Lista plików pakietu nordugrid-arc-dev z gałęzi jessie na architekturę armel

/usr/bin/arcplugin
/usr/bin/wsdl2hed
/usr/include/arc/ArcConfig.h
/usr/include/arc/ArcLocation.h
/usr/include/arc/ArcRegex.h
/usr/include/arc/ArcVersion.h
/usr/include/arc/Base64.h
/usr/include/arc/CheckSum.h
/usr/include/arc/Counter.h
/usr/include/arc/DBInterface.h
/usr/include/arc/DateTime.h
/usr/include/arc/FileAccess.h
/usr/include/arc/FileLock.h
/usr/include/arc/FileUtils.h
/usr/include/arc/GUID.h
/usr/include/arc/IString.h
/usr/include/arc/IniConfig.h
/usr/include/arc/IntraProcessCounter.h
/usr/include/arc/Logger.h
/usr/include/arc/OptionParser.h
/usr/include/arc/Profile.h
/usr/include/arc/Run.h
/usr/include/arc/StringConv.h
/usr/include/arc/Thread.h
/usr/include/arc/URL.h
/usr/include/arc/User.h
/usr/include/arc/UserConfig.h
/usr/include/arc/Utils.h
/usr/include/arc/Watchdog.h
/usr/include/arc/XMLNode.h
/usr/include/arc/communication/ClientInterface.h
/usr/include/arc/communication/ClientSAML2SSO.h
/usr/include/arc/communication/ClientX509Delegation.h
/usr/include/arc/compute/Broker.h
/usr/include/arc/compute/BrokerPlugin.h
/usr/include/arc/compute/ComputingServiceRetriever.h
/usr/include/arc/compute/Endpoint.h
/usr/include/arc/compute/EndpointQueryingStatus.h
/usr/include/arc/compute/EntityRetriever.h
/usr/include/arc/compute/EntityRetrieverPlugin.h
/usr/include/arc/compute/ExecutionTarget.h
/usr/include/arc/compute/GLUE2.h
/usr/include/arc/compute/GLUE2Entity.h
/usr/include/arc/compute/Job.h
/usr/include/arc/compute/JobControllerPlugin.h
/usr/include/arc/compute/JobDescription.h
/usr/include/arc/compute/JobDescriptionParserPlugin.h
/usr/include/arc/compute/JobInformationStorage.h
/usr/include/arc/compute/JobInformationStorageBDB.h
/usr/include/arc/compute/JobInformationStorageXML.h
/usr/include/arc/compute/JobState.h
/usr/include/arc/compute/JobSupervisor.h
/usr/include/arc/compute/Software.h
/usr/include/arc/compute/SubmissionStatus.h
/usr/include/arc/compute/Submitter.h
/usr/include/arc/compute/SubmitterPlugin.h
/usr/include/arc/compute/TestACCControl.h
/usr/include/arc/credential/CertUtil.h
/usr/include/arc/credential/Credential.h
/usr/include/arc/credential/NSSUtil.h
/usr/include/arc/credential/PasswordSource.h
/usr/include/arc/credential/Proxycertinfo.h
/usr/include/arc/credential/VOMSAttribute.h
/usr/include/arc/credential/VOMSUtil.h
/usr/include/arc/credential/nssprivkeyinfocodec.h
/usr/include/arc/credentialstore/CredentialStore.h
/usr/include/arc/crypto/OpenSSL.h
/usr/include/arc/data-staging/DTR.h
/usr/include/arc/data-staging/DTRList.h
/usr/include/arc/data-staging/DTRStatus.h
/usr/include/arc/data-staging/DataDelivery.h
/usr/include/arc/data-staging/DataDeliveryComm.h
/usr/include/arc/data-staging/DataDeliveryLocalComm.h
/usr/include/arc/data-staging/DataDeliveryRemoteComm.h
/usr/include/arc/data-staging/Processor.h
/usr/include/arc/data-staging/Scheduler.h
/usr/include/arc/data-staging/TransferShares.h
/usr/include/arc/data/DataBuffer.h
/usr/include/arc/data/DataCallback.h
/usr/include/arc/data/DataHandle.h
/usr/include/arc/data/DataMover.h
/usr/include/arc/data/DataPoint.h
/usr/include/arc/data/DataPointDirect.h
/usr/include/arc/data/DataPointIndex.h
/usr/include/arc/data/DataSpeed.h
/usr/include/arc/data/DataStatus.h
/usr/include/arc/data/FileCache.h
/usr/include/arc/data/FileCacheHash.h
/usr/include/arc/data/FileInfo.h
/usr/include/arc/data/URLMap.h
/usr/include/arc/delegation/DelegationInterface.h
/usr/include/arc/infosys/InfoCache.h
/usr/include/arc/infosys/InfoFilter.h
/usr/include/arc/infosys/InfoRegister.h
/usr/include/arc/infosys/InformationInterface.h
/usr/include/arc/infosys/RegisteredService.h
/usr/include/arc/loader/FinderLoader.h
/usr/include/arc/loader/Loader.h
/usr/include/arc/loader/ModuleManager.h
