Lista plików pakietu pulseaudio z gałęzi jessie-backports na architekturę kfreebsd-amd64

/etc/dbus-1/system.d/pulseaudio-system.conf
/etc/pulse/daemon.conf
/etc/pulse/default.pa
/etc/pulse/system.pa
/etc/xdg/autostart/pulseaudio.desktop
/usr/bin/pulseaudio
/usr/bin/start-pulseaudio-x11
/usr/lib/libpulsecore-7.1.so
/usr/lib/pulse-7.1/modules/libcli.so
/usr/lib/pulse-7.1/modules/liboss-util.so
/usr/lib/pulse-7.1/modules/libprotocol-cli.so
/usr/lib/pulse-7.1/modules/libprotocol-http.so
/usr/lib/pulse-7.1/modules/libprotocol-native.so
/usr/lib/pulse-7.1/modules/libprotocol-simple.so
/usr/lib/pulse-7.1/modules/librtp.so
/usr/lib/pulse-7.1/modules/libwebrtc-util.so
/usr/lib/pulse-7.1/modules/module-always-sink.so
/usr/lib/pulse-7.1/modules/module-augment-properties.so
/usr/lib/pulse-7.1/modules/module-card-restore.so
/usr/lib/pulse-7.1/modules/module-cli-protocol-tcp.so
/usr/lib/pulse-7.1/modules/module-cli-protocol-unix.so
/usr/lib/pulse-7.1/modules/module-cli.so
/usr/lib/pulse-7.1/modules/module-combine-sink.so
/usr/lib/pulse-7.1/modules/module-combine.so
/usr/lib/pulse-7.1/modules/module-console-kit.so
/usr/lib/pulse-7.1/modules/module-dbus-protocol.so
/usr/lib/pulse-7.1/modules/module-default-device-restore.so
/usr/lib/pulse-7.1/modules/module-detect.so
/usr/lib/pulse-7.1/modules/module-device-manager.so
/usr/lib/pulse-7.1/modules/module-device-restore.so
/usr/lib/pulse-7.1/modules/module-echo-cancel.so
/usr/lib/pulse-7.1/modules/module-equalizer-sink.so
/usr/lib/pulse-7.1/modules/module-esound-sink.so
/usr/lib/pulse-7.1/modules/module-filter-apply.so
/usr/lib/pulse-7.1/modules/module-filter-heuristics.so
/usr/lib/pulse-7.1/modules/module-http-protocol-tcp.so
/usr/lib/pulse-7.1/modules/module-http-protocol-unix.so
/usr/lib/pulse-7.1/modules/module-intended-roles.so
/usr/lib/pulse-7.1/modules/module-ladspa-sink.so
/usr/lib/pulse-7.1/modules/module-loopback.so
/usr/lib/pulse-7.1/modules/module-match.so
/usr/lib/pulse-7.1/modules/module-native-protocol-fd.so
/usr/lib/pulse-7.1/modules/module-native-protocol-tcp.so
/usr/lib/pulse-7.1/modules/module-native-protocol-unix.so
/usr/lib/pulse-7.1/modules/module-null-sink.so
/usr/lib/pulse-7.1/modules/module-null-source.so
/usr/lib/pulse-7.1/modules/module-oss.so
/usr/lib/pulse-7.1/modules/module-pipe-sink.so
/usr/lib/pulse-7.1/modules/module-pipe-source.so
/usr/lib/pulse-7.1/modules/module-position-event-sounds.so
/usr/lib/pulse-7.1/modules/module-remap-sink.so
/usr/lib/pulse-7.1/modules/module-remap-source.so
/usr/lib/pulse-7.1/modules/module-rescue-streams.so
/usr/lib/pulse-7.1/modules/module-role-cork.so
/usr/lib/pulse-7.1/modules/module-role-ducking.so
/usr/lib/pulse-7.1/modules/module-rtp-recv.so
/usr/lib/pulse-7.1/modules/module-rtp-send.so
/usr/lib/pulse-7.1/modules/module-rygel-media-server.so
/usr/lib/pulse-7.1/modules/module-simple-protocol-tcp.so
/usr/lib/pulse-7.1/modules/module-simple-protocol-unix.so
/usr/lib/pulse-7.1/modules/module-sine-source.so
/usr/lib/pulse-7.1/modules/module-sine.so
/usr/lib/pulse-7.1/modules/module-stream-restore.so
/usr/lib/pulse-7.1/modules/module-suspend-on-idle.so
/usr/lib/pulse-7.1/modules/module-switch-on-connect.so
/usr/lib/pulse-7.1/modules/module-switch-on-port-available.so
/usr/lib/pulse-7.1/modules/module-tunnel-sink-new.so
/usr/lib/pulse-7.1/modules/module-tunnel-sink.so
/usr/lib/pulse-7.1/modules/module-tunnel-source-new.so
/usr/lib/pulse-7.1/modules/module-tunnel-source.so
