wszystkie opcje
jessie  ] [  stretch  ] [  buster  ]
[ Pakiet źródłowy: python-dateutil  ]

Pakiet: python-dateutil (2.2-2)

Odnośniki dla python-dateutil

Screenshot

Zasoby systemu Debian:

Pobieranie pakietu źródłowego python-dateutil:

Opiekun:

Podobne pakiety:

powerful extensions to the standard datetime module

It features:

 * computing of relative deltas (next month, next year, next monday, last week
  of month, etc);
 * computing of relative deltas between two given date and/or datetime objects
 * computing of dates based on very flexible recurrence rules, using a superset
  of the iCalendar specification. Parsing of RFC strings is supported as well.
 * generic parsing of dates in almost any string format
 * timezone (tzinfo) implementations for tzfile(5) format files
  (/etc/localtime, /usr/share/zoneinfo, etc), TZ environment string (in all
  known formats), iCalendar format files, given ranges (with help from
  relative deltas), local machine timezone, fixed offset timezone, UTC
  timezone
 * computing of Easter Sunday dates for any given year, using Western, Orthodox
  or Julian algorithms

Znaczniki: Rozwój oprogramowania: Rozwijanie w języku Python, Biblioteki, Rola: Biblioteka współdzielona, Zakres: scope::utility, use::timekeeping

Inne pakiety związane z python-dateutil

 • wymaga
 • poleca
 • sugeruje
 • enhances

Pobieranie python-dateutil

Pobierz dla wszystkich dostępnych architektur
Architektura Rozmiar pakietu Rozmiar po instalacji Pliki
all 50,1 KiB221,0 KiB [lista plików]