wszystkie opcje
jessie  ] [  stretch  ] [  buster  ] [  sid  ]
[ Pakiet źródłowy: xmlstarlet  ]

Pakiet: xmlstarlet (1.6.1-1)

Odnośniki dla xmlstarlet

Screenshot

Zasoby systemu Debian:

Pobieranie pakietu źródłowego xmlstarlet:

Opiekun:

Zasoby zewnętrzne:

Podobne pakiety:

command line XML toolkit

XMLStarlet is a set of command line utilities (tools) which can be used to transform, query, validate, and edit XML documents and files using simple set of shell commands in similar way it is done for plain text files using UNIX grep, sed, awk, diff, patch, join, etc commands.

This set of command line utilities can be used by those who deal with many XML documents on UNIX shell command prompt as well as for automated XML processing with shell scripts.

The toolkit's feature set includes options to:

 Check or validate XML files (simple well-formedness check, DTD, XSD, RelaxNG)
 Calculate values of XPath expressions on XML files (such as running sums, etc)
 Search XML files for matches to given XPath expressions
 Apply XSLT stylesheets to XML documents (including EXSLT support, and passing
parameters to stylesheets)
 Query XML documents (ex. query for value of some elements of attributes,
sorting, etc)
 Modify or edit XML documents (ex. delete some elements)
 Format or "beautify" XML documents (as changing indentation, etc)
 Fetch XML documents using http:// or ftp:// URLs
 Browse tree structure of XML documents (in similar way to 'ls' command for
directories)
 Include one XML document into another using XInclude
 XML c14n canonicalization
 Escape/unescape special XML characters in input text
 Print directory as XML document
 Convert XML into PYX format (based on ESIS - ISO 8879), and vice versa

Znaczniki: Zaimplementowane w: C, Interfejs użytkownika: Wiersz poleceń, Protokół sieciowy: protocol::ftp, protocol::http, Rola: Program, Zakres: Narzędzie, Przeznaczenie: use::checking, use::converting, Wyszukiwanie, Obsługa formatu: XML

Inne pakiety związane z xmlstarlet

  • wymaga
  • poleca
  • sugeruje
  • enhances

Pobieranie xmlstarlet

Pobierz dla wszystkich dostępnych architektur
Architektura Rozmiar pakietu Rozmiar po instalacji Pliki
amd64 273,5 KiB416,0 KiB [lista plików]
armel 270,0 KiB510,0 KiB [lista plików]
armhf 270,4 KiB494,0 KiB [lista plików]
i386 275,9 KiB522,0 KiB [lista plików]