Lista plików pakietu texlive-lang-european z gałęzi jessie na architekturę all

/etc/texmf/hyphen.d/10texlive-lang-european.cnf
/usr/share/bug/texlive-lang-european/control
/usr/share/bug/texlive-lang-european/script
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/armenian/examples/latex/alphabet.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/armenian/examples/latex/manual-e.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/armenian/examples/latex/manual.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/armenian/examples/latex/raffi-a8.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/armenian/examples/latex/raffi-u8.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/armenian/examples/latex/raffi.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/armenian/examples/plain/first.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/armenian/examples/plain/plraf-a8.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/armenian/examples/plain/plraf-u8.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/armenian/examples/plain/plraf.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/armenian/examples/plain/table.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/armenian/manual-e.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/armenian/manual.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/armenian/readme.txt.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/babel-albanian/albanian.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/babel-breton/breton.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/babel-croatian/croatian.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/babel-danish/danish.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/babel-dutch/dutch.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/babel-estonian/estonian.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/babel-finnish/finnish.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/babel-friulan/friulan.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/babel-hungarian/README
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/babel-icelandic/icelandic.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/babel-irish/irish.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/babel-kurmanji/kurmanji.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/babel-latin/latin.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/babel-latvian/README
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/babel-latvian/latvian.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/babel-norsk/norsk.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/babel-piedmontese/piedmontese.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/babel-romanian/romanian.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/babel-romansh/romansh.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/babel-samin/samin.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/babel-scottish/scottish.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/babel-slovenian/slovene.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/babel-swedish/swedish.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/babel-turkish/README
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/babel-turkish/turkish.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/babel-welsh/welsh.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/huhyphen/huhyphn.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/huhyphen/hyph_hu.dic.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/huhyphen/searchforerrors.rb
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/huhyphen/testhyphenation.rb
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/hrlatex/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/hrlatex/hrlatex.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/hrlatex/sample.fsbispit.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/hrlatex/sample.minimal.cp1250.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/hrlatex/sample.minimal.latin2.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/hrlatex/sample.minimal.utf8.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/hrlatex/sample.prezentacija.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lithuanian/COPYING.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lithuanian/ChangeLog
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lithuanian/Copyright
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lithuanian/README.lithuanian
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lithuanian/latin7lt.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lithuanian/latin7x.etx.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lithuanian/latin7x.mtx.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lithuanian/latin7x.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lithuanian/makeLT.html
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lithuanian/makelt.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lithuanian/makeltmap.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lithuanian/testlt-urw.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lithuanian/testlt.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lshort-dutch/LEESMIJ
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lshort-dutch/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lshort-dutch/WIJZIGINGEN
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lshort-dutch/lshort-nl-1.3.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lshort-dutch/lshort-nl-1.3.src.zip
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lshort-finnish/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lshort-finnish/lyhyt2e.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lshort-finnish/src/asiat.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lshort-finnish/src/erikois.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lshort-finnish/src/esipuhe.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lshort-finnish/src/grafiikka.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lshort-finnish/src/kiitokset.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lshort-finnish/src/kirjallisuus.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lshort-finnish/src/ladonta.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lshort-finnish/src/llyhyt2e.sty.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lshort-finnish/src/lyhyt2e.ind.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lshort-finnish/src/lyhyt2e.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lshort-finnish/src/matikka.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lshort-finnish/src/mylayout.sty.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lshort-finnish/src/otsikko.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lshort-finnish/src/symbolit.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lshort-finnish/src/typeset.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lshort-finnish/src/viritys.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lshort-slovenian/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lshort-slovenian/lshort-slovenian.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lshort-slovenian/src/biblio.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lshort-slovenian/src/contrib.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lshort-slovenian/src/custom.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lshort-slovenian/src/fancyhea.sty.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lshort-slovenian/src/graphic.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lshort-slovenian/src/lshort-a5.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lshort-slovenian/src/lshort-base.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lshort-slovenian/src/lshort-slovenian.sty.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lshort-slovenian/src/lshort-slovenian.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lshort-slovenian/src/lssym.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lshort-slovenian/src/math.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lshort-slovenian/src/mylayout.sty.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lshort-slovenian/src/overview.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lshort-slovenian/src/spec.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lshort-slovenian/src/things.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lshort-slovenian/src/title.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lshort-slovenian/src/typeset.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lshort-turkish/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lshort-turkish/lshort-tr.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/lshort-turkish/trlshort-src.zip
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/swebib/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/turkmen/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/turkmen/turkmen.pdf
/usr/share/doc/texlive-lang-european/Licenses.gz
/usr/share/doc/texlive-lang-european/README.Debian
/usr/share/doc/texlive-lang-european/README.source
/usr/share/doc/texlive-lang-european/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/texlive-lang-european/copyright
/usr/share/lintian/overrides/texlive-lang-european
/usr/share/texlive/texmf-dist/bibtex/bst/finbib/finplain.bst
/usr/share/texlive/texmf-dist/bibtex/bst/swebib/sweabbrv.bst
/usr/share/texlive/texmf-dist/bibtex/bst/swebib/swealpha.bst
/usr/share/texlive/texmf-dist/bibtex/bst/swebib/sweplain.bst
/usr/share/texlive/texmf-dist/bibtex/bst/swebib/sweplnat.bst
/usr/share/texlive/texmf-dist/bibtex/bst/swebib/sweunsrt.bst
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/armenian/arssb10.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/armenian/arssbs10.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/armenian/arssr10.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/armenian/arsssl10.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/armenian/artmb10.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/armenian/artmbi10.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/armenian/artmbs10.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/armenian/artmi10.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/armenian/artmr10.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/afm/public/armenian/artmsl10.afm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/enc/dvips/lithuanian/latin7x.enc
