Library
libuser (1:0.62~dfsg-0.3 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1:0.62~dfsg-0.1 [powerpcspe])
user and group account administration library - utilities
libval-bin (2.0-1.1) [debports]
DNSSEC validation library (programs)
libvirt-bin (1.2.9-3 [arm64], 1.1.2-3 [alpha, sh4], 0.9.12-6 [m68k]) [debports]
programs for the libvirt library
libvirt-clients (6.0.0-7 [amd64, arm64, armel, armhf, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, x32], 6.0.0-6 [i386, sparc64], 5.0.0-2 [powerpcspe], 5.0.0-1 [hppa])
Programs for the libvirt library
libvirt-daemon (6.0.0-7 [amd64, arm64, armel, armhf, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, x32], 6.0.0-6 [i386, sparc64], 5.0.0-2 [powerpcspe], 5.0.0-1 [hppa])
Virtualization daemon
libvirt-daemon-driver-lxc (6.0.0-7 [amd64, arm64, armel, armhf, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, x32], 6.0.0-6 [i386, sparc64])
Virtualization daemon LXC connection driver
libvirt-daemon-driver-qemu (6.0.0-7 [amd64, arm64, armel, armhf, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, x32], 6.0.0-6 [i386, sparc64])
Virtualization daemon QEMU connection driver
libvirt-daemon-driver-storage-gluster (6.0.0-7 [amd64, arm64, armel, armhf, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, x32], 6.0.0-6 [i386, sparc64], 5.0.0-2 [powerpcspe], 5.0.0-1 [hppa])
Virtualization daemon glusterfs storage driver
libvirt-daemon-driver-storage-rbd (6.0.0-7 [amd64, arm64, armel, armhf, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, x32], 6.0.0-6 [i386, sparc64], 5.0.0-2 [powerpcspe], 5.0.0-1 [hppa])
Virtualization daemon RBD storage driver
libvirt-daemon-driver-storage-zfs (6.0.0-7 [amd64, arm64, armel, armhf, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, x32], 6.0.0-6 [i386, sparc64], 5.0.0-2 [powerpcspe], 5.0.0-1 [hppa])
Virtualization daemon ZFS storage driver
libvirt-daemon-driver-vbox (6.0.0-7 [amd64], 6.0.0-6 [i386])
Virtualization daemon VirtualBox connection driver
libvirt-daemon-driver-xen (6.0.0-7 [amd64, arm64, armhf], 6.0.0-6 [i386])
Virtualization daemon Xen connection driver
libvirt-daemon-system (6.0.0-7 [amd64, arm64, armel, armhf, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, x32], 6.0.0-6 [i386, sparc64], 5.0.0-2 [powerpcspe], 5.0.0-1 [hppa])
Libvirt daemon configuration files
libvirt-daemon-system-systemd (6.0.0-7 [amd64, arm64, armel, armhf, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, x32], 6.0.0-6 [i386, sparc64])
Libvirt daemon configuration files (systemd)
libvirt-daemon-system-sysv (6.0.0-7 [amd64, arm64, armel, armhf, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, x32], 6.0.0-6 [i386, sparc64])
Libvirt daemon configuration files (sysv)
libvirt-dbus (1.4.0-1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sparc64, x32], 1.3.0-2 [hppa], 1.3.0-1 [powerpcspe])
libvirt D-Bus API bindings
licensecheck (3.0.47-1)
simple license checker for source files
lightsquid (1.8-6)
Lite and fast log analizer for squid proxy
lilo (1:24.2-5)
LInux LOader - klasyczny program do uruchamiania systemów operacyjnych
limba (0.5.6-2) [debports]
3rd-party software distribution solution
limba-devtools (0.5.6-2) [debports]
3rd-party software manager packaging tools
linux-cpupower (5.6.14-1 [amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sparc64, x32], 5.6.7-1 [alpha, sh4], 4.19.28-1 [powerpcspe])
CPU power management tools for Linux
listaller (0.5.9-4) [debports]
3rd-party application installer
listaller-devtools (0.5.9-4) [debports]
3rd-party application installer packaging tools
listaller-libuild (0.5.9-4) [debports]
Listaller libuild facilities
lizardfs-adm (3.12.0+dfsg-4 [alpha, amd64, arm64, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4], 3.12.0+dfsg-3+b10 [armel, mipsel], 3.12.0+dfsg-3 [powerpcspe, sparc64])
LizardFS - administration tools
lizardfs-cgi (3.12.0+dfsg-4)
LizardFS - CGI monitor
lizardfs-cgiserv (3.12.0+dfsg-4 [alpha, amd64, arm64, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4], 3.12.0+dfsg-3+b10 [armel, mipsel], 3.12.0+dfsg-3 [powerpcspe, sparc64])
simple CGI-capable HTTP server to run LizardFS CGI monitor
lizardfs-chunkserver (3.12.0+dfsg-4 [alpha, amd64, arm64, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4], 3.12.0+dfsg-3+b10 [armel, mipsel], 3.12.0+dfsg-3 [powerpcspe, sparc64])
LizardFS - data server
lizardfs-client (3.12.0+dfsg-4 [alpha, amd64, arm64, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4], 3.12.0+dfsg-3+b10 [armel, mipsel], 3.12.0+dfsg-3 [powerpcspe, sparc64])
LizardFS - client tools and mount utility
lizardfs-common (3.12.0+dfsg-4)
LizardFS - common files
lizardfs-master (3.12.0+dfsg-4 [alpha, amd64, arm64, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4], 3.12.0+dfsg-3+b10 [armel, mipsel], 3.12.0+dfsg-3 [powerpcspe, sparc64])
LizardFS - master server
lizardfs-metalogger (3.12.0+dfsg-4 [alpha, amd64, arm64, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4], 3.12.0+dfsg-3+b10 [armel, mipsel], 3.12.0+dfsg-3 [powerpcspe, sparc64])
LizardFS - metalogger server
lmbench (3.0-a9+debian.1-3) [non-free]
Utilities to benchmark UNIX systems
lnav (0.8.5-2 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, x32], 0.8.4-5 [powerpcspe], 0.8.3-1+b1 [sparc64])
ncurses-based log file viewer
loadlin (1.6f-7)
loader (running under DOS) for LINUX kernel images
local-apt-repository (0.6)
Ready to use local apt repository
localepurge (0.7.3.9)
reclaim disk space by removing unneeded localizations
lockdown (0.2)
make it harder for attackers to compromise your system
logcheck (1.3.20)
mails anomalies in the system logfiles to the administrator
logcheck-database (1.3.20)
database of system log rules for the use of log checkers
login (1:4.8.1-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1:4.5-1.1 [powerpcspe])
Systemowe narzędzia logowania
login-duo (1.11.3-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.9.21-1.1 [powerpcspe])
login wrapper for Duo Security two-factor authentication
logkeys (0.1.1a+git5ef6b0dcb9e3-2) [debports]
keylogger for GNU/Linux systems
logrotate (3.16.0-3 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 3.14.0-4 [powerpcspe])
Narzędzie do rotacji logów
logsave (1.45.6-1)
save the output of a command in a log file
logtail (1.3.20)
Drukuje linie z plików dziennika, które nie zostały odczytane
logtools (0.13e+b1 [amd64], 0.13e [alpha, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, powerpcspe, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32])
Russell's misc tools for managing log files.
logtop (0.4.3-1+b3 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, s390x, sparc64], 0.4.3-1+b2 [alpha, hppa, m68k, sh4, x32], 0.4.3-1+b1 [powerpcspe, riscv64])
real time log line rate analyzer
logwatch (7.5.2-1)
log analyser with nice output written in Perl
lphdisk (0.9.1.ds1-3+b1)
prepares hibernation partition for Phoenix NoteBIOS
lsscsi (0.30-0.1)
list all SCSI devices (or hosts) currently on system
lsyncd (2.2.3-1+b1 [amd64], 2.2.3-1 [alpha, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, powerpcspe, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32])
daemon to synchronize local directories using rsync
luksipc (0.04-3)
LUKS in-place conversion tool
lvm2 (2.03.07-1+b1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 2.03.02-2 [powerpcspe])
Menedżer woluminów logicznych do Linuksa
lvm2-dbusd (2.03.07-1+b1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 2.03.02-2 [powerpcspe])
LVM2 D-Bus daemon
lvm2-lockd (2.03.07-1+b1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 2.03.02-2 [powerpcspe])
LVM locking daemon
lwatch (0.6.2-1+b1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, s390x], 0.6.2-1 [alpha, hppa, m68k, powerpcspe, sh4, sparc64, x32])
Proste kolorowanie logów
lxc (1:4.0.2-1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, x32], 1:3.1.0+really3.0.3-8 [powerpcspe], 1:2.0.9-7 [alpha, hppa, m68k, sh4, sparc64])
Linux Containers userspace tools
lxc
pakiet wirtualny udostępniany przez lava-lxc-mocker
lxc-templates (3.0.4-3 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 3.0.3-1 [powerpcspe])
Linux Containers userspace tools (templates)
lxc-tests (1:4.0.2-1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, x32], 1:3.1.0+really3.0.3-8 [powerpcspe], 1:2.0.9-7 [alpha, hppa, m68k, sh4, sparc64])
Linux Containers userspace tools (test binaries)
lxcfs (4.0.3-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 3.0.3-2 [powerpcspe])
FUSE based filesystem for LXC
lxctl (0.3.1+debian-4)
Utility to manage LXC
madison-lite (0.26)
display versions of Debian packages in an archive
madwimax (0.1.1-1+b2 [amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x], 0.1.1-1+b1 [ppc64], 0.1.1-1 [alpha, m68k, powerpcspe, riscv64, sh4, sparc64, x32])
user-space driver for mWiMAX equipment based on Samsung CMC-730
mailgraph (1.14-17)
RRDtool frontend for Mail statistics
makedev (2.3.1-94)
Tworzy pliki urządzeń w /dev
makepasswd (1.10-12)
Generowanie i szyfrowanie haseł
mandos (1.8.11-1)
server giving encrypted passwords to Mandos clients
mandos-client (1.8.11-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.8.4-1 [powerpcspe])
do unattended reboots with an encrypted root file system
mate-optimus (20.04.0-1)
MATE Desktop applet for controlling NVIDIA Optimus graphics cards
mate-tweak (20.04.0-2)
MATE desktop tweak tool
mbmon (2.05-8+b1)
Monitorowanie urządzeń bez zależności od jądra (klient tekstowy)
mbr (1.2.1+b1 [amd64], 1.2.1 [alpha, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, powerpcspe, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32])
Master Boot Record do komputerów kompatybilnych z IBM-PC
mccs (1:1.1-8 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1:1.1-7 [powerpcspe])
multi-critera CUDF solver
mdadm (4.1-5 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 4.1-2 [powerpcspe])
Narzędzie do zarządzania macierzami Linux MD (RAID programowy)
mdevctl (0.59-1)
Mediated device management utility for Linux
media-player-info (24-2)
Pliki do identyfikacji odtwarzacza multimedialnego
medusa (2.2-6+b1 [amd64], 2.2-6 [alpha, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, powerpcspe, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32])
fast, parallel, modular, login brute-forcer for network services
members (20080128.1+nmu1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 20080128-5+nmu1 [powerpcspe])
Shows the members of a group; by default, all members
memdump (1.01-8)
utility to dump memory contents to standard output
memlockd (1.2+b1 [amd64], 1.2 [alpha, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, powerpcspe, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32])
daemon to lock files into RAM
memstat (1.1+b1 [amd64], 1.1 [alpha, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, powerpcspe, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32])
Identify what's using up virtual memory
