Pakiety oprogramowania w gałęzi "experimental", Podsekcja virtual

acpi-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez acpi-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, acpi-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, acpi-modules-4.17.0-rc3-amd64-di, acpi-modules-4.10.0-rc6-686-di, acpi-modules-11.0-0-486-di, acpi-modules-11.0-0-amd64-di
affs-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez affs-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, affs-modules-4.16.0-trunk-5kc-malta-di, affs-modules-4.17.0-rc7-powerpc-di, affs-modules-4.16.0-trunk-loongson-3-di, affs-modules-4.17.0-trunk-m68k-di, affs-modules-4.17.0-trunk-powerpc64-di, affs-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, affs-modules-4.17.0-trunk-powerpc-di, affs-modules-4.17.0-rc7-powerpc64-di, affs-modules-4.16.0-trunk-octeon-di, affs-modules-4.16.0-trunk-4kc-malta-di
apt-transport-https (= 1.7.0~alpha0)
pakiet wirtualny udostępniany przez apt
arpd
pakiet wirtualny udostępniany przez iproute2
ata-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez ata-modules-4.17.0-rc7-powerpc64-di, ata-modules-4.16.0-trunk-5kc-malta-di, ata-modules-4.17.0-trunk-armmp-di, ata-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, kernel-image-11.0-0-486-di, ata-modules-4.17.0-rc7-sparc64-di, ata-modules-4.17.0-rc7-powerpc-di, ata-modules-4.17.0-trunk-alpha-generic-di, ata-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, ata-modules-4.17.0-rc7-armmp-di, ata-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, ata-modules-4.17.0-trunk-powerpc64le-di, ata-modules-4.16.0-trunk-4kc-malta-di, ata-modules-4.10.0-rc6-686-di, ata-modules-4.17.0-trunk-powerpc64-di, ata-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, ata-modules-4.17.0-trunk-m68k-di, ata-modules-4.16.0-trunk-loongson-3-di, ata-modules-4.17.0-rc7-powerpc64le-di, ata-modules-4.17.0-rc7-parisc64-smp-di, ata-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, ata-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, ata-modules-4.17.0-trunk-powerpc-di, ata-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, ata-modules-4.17.0-rc7-parisc-di, ata-modules-4.17.0-rc3-amd64-di
banshee-api-2.9
pakiet wirtualny udostępniany przez banshee
banshee-asm-2.9.0.0
pakiet wirtualny udostępniany przez banshee
binutils-gold
pakiet wirtualny udostępniany przez binutils
binutils-hppa64
pakiet wirtualny udostępniany przez binutils-hppa64-linux-gnu
binutils-i586-gnu
pakiet wirtualny udostępniany przez binutils-i686-gnu
binutils-i586-kfreebsd-gnu
pakiet wirtualny udostępniany przez binutils-i686-kfreebsd-gnu
binutils-i586-linux-gnu
pakiet wirtualny udostępniany przez binutils-i686-linux-gnu
boinc-server
pakiet wirtualny udostępniany przez boinc-server-maker
btrfs-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez btrfs-modules-4.17.0-trunk-s390x-di, btrfs-modules-4.17.0-rc7-powerpc64-di, btrfs-modules-4.17.0-rc7-powerpc64le-di, btrfs-modules-4.17.0-rc7-sparc64-di, btrfs-modules-4.17.0-rc7-powerpc-di, btrfs-modules-4.17.0-rc7-s390x-di, btrfs-modules-4.16.0-trunk-4kc-malta-di, btrfs-modules-4.10.0-rc6-686-di, btrfs-modules-4.16.0-trunk-loongson-3-di, btrfs-modules-4.17.0-trunk-marvell-di, btrfs-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, btrfs-modules-4.16.0-trunk-5kc-malta-di, btrfs-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, btrfs-modules-4.17.0-trunk-powerpc64le-di, btrfs-modules-4.17.0-trunk-armmp-di, btrfs-modules-4.17.0-rc7-armmp-di, btrfs-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, btrfs-modules-4.17.0-trunk-alpha-generic-di, btrfs-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, btrfs-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, btrfs-modules-4.17.0-rc7-parisc-di, btrfs-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, btrfs-modules-4.17.0-rc7-parisc64-smp-di, btrfs-modules-4.17.0-rc7-marvell-di, btrfs-modules-4.16.0-trunk-octeon-di, btrfs-modules-4.17.0-trunk-m68k-di, btrfs-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, btrfs-modules-4.17.0-rc3-amd64-di, btrfs-modules-4.17.0-trunk-powerpc64-di, btrfs-modules-4.17.0-trunk-powerpc-di, btrfs-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di
c++-compiler
pakiet wirtualny udostępniany przez g++, clang-6.0
c-compiler
pakiet wirtualny udostępniany przez clang-6.0, gcc
calendar-timezones
pakiet wirtualny udostępniany przez lightning
cdrom-core-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez cdrom-core-modules-4.16.0-trunk-5kc-malta-di, cdrom-core-modules-4.17.0-rc7-powerpc-di, cdrom-core-modules-4.16.0-trunk-octeon-di, cdrom-core-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, cdrom-core-modules-4.16.0-trunk-4kc-malta-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, cdrom-core-modules-4.10.0-rc6-686-di, cdrom-core-modules-4.17.0-trunk-m68k-di, cdrom-core-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, cdrom-core-modules-4.17.0-rc3-amd64-di, cdrom-core-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, cdrom-core-modules-4.16.0-trunk-loongson-3-di, cdrom-core-modules-4.17.0-rc7-marvell-di, cdrom-core-modules-4.17.0-trunk-marvell-di, cdrom-core-modules-4.17.0-trunk-powerpc64-di, cdrom-core-modules-4.17.0-trunk-powerpc64le-di, cdrom-core-modules-4.17.0-rc7-sparc64-di, cdrom-core-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, kernel-image-11.0-0-486-di, cdrom-core-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, cdrom-core-modules-4.17.0-rc7-powerpc64le-di, cdrom-core-modules-4.17.0-trunk-alpha-generic-di, cdrom-core-modules-4.17.0-trunk-powerpc-di, cdrom-core-modules-4.17.0-rc7-powerpc64-di, cdrom-core-modules-4.17.0-rc7-parisc-di, cdrom-core-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, cdrom-core-modules-4.17.0-rc7-parisc64-smp-di
cdrom-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez cdrom-modules-11.0-0-amd64-di, cdrom-modules-11.0-0-486-di
cinnamon-capplets-data
pakiet wirtualny udostępniany przez cinnamon-control-center-data
compress-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez compress-modules-4.17.0-trunk-powerpc64-di, compress-modules-4.17.0-trunk-m68k-di, compress-modules-4.17.0-rc7-parisc64-smp-di, compress-modules-4.17.0-rc3-amd64-di, compress-modules-4.17.0-trunk-powerpc-di, compress-modules-4.17.0-trunk-armmp-di, compress-modules-4.17.0-trunk-s390x-di, compress-modules-4.17.0-rc7-powerpc-di, compress-modules-4.17.0-rc7-parisc-di, compress-modules-4.17.0-trunk-marvell-di, compress-modules-4.17.0-rc7-marvell-di, compress-modules-4.17.0-rc7-armmp-di, compress-modules-4.17.0-trunk-powerpc64le-di, compress-modules-4.17.0-rc7-sparc64-di, compress-modules-4.17.0-trunk-alpha-generic-di, compress-modules-4.17.0-rc7-powerpc64le-di, compress-modules-4.17.0-rc7-powerpc64-di, compress-modules-4.17.0-rc7-s390x-di
core-dump-handler
pakiet wirtualny udostępniany przez apport
core-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez kernel-image-11.0-0-486-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di
crc-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez crc-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, crc-modules-4.17.0-trunk-alpha-generic-di, crc-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, crc-modules-4.17.0-trunk-m68k-di, crc-modules-4.17.0-rc3-amd64-di, crc-modules-4.17.0-trunk-powerpc-di, crc-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, crc-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, crc-modules-4.17.0-rc7-s390x-di, crc-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, crc-modules-4.16.0-trunk-5kc-malta-di, crc-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, crc-modules-4.17.0-trunk-marvell-di, crc-modules-4.17.0-rc7-armmp-di, crc-modules-4.17.0-rc7-parisc-di, crc-modules-4.17.0-trunk-armmp-di, crc-modules-4.17.0-rc7-powerpc64-di, crc-modules-4.17.0-rc7-powerpc-di, crc-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, kernel-image-11.0-0-486-di, crc-modules-4.16.0-trunk-octeon-di, crc-modules-4.17.0-trunk-powerpc64-di, crc-modules-4.17.0-trunk-powerpc64le-di, crc-modules-4.17.0-rc7-parisc64-smp-di, crc-modules-4.16.0-trunk-loongson-3-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, crc-modules-4.17.0-rc7-powerpc64le-di, crc-modules-4.17.0-trunk-s390x-di, crc-modules-4.17.0-rc7-marvell-di, crc-modules-4.17.0-rc7-sparc64-di, crc-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, crc-modules-4.16.0-trunk-4kc-malta-di, crc-modules-4.10.0-rc6-686-di
cron
pakiet wirtualny udostępniany przez cronie
cron-daemon
pakiet wirtualny udostępniany przez cronie
