wszystkie opcje
jessie  ] [  stretch  ]
[ Pakiet źródłowy: checkbox-support  ]

Pakiet: python3-checkbox-support (0.2-2)

Odnośniki dla python3-checkbox-support

Screenshot

Zasoby systemu Debian:

Pobieranie pakietu źródłowego checkbox-support:

Opiekunowie:

Zasoby zewnętrzne:

Podobne pakiety:

collection of Python modules used by PlainBox providers

This package contains the CheckBox support Python 3 library, primarily used by the CheckBox provider.

It should not be installed directly, but pulled in by PlainBox provider packages requiring one of the support module listed below:

 * checkbox_support.contrib.xrandr: provides a high level API for the XRandR
   extension of the X.org server.

 * checkbox_support.dbus.udisks2: module for working with UDisks2 from python

 * checkbox_support.heuristics.udev: heuristics for udev
 * checkbox_support.heuristics.udisks2: heuristics for udisks2

 * checkbox_support.parsers.cpuinfo: parser for the /proc/cpuinfo file
 * checkbox_support.parsers.dmidecode: parser for the dmidecode command
 * checkbox_support.parsers.efi: parser for EFI information
 * checkbox_support.parsers.lshwjson: parser for the lshw JSON output
 * checkbox_support.parsers.meminfo: parser for the /proc/meminfo file
 * checkbox_support.parsers.modinfo: parser for modinfo information
 * checkbox_support.parsers.pactl: parser for the output of 'pactl list' syntax
 * checkbox_support.parsers.udevadm: parser for the udevadm command
 * checkbox_support.parsers.xinput: parser for the xinput command

 * checkbox_support.scripts.audio_settings manipulates PulseAudio settings.
 * checkbox_support.scripts.gputest_benchmark is a wrapper for the Geeks3D
   GpuTest benchmark.

 * checkbox_support.udev is a collection of utility functions for
   interacting with GUdev.

Inne pakiety związane z python3-checkbox-support

  • wymaga
  • poleca
  • sugeruje
  • enhances

Pobieranie python3-checkbox-support

Pobierz dla wszystkich dostępnych architektur
Architektura Rozmiar pakietu Rozmiar po instalacji Pliki
all 54,6 KiB374,0 KiB [lista plików]