menu (2.1.47+b1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, s390x], 2.1.47 [alpha, hppa, m68k, powerpcspe, riscv64, sh4, sparc64, x32])
Tworzy menu (listę) wszystkich aplikacji, które współpracują z programem menu
menu-xdg (0.6)
Skrypty menedżera okien do uzyskiwania zgodności menu Debiana z menu freedesktop.org
menulibre (2.2.1-1)
advanced FreeDesktop.org compliant menu editor
metainit (0.0.5)
Generates init scripts
metche (1:1.2.4-1)
configuration monitor to ease collective administration
mingetty (1.08-4 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.08-2 [powerpcspe])
Console-only getty
mini-httpd-run (1.0)
Small HTTP server (Runit integration)
mknbi (1.4.4-14)
Create tagged images for Etherboot or Netboot
mkosi (5-1)
create legacy-free OS images
mmdebstrap (0.6.1-7)
create a Debian chroot
mobile-broadband-provider-info (20190618-3)
database of mobile broadband service providers
mokutil (0.3.0+1538710437.fb6250f-1)
tools for manipulating machine owner keys
molly-guard (0.7.2)
protects machines from accidental shutdowns/reboots
mom (0.6.0-1)
Dynamically manage system resources on virtualization hosts
mon (1.3.4-3 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.3.3-4 [powerpcspe])
monitor hosts/services/whatever and alert about problems
mon-contrib (1.0+dfsg-4+b2 [amd64], 1.0+dfsg-4+b1 [mips64el], 1.0+dfsg-4 [alpha, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mipsel, powerpcspe, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32])
contributed tools, monitors and alert for mon
mongo-tools (3.4.14-4)
collection of tools for administering MongoDB servers
monit (1:5.26.0-6 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1:5.25.2-3 [powerpcspe])
utility for monitoring and managing daemons or similar programs
mount (2.35.2-2 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, s390x, sh4, sparc64, x32], 2.34-0.1 [hppa, riscv64], 2.33.1-0.1 [powerpcspe])
Narzędzia do montowania i zarządzania systemami plików
mountall (2.54) [debports]
Narzędzie do montowania systemu plików
mpt-status (1.2.0-8+b1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, s390x], 1.2.0-8 [alpha, hppa, m68k, powerpcspe, riscv64, sh4, sparc64, x32])
Odczytywanie statusu RAID z mpt (i innych) sprzętowych kontrolerów RAID
mrb (0.3)
Manage incremental data snapshots with make/rsync
msr-tools (1.3-3+b1 [amd64], 1.3-3 [i386], 1.2-2 [alpha, hppa, sh4], 1.1.2-1 [m68k])
Utilities for modifying MSRs from userspace
mssh (2.2-5+b1 [amd64], 2.2-5 [alpha, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, powerpcspe, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32])
tool to administrate multiple servers at once
mt-st (1.3-2)
Linux SCSI tape driver aware magnetic tape control (aka mt)
mtx (1.3.12-12)
controls tape autochangers
multipath-tools (0.8.3-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 0.7.9-3 [powerpcspe])
maintain multipath block device access
multipath-tools-boot (0.8.3-1)
Support booting from multipath devices
multistrap (2.2.11)
multiple repository bootstrap based on apt
munge (0.5.13-2+b1 [amd64], 0.5.13-2 [alpha, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, powerpcspe, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32])
authentication service to create and validate credentials
mussh (1.0-1)
MUltihost SSH Wrapper
nagzilla (2.0-1.1)
jabber relay bot
nbd-client (1:3.20-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1:3.19-3 [powerpcspe])
Network Block Device protocol - client
nbd-server (1:3.20-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1:3.19-3 [powerpcspe])
Network Block Device protocol - server
nbdkit (1.18.4-1 [arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, s390x], 1.18.3-1 [amd64], 1.12.2-1 [powerpcspe], 1.6.2-1 [sparc64], 1.1.12-1+b2 [x32], 1.1.11-1+b1 [hppa], 1.1.9-1 [alpha], 1.1.3-1 [sh4])
toolkit for creating NBD servers
nbdkit-plugin-guestfs (1.18.4-1 [arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, s390x], 1.18.3-1 [amd64], 1.12.2-1 [powerpcspe], 1.6.2-1 [sparc64])
libguestfs plugin for nbdkit
nbdkit-plugin-libvirt (1.18.4-1 [arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, s390x], 1.18.3-1 [amd64], 1.12.2-1 [powerpcspe], 1.6.2-1 [sparc64], 1.1.12-1+b2 [x32], 1.1.11-1+b1 [hppa], 1.1.9-1 [alpha])
libvirt plugin for nbdkit
nbdkit-plugin-lua (1.18.4-1 [arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, s390x], 1.18.3-1 [amd64], 1.12.2-1 [powerpcspe], 1.6.2-1 [sparc64])
Lua plugin for nbdkit
nbdkit-plugin-perl (1.18.4-1 [arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, s390x], 1.18.3-1 [amd64], 1.12.2-1 [powerpcspe], 1.6.2-1 [sparc64], 1.1.12-1+b2 [x32], 1.1.11-1+b1 [hppa], 1.1.9-1 [alpha])
Perl plugin for nbdkit
nbdkit-plugin-python (1.18.4-1 [arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, s390x], 1.18.3-1 [amd64], 1.12.2-1 [powerpcspe], 1.6.2-1 [sparc64], 1.1.12-1+b2 [x32], 1.1.11-1+b1 [hppa], 1.1.9-1 [alpha])
Python plugin for nbdkit
nbdkit-plugin-ruby (1.18.4-1 [arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, s390x], 1.18.3-1 [amd64], 1.12.2-1 [powerpcspe], 1.6.2-1 [sparc64], 1.1.12-1+b2 [x32])
Ruby plugin for nbdkit
nbdkit-plugin-tcl (1.18.4-1 [arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, s390x], 1.18.3-1 [amd64], 1.12.2-1 [powerpcspe], 1.6.2-1 [sparc64])
TCL plugin for nbdkit
ncdu (1.14.1-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.13-1+b1 [powerpcspe])
Przeglądarka zajętej przestrzeni dyskowej, oparta na ncurses
ndctl (68-1)
Utility for managing the nvdimm subsystem
needrestart (3.5-1)
check which daemons need to be restarted after library upgrades
needrestart-session (0.3-7)
check for processes need to be restarted in user sessions
netbase (6.1)
Podstawowy system sieciowy TCP/IP
netcf (1:0.2.8-1+b3 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, s390x], 1:0.2.8-1+b2 [alpha, hppa, m68k, sh4, sparc64, x32], 1:0.2.8-1+b1 [powerpcspe, riscv64])
programs for the netcf library
netconsole (0.3.1-1)
Dynamically configure Linux netconsole
netfilter-persistent (1.0.14)
boot-time loader for netfilter configuration
nfs4-acl-tools (0.3.3-3+b1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, s390x], 0.3.3-3 [alpha, hppa, m68k, powerpcspe, riscv64, sh4, sparc64, x32])
Commandline and GUI ACL utilities for the NFSv4 client
nfswatch (4.99.11-7 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 4.99.11-6 [powerpcspe])
Program to monitor NFS traffic for the console
ngorca (1.0.2-2) [debports]
password recovery tool for Oracle databases
nilfs-tools (2.2.8-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 2.2.7-1 [powerpcspe])
Continuous Snapshotting Log-structured Filesystem
ninja (0.1.3-2) [debports]
Privilege escalation detection system for GNU/Linux
nohang (0.1-1)
sophisticated low memory handler for Linux
nscd (2.31-0+sparc64.1 [sparc64], 2.30-8 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, mips64el, mipsel, ppc64el, riscv64, s390x, x32], 2.30-7 [ppc64], 2.30-2+qemu [m68k, sh4], 2.27-8 [powerpcspe]) [debports]
Biblioteka GNU C: Name Service Cache Daemon
nscd
pakiet wirtualny udostępniany przez unscd
nslcd (0.9.11-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 0.9.10-2 [powerpcspe])
daemon for NSS and PAM lookups using LDAP
nslcd-utils (0.9.11-1)
utilities for querying LDAP via nslcd
nsntrace (0~20160806-1) [debports]
perform network trace of a single process by using network namespaces
nsscache (0.39-2)
asynchronously synchronise local NSS databases with remote directory services
ntfs-config (1.0.1-11) [debports]
Włączenie/wyłączenie obsługi zapisu na urządzeniach NTFS
numactl (2.0.12-1+b1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x], 2.0.12-1 [alpha, hppa, m68k, powerpcspe, ppc64, riscv64, sh4, sparc64, x32])
NUMA scheduling and memory placement tool
numad (0.5+20150602-5+b1 [amd64], 0.5+20150602-5 [alpha, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, powerpcspe, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32])
User-level daemon that monitors NUMA topology and usage
numatop (2.1-3)
NUMA runtime observation tool
nut-cgi (2.7.4-12 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 2.7.4-8 [powerpcspe])
network UPS tools - web interface
nut-client (2.7.4-12 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 2.7.4-8 [powerpcspe])
network UPS tools - clients
nut-ipmi (2.7.4-12 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 2.7.4-8 [powerpcspe])
network UPS tools - IPMI driver
nut-powerman-pdu (2.7.4-12 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 2.7.4-8 [powerpcspe])
network UPS tools - PowerMan PDU driver
nut-server (2.7.4-12 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 2.7.4-8 [powerpcspe])
network UPS tools - core system
nut-snmp (2.7.4-12 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 2.7.4-8 [powerpcspe])
network UPS tools - SNMP driver
nut-xml (2.7.4-12 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 2.7.4-8 [powerpcspe])
network UPS tools - XML/HTTP driver
nuxwdog (1.0.5-2) [debports]
Watchdog server -- daemon
nvme-cli (1.9-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.7-1 [powerpcspe])
userspace tooling to control NVMe drives
nvramtool (0.0+r3669-2.2+b2 [amd64, armel, armhf, i386], 0.0+r3669-2.2 [alpha])
Read/write coreboot-related NVRAM/CMOS information
nvtv (0.4.7-8+b1)
Narzędzie do kontrolowania czipów TV na kartach NVidia pod Linuksem
obex-data-server (0.4.6-1+b2 [powerpcspe], 0.4.5-1 [arm64]) [debports]
Usługa D-Bus dla klienta OBEX zapewniająca funkcjonalność po stronie serwera
obexd-client (0.48-2.1) [debports]
D-Bus OBEX client
obexd-client
pakiet wirtualny udostępniany przez bluez-obexd
obexd-server (0.48-2.1) [debports]
D-Bus OBEX server
ocfs2-tools (1.8.6-5 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.8.5-7 [powerpcspe])
tools for managing OCFS2 cluster filesystems
ocfs2console (1.6.4-3) [debports]
tools for managing OCFS2 cluster filesystems - graphical interface
oddjob (0.34.4-1)
D-Bus service which runs odd jobs -- daemon
oddjob-mkhomedir (0.34.4-1)
Oddjob helper which creates and populates home directories
ofono (1.31-3 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.28-1 [powerpcspe])
Mobile telephony stack (daemon)
ofono-dev (1.31-3)
Mobile telephony stack (development files)
ofono-scripts (1.31-3)
Mobile telephony stack (test and maintenance script files)
ohai (16.0.7-3)
Detects data about your operating system and reports it in JSON
oinkmaster (2.0-4)
Snort rules manager
olpc-kbdshim (27-1+b2 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, s390x], 27-1+b1 [alpha], 27-1 [hppa, m68k, powerpcspe, riscv64, sh4, sparc64, x32])
OLPC XO keyboard support daemon
olpc-powerd (23-2+b2 [amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x], 23-2+b1 [ppc64], 23-2 [alpha, m68k, powerpcspe, riscv64, sh4, sparc64, x32])
OLPC XO power management support daemon
olpc-xo1-hw (0.4)