crypto-dm-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez crypto-dm-modules-4.10.0-rc6-686-di, crypto-dm-modules-4.16.0-trunk-4kc-malta-di, crypto-dm-modules-4.17.0-trunk-armmp-di, crypto-dm-modules-4.17.0-trunk-marvell-di, crypto-dm-modules-4.17.0-trunk-powerpc64-di, crypto-dm-modules-4.17.0-rc7-armmp-di, crypto-dm-modules-4.17.0-rc7-marvell-di, crypto-dm-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, crypto-dm-modules-4.17.0-rc7-sparc64-di, crypto-dm-modules-4.17.0-rc7-powerpc-di, crypto-dm-modules-11.0-0-amd64-di, crypto-dm-modules-4.17.0-rc7-parisc64-smp-di, crypto-dm-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, crypto-dm-modules-4.16.0-trunk-5kc-malta-di, crypto-dm-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, crypto-dm-modules-4.17.0-rc3-amd64-di, crypto-dm-modules-4.17.0-trunk-alpha-generic-di, crypto-dm-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, crypto-dm-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, crypto-dm-modules-4.17.0-trunk-powerpc64le-di, crypto-dm-modules-4.16.0-trunk-octeon-di, crypto-dm-modules-4.17.0-rc7-parisc-di, crypto-dm-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, crypto-dm-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, crypto-dm-modules-4.17.0-trunk-powerpc-di, crypto-dm-modules-4.17.0-trunk-s390x-di, crypto-dm-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, crypto-dm-modules-11.0-0-486-di, crypto-dm-modules-4.17.0-rc7-powerpc64le-di, crypto-dm-modules-4.17.0-rc7-s390x-di, crypto-dm-modules-4.17.0-rc7-powerpc64-di, crypto-dm-modules-4.16.0-trunk-loongson-3-di
crypto-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez crypto-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, crypto-modules-4.10.0-rc6-686-di, crypto-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, crypto-modules-4.17.0-trunk-s390x-di, crypto-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, crypto-modules-4.16.0-trunk-5kc-malta-di, crypto-modules-4.17.0-rc7-sparc64-di, crypto-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, crypto-modules-4.17.0-rc7-powerpc64-di, crypto-modules-4.17.0-rc7-parisc-di, crypto-modules-4.17.0-rc7-marvell-di, crypto-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, crypto-modules-4.17.0-rc7-parisc64-smp-di, crypto-modules-4.17.0-trunk-m68k-di, crypto-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, crypto-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, crypto-modules-4.17.0-rc7-s390x-di, crypto-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, crypto-modules-11.0-0-486-di, crypto-modules-4.17.0-rc7-powerpc64le-di, crypto-modules-4.17.0-trunk-powerpc-di, crypto-modules-11.0-0-amd64-di, crypto-modules-4.16.0-trunk-4kc-malta-di, crypto-modules-4.17.0-rc3-amd64-di, crypto-modules-4.17.0-trunk-alpha-generic-di, crypto-modules-4.17.0-trunk-marvell-di, crypto-modules-4.16.0-trunk-octeon-di, crypto-modules-4.17.0-rc7-powerpc-di, crypto-modules-4.17.0-trunk-powerpc64-di, crypto-modules-4.17.0-trunk-powerpc64le-di, crypto-modules-4.16.0-trunk-loongson-3-di, crypto-modules-4.17.0-rc7-armmp-di, crypto-modules-4.17.0-trunk-armmp-di
dasd-extra-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez dasd-extra-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, dasd-extra-modules-4.17.0-trunk-s390x-di, dasd-extra-modules-4.17.0-rc7-s390x-di
dasd-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez dasd-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, dasd-modules-4.17.0-rc7-s390x-di, dasd-modules-4.17.0-trunk-s390x-di
dbus-session-bus
pakiet wirtualny udostępniany przez dbus-x11, dbus-user-session
default-dbus-session-bus
pakiet wirtualny udostępniany przez dbus-x11, dbus-user-session
dict-freedict
pakiet wirtualny udostępniany przez dict-freedict-swa-eng
djvu-viewer
pakiet wirtualny udostępniany przez okular-extra-backends
dovecot-abi-2.3.abiv1
pakiet wirtualny udostępniany przez dovecot-core
dovecot-common
pakiet wirtualny udostępniany przez dovecot-core
dtc
pakiet wirtualny udostępniany przez dtc-postfix-courier
editor
pakiet wirtualny udostępniany przez emacs-lucid, emacs-nox, emacs-gtk
efi-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez efi-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, efi-modules-4.17.0-trunk-armmp-di, efi-modules-4.17.0-rc7-armmp-di, efi-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, efi-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, efi-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, efi-modules-4.17.0-rc3-amd64-di, efi-modules-4.10.0-rc6-686-di
elf-binutils
pakiet wirtualny udostępniany przez binutils
emacs (1:25.2+1-7)
GNU Emacs editor (metapackage)
emacs
pakiet wirtualny udostępniany przez emacs-nox, emacs-gtk, emacs-lucid
emacsen
pakiet wirtualny udostępniany przez emacs-nox, emacs-gtk, emacs-lucid
erlang-abi-17.0
pakiet wirtualny udostępniany przez erlang-base, erlang-base-hipe
erlang-doc-html
pakiet wirtualny udostępniany przez erlang-doc
event-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez event-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, event-modules-4.16.0-trunk-5kc-malta-di, event-modules-4.17.0-trunk-powerpc-di, event-modules-4.17.0-rc7-parisc64-smp-di, event-modules-4.17.0-trunk-marvell-di, event-modules-4.17.0-trunk-alpha-generic-di, event-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, event-modules-4.16.0-trunk-4kc-malta-di, event-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, event-modules-4.17.0-rc7-armmp-di, event-modules-4.16.0-trunk-loongson-3-di, event-modules-4.17.0-rc7-powerpc-di, event-modules-4.17.0-rc7-powerpc64-di, event-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, event-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, event-modules-4.17.0-rc7-parisc-di, event-modules-4.17.0-trunk-powerpc64le-di, event-modules-4.16.0-trunk-octeon-di, event-modules-4.17.0-rc7-powerpc64le-di, event-modules-4.17.0-trunk-armmp-di, event-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, event-modules-4.17.0-rc3-amd64-di, event-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, event-modules-4.17.0-trunk-powerpc64-di, event-modules-4.10.0-rc6-686-di, event-modules-4.17.0-rc7-marvell-di
ext2-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez ext4-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, ext4-modules-4.17.0-trunk-marvell-di, ext4-modules-4.17.0-rc7-powerpc-di, ext4-modules-4.17.0-trunk-s390x-di, ext4-modules-4.17.0-trunk-m68k-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, ext2-modules-11.0-0-amd64-di, ext4-modules-4.17.0-trunk-powerpc64-di, ext4-modules-4.17.0-rc7-powerpc64le-di, ext4-modules-4.17.0-trunk-alpha-generic-di, ext4-modules-4.17.0-rc7-s390x-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, ext4-modules-4.16.0-trunk-octeon-di, ext4-modules-4.17.0-rc3-amd64-di, ext4-modules-4.17.0-rc7-parisc-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-686-di, ext4-modules-4.17.0-rc7-marvell-di, ext4-modules-4.17.0-trunk-powerpc-di, ext4-modules-4.17.0-rc7-armmp-di, ext4-modules-4.17.0-rc7-parisc64-smp-di, ext2-modules-11.0-0-486-di, ext4-modules-4.17.0-rc7-powerpc64-di, ext4-modules-4.17.0-trunk-powerpc64le-di, ext4-modules-4.17.0-trunk-armmp-di, ext4-modules-4.16.0-trunk-5kc-malta-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, kernel-image-11.0-0-486-di, ext4-modules-4.16.0-trunk-loongson-3-di, ext4-modules-4.16.0-trunk-4kc-malta-di, ext4-modules-4.17.0-rc7-sparc64-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-arm64-di
ext3-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez ext4-modules-4.17.0-rc7-powerpc64le-di, ext4-modules-4.17.0-trunk-powerpc64-di, ext4-modules-4.17.0-trunk-m68k-di, ext4-modules-4.17.0-rc7-parisc64-smp-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, ext4-modules-4.17.0-rc7-powerpc64-di, ext4-modules-4.17.0-rc7-armmp-di, ext4-modules-4.17.0-trunk-powerpc-di, ext4-modules-4.17.0-rc7-powerpc-di, ext4-modules-4.17.0-rc7-marvell-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-686-di, ext4-modules-4.17.0-trunk-s390x-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, ext4-modules-4.17.0-trunk-marvell-di, ext4-modules-4.17.0-rc7-sparc64-di, ext4-modules-4.17.0-rc7-parisc-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, ext4-modules-4.17.0-rc3-amd64-di, ext4-modules-4.16.0-trunk-loongson-3-di, ext4-modules-4.16.0-trunk-4kc-malta-di, ext4-modules-4.16.0-trunk-octeon-di, ext4-modules-4.16.0-trunk-5kc-malta-di, ext4-modules-4.17.0-trunk-alpha-generic-di, ext4-modules-4.17.0-trunk-powerpc64le-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, ext4-modules-4.17.0-trunk-armmp-di, ext4-modules-4.17.0-rc7-s390x-di
ext4-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez ext4-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, ext4-modules-4.17.0-rc7-parisc-di, ext4-modules-4.17.0-rc7-sparc64-di, ext4-modules-4.16.0-trunk-loongson-3-di, ext4-modules-4.16.0-trunk-4kc-malta-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, ext4-modules-4.17.0-rc3-amd64-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, ext4-modules-4.16.0-trunk-5kc-malta-di, ext4-modules-4.16.0-trunk-octeon-di, ext4-modules-4.17.0-rc7-s390x-di, ext4-modules-4.17.0-trunk-armmp-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, ext4-modules-4.17.0-trunk-alpha-generic-di, ext4-modules-4.17.0-trunk-powerpc64le-di, ext4-modules-4.17.0-trunk-powerpc64-di, ext4-modules-4.17.0-rc7-powerpc64le-di, ext4-modules-4.17.0-rc7-powerpc64-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, ext4-modules-4.17.0-rc7-parisc64-smp-di, ext4-modules-4.17.0-trunk-m68k-di, ext4-modules-4.17.0-trunk-s390x-di, ext4-modules-4.17.0-rc7-marvell-di, ext4-modules-4.17.0-trunk-powerpc-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-686-di, ext4-modules-4.17.0-rc7-powerpc-di, ext4-modules-4.17.0-rc7-armmp-di, ext4-modules-4.17.0-trunk-marvell-di, ext4-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di