/usr/lib/pulse-7.1/modules/module-virtual-sink.so
/usr/lib/pulse-7.1/modules/module-virtual-source.so
/usr/lib/pulse-7.1/modules/module-virtual-surround-sink.so
/usr/lib/pulse-7.1/modules/module-volume-restore.so
/usr/share/apport/package-hooks/source_pulseaudio.py
/usr/share/bash-completion/completions/pacat
/usr/share/bash-completion/completions/pacmd
/usr/share/bash-completion/completions/pactl
/usr/share/bash-completion/completions/padsp
/usr/share/bash-completion/completions/paplay
/usr/share/bash-completion/completions/parec
/usr/share/bash-completion/completions/parecord
/usr/share/bash-completion/completions/pasuspender
/usr/share/bash-completion/completions/pulseaudio
/usr/share/bug/pulseaudio
/usr/share/doc/pulseaudio/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/pulseaudio/NEWS.gz
/usr/share/doc/pulseaudio/README
/usr/share/doc/pulseaudio/README.Debian
/usr/share/doc/pulseaudio/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/pulseaudio/copyright
/usr/share/doc/pulseaudio/examples/pulseaudio.default.example
/usr/share/doc/pulseaudio/examples/pulseaudio.init.example
/usr/share/lintian/overrides/pulseaudio
/usr/share/locale/as/LC_MESSAGES/pulseaudio.mo
/usr/share/locale/bn_IN/LC_MESSAGES/pulseaudio.mo
/usr/share/locale/ca/LC_MESSAGES/pulseaudio.mo
/usr/share/locale/cs/LC_MESSAGES/pulseaudio.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/pulseaudio.mo
/usr/share/locale/de_CH/LC_MESSAGES/pulseaudio.mo
/usr/share/locale/el/LC_MESSAGES/pulseaudio.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/pulseaudio.mo
/usr/share/locale/fi/LC_MESSAGES/pulseaudio.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/pulseaudio.mo
/usr/share/locale/gu/LC_MESSAGES/pulseaudio.mo
/usr/share/locale/he/LC_MESSAGES/pulseaudio.mo
/usr/share/locale/hi/LC_MESSAGES/pulseaudio.mo
/usr/share/locale/hu/LC_MESSAGES/pulseaudio.mo
/usr/share/locale/id/LC_MESSAGES/pulseaudio.mo
/usr/share/locale/it/LC_MESSAGES/pulseaudio.mo
/usr/share/locale/ja/LC_MESSAGES/pulseaudio.mo
/usr/share/locale/kn/LC_MESSAGES/pulseaudio.mo
/usr/share/locale/ko/LC_MESSAGES/pulseaudio.mo
/usr/share/locale/ml/LC_MESSAGES/pulseaudio.mo
/usr/share/locale/mr/LC_MESSAGES/pulseaudio.mo
/usr/share/locale/nl/LC_MESSAGES/pulseaudio.mo
/usr/share/locale/oc/LC_MESSAGES/pulseaudio.mo
/usr/share/locale/or/LC_MESSAGES/pulseaudio.mo
/usr/share/locale/pa/LC_MESSAGES/pulseaudio.mo
/usr/share/locale/pl/LC_MESSAGES/pulseaudio.mo
/usr/share/locale/pt/LC_MESSAGES/pulseaudio.mo
/usr/share/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/pulseaudio.mo
/usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/pulseaudio.mo
/usr/share/locale/sk/LC_MESSAGES/pulseaudio.mo
/usr/share/locale/sr/LC_MESSAGES/pulseaudio.mo
/usr/share/locale/sr@latin/LC_MESSAGES/pulseaudio.mo
/usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/pulseaudio.mo
/usr/share/locale/ta/LC_MESSAGES/pulseaudio.mo
/usr/share/locale/te/LC_MESSAGES/pulseaudio.mo
/usr/share/locale/tr/LC_MESSAGES/pulseaudio.mo
/usr/share/locale/uk/LC_MESSAGES/pulseaudio.mo
/usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/pulseaudio.mo
/usr/share/locale/zh_TW/LC_MESSAGES/pulseaudio.mo
/usr/share/man/man1/pulseaudio.1.gz
/usr/share/man/man1/start-pulseaudio-x11.1.gz
/usr/share/man/man5/default.pa.5.gz
/usr/share/man/man5/pulse-cli-syntax.5.gz
/usr/share/man/man5/pulse-client.conf.5.gz
/usr/share/man/man5/pulse-daemon.conf.5.gz
/usr/share/zsh/vendor-completions/_pulseaudio