wszystkie opcje
jessie  ] [  jessie-backports  ] [  stretch  ] [  stretch-backports  ] [  buster  ] [  sid  ] [  experimental  ]

Pakiet wirtualny: java7-runtime

This is a virtual package. See the Debian policy for a definition of virtual packages.

Pakiety udostępniające java7-runtime

openjdk-8-jre
OpenJDK, środowisko uruchomieniowe Javy używające Hotspot JIT