fancontrol-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez fancontrol-modules-4.17.0-rc7-powerpc64le-di, fancontrol-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, fancontrol-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, fancontrol-modules-4.17.0-trunk-powerpc64-di, fancontrol-modules-4.17.0-rc7-powerpc64-di, fancontrol-modules-4.17.0-trunk-powerpc64le-di
fat-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez fat-modules-4.17.0-rc3-amd64-di, fat-modules-11.0-0-486-di, fat-modules-4.16.0-trunk-loongson-3-di, fat-modules-4.17.0-trunk-m68k-di, fat-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, fat-modules-4.16.0-trunk-5kc-malta-di, fat-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, fat-modules-4.17.0-rc7-s390x-di, fat-modules-4.17.0-trunk-armmp-di, fat-modules-4.17.0-trunk-s390x-di, fat-modules-4.17.0-trunk-powerpc-di, fat-modules-4.17.0-trunk-powerpc64-di, fat-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, fat-modules-4.10.0-rc6-686-di, fat-modules-4.17.0-trunk-powerpc64le-di, fat-modules-4.17.0-rc7-sparc64-di, fat-modules-4.17.0-trunk-alpha-generic-di, fat-modules-4.17.0-rc7-armmp-di, fat-modules-4.17.0-trunk-marvell-di, fat-modules-4.16.0-trunk-4kc-malta-di, fat-modules-4.17.0-rc7-powerpc64le-di, fat-modules-4.17.0-rc7-parisc-di, fat-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, fat-modules-4.17.0-rc7-powerpc64-di, fat-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, fat-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, fat-modules-11.0-0-amd64-di, fat-modules-4.17.0-rc7-powerpc-di, fat-modules-4.16.0-trunk-octeon-di, fat-modules-4.17.0-rc7-marvell-di, fat-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, fat-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, fat-modules-4.17.0-rc7-parisc64-smp-di
fatsv-data-source
pakiet wirtualny udostępniany przez dump1090-mutability
fb-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez fb-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, fb-modules-4.17.0-rc7-powerpc-di, fb-modules-4.17.0-trunk-armmp-di, fb-modules-4.10.0-rc6-686-di, fb-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, fb-modules-4.17.0-rc3-amd64-di, fb-modules-4.17.0-rc7-armmp-di, fb-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, fb-modules-4.17.0-trunk-marvell-di, fb-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, fb-modules-4.17.0-rc7-marvell-di, fb-modules-4.16.0-trunk-loongson-3-di, fb-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, fb-modules-4.17.0-rc7-parisc64-smp-di, fb-modules-4.17.0-trunk-powerpc-di
firefox-esr-tabmixplus
pakiet wirtualny udostępniany przez xul-ext-tabmixplus
firefox-tabmixplus
pakiet wirtualny udostępniany przez xul-ext-tabmixplus
firewire-core-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez firewire-core-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, firewire-core-modules-4.10.0-rc6-686-di, firewire-core-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, firewire-core-modules-4.17.0-rc7-powerpc64le-di, firewire-core-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, firewire-core-modules-4.17.0-trunk-powerpc64-di, firewire-core-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, firewire-core-modules-4.16.0-trunk-loongson-3-di, firewire-core-modules-4.17.0-rc7-powerpc64-di, firewire-core-modules-4.17.0-trunk-powerpc64le-di, firewire-core-modules-4.17.0-rc3-amd64-di, firewire-core-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, firewire-core-modules-4.17.0-rc7-powerpc-di, firewire-core-modules-4.17.0-trunk-powerpc-di
floppy-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez floppy-modules-11.0-0-amd64-di, floppy-modules-11.0-0-486-di
fortran-compiler
pakiet wirtualny udostępniany przez gfortran
freeipa-admintools (4.7.0~pre1+git20180411-2)
transitional dummy package
freeipa-admintools
pakiet wirtualny udostępniany przez freeipa-client
fuse-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez fuse-modules-4.17.0-trunk-armmp-di, fuse-modules-4.17.0-trunk-m68k-di, fuse-modules-4.17.0-rc7-armmp-di, fuse-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, fuse-modules-4.17.0-rc7-parisc-di, fuse-modules-4.17.0-rc7-powerpc64le-di, fuse-modules-4.16.0-trunk-octeon-di, fuse-modules-4.17.0-rc7-powerpc64-di, fuse-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, fuse-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, fuse-modules-4.17.0-rc7-marvell-di, fuse-modules-4.10.0-rc6-686-di, fuse-modules-4.17.0-trunk-powerpc64-di, fuse-modules-4.17.0-trunk-powerpc64le-di, fuse-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, fuse-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, fuse-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, fuse-modules-4.17.0-trunk-s390x-di, fuse-modules-4.17.0-trunk-powerpc-di, fuse-modules-4.17.0-rc7-s390x-di, fuse-modules-4.17.0-trunk-marvell-di, fuse-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, fuse-modules-4.16.0-trunk-loongson-3-di, fuse-modules-4.17.0-rc7-sparc64-di, fuse-modules-4.17.0-rc3-amd64-di, fuse-modules-4.16.0-trunk-4kc-malta-di, fuse-modules-4.16.0-trunk-5kc-malta-di, fuse-modules-4.17.0-rc7-powerpc-di, fuse-modules-4.17.0-rc7-parisc64-smp-di, fuse-modules-4.17.0-trunk-alpha-generic-di, fuse-modules-4.10.0-rc6-arm64-di
gajim-httpupload
pakiet wirtualny udostępniany przez gajim
gdb (8.0-1)
GNU Debugger
gdb
pakiet wirtualny udostępniany przez gdb-python2, gdb-minimal
gdb-arm-none-eabi
pakiet wirtualny udostępniany przez gdb-multiarch
gfortran-mod-15
pakiet wirtualny udostępniany przez gfortran
ghc-dynamic
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc
ghc-ghci
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc
ghc-haddock
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc
gir1.2-polkitagent-1.0 (= 0.114-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez gir1.2-polkit-1.0
git-completion
pakiet wirtualny udostępniany przez git
git-core
pakiet wirtualny udostępniany przez git
gnome-www-browser
pakiet wirtualny udostępniany przez firefox-esr, firefox, chromium
gnutls-dev
pakiet wirtualny udostępniany przez libgnutls28-dev
go-compiler
pakiet wirtualny udostępniany przez gccgo
groff-x11
pakiet wirtualny udostępniany przez groff
gtk4-binver-4.0.0
pakiet wirtualny udostępniany przez libgtk-4-0-udeb, libgtk-4-0
haddock
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc
haddock-interface-33
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc
haskell-compiler
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc
hfs-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez hfs-modules-4.17.0-trunk-powerpc64-di, hfs-modules-4.17.0-trunk-powerpc-di, hfs-modules-4.16.0-trunk-octeon-di, hfs-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, hfs-modules-4.16.0-trunk-5kc-malta-di, hfs-modules-4.17.0-rc7-powerpc-di, hfs-modules-4.16.0-trunk-4kc-malta-di, hfs-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, hfs-modules-4.17.0-rc7-powerpc64-di, hfs-modules-4.16.0-trunk-loongson-3-di, hfs-modules-4.17.0-trunk-m68k-di
hplip-ppds
pakiet wirtualny udostępniany przez hpijs-ppds
hunspell-dictionary
pakiet wirtualny udostępniany przez hunspell-bn, hunspell-oc, hunspell-hu, hunspell-de-de-frami, hunspell-lt, hunspell-id, hunspell-ru, hunspell-it, hunspell-es, hunspell-bg, hunspell-hr, hunspell-sk, hunspell-si, hunspell-hi, hunspell-en-za, hunspell-af, hunspell-gu, hunspell-cs, hunspell-de-at-frami, hunspell-gl, hunspell-he, hunspell-ne, hunspell-uk, hunspell-el, hunspell-sw, hunspell-gd, hunspell-de-ch-frami, hunspell-bs, hunspell-th, hunspell-en-gb, hunspell-ro, hunspell-sl, hunspell-te, hunspell-gug, hunspell-pt-pt, hunspell-pl, hunspell-is, hunspell-sr, hunspell-da, hunspell-lo, hunspell-sv, hunspell-kmr, hunspell-no, hunspell-pt-br, hunspell-vi
hunspell-dictionary-af
pakiet wirtualny udostępniany przez hunspell-af
hunspell-dictionary-bg
pakiet wirtualny udostępniany przez hunspell-bg
hunspell-dictionary-bn
pakiet wirtualny udostępniany przez hunspell-bn
hunspell-dictionary-bs
pakiet wirtualny udostępniany przez hunspell-bs
hunspell-dictionary-cs
pakiet wirtualny udostępniany przez hunspell-cs
hunspell-dictionary-da
pakiet wirtualny udostępniany przez hunspell-da
hunspell-dictionary-de-at-frami
pakiet wirtualny udostępniany przez hunspell-de-at-frami
hunspell-dictionary-de-ch-frami
pakiet wirtualny udostępniany przez hunspell-de-ch-frami
hunspell-dictionary-de-de-frami
pakiet wirtualny udostępniany przez hunspell-de-de-frami
hunspell-dictionary-el
pakiet wirtualny udostępniany przez hunspell-el
hunspell-dictionary-en-gb
pakiet wirtualny udostępniany przez hunspell-en-gb
hunspell-dictionary-en-za
pakiet wirtualny udostępniany przez hunspell-en-za
hunspell-dictionary-es
pakiet wirtualny udostępniany przez hunspell-es
hunspell-dictionary-gd