Support for OLPC XO-1 hardware
oomd (0.3.2-1)
userspace Out-Of-Memory (OOM) killer for Linux systems
opa-address-resolution (10.8.0.0.201+dfsg.1-1+b1)
Omni-Path fabric address resolution manager
opa-basic-tools (10.8.0.0.201+dfsg.1-1+b1)
Tools to manage an Omni-Path Architecture fabric
opa-fastfabric (10.8.0.0.201+dfsg.1-1+b1)
Management node tools for an Omni-Path Architecture fabric
opa-fm (10.9.0.2.1+dfsg.1-2)
Intel Omni-Path Fabric Management Software
opal-prd (6.5.2-1)
OPAL Processor Recovery Diagnostics daemon
opal-utils (6.5.2-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 6.2-1 [powerpcspe])
OPAL firmware utilities
open-infrastructure-apache-icons (20190301-lts1-2)
Additional utilities for Apache (transitional package)
open-infrastructure-apache-tools (20190301-lts1-2)
Additional utilities for Apache
open-infrastructure-ceph-tools (20190301-lts1-2)
Additional utilities to manage Ceph
open-infrastructure-container-tools (20200121-1)
manage systemd-nspawn containers
open-infrastructure-storage-tools (20190301-lts1-2)
Additional utilities to manage Ceph (transitional package)
open-infrastructure-system-boot (20190301-lts1-2)
Boot Debian-based system images
open-infrastructure-system-build (20190301-lts1-2)
Build Debian-based system images
open-infrastructure-system-config (20190301-lts1-2)
Configure Debian-based system images
open-infrastructure-system-images (20190301-lts1-2)
Debian-based system images
open-vm-tools (2:11.0.5-5)
Open VMware Tools for virtual machines hosted on VMware (CLI)
open-vm-tools-desktop (2:11.0.5-5)
Open VMware Tools for virtual machines hosted on VMware (GUI)
openais (1.1.4-4.2) [debports]
Standards-based cluster framework (daemon and modules)
opencryptoki (3.8.1+dfsg-3.1 [alpha, amd64, arm64, i386, ppc64, ppc64el, s390x, sh4, sparc64, x32], 3.6.1+dfsg-2 [hppa, m68k, powerpcspe])
PKCS#11 implementation (daemon)
opendnssec-enforcer (1:2.1.6-1)
tool to prepare DNSSEC keys (common package)
opendnssec-enforcer-mysql (1:2.1.6-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1:2.1.3-0.2 [powerpcspe])
tool to prepare DNSSEC keys (MySQL backend)
opendnssec-enforcer-sqlite3 (1:2.1.6-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1:2.1.3-0.2 [powerpcspe])
tool to prepare DNSSEC keys (sqlite3 backend)
opendnssec-signer (1:2.1.6-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1:2.1.3-0.2 [powerpcspe])
daemon to sign DNS zone files periodically
openhpi (3.8.0-2)
SAF's HPI: Abstracted interface for managing computer hardware
openhpi-clients (3.8.0-2+b2 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 3.8.0-2 [powerpcspe])
OpenHPI example client programs
openhpid (3.8.0-2+b2 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 3.8.0-2 [powerpcspe])
OpenHPI daemon, supports gathering of manageability information
openipmi (2.0.25-2.1+b2 [amd64], 2.0.25-2.1+b1 [alpha, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 2.0.25-2.1 [powerpcspe])
Inteligentne interfejsy zarządzania platformą (do serwerów)
openrc (0.42-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 0.40.3-1 [powerpcspe])
dependency based service manager (runlevel change mechanism)
openscap-daemon (0.1.10-3)
Daemon for infrastructure continuous SCAP compliance checks
ophcrack (3.8.0-2+b1 [alpha, amd64, arm64, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 3.8.0-2 [armel, armhf, powerpcspe])
Łamacz haseł Microsoft Windows używający tęczowych tablic (GUI)
ophcrack-cli (3.8.0-2+b1 [alpha, amd64, arm64, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 3.8.0-2 [armel, armhf, powerpcspe])
Microsoft Windows password cracker using rainbow tables (cmdline)
oss-preserve (1.1-6.1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.1-6 [powerpcspe])
Program to save/restore OSS mixer settings
ostree (2020.3-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 2019.1-1 [powerpcspe])
content-addressed filesystem for operating system binaries
ostree-boot (2020.3-1)
libostree boot loader and initramfs integration
ostree-tests (2020.3-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 2019.1-1 [powerpcspe])
content-addressed filesystem for operating system binaries - tests
otpw-bin (1.5-2+b1 [amd64], 1.5-2 [alpha, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, powerpcspe, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32])
OTPW programs for generating OTPW lists
pacemaker (2.0.3-3 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 2.0.1-4 [powerpcspe])
cluster resource manager
pacemaker-cli-utils (2.0.3-3 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 2.0.1-4 [powerpcspe])
cluster resource manager command line utilities
pacemaker-common (2.0.3-3)
cluster resource manager common files
pacemaker-remote (2.0.3-3 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 2.0.1-4 [powerpcspe])
cluster resource manager proxy daemon for remote nodes
pacemaker-resource-agents (2.0.3-3)
cluster resource manager general resource agents
packagekit (1.1.13-2+b1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.1.12-5 [powerpcspe])
Udostępnia usługę zarządzania pakietami
packagesearch (2.7.11+b2 [alpha, amd64, arm64, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 2.7.11+b1 [armel, armhf], 2.7.5 [powerpcspe])
GUI do wyszukiwania pakietów i pokazywania informacji o nich
packup (0.6-3)
CUDF solver based on pseudo-Boolean constraints
paco (2.0.9-3) [debports]
simple but yet powerful source code package management system
pagein (0.01.04-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 0.01.01-1 [powerpcspe])
tool to force swapped out pages to be resident in memory
pagemon (0.01.19-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 0.01.14-1 [powerpcspe])
interactive memory/page monitoring tool
painintheapt (0.20181201-1)
Pester people about available package updates by email or jabber
palo (2.12 [amd64, hppa, i386, x32], 1.96 [alpha, m68k, powerpcspe, ppc64, sh4, sparc64], 1.95 [arm64])
Linux boot loader for HP PA-RISC
pamu2fcfg (1.0.8-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.0.7-1 [powerpcspe])
universal 2nd factor (U2F) PAM module command-line helper tool
pamusb-common (0.5.0-4) [debports]
helper tools for the pam-usb module
pandorafms-agent (4.1-1)
Pandora FMS - The Flexible Monitoring System (agent)
partclone (0.3.13+dfsg-4 [amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 0.3.11-1+b3 [powerpcspe], 0.3.11-1+b2 [alpha])
Utility to clone and restore a partition
parted (3.3-4 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 3.2-25 [powerpcspe])
Program do zarządzania partycjami dyskowymi
partimage (0.6.9-8 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 0.6.9-7 [powerpcspe])
Kopiowanie partycji do skompresowanego pliku obrazu
partimage-server (0.6.9-8 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 0.6.9-7 [powerpcspe])
server to use partimage across a network
partitionmanager (4.1.0-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, x32], 3.3.1-5 [sparc64], 3.3.1-2 [powerpcspe])
file, disk and partition management for KDE
pass (1.7.3-2)
lightweight directory-based password manager
pass-extension-otp (1.2.0-1)
pass extension for managing one-time-password tokens
pass-extension-tail (1.1.1-2)
password-store extension to avoid printing the password
pass-extension-tomb (1.1-4)
lightweight directory-based password manager (tomb extension)
pass-extension-tomb-basic (0.0.1+20170729+7512ad6-3)
lightweight directory-based password manager (tomb extension)
passwd (1:4.8.1-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1:4.5-1.1 [powerpcspe])
zmienia i administruję bazą użytkowników, haseł oraz grup
passwdqc (1.4.0-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.3.0-1 [powerpcspe])
password strength checking and policy enforcement toolset
paxctl (0.9-1+b1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, s390x], 0.9-1 [alpha, hppa, m68k, powerpcspe, riscv64, sh4, sparc64, x32])
new PaX control program for using the PT_PAX_FLAGS marking
paxctld (1.2.1-1+b1 [amd64], 1.2.1-1 [alpha, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, powerpcspe, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32])
Daemon to automatically set appropriate PaX flags
pci.ids (0.0~2020.04.08-1)
PCI ID Repository
pciutils (1:3.6.4-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1:3.5.2-5 [powerpcspe])
Narzędzia konfigurujące magistralę PCI
pcmciautils (018-11 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 018-10 [powerpcspe])
Narzędzia PCMCIA do Linuksa 2.6
pcs (0.10.5-2 [all], 0.9.149-1+b1 [ppc64], 0.9.149-1 [alpha, hppa, m68k, powerpcspe, sh4, sparc64, x32])
Pacemaker Configuration System
pcs-snmp (0.10.5-2)
Pacemaker Configuration System SNMP agent
petitboot (13.05.29.14.00-g4dc604b-1+b7 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64, s390x], 13.05.29.14.00-g4dc604b-1+b2 [sh4], 13.05.29.14.00-g4dc604b-1+b1 [powerpcspe], 12.10.16.14.58-ge7815dc-1 [alpha, m68k, sparc64, x32])
ncurses version of petitboot, a kexec based bootloader
petitboot-twin (13.05.29.14.00-g4dc604b-1+b7 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64, s390x], 13.05.29.14.00-g4dc604b-1+b2 [sh4], 13.05.29.14.00-g4dc604b-1+b1 [powerpcspe], 12.10.16.14.58-ge7815dc-1 [alpha, m68k, sparc64, x32])
Twin GUI version of petitboot, a kexec based bootloader
pff-tools (20180714-2+b1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, s390x, sh4, sparc64, x32], 20180714-1 [powerpcspe], 20120802-5.1 [riscv64])
utilities for MS Outlook PAB, PST and OST files
pflogsumm (1.1.5-7)
Postfix log entry summarizer
pgbadger (11.2-1)
Fast PostgreSQL log analysis report
pgreplay (1.2.0-2+b1 [amd64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, s390x], 1.2.0-2 [alpha, arm64, hppa, m68k, powerpcspe, riscv64, sh4, sparc64, x32])
replay PostgreSQL log files
phpldapadmin (1.2.2-6.3)
web based interface for administering LDAP servers
pid1 (0.1.2.0-3+b8 [armhf], 0.1.2.0-3+b5 [armel, hppa, m68k], 0.1.2.0-3+b4 [alpha, amd64, arm64, i386, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sparc64, x32], 0.1.2.0-3 [sh4], 0.1.2.0-2 [powerpcspe])
signal handling and orphan reaping for Unix PID1 init processes
pipemeter (1.1.3-1+b2 [amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x], 1.1.3-1+b1 [ppc64], 1.1.3-1 [alpha, m68k, powerpcspe, riscv64, sh4, sparc64, x32])
cli utility that shows the speed of data moving from input to output
pkgsync (1.27)
automated package list synchronization
plaso (20190131-3)
super timeline all the things -- metapackage
ploop (1.15-8 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.15-6 [powerpcspe])
tools to work with ploop devices and images
pm-utils (1.4.1-19)
Oprogramowanie i skrypty do zarządzania energią
pmailq (0.7-1)
Postfix mail queue manager
podman (1.6.4+dfsg1-2)
engine to run OCI-based containers in Pods
policy-rcd-declarative (0.3)
policy-rc.d script with declarative syntax