/usr/include/arc/loader/Plugin.h
/usr/include/arc/message/MCC.h
/usr/include/arc/message/MCCLoader.h
/usr/include/arc/message/MCC_Status.h
/usr/include/arc/message/Message.h
/usr/include/arc/message/MessageAttributes.h
/usr/include/arc/message/MessageAuth.h
/usr/include/arc/message/PayloadRaw.h
/usr/include/arc/message/PayloadSOAP.h
/usr/include/arc/message/PayloadStream.h
/usr/include/arc/message/Plexer.h
/usr/include/arc/message/SOAPEnvelope.h
/usr/include/arc/message/SOAPMessage.h
/usr/include/arc/message/SecAttr.h
/usr/include/arc/message/SecHandler.h
/usr/include/arc/message/Service.h
/usr/include/arc/security/ArcPDP/EvaluationCtx.h
/usr/include/arc/security/ArcPDP/Evaluator.h
/usr/include/arc/security/ArcPDP/EvaluatorLoader.h
/usr/include/arc/security/ArcPDP/PolicyParser.h
/usr/include/arc/security/ArcPDP/PolicyStore.h
/usr/include/arc/security/ArcPDP/Request.h
/usr/include/arc/security/ArcPDP/RequestItem.h
/usr/include/arc/security/ArcPDP/Response.h
/usr/include/arc/security/ArcPDP/Result.h
/usr/include/arc/security/ArcPDP/Source.h
/usr/include/arc/security/ArcPDP/alg/AlgFactory.h
/usr/include/arc/security/ArcPDP/alg/CombiningAlg.h
/usr/include/arc/security/ArcPDP/alg/DenyOverridesAlg.h
/usr/include/arc/security/ArcPDP/alg/OrderedAlg.h
/usr/include/arc/security/ArcPDP/alg/PermitOverridesAlg.h
/usr/include/arc/security/ArcPDP/attr/AnyURIAttribute.h
/usr/include/arc/security/ArcPDP/attr/AttributeFactory.h
/usr/include/arc/security/ArcPDP/attr/AttributeProxy.h
/usr/include/arc/security/ArcPDP/attr/AttributeValue.h
/usr/include/arc/security/ArcPDP/attr/BooleanAttribute.h
/usr/include/arc/security/ArcPDP/attr/DateTimeAttribute.h
/usr/include/arc/security/ArcPDP/attr/GenericAttribute.h
/usr/include/arc/security/ArcPDP/attr/RequestAttribute.h
/usr/include/arc/security/ArcPDP/attr/StringAttribute.h
/usr/include/arc/security/ArcPDP/attr/X500NameAttribute.h
/usr/include/arc/security/ArcPDP/fn/EqualFunction.h
/usr/include/arc/security/ArcPDP/fn/FnFactory.h
/usr/include/arc/security/ArcPDP/fn/Function.h
/usr/include/arc/security/ArcPDP/fn/InRangeFunction.h
/usr/include/arc/security/ArcPDP/fn/MatchFunction.h
/usr/include/arc/security/ArcPDP/policy/Policy.h
/usr/include/arc/security/ClassLoader.h
/usr/include/arc/security/PDP.h
/usr/include/arc/security/Security.h
/usr/include/arc/win32.h
/usr/include/arc/ws-addressing/WSA.h
/usr/include/arc/ws-security/SAMLToken.h
/usr/include/arc/ws-security/UsernameToken.h
/usr/include/arc/ws-security/X509Token.h
/usr/include/arc/wsrf/WSRF.h
/usr/include/arc/wsrf/WSRFBaseFault.h
/usr/include/arc/wsrf/WSResourceProperties.h
/usr/include/arc/xmlsec/XMLSecNode.h
/usr/include/arc/xmlsec/XmlSecUtils.h
/usr/include/arc/xmlsec/saml_util.h
/usr/lib/libarccommon.so
/usr/lib/libarccommunication.so
/usr/lib/libarccompute.so
/usr/lib/libarccredential.so
/usr/lib/libarccredentialstore.so
/usr/lib/libarccrypto.so
/usr/lib/libarcdata.so
/usr/lib/libarcdatastaging.so
/usr/lib/libarcinfosys.so
/usr/lib/libarcloader.so
/usr/lib/libarcmessage.so
/usr/lib/libarcsecurity.so
/usr/lib/libarcws.so
/usr/lib/libarcwssecurity.so
/usr/lib/libarcxmlsec.so
/usr/lib/pkgconfig/arcbase.pc
/usr/share/arc/examples/sdk/DataPointMyProtocol.cpp
/usr/share/arc/examples/sdk/Generator.cpp
/usr/share/arc/examples/sdk/Generator.h
/usr/share/arc/examples/sdk/basic_job_submission.cpp
/usr/share/arc/examples/sdk/generator-main.cpp
/usr/share/arc/examples/sdk/partial_copy.cpp
/usr/share/arc/examples/sdk/simple_copy.cpp
/usr/share/doc/nordugrid-arc-dev/Policy.xsd.gz
/usr/share/doc/nordugrid-arc-dev/Request.xsd.gz
/usr/share/doc/nordugrid-arc-dev/Response.xsd
/usr/share/doc/nordugrid-arc-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/nordugrid-arc-dev/copyright
/usr/share/man/man1/arcplugin.1.gz
/usr/share/man/man1/wsdl2hed.1.gz