pakiet wirtualny udostępniany przez hunspell-gd
hunspell-dictionary-gl
pakiet wirtualny udostępniany przez hunspell-gl
hunspell-dictionary-gu
pakiet wirtualny udostępniany przez hunspell-gu
hunspell-dictionary-gug
pakiet wirtualny udostępniany przez hunspell-gug
hunspell-dictionary-he
pakiet wirtualny udostępniany przez hunspell-he
hunspell-dictionary-hi
pakiet wirtualny udostępniany przez hunspell-hi
hunspell-dictionary-hr
pakiet wirtualny udostępniany przez hunspell-hr
hunspell-dictionary-hu
pakiet wirtualny udostępniany przez hunspell-hu
hunspell-dictionary-id
pakiet wirtualny udostępniany przez hunspell-id
hunspell-dictionary-is
pakiet wirtualny udostępniany przez hunspell-is
hunspell-dictionary-it
pakiet wirtualny udostępniany przez hunspell-it
hunspell-dictionary-kmr
pakiet wirtualny udostępniany przez hunspell-kmr
hunspell-dictionary-lo
pakiet wirtualny udostępniany przez hunspell-lo
hunspell-dictionary-lt
pakiet wirtualny udostępniany przez hunspell-lt
hunspell-dictionary-ne
pakiet wirtualny udostępniany przez hunspell-ne
hunspell-dictionary-no
pakiet wirtualny udostępniany przez hunspell-no
hunspell-dictionary-oc
pakiet wirtualny udostępniany przez hunspell-oc
hunspell-dictionary-pl
pakiet wirtualny udostępniany przez hunspell-pl
hunspell-dictionary-pt-br
pakiet wirtualny udostępniany przez hunspell-pt-br
hunspell-dictionary-pt-pt
pakiet wirtualny udostępniany przez hunspell-pt-pt
hunspell-dictionary-ro
pakiet wirtualny udostępniany przez hunspell-ro
hunspell-dictionary-ru
pakiet wirtualny udostępniany przez hunspell-ru
hunspell-dictionary-si
pakiet wirtualny udostępniany przez hunspell-si
hunspell-dictionary-sk
pakiet wirtualny udostępniany przez hunspell-sk
hunspell-dictionary-sl
pakiet wirtualny udostępniany przez hunspell-sl
hunspell-dictionary-sr
pakiet wirtualny udostępniany przez hunspell-sr
hunspell-dictionary-sv
pakiet wirtualny udostępniany przez hunspell-sv
hunspell-dictionary-sw
pakiet wirtualny udostępniany przez hunspell-sw
hunspell-dictionary-te
pakiet wirtualny udostępniany przez hunspell-te
hunspell-dictionary-th
pakiet wirtualny udostępniany przez hunspell-th
hunspell-dictionary-uk
pakiet wirtualny udostępniany przez hunspell-uk
hunspell-dictionary-vi
pakiet wirtualny udostępniany przez hunspell-vi
hunspell-ku
pakiet wirtualny udostępniany przez hunspell-kmr
hyperv-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez hyperv-modules-4.17.0-rc3-amd64-di, hyperv-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, hyperv-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, hyperv-modules-4.10.0-rc6-686-di
hypervisor-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez hypervisor-modules-4.17.0-rc7-powerpc64le-di, hypervisor-modules-4.17.0-trunk-powerpc64-di, hypervisor-modules-4.17.0-rc7-powerpc64-di, hypervisor-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, hypervisor-modules-4.17.0-trunk-powerpc64le-di, hypervisor-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di
hyphen-en-au
pakiet wirtualny udostępniany przez hyphen-en-gb
hyphen-en-za
pakiet wirtualny udostępniany przez hyphen-en-gb
hyphen-hyphenation-patterns
pakiet wirtualny udostępniany przez hyphen-it, hyphen-hu, hyphen-en-gb, hyphen-de, hyphen-ro, hyphen-no, hyphen-lt, hyphen-gl, hyphen-pt-br, hyphen-af, hyphen-hr, hyphen-sl, hyphen-uk, hyphen-el, hyphen-da, hyphen-cs, hyphen-zu, hyphen-nl, hyphen-es, hyphen-sk, hyphen-is, hyphen-ca, hyphen-sv, hyphen-sr, hyphen-fr, hyphen-bg, hyphen-pt-pt
hyphen-hyphenation-patterns-af
pakiet wirtualny udostępniany przez hyphen-af
hyphen-hyphenation-patterns-bg
pakiet wirtualny udostępniany przez hyphen-bg
hyphen-hyphenation-patterns-ca
pakiet wirtualny udostępniany przez hyphen-ca
hyphen-hyphenation-patterns-cs
pakiet wirtualny udostępniany przez hyphen-cs
hyphen-hyphenation-patterns-da
pakiet wirtualny udostępniany przez hyphen-da
hyphen-hyphenation-patterns-de
pakiet wirtualny udostępniany przez hyphen-de
hyphen-hyphenation-patterns-el
pakiet wirtualny udostępniany przez hyphen-el
hyphen-hyphenation-patterns-en-gb
pakiet wirtualny udostępniany przez hyphen-en-gb
hyphen-hyphenation-patterns-es
pakiet wirtualny udostępniany przez hyphen-es
hyphen-hyphenation-patterns-fr
pakiet wirtualny udostępniany przez hyphen-fr
hyphen-hyphenation-patterns-gl
pakiet wirtualny udostępniany przez hyphen-gl
hyphen-hyphenation-patterns-hr
pakiet wirtualny udostępniany przez hyphen-hr
hyphen-hyphenation-patterns-hu
pakiet wirtualny udostępniany przez hyphen-hu
hyphen-hyphenation-patterns-is
pakiet wirtualny udostępniany przez hyphen-is
hyphen-hyphenation-patterns-it
pakiet wirtualny udostępniany przez hyphen-it
hyphen-hyphenation-patterns-lt
pakiet wirtualny udostępniany przez hyphen-lt
hyphen-hyphenation-patterns-nl
pakiet wirtualny udostępniany przez hyphen-nl
hyphen-hyphenation-patterns-no
pakiet wirtualny udostępniany przez hyphen-no
hyphen-hyphenation-patterns-pt-br
pakiet wirtualny udostępniany przez hyphen-pt-br
hyphen-hyphenation-patterns-pt-pt
pakiet wirtualny udostępniany przez hyphen-pt-pt
hyphen-hyphenation-patterns-ro
pakiet wirtualny udostępniany przez hyphen-ro
hyphen-hyphenation-patterns-sk
pakiet wirtualny udostępniany przez hyphen-sk
hyphen-hyphenation-patterns-sl
pakiet wirtualny udostępniany przez hyphen-sl
hyphen-hyphenation-patterns-sr
pakiet wirtualny udostępniany przez hyphen-sr
hyphen-hyphenation-patterns-sv
pakiet wirtualny udostępniany przez hyphen-sv
hyphen-hyphenation-patterns-uk
pakiet wirtualny udostępniany przez hyphen-uk
hyphen-hyphenation-patterns-zu
pakiet wirtualny udostępniany przez hyphen-zu
i2c-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez i2c-modules-4.16.0-trunk-4kc-malta-di, i2c-modules-4.17.0-rc3-amd64-di, kernel-image-4.16.0-trunk-loongson-3-di, i2c-modules-4.17.0-rc7-armmp-di, i2c-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, i2c-modules-4.17.0-trunk-armmp-di, i2c-modules-4.16.0-trunk-5kc-malta-di, i2c-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, i2c-modules-11.0-0-486-di, i2c-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, kernel-image-4.17.0-rc7-parisc64-smp-di, i2c-modules-4.17.0-trunk-alpha-generic-di, i2c-modules-4.10.0-rc6-686-di, i2c-modules-11.0-0-amd64-di
icedove-enigmail
pakiet wirtualny udostępniany przez enigmail
iceweasel-tabmixplus
pakiet wirtualny udostępniany przez xul-ext-tabmixplus
iceweasel-ubiquity
pakiet wirtualny udostępniany przez xul-ext-ubiquity
ide-core-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez kernel-image-11.0-0-amd64-di, ide-core-modules-4.17.0-trunk-m68k-di, kernel-image-11.0-0-486-di
ide-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez kernel-image-11.0-0-amd64-di, kernel-image-11.0-0-486-di, ide-modules-4.17.0-trunk-m68k-di
imap-server
pakiet wirtualny udostępniany przez dovecot-imapd
info-browser
pakiet wirtualny udostępniany przez emacs-gtk, emacs-nox, emacs-lucid
input-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez input-modules-4.17.0-rc7-powerpc64le-di, input-modules-4.17.0-rc7-sparc64-di, input-modules-4.16.0-trunk-loongson-3-di, input-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, input-modules-4.17.0-rc3-amd64-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, input-modules-4.17.0-rc7-parisc64-smp-di, input-modules-4.16.0-trunk-4kc-malta-di, input-modules-4.17.0-rc7-marvell-di, input-modules-4.17.0-trunk-powerpc64le-di, input-modules-4.10.0-rc6-686-di, input-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, input-modules-4.17.0-rc7-parisc-di, input-modules-4.17.0-rc7-armmp-di, input-modules-4.17.0-trunk-powerpc64-di, input-modules-4.16.0-trunk-5kc-malta-di, input-modules-4.17.0-trunk-alpha-generic-di, kernel-image-11.0-0-486-di, input-modules-4.17.0-trunk-powerpc-di, input-modules-4.17.0-rc7-powerpc-di, input-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, input-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, input-modules-4.16.0-trunk-octeon-di, input-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, input-modules-4.17.0-rc7-powerpc64-di, input-modules-4.17.0-trunk-marvell-di, input-modules-4.17.0-trunk-armmp-di, input-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, input-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di
ipv6-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez ipv6-modules-4.17.0-rc7-marvell-di, ipv6-modules-4.17.0-trunk-marvell-di, ipv6-modules-11.0-0-486-di, ipv6-modules-11.0-0-amd64-di