policykit-1 (0.105-26 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 0.105-25 [powerpcspe])
Środowisko do zarządzania polityką administracyjną i przywilejami
policyrcd-script-zg2 (0.1-3)
policy-compliant interface from invoke-rc.d to local config files
pollen (4.21-5)
Entropy-as-a-Service web server
pollinate (4.33-3)
seed the pseudo random number generator
portreserve (0.0.4-1+b2 [amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x], 0.0.4-1+b1 [ppc64], 0.0.4-1 [alpha, m68k, powerpcspe, riscv64, sh4, sparc64, x32])
Port reservation program
postfixadmin (3.2.1-3)
Virtual mail hosting interface for Postfix
power-calibrate (0.01.30-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 0.01.26-1 [powerpcspe])
processor power calibration tool
powercap-utils (0.2.0-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 0.1.1-1 [powerpcspe])
Utilities for accessing the powercap Linux kernel feature
powerman (2.3.5-1+b2 [amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x], 2.3.5-1+b1 [ppc64], 2.3.5-1 [alpha, m68k, powerpcspe, riscv64, sh4, sparc64, x32])
Centralized Power Distribution Unit (PDU) management
powerstat (0.02.23-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 0.02.18-1 [powerpcspe])
laptop power measuring tool
powstatd (1.5.1-9.1) [debports]
Configurable UPS monitoring daemon
ppp (2.4.7-2+4.1+deb10u1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 2.4.7-2+4.1 [powerpcspe])
Point-to-Point Protocol (PPP) - demon
pppconfig (2.3.24)
Text menu based utility for configuring ppp
prelink (0.0.20131005-1.1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 0.0.20131005-1 [powerpcspe])
ELF prelinking utility to speed up dynamic linking
prelude-correlator (5.1.0+ds-2)
Security Information and Events Management System [ Correlator ]
prelude-lml (5.1.0-2 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 4.1.0-2 [powerpcspe])
Security Information and Events Management System [ Log Agent ]
prelude-lml-rules (5.1.0-2 [all], 3.1.0-2 [alpha, hppa, m68k, powerpcspe, ppc64, sh4, sparc64, x32])
Security Information and Events Management System [ LML Rules ]
prelude-manager (5.1.0-3 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sparc64, x32], 1.0.1-5.2+b1 [sh4], 1.0.1-5.2 [powerpcspe])
Security Information and Events Management System [ Manager ]
prism2-usb-firmware-installer (0.2.9+dfsg-6) [contrib]
firmware files for the prism2_usb kernel driver
procps (2:3.3.16-5 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 2:3.3.15-2 [powerpcspe])
Narzędzia systemu plikowego /proc
progress-linux (20190101-13)
Progress Linux - Setup
progress-linux-pgp-keys (20190101-13)
Progress Linux - PGP Keys
progress-linux-ssh-keys (20190101-13)
Progress Linux - SSH Keys
propellor (5.10.2-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sparc64], 5.10.1-1 [x32], 5.4.0-1 [powerpcspe])
property-based host configuration management in haskell
ps-watcher (1.08-9)
monitoring a system via ps-like commands
psad (2.4.3-1.2)
Port Scan Attack Detector
pslist (1.4.0-3 [all], 1.3.1-1 [alpha, hppa, m68k, powerpcspe, ppc64, sh4, sparc64, x32], 1.3-2 [arm64])
utility that controls a process and its descendants
psmisc (23.3-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 23.2-1 [powerpcspe])
Narzędzia używające systemu plików proc
pump (0.8.24-7.1 [powerpcspe], 0.8.24-7 [arm64]) [debports]
BOOTP and DHCP client for automatic IP configuration
puppet (5.5.19-1)
configuration management system
puppet-beaker (4.21.0-2)
test harness providing platform abstraction and VM provisioning
puppet-lint (2.4.2-2)
check puppet manifests for style guide conformity
puppet-master (5.5.19-1)
configuration management system, master service
puppet-master-passenger (5.5.19-1)
configuration management system, scalable master service
puppet-module-aboe-chrony (0.2.4-4)
Puppet module for Chrony
puppet-module-adrienthebo-filemapper (1.1.3-2)
Puppet module for mapping files to resources and back
puppet-module-antonlindstrom-powerdns (0.0.5-4)
Puppet module for PowerDNS
puppet-module-aodh (16.3.0-2)
Puppet module for OpenStack Aodh
puppet-module-arioch-redis (3.2.0-3)
Puppet module for Redis
puppet-module-asciiduck-sssd (0.3.0-1)
Manage the SSSD service
puppet-module-barbican (16.3.0-2)
Puppet module for OpenStack Barbican
puppet-module-camptocamp-kmod (2.1.1-2)
Puppet module for managing kmod configuration
puppet-module-camptocamp-openssl (1.5.0-2)
Puppet module for managing openssl configuration
puppet-module-ceilometer (16.3.0-2)
Puppet module for OpenStack Ceilometer
puppet-module-ceph (2.5.0-3)
Puppet module for Ceph
puppet-module-cinder (16.3.0-2)
Puppet module for OpenStack Cinder
puppet-module-cloudkitty (5.3.0-2)
Puppet module for OpenStack CloudKitty
puppet-module-congress (16.3.0-2)
Puppet module for OpenStack Congress
puppet-module-cristifalcas-etcd (1.12.3-3)
Puppet resource for managing an Etcd cluster
puppet-module-debian-archvsync (0.1.11-3)
Puppet module for maintaining a Debian FTP mirror
puppet-module-deric-zookeeper (0.8.4-4)
Puppet module for Zookeeper
puppet-module-designate (16.3.0-2)
Puppet module for OpenStack Designate
puppet-module-duritong-sysctl (0.0.11-2)
Puppet module for Duriting-sysctl
puppet-module-glance (16.3.0-2)
Puppet module for OpenStack Glance
puppet-module-gnocchi (16.3.0-2)
Puppet module for OpenStack Gnocchi
puppet-module-heat (16.3.0-2)
Puppet module for OpenStack Heat
puppet-module-heini-wait-for (2.0.1-2)
Puppet module for waiting for something
puppet-module-horizon (16.3.0-2)
Puppet module for OpenStack Horizon
puppet-module-icann-quagga (0.5.2-5)
Puppet module for Quagga
puppet-module-icann-tea (0.2.15-3)
Puppet datatypes for use of validation
puppet-module-ironic (16.3.0-2)
Puppet module for OpenStack Ironic
puppet-module-joshuabaird-ipaclient (2.5.2-3)
Puppet module for Joshuabaird IPAclient
puppet-module-keystone (16.3.0-2)
Puppet module for OpenStack Keystone
puppet-module-magnum (16.3.0-2)
Puppet module for OpenStack Magnum
puppet-module-manila (16.3.0-2)
Puppet module for OpenStack Manila
puppet-module-michaeltchapman-galera (0.7.1-3)
Michaelt Chapman's Galera Puppet module
puppet-module-murano (16.3.0-2)
Puppet module for OpenStack Murano
puppet-module-nanliu-staging (1.0.4-2)
Puppet module for the management of staging directory
puppet-module-neutron (16.3.0-3)
Puppet module for OpenStack Neutron
puppet-module-nova (16.3.0-2)
Puppet module for OpenStack Nova
puppet-module-octavia (16.3.0-2)
Puppet module for OpenStack Octavia
puppet-module-openstack-extras (16.3.0-2)
add useful utilities for composing and deploying OpenStack
puppet-module-openstacklib (16.3.0-2)
exposes common functionality between Openstack modules as a library
puppet-module-oslo (16.3.0-2)
Puppet module for OpenStack oslo lib using components
puppet-module-ovn (13.1.0-4)
Puppet module for OpenStack OVN
puppet-module-panko (16.3.0-2)
Puppet module for OpenStack Panko
puppet-module-placement (3.3.0-2)
Puppet module for OpenStack Placement
puppet-module-puppet-archive (4.1.0-1)
Puppet module to manages download, and cleanup of archive files
puppet-module-puppet-community-mcollective (0.6.2-4)
Puppet module for mcollective to handle and install clusters
puppet-module-puppetlabs-apache (3.4.0-1)
Puppet module for Apache
puppet-module-puppetlabs-apt (6.1.1-1)
Puppet module for apt
puppet-module-puppetlabs-augeas-core (1.0.5-1)
Puppet module for Augeas Core
puppet-module-puppetlabs-concat (5.1.0-1)
Puppet module for concat
puppet-module-puppetlabs-cron-core (1.0.3+dfsg1-1)
Puppet module for installing and managing cron resources
puppet-module-puppetlabs-firewall (1.12.0-1)
Puppet module for Firewall management
puppet-module-puppetlabs-haproxy (2.1.0-2)
Puppet module for HAProxy
puppet-module-puppetlabs-host-core (1.0.3-1)
Puppet module for managing /etc/hosts file
puppet-module-puppetlabs-inifile (2.2.1-1)
Puppet module for ini files
puppet-module-puppetlabs-mongodb (0.7.0-3)
Puppet module for managing mongodb installation and configuration
puppet-module-puppetlabs-mount-core (1.0.4+dfsg1-1)
Puppet module for managing mount points
puppet-module-puppetlabs-mysql (8.1.0-2)
Puppet module for MySQL
puppet-module-puppetlabs-ntp (7.2.0-1)
Puppet module for ntp
puppet-module-puppetlabs-postgresql (5.4.0-1)
Puppet module for PostgreSQL database
puppet-module-puppetlabs-rabbitmq (8.5.0-3)
Puppet module for rabbitmq, manage everything from vhosts to exchanges
puppet-module-puppetlabs-rsync (1.1.0-2)
Puppet module for rsync clients, repositories, and servers
puppet-module-puppetlabs-selinux-core (1.0.4-1)
Puppet module for SELinux
puppet-module-puppetlabs-sshkeys-core (1.0.3-1)
Puppet module for managing SSH authorized_keys, and ssh_known_hosts files
puppet-module-puppetlabs-stdlib (5.0.0-1)
Puppet module standard library
puppet-module-puppetlabs-tftp (0.2.3-3)
Puppet module for managing tftp-hpa
puppet-module-puppetlabs-translate (1.1.0-1)
Puppet module for translate
puppet-module-puppetlabs-vcsrepo (1.3.2-2)
use Puppet to easily deploy content from your version control system (VCS)
puppet-module-puppetlabs-xinetd (3.0.0-1)
Puppet module for xinetd
puppet-module-richardc-datacat (0.6.2-2)
Puppet module for data structure rendered using a template
puppet-module-rodjek-logrotate (1.1.1+ds1-3)
Logrotate module for Puppet
puppet-module-sahara (16.3.0-2)
Puppet module for OpenStack Sahara
puppet-module-saz-memcached (3.1.0-1)
Puppet module for memcached
puppet-module-saz-rsyslog (2.2.1-2)
Puppet module for rsyslog
puppet-module-saz-ssh (2.8.1-3)
Puppet module for Ssh configuration (client and server)
puppet-module-sbitio-monit (1.0.0-3)
Puppet module for Monit
puppet-module-swift (16.3.0-3)
Puppet module for OpenStack Swift
puppet-module-theforeman-dns (5.4.0-4)
Puppet module for ISC bind
puppet-module-voxpupuli-alternatives (3.0.0-4)
Puppet resource for managing Debian alternatives
puppet-module-voxpupuli-collectd (11.0.0-3)
Puppet module for collectd
puppet-module-voxpupuli-corosync (6.0.1-1)
Puppet module for corosync / pacemaker
puppet-module-voxpupuli-ssh-keygen (2.0.1-3)
generate ssh keys for any user using ssh-keygen
puppet-module-vswitch (12.3.0-2)
provides puppet things for vSwitches
puppet-terminus-puppetdb (6.2.0-4)
Puppet data warehouse -- Puppet master terminus
puppetdb (6.2.0-4)
Puppet data warehouse
pv-grub-menu (1.3)
Creates a menu.lst file for PV-GRUB
pwgen (2.08-2 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 2.08-1 [powerpcspe])
Automatyczny generator haseł
px (1.0.32-1)
ps and top for human beings
pxe-kexec (0.2.4-3+b5 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, s390x], 0.2.4-3+b4 [sh4], 0.2.4-3+b2 [powerpcspe], 0.2.4-1 [alpha])
Fetch PXE configuration file and netboot using kexec
pxelinux (3:6.04~git20190206.bf6db5b4+dfsg1-2)
collection of bootloaders (PXE network bootloader)
pynslcd (0.9.11-1)
daemon for NSS and PAM lookups via LDAP - Python version
pyroman (0.6.2-1.1)
Very fast firewall configuration tool