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/map/dvips/armenian/arss.map
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/map/dvips/armenian/artm.map
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/map/dvips/lithuanian/l7x-urwvn.map
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/armenian/arssb10.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/armenian/arssbs10.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/armenian/arssr10.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/armenian/arsssl10.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/armenian/artmb10.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/armenian/artmbi10.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/armenian/artmbs10.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/armenian/artmi10.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/armenian/artmr10.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/armenian/artmsl10.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/source/public/armenian/ps2mfbas.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/armenian/arssb10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/armenian/arssbs10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/armenian/arssr10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/armenian/arsssl10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/armenian/artmb10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/armenian/artmbi10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/armenian/artmbs10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/armenian/artmi10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/armenian/artmr10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/armenian/artmsl10.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/lithuanian/l7x-uagd.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/lithuanian/l7x-uagdo.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/lithuanian/l7x-uagk.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/lithuanian/l7x-uagko.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/lithuanian/l7x-ubkd.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/lithuanian/l7x-ubkdi.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/lithuanian/l7x-ubkl.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/lithuanian/l7x-ubkli.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/lithuanian/l7x-ucrb.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/lithuanian/l7x-ucrbo.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/lithuanian/l7x-ucrr.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/lithuanian/l7x-ucrro.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/lithuanian/l7x-uhvb.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/lithuanian/l7x-uhvbc.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/lithuanian/l7x-uhvbo.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/lithuanian/l7x-uhvboc.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/lithuanian/l7x-uhvr.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/lithuanian/l7x-uhvrc.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/lithuanian/l7x-uhvro.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/lithuanian/l7x-uhvroc.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/lithuanian/l7x-uncb.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/lithuanian/l7x-uncbi.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/lithuanian/l7x-uncr.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/lithuanian/l7x-uncri.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/lithuanian/l7x-uplb.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/lithuanian/l7x-uplbi.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/lithuanian/l7x-uplr.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/lithuanian/l7x-uplri.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/lithuanian/l7x-utmb.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/lithuanian/l7x-utmbi.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/lithuanian/l7x-utmr.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/lithuanian/l7x-utmri.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/tfm/public/lithuanian/l7x-uzcmi.tfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/armenian/arssb10.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/armenian/arssb10.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/armenian/arssbs10.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/armenian/arssbs10.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/armenian/arssr10.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/armenian/arssr10.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/armenian/arsssl10.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/armenian/arsssl10.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/armenian/artmb10.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/armenian/artmb10.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/armenian/artmbi10.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/armenian/artmbi10.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/armenian/artmbs10.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/armenian/artmbs10.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/armenian/artmi10.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/armenian/artmi10.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/armenian/artmr10.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/armenian/artmr10.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/armenian/artmsl10.pfb
/usr/share/texlive/texmf-dist/fonts/type1/public/armenian/artmsl10.pfm
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel-albanian/albanian.ldf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel-breton/breton.ldf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel-croatian/croatian.ldf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel-danish/danish.ldf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel-dutch/dutch.ldf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel-estonian/estonian.ldf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel-finnish/finnish.ldf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel-friulan/friulan.ldf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel-hungarian/magyar.ldf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel-icelandic/icelandic.ldf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel-irish/irish.ldf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel-kurmanji/kurmanji.ldf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel-latin/latin.ldf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel-latvian/latvian.ldf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel-norsk/norsk.ldf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel-piedmontese/piedmontese.ldf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel-romanian/romanian.ldf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel-romansh/romansh.ldf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel-samin/samin.ldf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel-scottish/scottish.ldf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel-slovenian/slovene.ldf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel-swedish/swedish.ldf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel-turkish/turkish.ldf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel-welsh/welsh.ldf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/armenian/armscii8.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/armenian/armtex.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/armenian/ot6cmr.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/armenian/ot6cmss.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/armenian/ot6enc.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/armenian/ot6enc.dfu
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/hrlatex/fsbispit.cls
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/hrlatex/fsbmath.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/hrlatex/hrlatex.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/lithuanian/cp772.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/lithuanian/cp774.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/lithuanian/cp775.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/lithuanian/cpKBL.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/lithuanian/cpRIM.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/lithuanian/l7xenc.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/lithuanian/l7xenc.dfu
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/lithuanian/l7xenc.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/lithuanian/l7xuag.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/lithuanian/l7xubk.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/lithuanian/l7xucr.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/lithuanian/l7xuhv.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/lithuanian/l7xunc.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/lithuanian/l7xupl.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/lithuanian/l7xutm.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/lithuanian/l7xuzc.fd
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/lithuanian/latin7.def
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/lithuanian/lithuanian.ldf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/lithuanian/lithuanian.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/turkmen/turkmen.ldf
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/plain/armenian/arm.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/plain/armenian/armkb-a8.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/plain/armenian/armkb-u8.tex
/var/lib/tex-common/fontmap-cfg/texlive/texlive-lang-european.cfg
/var/lib/tex-common/hyphen-cnf/texlive-lang-european.list