isofs-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez isofs-modules-4.17.0-trunk-s390x-di, isofs-modules-4.17.0-trunk-alpha-generic-di, isofs-modules-4.17.0-rc7-powerpc-di, isofs-modules-4.16.0-trunk-4kc-malta-di, isofs-modules-4.17.0-rc7-powerpc64-di, isofs-modules-4.17.0-trunk-marvell-di, isofs-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, isofs-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, isofs-modules-4.17.0-trunk-m68k-di, isofs-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, isofs-modules-4.16.0-trunk-loongson-3-di, isofs-modules-4.17.0-trunk-powerpc-di, isofs-modules-4.10.0-rc6-686-di, isofs-modules-4.17.0-rc7-marvell-di, isofs-modules-4.16.0-trunk-octeon-di, isofs-modules-4.16.0-trunk-5kc-malta-di, isofs-modules-4.17.0-rc3-amd64-di, isofs-modules-11.0-0-amd64-di, isofs-modules-4.17.0-trunk-powerpc64-di, isofs-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, isofs-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, isofs-modules-4.17.0-rc7-parisc-di, isofs-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, isofs-modules-4.17.0-rc7-parisc64-smp-di, isofs-modules-4.17.0-rc7-sparc64-di, isofs-modules-4.17.0-rc7-s390x-di, isofs-modules-11.0-0-486-di, isofs-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, isofs-modules-4.17.0-rc7-armmp-di, isofs-modules-4.17.0-trunk-powerpc64le-di, isofs-modules-4.17.0-trunk-armmp-di, isofs-modules-4.17.0-rc7-powerpc64le-di, isofs-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di
java-compiler
pakiet wirtualny udostępniany przez openjdk-7-jdk
java-runtime
pakiet wirtualny udostępniany przez openjdk-7-jre
java-runtime-headless
pakiet wirtualny udostępniany przez openjdk-7-jre-headless
java-sdk
pakiet wirtualny udostępniany przez openjdk-7-jdk
java2-runtime
pakiet wirtualny udostępniany przez openjdk-7-jre
java2-runtime-headless
pakiet wirtualny udostępniany przez openjdk-7-jre-headless
java2-sdk
pakiet wirtualny udostępniany przez openjdk-7-jdk
java5-runtime
pakiet wirtualny udostępniany przez openjdk-7-jre
java5-runtime-headless
pakiet wirtualny udostępniany przez openjdk-7-jre-headless
java5-sdk
pakiet wirtualny udostępniany przez openjdk-7-jdk
java6-runtime
pakiet wirtualny udostępniany przez openjdk-7-jre
java6-runtime-headless
pakiet wirtualny udostępniany przez openjdk-7-jre-headless
java6-sdk
pakiet wirtualny udostępniany przez openjdk-7-jdk
java7-runtime
pakiet wirtualny udostępniany przez openjdk-7-jre
java7-runtime-headless
pakiet wirtualny udostępniany przez openjdk-7-jre-headless
java7-sdk
pakiet wirtualny udostępniany przez openjdk-7-jdk
jffs2-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez jffs2-modules-4.17.0-trunk-marvell-di, jffs2-modules-4.17.0-rc7-marvell-di
jfs-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez jfs-modules-4.17.0-trunk-powerpc64le-di, jfs-modules-4.17.0-trunk-powerpc-di, jfs-modules-4.17.0-trunk-alpha-generic-di, jfs-modules-4.17.0-rc7-parisc-di, jfs-modules-4.17.0-rc7-sparc64-di, jfs-modules-4.17.0-rc3-amd64-di, jfs-modules-4.17.0-trunk-armmp-di, jfs-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, jfs-modules-4.17.0-rc7-armmp-di, jfs-modules-4.16.0-trunk-loongson-3-di, jfs-modules-4.16.0-trunk-5kc-malta-di, jfs-modules-4.17.0-rc7-marvell-di, jfs-modules-4.10.0-rc6-686-di, jfs-modules-4.16.0-trunk-octeon-di, jfs-modules-4.17.0-trunk-powerpc64-di, jfs-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, jfs-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, jfs-modules-4.17.0-rc7-powerpc-di, jfs-modules-4.17.0-rc7-powerpc64-di, jfs-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, jfs-modules-4.16.0-trunk-4kc-malta-di, jfs-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, jfs-modules-4.17.0-trunk-marvell-di, jfs-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, jfs-modules-4.17.0-rc7-parisc64-smp-di, jfs-modules-4.17.0-rc7-powerpc64le-di, jfs-modules-4.10.0-rc6-amd64-di
jgroff
pakiet wirtualny udostępniany przez groff
kernel-image
pakiet wirtualny udostępniany przez kernel-image-4.17.0-trunk-s390x-di, kernel-image-4.17.0-trunk-m68k-di, kernel-image-4.16.0-trunk-5kc-malta-di, kernel-image-11.0-0-486-di, kernel-image-4.17.0-trunk-powerpc64-di, kernel-image-4.17.0-rc7-armmp-di, kernel-image-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, kernel-image-4.17.0-rc7-sparc64-di, kernel-image-4.17.0-rc7-s390x-di, kernel-image-4.17.0-rc3-amd64-di, kernel-image-4.17.0-rc7-parisc-di, kernel-image-4.16.0-trunk-loongson-3-di, kernel-image-4.10.0-rc6-s390x-di, kernel-image-4.17.0-trunk-armmp-di, kernel-image-4.10.0-rc6-powerpc64-di, kernel-image-4.17.0-trunk-alpha-generic-di, kernel-image-4.17.0-trunk-powerpc64le-di, kernel-image-4.17.0-rc7-powerpc64le-di, kernel-image-4.10.0-rc6-amd64-di, kernel-image-4.17.0-trunk-marvell-di, kernel-image-4.16.0-trunk-octeon-di, kernel-image-4.10.0-rc6-686-pae-di, kernel-image-4.17.0-rc7-parisc64-smp-di, kernel-image-4.17.0-rc7-powerpc64-di, kernel-image-4.10.0-rc6-armmp-di, kernel-image-4.17.0-rc7-marvell-di, kernel-image-4.10.0-rc6-powerpc-di, kernel-image-4.17.0-trunk-powerpc-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, kernel-image-4.10.0-rc6-686-di, kernel-image-4.16.0-trunk-4kc-malta-di, kernel-image-4.17.0-rc7-powerpc-di, kernel-image-4.10.0-rc6-arm64-di
kfreebsd-headers
pakiet wirtualny udostępniany przez kfreebsd-headers-11.0-0-686, kfreebsd-headers-11.0-0-amd64, kfreebsd-headers-11.0-0-486
kfreebsd-headers-11
pakiet wirtualny udostępniany przez kfreebsd-headers-11.0-0-amd64, kfreebsd-headers-11.0-0-686, kfreebsd-headers-11.0-0-486
kfreebsd-image
pakiet wirtualny udostępniany przez kfreebsd-image-11.0-0-amd64, kfreebsd-image-11.0-0-486, kfreebsd-image-11.0-0-xen, kfreebsd-image-11.0-0-686
kfreebsd-image-11
pakiet wirtualny udostępniany przez kfreebsd-image-11.0-0-xen, kfreebsd-image-11.0-0-686, kfreebsd-image-11.0-0-amd64, kfreebsd-image-11.0-0-486
kfreebsd-source
pakiet wirtualny udostępniany przez kfreebsd-source-11.0
kfreebsd-source-11
pakiet wirtualny udostępniany przez kfreebsd-source-11.0
leds-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez leds-modules-4.17.0-trunk-armmp-di, leds-modules-4.17.0-trunk-marvell-di, leds-modules-4.17.0-rc7-marvell-di, leds-modules-4.17.0-rc7-armmp-di, leds-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, leds-modules-4.10.0-rc6-arm64-di
lib32readline6-dev
pakiet wirtualny udostępniany przez lib32readline-dev
lib64readline6-dev
pakiet wirtualny udostępniany przez lib64readline-dev
libaio-ocaml-8zjg1
pakiet wirtualny udostępniany przez libaio-ocaml
libaio-ocaml-dev-8zjg1
pakiet wirtualny udostępniany przez libaio-ocaml-dev
libaio-ocaml-dev-ilws7
pakiet wirtualny udostępniany przez libaio-ocaml-dev
libaio-ocaml-dev-kcq81
pakiet wirtualny udostępniany przez libaio-ocaml-dev
libaio-ocaml-dev-wt4a5
pakiet wirtualny udostępniany przez libaio-ocaml-dev
libaio-ocaml-dev-ytgy0
pakiet wirtualny udostępniany przez libaio-ocaml-dev
libaio-ocaml-ilws7
pakiet wirtualny udostępniany przez libaio-ocaml
libaio-ocaml-kcq81
pakiet wirtualny udostępniany przez libaio-ocaml
libaio-ocaml-wt4a5
pakiet wirtualny udostępniany przez libaio-ocaml
libaio-ocaml-ytgy0
pakiet wirtualny udostępniany przez libaio-ocaml
libansicolor-perl
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libantlr3c-3.4-0 (3.4+dfsg-1) [debports]
ANTLR v3 parser generator C runtime
libantlr3c-3.4-0
pakiet wirtualny udostępniany przez libantlr3c-antlrdbg-3.4-0
libapt-inst (= 1.7.0~alpha0)
pakiet wirtualny udostępniany przez libapt-inst2.0
libapt-pkg (= 1.7.0~alpha0)
pakiet wirtualny udostępniany przez libapt-pkg5.0
libarchive-tar-perl
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libattribute-handlers-perl
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libautodie-perl
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libavcodec-extra (7:4.0-3)
FFmpeg library with extra codecs (metapackage)
libavcodec-extra
pakiet wirtualny udostępniany przez libavcodec-extra58
libavfilter-extra (7:4.0-3)
FFmpeg library with extra filters (metapackage)
libavfilter-extra
pakiet wirtualny udostępniany przez libavfilter-extra7
libbfd-dev
pakiet wirtualny udostępniany przez binutils-dev
libboinc
pakiet wirtualny udostępniany przez libboinc7
libboinc-app
pakiet wirtualny udostępniany przez libboinc-app7
libcompress-raw-bzip2-perl
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libcompress-raw-zlib-perl
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libcompress-zlib-perl
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libcpan-meta-perl
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libcpan-meta-requirements-perl
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libcpan-meta-yaml-perl
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libcpufreq-dev
pakiet wirtualny udostępniany przez libcpupower-dev
libcudf-ocaml-dev-0hoo0
pakiet wirtualny udostępniany przez libcudf-ocaml-dev
libcudf-ocaml-dev-1itr0
pakiet wirtualny udostępniany przez libcudf-ocaml-dev
libcudf-ocaml-dev-3c512
pakiet wirtualny udostępniany przez libcudf-ocaml-dev
libcudf-ocaml-dev-jy3w2
pakiet wirtualny udostępniany przez libcudf-ocaml-dev
libcudf-ocaml-dev-pfti8
pakiet wirtualny udostępniany przez libcudf-ocaml-dev
libdigest-md5-perl
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libdigest-perl
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libdigest-sha-perl
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libencode-perl
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libexperimental-perl
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libextutils-cbuilder-perl
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libextutils-command-perl
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libextutils-install-perl