python-libuser (1:0.62~dfsg-0.1 [powerpcspe], 1:0.60~dfsg-1 [arm64]) [debports]
user and group account administration library - Python 2.7 bindings
qingy (0.9.7-2) [debports]
framebuffer-enabled replacement for getty
qink (0.3.5-3) [debports]
Proste narzędzie do monitorowania poziomu tuszu w drukarce, bazujące na libinklevel i Qt4
qla-tools (20140529-2)
QLogic Linux tools for work with QLogic HBAs
qtop (2.3.4-2+b2 [amd64], 2.3.4-2+b1 [alpha, arm64, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 2.3.4-2 [armel, armhf, powerpcspe])
windowed version of the console top command
quota (4.05-1+b1 [amd64], 4.05-1 [alpha, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, powerpcspe, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32])
Narzędzia do zarządzania przestrzenią dyskową
quotatool (1:1.6.2-5)
non-interactive command line tool to edit disk quotas
r10k (3.4.1-3)
Rozwijanie środowisk i modułów Puppet
radosgw (14.2.9-1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sparc64], 14.2.7-1 [x32], 12.2.11+dfsg1-2.1+b2 [m68k], 10.2.5-7.2 [hppa, powerpcspe], 0.80.11-1.1 [alpha])
REST gateway for RADOS distributed object store
raidutils (0.0.6-23 [all], 0.0.6-20 [arm64])
Transition Package, raidutils to dpt-i2o-raidutils
randomsound (0.2-5+b2 [amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x], 0.2-5+b1 [ppc64], 0.2-5 [alpha, m68k, powerpcspe, riscv64, sh4, sparc64, x32])
ALSA sound card related entropy gathering daemon
rasdaemon (0.6.5-2 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 0.6.0-1.2 [powerpcspe])
utility to receive RAS error tracings
rauc (1.2-1)
Robust Auto-Update Controller - binary
rauc-service (1.2-1)
Robust Auto-Update Controller - service
rbd-fuse (14.2.9-1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sparc64], 14.2.7-1 [x32], 12.2.11+dfsg1-2.1+b2 [m68k], 10.2.5-7.2 [hppa, powerpcspe], 0.80.11-1.1 [alpha])
FUSE-based rbd client for the Ceph distributed file system
rbd-mirror (14.2.9-1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sparc64], 14.2.7-1 [x32], 12.2.11+dfsg1-2.1+b2 [m68k], 10.2.5-7.2 [hppa, powerpcspe])
Ceph daemon for mirroring RBD images
rbd-nbd (14.2.9-1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sparc64], 14.2.7-1 [x32], 12.2.11+dfsg1-2.1+b2 [m68k], 10.2.5-7.2 [hppa, powerpcspe])
NBD-based rbd client for the Ceph distributed file system
rcconf (3.2+nmu1)
Narzędzie konfiguracji poziomów uruchamiania Debiana
realmd (0.16.3-3 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 0.16.3-2 [powerpcspe])
Usługa DBus do konfiguracji Kerberos i innych tożsamości internetowych
rear (2.5+dfsg-1)
Bare metal disaster recovery and system migration framework
reboot-notifier (0.8 [all], 0.3 [alpha, hppa, ppc64, sh4, sparc64, x32])
daily reboot notification mailer
redfishtool (1.1.0-2)
redfish command-line client
ree (1.4.1-1)
extract ROM extensions
refind (0.11.4-1)
boot manager for EFI-based computers
reiser4progs (1.2.1-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.2.0-2 [powerpcspe])
administration utilities for the Reiser4 filesystem
reiserfsprogs (1:3.6.27-3+b1 [amd64], 1:3.6.27-3 [alpha, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, powerpcspe, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32])
Narzędzia do systemów plików ReiserFS działające na poziomie użytkownika
remote-tty (4.0-13+b2 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x], 4.0-13+b1 [ppc64], 4.0-13 [alpha, hppa, m68k, powerpcspe, riscv64, sh4, sparc64, x32])
multiuser "tip"/"cu" replacement with logging
resource-agents (1:4.5.0-2 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1:4.2.0-2 [powerpcspe])
Cluster Resource Agents
resource-agents-dev (1:3.9.3+git20121009-3.1) [debports]
Cluster Resource Agents Development files
resource-agents-dev
pakiet wirtualny udostępniany przez resource-agents
resource-agents-paf (2.3.0-1)
PostgreSQL resource agent for Pacemaker
rest-bench (0.80.11-1.1 [alpha], 0.80.7-1 [arm64]) [debports]
RESTful bencher that can be used to benchmark radosgw performance
rex (1.10.0-1)
deployment and configuration management tool
rgmanager (3.1.8-1.2+b1) [debports]
Red Hat Cluster Suite - menedżer sklastrowanych grup zasobów
rhnsd (5.0.4-3) [debports]
Red Hat Update Agent
rinse (3.5)
RPM installation environment
rkhunter (1.4.6-8)
Skaner rootkitów, backdorów, snifferów i exploitów
rover (0.76.1)
text-based light-weight frontend for update-alternatives
rpm (4.14.2.1+dfsg1-1.1+b1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 4.14.2.1+dfsg1-1 [powerpcspe])
Menedżer pakietów RPM
rpm-common (4.14.2.1+dfsg1-1.1+b1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 4.14.2.1+dfsg1-1 [powerpcspe])
Pliki wspólne do RPM
rpm2cpio (4.14.2.1+dfsg1-1.1+b1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 4.14.2.1+dfsg1-1 [powerpcspe])
Narzędzie do konwersji pakietu RPM na archiwum CPIO
rpmlint (1.11-0.2)
RPM package checker
rsbackup (6.0-2 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 5.1-1+b1 [powerpcspe])
rsync-based backup utility
rsbackup-graph (6.0-2 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 5.1-1+b1 [powerpcspe])
Graphics for rsync-based backup utility
rsyslog (8.2004.0-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 8.1901.0-1 [powerpcspe])
Niezawodny system i demon logowania jądra
rsyslog-czmq (8.2004.0-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 8.1901.0-1 [powerpcspe])
Obsługa protokołu ZeroMQ dla rsyslog za pośrednictwem CZMQ
rsyslog-elasticsearch (8.2004.0-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 8.1901.0-1 [powerpcspe])
Wtyczka wyjścia danych do Elasticsearch dla rsyslog
rsyslog-gnutls (8.2004.0-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 8.1901.0-1 [powerpcspe])
TLS protocol support for rsyslog (GnuTLS)
rsyslog-gssapi (8.2004.0-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 8.1901.0-1 [powerpcspe])
Obsługa uwierzytelniania GSSAPI i szyfrowania dla rsyslog
rsyslog-hiredis (8.2004.0-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 8.1901.0-1 [powerpcspe])
Wtyczka wyjścia danych do Redis dla rsyslog
rsyslog-kafka (8.2004.0-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 8.1901.0-1 [powerpcspe])
Obsługa Apache Kafka dla rsyslog
rsyslog-mongodb (8.2004.0-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 8.1901.0-1 [powerpcspe])
Wtyczka wyjścia danych do MongoDB dla rsyslog
rsyslog-mysql (8.2004.0-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 8.1901.0-1 [powerpcspe])
Wtyczka wyjścia danych do MySQL dla rsyslog
rsyslog-openssl (8.2004.0-1)
TLS protocol support for rsyslog (OpenSSL)
rsyslog-pgsql (8.2004.0-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 8.1901.0-1 [powerpcspe])
Wtyczka wyjścia danych do PostgreSQL dla rsyslog
rsyslog-relp (8.2004.0-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 8.1901.0-1 [powerpcspe])
Obsługa protokołu RELP dla rsyslog
rtkit (0.13-4 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 0.12-4 [powerpcspe])
Usługa czasu rzeczywistego do polityki planowania i monitorowania procesów
ruby-chef-utils (15.8.25.3.gcf41df6a2-6)
Chef utilities library
rungetty (1.2-16+b1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, s390x], 1.2-16 [alpha, hppa, m68k, powerpcspe, riscv64, sh4, sparc64, x32])
minimal console getty that can run any process
runit (2.1.2-36 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 2.1.2-25 [powerpcspe])
system-wide service supervision
runit-helper (2.8.15)
dh-runit implementation detail
runit-init (2.1.2-36 [all], 2.1.2-25 [powerpcspe])
system-wide service supervision (as init system)
runit-systemd (2.1.2-36)
system-wide service supervision (systemd integration)
runit-sysv (2.1.2-36)
system-wide service supervision (sysv integration)
runoverssh (3.0.3-1)
POSIX-compliant shell script for running shell commands and scripts over SSH
s390-tools (2.3.0-1+b1)
Set of fundamental utilities for Linux on S/390
s6 (2.9.1.0-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 2.7.2.2-3 [powerpcspe])
small and secure supervision software suite
sac (1.9b5-3+b2 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x], 1.9b5-3+b1 [ppc64], 1.9b5-3 [alpha, hppa, m68k, powerpcspe, riscv64, sh4, sparc64, x32])
Księgowanie logowań
safecopy (1.7-6 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.7-4 [powerpcspe])
data recovery tool for problematic or damaged media
sagan (1.2.0-1.1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.2.0-1 [powerpcspe])
Real-time System & Event Log Monitoring System
sagan-rules (1:20170725-1)
Real-time System & Event Log Monitoring System [rules]
salt-api (3000.2+dfsg1-1)
Generic, modular network access system
salt-cloud (3000.2+dfsg1-1)
public cloud VM management system
salt-common (3000.2+dfsg1-1)
shared libraries that salt requires for all packages
salt-master (3000.2+dfsg1-1)
remote manager to administer servers via salt
salt-minion (3000.2+dfsg1-1)
client package for salt, the distributed remote execution system
salt-pepper (0.5.5-1)
Library and stand-alone CLI tools to access a salt-api instance
salt-proxy (3000.2+dfsg1-1)
Proxy client package for salt stack
salt-ssh (3000.2+dfsg1-1)
remote manager to administer servers via Salt SSH
salt-syndic (3000.2+dfsg1-1)
master-of-masters for salt, the distributed remote execution system
samdump2 (3.0.0-7 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 3.0.0-6 [powerpcspe])
Dump Windows 2k/NT/XP password hashes
samhain (4.1.4-2+b3 [alpha], 4.1.4-2+b2 [amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, s390x, sh4, sparc64, x32], 4.1.4-2+b1 [riscv64], 4.1.4-2 [powerpcspe])
Data integrity and host intrusion alert system
sanoid (2.0.3-2)
Policy-driven ZFS snapshot management and replication tool
sbd (1.4.1-4 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.4.0-18-g5e3283c-1 [powerpcspe])
STONITH Block Device daemon
sblim-wbemcli (1.6.3-2)
WBEM Command Line Interface for CIMOM access
scamper (20191102-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 20181219-1 [powerpcspe])
parallel Internet measurement utility
scap-workbench (1.1.5-1) [debports]
Scanning and tailoring tool for SCAP content
schroot (1.6.10-9 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.6.10-6+b1 [powerpcspe])
Execute commands in a chroot environment
schroot-common (1.6.10-9)
common files for schroot
scrounge-ntfs (0.9-9+b1 [amd64], 0.9-9 [alpha, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, powerpcspe, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32])
Data recovery program for NTFS filesystems
sdparm (1.10-1+b1 [amd64], 1.10-1 [alpha, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, powerpcspe, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32])
Wypisywanie i modyfikowanie parametrów urządzeń SCSI
selinux-basics (0.5.7)
Podstawowe wsparcie SELinux
selinux-policy-default (2:2.20200502-1)
Ścisłe i ukierunkowane warianty polityki SELinux.