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libextutils-parsexs-perl
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libfile-path-perl
pakiet wirtualny udostępniany przez perl-base
libfile-spec-perl
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libfile-temp-perl
pakiet wirtualny udostępniany przez perl-base
libfm-qt
pakiet wirtualny udostępniany przez libfm-qt5
libgeos-ruby1.8
pakiet wirtualny udostępniany przez ruby-geos
libghc--dev--
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc
libghc-array-dev
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc
libghc-array-doc
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-doc
libghc-array-prof
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-array-prof-0.5.2.0-001d5
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-array-prof-0.5.2.0-d43c4
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-base-dev
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc
libghc-base-doc
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-doc
libghc-base-prof
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-base-prof-4.11.1.0-044e1
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-base-prof-4.11.1.0-2836f
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-base-prof-4.11.1.0-2ccb4
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-base-prof-4.11.1.0-9da3f
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-base-prof-4.11.1.0-9e00f
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-binary-dev
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc
libghc-binary-doc
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-doc
libghc-binary-prof
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-binary-prof-0.8.5.1-758db
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-binary-prof-0.8.5.1-7abb5
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-binary-prof-0.8.5.1-7b1ac
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-binary-prof-0.8.5.1-81647
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-binary-prof-0.8.5.1-98724
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-bytestring-dev
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc
libghc-bytestring-doc
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-doc
libghc-bytestring-prof
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-bytestring-prof-0.10.8.2-53e28
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-bytestring-prof-0.10.8.2-5c664
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-bytestring-prof-0.10.8.2-76943
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-bytestring-prof-0.10.8.2-b449d
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-bytestring-prof-0.10.8.2-c748e
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-cabal-dev
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc
libghc-cabal-doc
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-doc
libghc-cabal-prof
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-cabal-prof-2.2.0.1-41ed5
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-cabal-prof-2.2.0.1-58eb9
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-cabal-prof-2.2.0.1-5fa29
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-cabal-prof-2.2.0.1-cb731
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-cabal-prof-2.2.0.1-e2610
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-containers-dev
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc
libghc-containers-doc
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-doc
libghc-containers-prof
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-containers-prof-0.5.11.0-00d87
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-containers-prof-0.5.11.0-6a688
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-containers-prof-0.5.11.0-77951
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-containers-prof-0.5.11.0-e5d0c
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-deepseq-dev
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc
libghc-deepseq-doc
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-doc
libghc-deepseq-prof
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-deepseq-prof-1.4.3.0-00d8f
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-deepseq-prof-1.4.3.0-2d22c
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-deepseq-prof-1.4.3.0-661e2
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-deepseq-prof-1.4.3.0-c31e2
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-directory-dev
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc
libghc-directory-doc
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-doc
libghc-directory-prof
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-directory-prof-1.3.1.5-2d34f
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-directory-prof-1.3.1.5-d4571
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-directory-prof-1.3.1.5-def4c
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-directory-prof-1.3.1.5-dfd0f
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-directory-prof-1.3.1.5-e563d
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-filepath-dev
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc
libghc-filepath-doc
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-doc
libghc-filepath-prof
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-filepath-prof-1.4.2-06b32
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-filepath-prof-1.4.2-24327
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-filepath-prof-1.4.2-efc71
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-filepath-prof-1.4.2-f8b35
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-ghc-boot-dev
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc
libghc-ghc-boot-doc
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-doc
libghc-ghc-boot-prof
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-ghc-boot-prof-8.4.3-81b1f
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-ghc-boot-prof-8.4.3-8ac28
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-ghc-boot-prof-8.4.3-96a25
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-ghc-boot-prof-8.4.3-9eaa8
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-ghc-boot-prof-8.4.3-f2866
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-ghc-boot-th-dev
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc
libghc-ghc-boot-th-doc
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-doc
libghc-ghc-boot-th-prof
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-ghc-boot-th-prof-8.4.3-66767
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-ghc-boot-th-prof-8.4.3-796c0
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-ghc-compact-dev
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc
libghc-ghc-compact-doc
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-doc
libghc-ghc-compact-prof
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-ghc-compact-prof-0.1.0.0-0a137
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-ghc-compact-prof-0.1.0.0-3ba66
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-ghc-compact-prof-0.1.0.0-6fbbb
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-ghc-compact-prof-0.1.0.0-cc5a7
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-ghc-prim-dev
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc
libghc-ghc-prim-doc
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-doc
libghc-ghc-prim-prof
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-ghc-prim-prof-0.5.2.0-387aa
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-ghc-prim-prof-0.5.2.0-39dc2
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-ghc-prof-8.4.3-23d57
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-ghc-prof-8.4.3-55253
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-ghc-prof-8.4.3-7a9d2
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-ghc-prof-8.4.3-82c95
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-ghc-prof-8.4.3-c056a
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-ghci-dev
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc
libghc-ghci-doc
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-doc
libghc-ghci-prof
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-ghci-prof-8.4.3-3625b
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-ghci-prof-8.4.3-40642
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-ghci-prof-8.4.3-44bc3
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-ghci-prof-8.4.3-917b2
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-ghci-prof-8.4.3-9973e
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-haskeline-dev
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc
libghc-haskeline-doc
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-doc
libghc-haskeline-prof
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-haskeline-prof-0.7.4.2-5a0ca
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-haskeline-prof-0.7.4.2-7c707
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-haskeline-prof-0.7.4.2-858e7
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-haskeline-prof-0.7.4.2-efbde
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-haskeline-prof-0.7.4.2-f2bc3
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-hpc-dev
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc
libghc-hpc-doc
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-doc
libghc-hpc-prof
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-hpc-prof-0.6.0.3-832fb
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-hpc-prof-0.6.0.3-8d1d3
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-hpc-prof-0.6.0.3-9d9d8
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-hpc-prof-0.6.0.3-b416a
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-hpc-prof-0.6.0.3-dab03
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-integer-gmp-dev
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc
libghc-integer-gmp-doc
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-doc
libghc-integer-gmp-prof
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-integer-gmp-prof-1.0.2.0-8c626
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-integer-gmp-prof-1.0.2.0-9ea48
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-mtl-prof-2.2.2-3cf3b
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-mtl-prof-2.2.2-90cda
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-parsec-dev
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc
libghc-parsec-doc
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-doc
libghc-parsec-prof
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-parsec-prof-3.1.13.0-4228a
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-parsec-prof-3.1.13.0-81df0
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-parsec-prof-3.1.13.0-a9638
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-parsec-prof-3.1.13.0-ed72f
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-parsec-prof-3.1.13.0-eef8e
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-pretty-dev
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc
libghc-pretty-doc
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-doc
libghc-pretty-prof
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-pretty-prof-1.1.3.6-1930e
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-pretty-prof-1.1.3.6-24259
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-pretty-prof-1.1.3.6-4356d
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-pretty-prof-1.1.3.6-e8ec4
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-process-dev
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc
libghc-process-doc
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-doc
libghc-process-prof
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-process-prof-1.6.3.0-59aca
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-process-prof-1.6.3.0-abb0c
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-rts-prof-1.0-
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-stm-prof-2.4.5.0-4e743
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-stm-prof-2.4.5.0-cd8cc
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-template-haskell-dev
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc
libghc-template-haskell-doc
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-doc
libghc-template-haskell-prof
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-template-haskell-prof-2.13.0.0-1ce4a
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-template-haskell-prof-2.13.0.0-2b779
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-template-haskell-prof-2.13.0.0-9ab57
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-template-haskell-prof-2.13.0.0-c970a
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-template-haskell-prof-2.13.0.0-e5c3b
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-terminfo-dev
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc
libghc-terminfo-doc
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-doc
libghc-terminfo-prof
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-terminfo-prof-0.4.1.1-80248
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-terminfo-prof-0.4.1.1-84624
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-terminfo-prof-0.4.1.1-9c733
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-terminfo-prof-0.4.1.1-d01a9
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-text-dev
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc
libghc-text-doc
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-doc
libghc-text-prof
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-text-prof-1.2.3.0-44f56
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-text-prof-1.2.3.0-61efa
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-text-prof-1.2.3.0-be4c3
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-text-prof-1.2.3.0-d9c46
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-text-prof-1.2.3.0-e6eb3
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-time-dev
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc
libghc-time-doc
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-doc
libghc-time-prof
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-time-prof-1.8.0.2-51fa2
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-time-prof-1.8.0.2-97696
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-time-prof-1.8.0.2-a62f8
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-time-prof-1.8.0.2-b1bb8
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-transformers-dev
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc
libghc-transformers-doc
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-doc
libghc-transformers-prof
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-transformers-prof-0.5.5.0-633c3
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-transformers-prof-0.5.5.0-9eff4
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-unix-dev
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc
libghc-unix-doc
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-doc
libghc-unix-prof
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-unix-prof-2.7.2.2-39915
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-unix-prof-2.7.2.2-5200b
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-unix-prof-2.7.2.2-54a01
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-unix-prof-2.7.2.2-7bc7b
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-unix-prof-2.7.2.2-91683
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-xhtml-dev
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc
libghc-xhtml-doc
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-doc
libghc-xhtml-prof
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-xhtml-prof-3000.2.2.1-59af4
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libghc-xhtml-prof-3000.2.2.1-9e395
pakiet wirtualny udostępniany przez ghc-prof
libgnokii3-dev
pakiet wirtualny udostępniany przez libgnokii-dev
libgnutls-openssl-dev
pakiet wirtualny udostępniany przez libgnutls28-dev
libgwenhywfar-dev
pakiet wirtualny udostępniany przez libgwenhywfar60-dev
libhdf5-serial-dev (1.10.2+repack-1~exp1)
Pakiet przejściowy
libhdf5-serial-dev
pakiet wirtualny udostępniany przez libhdf5-dev
libhttp-tiny-perl
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libi18n-langtags-perl
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libio-compress-base-perl
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libio-compress-bzip2-perl
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libio-compress-perl
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libio-compress-zlib-perl
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libio-socket-ip-perl
pakiet wirtualny udostępniany przez perl-base
libio-zlib-perl
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libjson-pp-perl
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
liblocale-maketext-perl
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
liblocale-maketext-simple-perl
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libmapscript-ruby
pakiet wirtualny udostępniany przez ruby-mapscript
libmapscript-ruby1.8
pakiet wirtualny udostępniany przez ruby-mapscript
libmapscript-ruby1.9.1
pakiet wirtualny udostępniany przez ruby-mapscript
libmath-bigint-perl
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libmath-complex-perl
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libmedimportcxx-dev
pakiet wirtualny udostępniany przez libmedimport-dev
libmime-base64-perl
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libmodule-corelist-perl
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libmodule-load-conditional-perl
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libmodule-load-perl
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libmodule-metadata-perl
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libnet-perl
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libnet-ping-perl
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libnode-dev
pakiet wirtualny udostępniany przez libnode64-dev
libparams-check-perl
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libparent-perl