selinux-policy-dev (2:2.20200502-1)
Pliki nagłówkowe z polityki referencyjnej SELinux do budowania modułów
selinux-policy-mls (2:2.20200502-1)
Wariant MLS (Multi Level Security) polityki SELinux
selinux-policy-src (2:2.20200502-1)
Źródła polityki referencyjnej SELinux służące personalizacji
selinux-utils (3.0-1+b3 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 2.8-1+b1 [powerpcspe])
Programy użytkowe SELinux
semanage-utils (3.0-1+b3 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 2.8-2 [powerpcspe])
SELinux policy management utilities
sen (0.6.1-0.1 [all], 0.2.2-2+b1 [ppc64], 0.2.2-2 [alpha, hppa, m68k, sh4, sparc64, x32])
Terminal user interface for docker engine
sepol-utils (3.0-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 2.8-1 [powerpcspe])
Security Enhanced Linux policy utility programs
setools (4.3.0-1+b1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 4.1.1-5+b1 [powerpcspe])
tools for Security Enhanced Linux policy analysis
setools-gui (4.3.0-1+b1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 4.1.1-5+b1 [powerpcspe])
GUI tools for Security Enhanced Linux policy analysis
sg3-utils (1.45-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.44-1 [powerpcspe])
utilities for devices using the SCSI command set
sg3-utils-udev (1.45-1)
utilities for devices using the SCSI command set (udev rules)
shed (1.15-4+b1 [amd64], 1.15-4 [alpha, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, powerpcspe, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32])
simple hex editor with a pico-style interface
sheepdog (0.8.3-2) [debports]
distributed storage system for QEMU
shim-helpers-amd64-signed (1+15+1533136590.3beb971+9)
boot loader to chain-load signed boot loaders (signed by Debian)
shim-helpers-amd64-signed-template (15+1533136590.3beb971-9)
boot loader to chain-load signed boot loaders (signing template)
shim-helpers-arm64-signed (1+15+1533136590.3beb971+9)
boot loader to chain-load signed boot loaders (signed by Debian)
shim-helpers-arm64-signed-template (15+1533136590.3beb971-9)
boot loader to chain-load signed boot loaders (signing template)
shim-helpers-i386-signed (1+15+1533136590.3beb971+9)
boot loader to chain-load signed boot loaders (signed by Debian)
shim-helpers-i386-signed-template (15+1533136590.3beb971-9)
boot loader to chain-load signed boot loaders (signing template)
shim-unsigned (15+1533136590.3beb971-9)
boot loader to chain-load signed boot loaders under Secure Boot
shush (1.2.3-5+b2 [amd64], 1.2.3-5+b1 [mips64el], 1.2.3-5 [alpha, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mipsel, powerpcspe, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32])
runs a command and optionally reports its output by mail
simplesnap (1.0.4+nmu1)
Simple and powerful network transmission of ZFS snapshots
singularity-container (3.5.2+ds1-1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x], 2.6.1-2 [alpha, hppa, m68k, powerpcspe, ppc64, riscv64, sh4, sparc64, x32])
container platform focused on supporting "Mobility of Compute"
sirikali (1.4.3-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.3.6+dfsg1-1 [powerpcspe])
Manage user encrypted volumes
sispmctl (3.1-1+b2 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x], 3.1-1+b1 [ppc64], 3.1-1 [alpha, hppa, m68k, powerpcspe, riscv64, sh4, sparc64, x32])
Control Gembird SIS-PM programmable power outlet strips
skales (0.20170929-1)
Boot image creation tools for qualcomm boards
slack (1:0.15.2-9)
configuration management program for lazy admins
slay (3.0.1)
Kills all of the user's processes
sleepd (2.10)
puts an inactive or low battery laptop to sleep
sleuthkit (4.6.7-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 4.6.5-1 [powerpcspe])
tools for forensics analysis on volume and filesystem data
slurm-client (19.05.5-2+b1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 18.08.6.2-1 [powerpcspe])
SLURM client side commands
slurm-client-emulator (19.05.5-2+b1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 18.08.6.2-1 [powerpcspe])
SLURM client side commands for the emulator
slurm-wlm (19.05.5-2+b1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 18.08.6.2-1 [powerpcspe])
Simple Linux Utility for Resource Management
slurm-wlm-basic-plugins (19.05.5-2+b1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 18.08.6.2-1 [powerpcspe])
SLURM basic plugins
slurm-wlm-emulator (19.05.5-2+b1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 18.08.6.2-1 [powerpcspe])
SLURM emulator
slurm-wlm-torque (19.05.5-2)
Torque compatibility wrappers for SLURM
slurmctld (19.05.5-2+b1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 18.08.6.2-1 [powerpcspe])
SLURM central management daemon
slurmd (19.05.5-2+b1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 18.08.6.2-1 [powerpcspe])
SLURM compute node daemon
slurmdbd (19.05.5-2+b1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 18.08.6.2-1 [powerpcspe])
Secure enterprise-wide interface to a database for SLURM
smartpm-core (1.4-2) [debports]
An alternative package manager that works with dpkg/rpm
smb-nat (1:1.0-6+b1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, s390x, sh4], 1:1.0-6 [alpha, hppa, m68k, powerpcspe, riscv64, sparc64, x32])
Netbios Auditing Tool
smbios-utils (2.4.3-1)
Provide access to (SM)BIOS information -- utility binaries
smbldap-tools (0.9.9-3)
Scripts to manage Unix and Samba accounts stored on LDAP
smemstat (0.02.07-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 0.02.03-1 [powerpcspe])
memory usage monitoring tool
smp-utils (0.98-2+b1 [amd64], 0.98-2 [alpha, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, powerpcspe, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32])
SAS Expander (SMP) utilities for SAS/SATA disk arrays
snoopy (2.4.6-6 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 2.4.6-5 [powerpcspe])
execve() wrapper and logger
socklog (2.1.0-8.1)
system and kernel logging services (programs)
socklog-run (2.1.0-8.1)
system and kernel logging services
sockstat (0.4.1-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 0.4.0-1 [powerpcspe])
view detailed information about open connections
softhsm2 (2.6.1-2 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 2.5.0-1 [powerpcspe])
cryptographic store accessible through a PKCS #11
softhsm2-common (2.6.1-2 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 2.5.0-1 [powerpcspe])
cryptographic store accessible through a PKCS #11
software-properties-common (0.96.20.2-2.1)
Zarządzanie repozytoriami, z których instalowane jest oprogramowanie (pliki wspólne)
software-properties-gtk (0.96.20.2-2.1)
Zarządzanie repozytoriami, z których instalowane jest oprogramowanie (GTK)
software-properties-kde (0.96.20.2-2.1)
Zarządzanie repozytoriami oprogramowania (Qt)
sosreport (3.9-2 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 3.6-1 [powerpcspe])
Set of tools to gather troubleshooting data from a system
speakup-tools (1:0.0~git20121016.1-5)
Tools to customize speakup module
speechd-up (0.5~20110719-9 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 0.5~20110719-7 [powerpcspe])
Interface between Speech Dispatcher and SpeakUp
squidview (0.86-1+b1)
monitors and analyses squid access.log files
srg (1.3.6-2+b1 [ppc64], 1.3.6-2 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, powerpcspe, ppc64el, s390x, sh4, sparc64, x32])
Fast, Flexible and Detailed log analysis for the Squid Proxy
ssdeep (2.14.1+git20180629.57fcfff-1+b1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x], 2.14.1+git20180629.57fcfff-1 [alpha, hppa, m68k, powerpcspe, ppc64, riscv64, sh4, sparc64, x32])
recursive piecewise hashing tool
ssg-applications (0.1.39-2)
SCAP Guides and benchmarks targeting userspace applications
ssg-base (0.1.39-2)
SCAP Security guide base content and documentation
ssg-debderived (0.1.39-2)
SCAP Guides and benchmarks targeting Debian-based OS
ssg-debian (0.1.39-2)
SCAP Guides and benchmarks targeting Debian 8
ssg-nondebian (0.1.39-2)
SCAP Guides and benchmarks targeting other GNU/Linux OS
ssh-audit (2.2.0-1)
tool for ssh server auditing
ssh-cron (1.02.00-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.01.00-2 [powerpcspe])
cron daemon allowing ssh keys with passphrases to be used
sshcommand (0~20160110.1~2795f65-1)
turn SSH into a thin client specifically for your command
sshm (0.4.3-2) [debports]
command-line tool to manage your ssh servers
sslsniff (0.8-8+b1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, powerpcspe, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64], 0.8-8 [x32])
SSL/TLS man-in-the-middle attack tool
standardskriver (0.0.4-1)
Tool for dynamically setting a user's default printer at desktop session logon
startpar (0.64-3 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 0.61-1 [powerpcspe])
Uruchamia równolegle procesy i multipleksuje ich wyjście
stealth (4.02.00-3 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 4.01.11-1 [powerpcspe])
stealthy File Integrity Checker
stenc (1.0.7-2)
SCSI Tape Encryption Manager
stow (2.3.1-1)
Organizer for /usr/local software packages
stressant (0.6.0 [all], 0.4.0 [alpha, hppa, m68k, powerpcspe, ppc64, sh4, sparc64, x32])
simple stress testing and burn-in tool
stressant-meta (0.6.0)
stress-testing, benchmarking and recovery tools (meta-package)
subuser (0.6.2-3)
Run programs on Linux with selectively restricted permissions
sucrack (1.2.3-5+b1 [amd64], 1.2.3-5 [alpha, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, powerpcspe, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32])
multithreaded su bruteforcer
sudo (1.9.0-1 [amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.8.27-1.1 [alpha], 1.8.27-1 [powerpcspe])
Zapewnia ograniczone uprawnienia super użytkownika określonym użytkownikom
sudo
pakiet wirtualny udostępniany przez sudo-ldap
sudo-ldap (1.9.0-1 [amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.8.27-1.1 [alpha], 1.8.27-1 [powerpcspe])
Zapewnia ograniczone uprawnienia super użytkownika określonym użytkownikom
super (3.30.1-1+b1 [amd64], 3.30.1-1 [alpha, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, powerpcspe, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32])
Execute commands setuid root
supermin (5.2.0-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64], 5.1.20-1 [powerpcspe])
tool for building supermin appliances.
supervisor (4.2.0-1)
System for controlling process state
surf-display (0.0.5-2)
Kiosk browser session manager based on the surf browser
sview (19.05.5-2+b1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 18.08.6.2-1 [powerpcspe])
GUI to view and modify SLURM state
swapspace (1.17-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.14-1 [powerpcspe])
dynamic swap space manager
swatch (3.2.4-3)
Log file viewer with regexp matching, highlighting & hooks
switchconf (0.0.17-1)
switch between system configuration sets
sxid (4.20130802-2 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 4.20130802-1 [powerpcspe])
suid, sgid file and directory checking
synaptic (0.90+nmu1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 0.84.6 [powerpcspe])
Graficzny menedżer pakietów
sysconfig-hardware (0.0.13+b1)
konfiguracja sprzętu
sysdig (0.26.4-1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, ppc64, ppc64el, s390x], 0.24.1-3 [hppa, m68k, sparc64], 0.21.0-1+b1 [mips64el, mipsel], 0.21.0-1 [alpha], 0.1.85-2 [x32])
system-level exploration and troubleshooting tool
sysdig-dkms (0.26.4-1)
system-level exploration and troubleshooting tool - kernel source
syslinux (3:6.04~git20190206.bf6db5b4+dfsg1-2)
Kolekcja programów rozruchowych (program rozruchowy do DOS FAT i NTFS)
syslinux-efi (3:6.04~git20190206.bf6db5b4+dfsg1-2)
collection of bootloaders (UEFI bootloader)
syslinux-utils (3:6.04~git20190206.bf6db5b4+dfsg1-2)
collection of bootloaders (utilities)
syslog-ng (3.25.1-3)
Enhanced system logging daemon (metapackage)
syslog-ng-core (3.25.1-3 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sparc64, x32], 3.13.2-5 [powerpcspe, sh4])
Enhanced system logging daemon (core)
syslog-ng-mod-add-contextual-data (3.25.1-3 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sparc64, x32], 3.13.2-5 [powerpcspe, sh4])
Enhanced system logging daemon (add-contextual-data plugin)
syslog-ng-mod-amqp (3.25.1-3 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sparc64, x32], 3.13.2-5 [powerpcspe, sh4])
Enhanced system logging daemon (AMQP plugin)
syslog-ng-mod-examples (3.25.1-3)
Enhanced system logging daemon (example plugins)
syslog-ng-mod-extra (3.25.1-3)
Enhanced system logging daemon (extra plugins)
syslog-ng-mod-geoip (3.13.2-5 [powerpcspe, sh4], 3.5.6-2 [arm64]) [debports]
Enhanced system logging daemon (GeoIP plugin)
syslog-ng-mod-geoip
pakiet wirtualny udostępniany przez syslog-ng-mod-geoip2
syslog-ng-mod-geoip2 (3.25.1-3)
Enhanced system logging daemon (GeoIP2 plugin)
syslog-ng-mod-getent (3.25.1-3 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sparc64, x32], 3.13.2-5 [powerpcspe, sh4])
Enhanced system logging daemon (getent plugin)
syslog-ng-mod-graphite (3.25.1-3 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sparc64, x32], 3.13.2-5 [powerpcspe, sh4])
Enhanced system logging daemon (graphite plugin)
syslog-ng-mod-journal (3.13.2-5) [debports]
Enhanced system logging daemon (systemd journal plugin)
syslog-ng-mod-journal
pakiet wirtualny udostępniany przez syslog-ng-core
syslog-ng-mod-json (3.13.2-5 [powerpcspe, sh4], 3.5.6-2 [arm64]) [debports]
Enhanced system logging daemon (JSON plugin)
syslog-ng-mod-map-value-pairs (3.25.1-3 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sparc64, x32], 3.13.2-5 [powerpcspe, sh4])
Enhanced system logging daemon (map-value-pairs plugin)
syslog-ng-mod-mongodb (3.25.1-3 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sparc64, x32], 3.13.2-5 [powerpcspe, sh4])
Enhanced system logging daemon (MongoDB plugin)
syslog-ng-mod-pacctformat (3.25.1-3)
Enhanced system logging daemon (getent)
syslog-ng-mod-python (3.25.1-3 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sparc64, x32], 3.13.2-5 [powerpcspe, sh4])
Enhanced system logging daemon (Python plugin)
syslog-ng-mod-redis (3.25.1-3 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sparc64, x32], 3.13.2-5 [powerpcspe, sh4])
Enhanced system logging daemon (Redis plugin)
syslog-ng-mod-riemann (3.25.1-3 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sparc64, x32], 3.13.2-5 [powerpcspe, sh4])
Enhanced system logging daemon (Riemann destination)
syslog-ng-mod-smtp (3.25.1-3 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sparc64, x32], 3.13.2-5 [powerpcspe, sh4])
Enhanced system logging daemon (SMTP plugin)
syslog-ng-mod-snmptrapd-parser (3.25.1-3 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sparc64, x32], 3.13.2-5 [powerpcspe, sh4])
Enhanced system logging daemon (snmptrapd-parser plugin)
syslog-ng-mod-sql (3.25.1-3 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sparc64, x32], 3.13.2-5 [powerpcspe, sh4])
Enhanced system logging daemon (SQL plugin)
syslog-ng-mod-stardate (3.25.1-3 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sparc64, x32], 3.13.2-5 [powerpcspe, sh4])
Enhanced system logging daemon (stardate plugin)
syslog-ng-mod-stomp (3.25.1-3 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sparc64, x32], 3.13.2-5 [powerpcspe, sh4])
Enhanced system logging daemon (STOMP plugin)
syslog-ng-mod-tag-parser (3.25.1-3 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sparc64, x32], 3.13.2-5 [powerpcspe, sh4])
Enhanced system logging daemon (tag parser plugin)
syslog-ng-mod-xml-parser (3.25.1-3 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sparc64, x32], 3.13.2-5 [powerpcspe, sh4])
Enhanced system logging daemon (xml parser plugin)
syslogout (0.3.9)
Modularized system wide shell logout mechanism
sysnews (0.9-18)
program to display system news
sysprofile (0.3.9)
Modularized system wide shell configuration mechanism
sysrqd (14-1+b2 [amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x], 14-1+b1 [ppc64], 14-1 [alpha, m68k, powerpcspe, riscv64, sh4, sparc64, x32])
small daemon intended to manage Linux SysRq over network
sysstat (12.3.2-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 12.0.3-2 [powerpcspe])
Narzędzia do Linuksa mierzące wydajność systemu
system-tools-backends (2.10.2-3+b1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x], 2.10.2-3 [alpha, hppa, m68k, powerpcspe, ppc64, riscv64, sh4, sparc64, x32])
Narzędzia systemowe do zarządzania konfiguracją komputera -- skrypty
systemctl (1.4.4181-1)
daemonless "systemctl" command to manage services without systemd
systemd (245.5-3 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 245.5-2 [hppa], 241-4 [powerpcspe])
system and service manager
systemd
pakiet wirtualny udostępniany przez systemctl
systemd-bootchart (233-2+b1 [amd64], 233-2 [arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, powerpcspe, ppc64, ppc64el, s390x, sh4, sparc64, x32], 232-1 [alpha])
boot performance graphing tool
systemd-container (245.5-3 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 245.5-2 [hppa], 241-4 [powerpcspe])
systemd container/nspawn tools
systemd-coredump (245.5-3 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 245.5-2 [hppa], 241-4 [powerpcspe])
tools for storing and retrieving coredumps
systemd-cron (1.5.14-2+b1 [amd64], 1.5.14-2 [alpha, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, powerpcspe, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32])
systemd units to provide cron daemon & anacron functionality
systemd-journal-remote (245.5-3 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 245.5-2 [hppa], 241-4 [powerpcspe])
tools for sending and receiving remote journal logs
systemd-shim (9-1) [debports]
Shim do systemd
systemd-sysv (245.5-3 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 245.5-2 [hppa], 241-4 [powerpcspe])
Menedżer systemu i usług - łącza SysV
systemd-tests (245.5-3 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 245.5-2 [hppa], 241-4 [powerpcspe])
tests for systemd
systemd-timesyncd (245.5-3 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 245.5-2 [hppa])
minimalistic service to synchronize local time with NTP servers
systemd-ui (3-2) [debports]
graphical frontend for systemd
systraq (20160803-3)
monitor your system and warn when system files change
systune (0.5.13)
kernel tuning through the /proc file system
sysuser-helper (1.3.3)
dh-sysuser implementation detail
sysv-rc (2.96-3)
Mechanizm zmiany poziomu pracy w stylu System-V
sysv-rc
pakiet wirtualny udostępniany przez openrc
sysv-rc-conf (0.99-7)
Narzędzie konfiguracji poziomów rozruchu SysV dla terminala
sysvinit (2.88dsf-57) [debports]
Narzędzia inicjujące podobne do System V - pakiet przejściowy
sysvinit-core (2.96-3 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 2.93-8 [powerpcspe])
Narzędzia inicjalizujące w stylu System-V
sysvinit-utils (2.96-3 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 2.93-8 [powerpcspe])
Narzędzia w stylu System V
tableau-parm (0.2.0-5+b1 [amd64], 0.2.0-5 [alpha, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, powerpcspe, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32])
tableau write-blocking bridge query/command utility
targetcli-fb (2.1.fb49-1)
Command shell for managing the Linux LIO kernel target
tasksel (3.59)
Narzędzie wybierania zadań do zainstalowania na systemach bazujących na Debianie
tasksel-data (3.59)
Oficjalne zadania używane do instalacji systemów Debian
tcmu-runner (1.5.2-5 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sparc64, x32], 1.5.2-2 [hppa])
Daemon that handles the userspace side of the LIO TCM-User backstore
tcplay (1.1-6)
Free and simple TrueCrypt Implementation based on dm-crypt
tenshi (0.13-6)
log monitoring and reporting tool
testdisk (7.1-5+b1 [amd64], 7.1-5 [alpha, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 7.0-3+b4 [powerpcspe])
Skanowanie partycji i odzyskiwanie zawartości dysku, oraz odzyskiwanie plików w PhotoRec
thermald (2.1-1)
Thermal monitoring and controlling daemon
thin-provisioning-tools (0.8.5-4 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 0.7.6-2.1 [powerpcspe])
Tools for handling thinly provisioned device-mapper meta-data
thunderbolt-tools (0.9.3-4+b1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, powerpcspe, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64], 0.9.3-4 [x32])
Intel Thunderbolt userspace components
tiger (1:3.2.4~rc1-2+b1 [i386], 1:3.2.4~rc1-2 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1:3.2.4~rc1-1 [powerpcspe])
security auditing and intrusion detection tools for Linux
tiger-otheros (1:3.2.4~rc1-2+b1 [i386], 1:3.2.4~rc1-2 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1:3.2.4~rc1-1 [powerpcspe])
security auditing and intrusion detection scripts for Unix based systems
tinyhoneypot (0.4.6-10 [all], 0.4.6-9 [alpha, hppa, m68k, ppc64, sh4, sparc64, x32])
Small honeypot to trap attackers
titantools (4.0.11+notdfsg1-6+b1) [non-free]
Tools to secure bastion hosts
tlsh-tools (3.4.4+20151206-1.3+b2 [amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sparc64, x32], 3.4.4+20151206-1.3+b1 [alpha, m68k, sh4], 3.4.4+20151206-1.1 [powerpcspe])
compare similar files using fuzzy hashing
tmpreaper (1.6.14+nmu1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.6.14 [powerpcspe])
cleans up files in directories based on their age
tmux (3.1b-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 2.8-3 [powerpcspe])
terminal multiplexer
tmux-plugin-manager (3.0.0-1)
tmux plugin manager based on git
tomoyo-tools (2.6.0-20190305-1)
Lekki system Obowiązkowej Kontroli Dostępu w Linuksie
tpm-quote-tools (1.0.4-1+b1 [amd64], 1.0.4-1 [alpha, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, powerpcspe, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32])
TPM-based attestation using the TPM quote operation (tools
tpm-tools (1.3.9.1-0.2+b1 [amd64], 1.3.9.1-0.2 [alpha, arm64, hppa, i386, m68k, powerpcspe, ppc64, ppc64el, s390x, sh4, sparc64])
Management tools for the TPM hardware (tools)
tpm-tools-pkcs11 (1.3.9.1-0.2+b1 [amd64], 1.3.9.1-0.2 [alpha, arm64, hppa, i386, m68k, powerpcspe, ppc64, ppc64el, s390x, sh4, sparc64])
Management tools for the TPM hardware (PKCS#11 tools)
tpm-udev (0.4)
udev rules for TPM modules
tpm2-initramfs-tool (0.2.1-4)
Tool used in initramfs to seal/unseal FDE key to the TPM
trousers (0.3.14+fixed1-1+b1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x], 0.3.14+fixed1-1 [alpha, hppa, m68k, powerpcspe, ppc64, riscv64, sh4, sparc64, x32])
Wolna implementacja TSS (TCG Software Stack) (demon)
tss2 (1045-1.2)
IBM's TCG Software Stack (TSS) for TPM 2.0 and related utilities
ttysnoop (0.12d-6+b1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, s390x], 0.12d-6 [alpha, hppa, m68k, powerpcspe, riscv64, sh4, sparc64, x32])
allows you to spy on telnet+serial connections
tuned (2.10.0-1)
daemon for monitoring and adaptive tuning of system devices
tuned-gtk (2.10.0-1)
GTK+ GUI for tuned
tuned-utils (2.10.0-1)
various tuned utilities
tuned-utils-systemtap (2.10.0-1)
disk and net statistic monitoring systemtap scripts
twoftpd-run (1.42-1.2)
a simple secure efficient FTP server
u-boot (2020.04+dfsg-2)
A boot loader for embedded systems
u-boot-amlogic (2020.04+dfsg-2)
A boot loader for amlogic systems
u-boot-exynos (2020.04+dfsg-2)
A boot loader for exynos systems
u-boot-imx (2020.04+dfsg-2)
A boot loader for imx systems
u-boot-menu (4.0.1)
u-boot menu update
u-boot-mvebu (2020.04+dfsg-2)
A boot loader for marvell systems
u-boot-omap (2020.04+dfsg-2)
A boot loader for omap systems
u-boot-qcom (2020.04+dfsg-2)
A boot loader for qcom systems
u-boot-qemu (2020.04+dfsg-2)
A boot loader for qemu
u-boot-rockchip (2020.04+dfsg-2)
A boot loader for rockchip systems
u-boot-rpi (2020.04+dfsg-2)
A boot loader for Raspberry PI systems
u-boot-sifive (2020.04+dfsg-2) [debports]
A boot loader for SiFive systems
u-boot-sunxi (2020.04+dfsg-2)
A boot loader for sunxi systems
u-boot-tegra (2020.04+dfsg-2)
A boot loader for NVIDIA Tegra systems
u-boot-tools (2020.04+dfsg-2 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 2019.01+dfsg-7 [powerpcspe])
companion tools for Das U-Boot bootloader
udev (245.5-3 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 245.5-2 [hppa], 241-4 [powerpcspe])
Demon zarządzania /dev/ i hotplug
udisks (1.0.5-1) [debports]
Interfejs do nośników przechowujących dane
udisks2 (2.8.4-2 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 2.8.2-1 [powerpcspe])
Usługa D-Bus do udostępniania i zarządzania urządzeniami pamięci masowej
udisks2-bcache (2.8.4-2 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 2.8.2-1 [powerpcspe])
bcache support for udisks2
udisks2-btrfs (2.8.4-2 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 2.8.2-1 [powerpcspe])
BTRFS support for udisks2
udisks2-lvm2 (2.8.4-2 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 2.8.2-1 [powerpcspe])
LVM2 support for udisks2
udisks2-vdo (2.8.4-2 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 2.8.2-1 [powerpcspe])
VDO support for udisks2
udisks2-zram (2.8.4-2 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 2.8.2-1 [powerpcspe])
zram support for udisks2
ufw (0.36-6)
Program do zarządzania ściana ogniową Netfilter
uidmap (1:4.8.1-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1:4.5-1.1 [powerpcspe])
programs to help use subuids
ukopp (4.9-1+b1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, s390x], 4.9-1 [alpha, hppa, m68k, powerpcspe, riscv64, sh4, sparc64, x32])
Full and incremental backup to disk or disk-like device
ukui-polkit (1.2.0-1)
UKUI authentication agent for PolicyKit-1
unattended-upgrades (2.4)
Automatyczna instalacja uaktualnień bezpieczeństwa
unhide (20130526-4 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 20130526-3 [powerpcspe])
Narzędzie do znajdowania ukrytych procesów i portów
unhide.rb (22-5)
Forensics tool to find processes hidden by rootkits
unscd (0.53-1+b3 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 0.53-1 [powerpcspe])
Micro Name Service Caching Daemon
upass (0.3.0-1)
console UI for pass
update-inetd (4.50)
Narzędzie do uaktualniania pliku konfiguracyjnego demona inetd
upgrade-system (1.7.3.1)
command for upgrading and sanitizing a Debian system
upower (0.99.11-2 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 0.99.10-1 [powerpcspe])
Abstrakcja do zarządzania zasilaniem
upstart (1.11-4) [debports]
Demon inicjalizacji oparty na zdarzeniach
usb.ids (2020.03.28-1)
USB ID Repository
usbip (2.0+5.6.14-1 [amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sparc64, x32], 2.0+5.6.7-1 [alpha, sh4], 2.0+4.19.28-1 [powerpcspe])
USB device sharing system over IP network
usbmount (0.0.22)
automatically mount and unmount USB mass storage devices
user-setup (1.83)
Set up initial user and password
userinfo (2.5-4+b1 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x], 2.5-4 [alpha, hppa, m68k, powerpcspe, ppc64, riscv64, sh4, sparc64, x32])
display information about local users
userv (1.2.0)
`user services' - program call across trust boundaries
usrmerge (23)
Convert the system to the merged /usr directories scheme
vagrant (2.2.9+dfsg-1)
Tool for building and distributing virtualized development environments
varmon (1.2.1-1+b4 [hppa], 1.2.1-1+b3 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, s390x, sparc64], 1.2.1-1+b2 [alpha, m68k, sh4, x32], 1.2.1-1+b1 [powerpcspe, riscv64])
Monitor VA RAID
vbackup (1.0.1-1.1)
modular backup utility
vblade (24-3)
virtual AoE blade emulator
vboot-kernel-utils (0~R81-12871.B-1)
Chrome OS verified boot utils required to sign kernels
vboot-utils (0~R81-12871.B-1)
Chrome OS verified u-boot utilities
vim-icinga2 (2.11.3-2)
syntax highlighting for Icinga 2 config files in VIM
vim-syntax-docker (19.03.7+dfsg1-3)
Docker container engine - Vim highlighting syntax files
virt-goodies (0.4-2.1)
A collection of helpful virtualisation related tools
virt-manager (1:2.2.1-4 [all], 0.5.4-4 [m68k])
Aplikacja biurkowa do zarządzania maszynami wirtualnymi
virt-p2v (1.42.0-2)
physical-to-virtual machine converter
virt-sandbox (0.5.1+git20160404-1)
Application sandbox toolkit
virt-top (1.0.9-1 [amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sparc64, x32], 1.0.8-2 [powerpcspe], 1.0.7-1 [alpha, m68k, sh4])
show stats of virtualized domains
virt-viewer (7.0-2 [amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, mips64el, mipsel, powerpcspe, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sparc64, x32], 1.0-1 [alpha], 0.5.3-1 [sh4])
Displaying the graphical console of a virtual machine
virt-what (1.19-1)
detect if we are running in a virtual machine
virtinst (1:2.2.1-4)
Programs to create and clone virtual machines
vmdb2 (0.14.1-1)
creator of disk images with Debian installed
vmdebootstrap (1.11-2)
Bootstrap Debian into a (virtual machine) disk image
vmtouch (1.3.1-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.3.0-1 [powerpcspe])
Portable file system cache diagnostics and control
vmware-manager (0.2.0-4) [contrib]
utility to manage VMware virtual machines
vrms (1.25)
Wirtualny Richard M. Stallman
vtgrab (0.1.8-3.2 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 0.1.8-3.1 [powerpcspe])
A VNC like console monitoring
vzctl (4.9.4-6)
server virtualization solution - control tools
vzdump (1.2.6-6)
OpenVZ backup scripts
vzquota (3.1-4 [amd64, i386], 3.0.12-2 [sh4, sparc64], 3.0.11-1 [m68k])
server virtualization solution - quota tools
vzstats (0.5.3-2)
OpenVZ component to gather statistics to improve the project
waagent (2.2.47-1)
Windows Azure Linux Agent
wajig (2.18.1)
Interfejs do ujednoliconego zarządzania pakietami Debiana
watchcatd (1.2.1-3.1+b2 [mips64el], 1.2.1-3.1+b1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.2.1-3.1 [powerpcspe])
Process monitoring daemon
watchdog (5.16-1+b1 [amd64], 5.16-1 [alpha, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 5.15-2 [powerpcspe])
system health checker and software/hardware watchdog handler
weresync (1.0.7-1)
incrementally clones running drives
west-chamber-common (20100405+svn20111107.r124-12 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 20100405+svn20111107.r124-8 [powerpcspe])
iptable extension for bypassing content filtering firewall
west-chamber-source (20100405+svn20111107.r124-12)
iptable extension for bypassing content filtering firewall (module source)
whatmaps (0.0.12-3)
tool to find processes mapping shared objects
whowatch (1.8.6-1+b1)
Real-time user logins monitoring tool
wiredtiger (3.2.1-1)
high performance, scalable, NoSQL, extensible platform for data management
wsl (0.2.1-1)
Wsman Shell Command Line "whistle"
x2gothinclient-cdmanager (1.5.0.1-5)
clientside daemon enabling automatic CD-Rom mounting
x2gothinclient-chroot (1.5.0.1-5)
Install X2Go Thin Client chroot (metapackage)
x2gothinclient-common (1.5.0.1-5)
X2Go thin client environment (common files)
x2gothinclient-displaymanager (1.5.0.1-5)
login daemon starting x2goclient in displaymanager mode
x2gothinclient-management (1.5.0.1-5)
Management tools for X2Go Thin Client chroot server
x2gothinclient-minidesktop (1.5.0.1-5)
Minimal desktop for X2Go Thin Client chroot (based on MATE)
x2gothinclient-smartcardrules (1.5.0.1-5)
UDEV rules for smartcard readers
x2gothinclient-usbmount (1.5.0.1-5)
clientside usb mass-storage device mounting
x86info (1.31~pre0.8052aabdd159bc9050e7dc264f33782c5acce05f-1+b1)
Display diagnostic information about i386 compatible CPUs
xbrlapi (6.0+dfsg-5+b1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 5.6-7+b1 [powerpcspe])
Program zapewniający dostęp do konsoli przy użyciu monitora brajlowskiego - xbrlapi
xdg-dbus-proxy (0.1.2-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 0.1.1-1 [powerpcspe])
filtering D-Bus proxy
xdg-dbus-proxy-tests (0.1.2-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 0.1.1-1 [powerpcspe])
filtering D-Bus proxy - as-installed tests
xdg-desktop-portal (1.6.0-1 [amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, x32], 1.2.0-1 [powerpcspe], 1.0.3-1 [alpha, m68k, sh4, sparc64])
desktop integration portal for Flatpak and Snap
xdg-desktop-portal-dev (1.6.0-1)
desktop integration portal - development files
xdg-desktop-portal-tests (1.6.0-1 [amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, x32], 1.2.0-1 [powerpcspe], 1.0.3-1 [alpha, m68k, sh4, sparc64])
desktop integration portal - automated tests
xenomai-system-tools (2.6.4+dfsg-1)
Xenomai system tools utilities
xenstore-utils (4.11.3+24-g14b62ab3e5-1)
Xenstore command line utilities for Xen
xfsdump (3.1.9 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 3.1.6+nmu2+b1 [powerpcspe])
Administrative utilities for the XFS filesystem
xfsprogs (5.6.0-1+b1 [amd64], 5.6.0-1 [alpha, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 5.0.0-1 [powerpcspe])
Utilities for managing the XFS filesystem
xkcdpass (1.16.5+dfsg.1-1)
secure passphrase generator inspired by XKCD 936
xmbmon (2.05-8+b1)
Hardware monitoring without kernel dependencies (X client)
xmount (0.7.6-2)
tool to crossmount between multiple input and output harddisk images
xnbd-client (0.3.0-3) [debports]
Network Block Device client with support for live migration
xnbd-common (0.3.0-3) [debports]
Network Block Device - common files
xnbd-server (0.3.0-3) [debports]
Network Block Device server with support for live migration
xtables-addons-common (3.9-1 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 3.2-1 [powerpcspe])
Extensions targets and matches for iptables [tools, libs]
xtables-addons-source (3.9-1)
Extensions targets and matches for iptables [modules sources]
xwatch (2.11-15+b2 [amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x], 2.11-15+b1 [alpha, ppc64, sh4], 2.11-15 [m68k, powerpcspe, riscv64, sparc64, x32])
logfile monitor that displays in an X window.
yasr (0.6.9-9 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64, x32], 0.6.9-8 [powerpcspe])
Uniwersalny konsolowy czytnik ekranu
yersinia (0.8.2-2+b1)
Network vulnerabilities check software
yubikey-luks (0.5.1+29.g5df2b95-3)
YubiKey two factor authentication for LUKS disks
yubikey-server-c (0.5-1.1)
Yubikey validation server
yubiserver (0.6-3.1)
Yubikey OTP and HOTP/OATH Validation Server
zbackup (1.4.4-3+b3 [alpha, mips64el, riscv64], 1.4.4-3+b2 [amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mipsel, ppc64, ppc64el, s390x, sh4, sparc64, x32], 1.4.4-3+b1 [powerpcspe])
Versatile deduplicating backup tool
zeroc-ice-utils (3.7.3-1+b3 [amd64, arm64, armel, armhf, i386, mips64el, mipsel, ppc64el, s390x], 3.7.3-1+b2 [alpha, m68k, ppc64, riscv64, x32], 3.7.3-1 [sh4, sparc64], 3.7.2-4 [powerpcspe], 3.7.1-2 [hppa])
Ice utilities and admin tools
zeroc-icegridgui (3.7.3-1)
IceGrid Admin graphical client
zerofree (1.1.1-1)
zero free blocks from ext2, ext3 and ext4 file-systems
zfs-test (0.8.4-1) [contrib]
OpenZFS test infrastructure and support scripts
zfs-zed (0.8.4-1) [contrib]
OpenZFS Event Daemon
zfsnap (1.11.1-5.1)
Automatic snapshot creation and removal for ZFS
zfsutils-linux (0.8.4-1) [contrib]
command-line tools to manage OpenZFS filesystems
ziomon (2.3.0-1+b1)
Performance analysis and reports for zFCP devices
zktop (1.0.0-3)
top for Apache ZooKeeper
zsnapd (0.8.11h-1) [contrib]
ZFS Snapshot Daemon written in python
zsnapd-rcmd (0.8.11h-1) [contrib]
Remote sshd command checker for ZFS Snapshot Daemon
zypper (1.14.11-2 [alpha, amd64, arm64, armel, armhf, hppa, i386, m68k, mips64el, mipsel, ppc64, ppc64el, riscv64, s390x, sh4, sparc64], 1.14.11-1 [powerpcspe], 1.14.6-1 [x32])
Menedżer oprogramowania, który działa w wierszu poleceń i używa libzypp
zypper-common (1.14.11-2)
command line software manager using libzypp (common files)