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libparse-cpan-meta-perl
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libperl-ostype-perl
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libpetsc3.9
pakiet wirtualny udostępniany przez libpetsc-real3.9
libphobos-dev
pakiet wirtualny udostępniany przez libgphobos-dev
libpod-escapes-perl
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libpod-parser-perl
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libpod-simple-perl
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libqt5opengl5-desktop-dev (= 5.11.1+dfsg-1)
pakiet wirtualny udostępniany przez libqt5opengl5-dev
libqt5opengl5-desktop-dev (= 5.11.1+dfsg-2)
pakiet wirtualny udostępniany przez libqt5opengl5-dev
libreadline6-dev
pakiet wirtualny udostępniany przez libreadline-dev
libreoffice-avmedia-backend
pakiet wirtualny udostępniany przez libreoffice-avmedia-backend-gstreamer, libreoffice-avmedia-backend-vlc
libreoffice-bundled
pakiet wirtualny udostępniany przez libreoffice-core
libreoffice-grammarcheck
pakiet wirtualny udostępniany przez libreoffice-lightproof-pt-br
libreoffice-grammarcheck-pt-br
pakiet wirtualny udostępniany przez libreoffice-lightproof-pt-br
libreoffice-gtk-gnome
pakiet wirtualny udostępniany przez libreoffice-gnome
libreoffice-help (= 6.1)
pakiet wirtualny udostępniany przez libreoffice-help-ko, libreoffice-help-el, libreoffice-help-sk, libreoffice-help-fi, libreoffice-help-pl, libreoffice-help-zh-tw, libreoffice-help-et, libreoffice-help-sv, libreoffice-help-fr, libreoffice-help-es, libreoffice-help-om, libreoffice-help-hi, libreoffice-help-sl, libreoffice-help-hu, libreoffice-help-it, libreoffice-help-eu, libreoffice-help-pt, libreoffice-help-nl, libreoffice-help-vi, libreoffice-help-pt-br, libreoffice-help-en-us, libreoffice-help-da, libreoffice-help-ja, libreoffice-help-zh-cn, libreoffice-help-km, libreoffice-help-de, libreoffice-help-ru, libreoffice-help-ca, libreoffice-help-tr, libreoffice-help-gl, libreoffice-help-en-gb, libreoffice-help-dz, libreoffice-help-cs
libreoffice-l10n (= 6.1)
pakiet wirtualny udostępniany przez libreoffice-l10n-ru, libreoffice-l10n-pt, libreoffice-l10n-en-gb, libreoffice-l10n-zh-cn, libreoffice-l10n-sk, libreoffice-l10n-fa, libreoffice-l10n-fr, libreoffice-l10n-br, libreoffice-l10n-lv, libreoffice-l10n-si, libreoffice-l10n-id, libreoffice-l10n-oc, libreoffice-l10n-hi, libreoffice-l10n-om, libreoffice-l10n-pl, libreoffice-l10n-eu, libreoffice-l10n-ve, libreoffice-l10n-pt-br, libreoffice-l10n-be, libreoffice-l10n-cs, libreoffice-l10n-uz, libreoffice-l10n-gu, libreoffice-l10n-et, libreoffice-l10n-ja, libreoffice-l10n-gug, libreoffice-l10n-eo, libreoffice-l10n-ne, libreoffice-l10n-kk, libreoffice-l10n-xh, libreoffice-l10n-gl, libreoffice-l10n-nr, libreoffice-l10n-rw, libreoffice-l10n-it, libreoffice-l10n-ml, libreoffice-l10n-as, libreoffice-l10n-bn, libreoffice-l10n-nl, libreoffice-l10n-nn, libreoffice-l10n-mk, libreoffice-l10n-gd, libreoffice-l10n-te, libreoffice-l10n-nb, libreoffice-l10n-mn, libreoffice-l10n-tg, libreoffice-l10n-ug, libreoffice-l10n-vi, libreoffice-l10n-uk, libreoffice-l10n-en-za, libreoffice-l10n-cy, libreoffice-l10n-sv, libreoffice-l10n-is, libreoffice-l10n-or, libreoffice-l10n-af, libreoffice-l10n-bs, libreoffice-l10n-dz, libreoffice-l10n-hu, libreoffice-l10n-ro, libreoffice-l10n-tn, libreoffice-l10n-da, libreoffice-l10n-he, libreoffice-l10n-ka, libreoffice-l10n-ar, libreoffice-l10n-nso, libreoffice-l10n-ca, libreoffice-l10n-st, libreoffice-l10n-lt, libreoffice-l10n-ts, libreoffice-l10n-bg, libreoffice-l10n-tr, libreoffice-l10n-zu, libreoffice-l10n-kn, libreoffice-l10n-km, libreoffice-l10n-ta, libreoffice-l10n-am, libreoffice-l10n-ss, libreoffice-l10n-sl, libreoffice-l10n-zh-tw, libreoffice-l10n-mr, libreoffice-l10n-ga, libreoffice-l10n-hr, libreoffice-l10n-de, libreoffice-l10n-el, libreoffice-l10n-ast, libreoffice-l10n-th, libreoffice-l10n-pa-in, libreoffice-l10n-es, libreoffice-l10n-fi, libreoffice-l10n-sr, libreoffice-l10n-kmr, libreoffice-l10n-ko
libreoffice-l10n-en-us
pakiet wirtualny udostępniany przez libreoffice-common
libreoffice-reportdesigner
pakiet wirtualny udostępniany przez libreoffice-report-builder
libreoffice-style
pakiet wirtualny udostępniany przez libreoffice-style-tango, libreoffice-style-sifr, libreoffice-style-colibre, libreoffice-style-elementary, libreoffice-style-breeze
libreoffice-style-hicontrast
pakiet wirtualny udostępniany przez libreoffice-style-sifr
librep-doc
pakiet wirtualny udostępniany przez rep-doc
librhash-ruby
pakiet wirtualny udostępniany przez ruby-rhash
librhash-ruby1.8
pakiet wirtualny udostępniany przez ruby-rhash
libscalar-list-utils-perl
pakiet wirtualny udostępniany przez perl-base
libsingular
pakiet wirtualny udostępniany przez libsingular4
libsingular-dev
pakiet wirtualny udostępniany przez libsingular4-dev
libsocket-perl
pakiet wirtualny udostępniany przez perl-base
libstorable-perl
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libsys-syslog-perl
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libtcl
pakiet wirtualny udostępniany przez libtcl8.7
libtest-harness-perl
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libtest-simple-perl
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libtest-tester-perl
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libtest-use-ok-perl
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libthread-queue-perl
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libthreads-perl
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libthreads-shared-perl
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libtime-hires-perl
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libtime-local-perl
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libtime-piece-perl
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libtk
pakiet wirtualny udostępniany przez libtk8.7
libunicode-collate-perl
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libversion-perl
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libversion-requirements-perl
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
libxsloader-perl
pakiet wirtualny udostępniany przez perl-base
linux-image-4.16.0-trunk-amd64
pakiet wirtualny udostępniany przez linux-image-4.16.0-trunk-amd64-unsigned
linux-image-4.16.0-trunk-cloud-amd64
pakiet wirtualny udostępniany przez linux-image-4.16.0-trunk-cloud-amd64-unsigned
linux-image-4.17.0-rc3-amd64 (4.17~rc3-1~exp1)
Linux 4.17-rc3 for 64-bit PCs (signed)
linux-image-4.17.0-rc3-amd64
pakiet wirtualny udostępniany przez linux-image-4.17.0-rc3-amd64-unsigned
linux-image-4.17.0-rc3-cloud-amd64 (4.17~rc3-1~exp1)
Linux 4.17-rc3 for x86-64 cloud (signed)
linux-image-4.17.0-rc3-cloud-amd64
pakiet wirtualny udostępniany przez linux-image-4.17.0-rc3-cloud-amd64-unsigned
linux-image-4.17.0-rc7-686
pakiet wirtualny udostępniany przez linux-image-4.17.0-rc7-686-unsigned
linux-image-4.17.0-rc7-686-pae
pakiet wirtualny udostępniany przez linux-image-4.17.0-rc7-686-pae-unsigned
linux-image-4.17.0-rc7-amd64
pakiet wirtualny udostępniany przez linux-image-4.17.0-rc7-amd64-unsigned
linux-image-4.17.0-rc7-arm64
pakiet wirtualny udostępniany przez linux-image-4.17.0-rc7-arm64-unsigned
linux-image-4.17.0-rc7-cloud-amd64
pakiet wirtualny udostępniany przez linux-image-4.17.0-rc7-cloud-amd64-unsigned
linux-image-4.17.0-trunk-686
pakiet wirtualny udostępniany przez linux-image-4.17.0-trunk-686-unsigned
linux-image-4.17.0-trunk-686-pae
pakiet wirtualny udostępniany przez linux-image-4.17.0-trunk-686-pae-unsigned
linux-image-4.17.0-trunk-amd64
pakiet wirtualny udostępniany przez linux-image-4.17.0-trunk-amd64-unsigned
linux-image-4.17.0-trunk-arm64
pakiet wirtualny udostępniany przez linux-image-4.17.0-trunk-arm64-unsigned
linux-image-4.17.0-trunk-cloud-amd64
pakiet wirtualny udostępniany przez linux-image-4.17.0-trunk-cloud-amd64-unsigned
linux-kernel-headers
pakiet wirtualny udostępniany przez linux-libc-dev
linux-tools-4.16
pakiet wirtualny udostępniany przez linux-perf-4.16
linux-tools-4.17
pakiet wirtualny udostępniany przez linux-perf-4.17
loop-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez loop-modules-4.17.0-trunk-alpha-generic-di, loop-modules-4.17.0-trunk-marvell-di, loop-modules-4.16.0-trunk-4kc-malta-di, loop-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, loop-modules-4.17.0-rc7-s390x-di, loop-modules-4.17.0-trunk-s390x-di, loop-modules-11.0-0-486-di, loop-modules-4.17.0-rc3-amd64-di, loop-modules-4.10.0-rc6-686-di, loop-modules-4.16.0-trunk-octeon-di, loop-modules-4.17.0-rc7-marvell-di, loop-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, loop-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, loop-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, loop-modules-4.17.0-rc7-powerpc64-di, loop-modules-4.16.0-trunk-loongson-3-di, loop-modules-4.17.0-trunk-armmp-di, loop-modules-4.17.0-rc7-armmp-di, loop-modules-4.17.0-rc7-powerpc-di, loop-modules-4.17.0-trunk-powerpc64le-di, loop-modules-4.16.0-trunk-5kc-malta-di, loop-modules-11.0-0-amd64-di, loop-modules-4.17.0-trunk-powerpc-di, loop-modules-4.17.0-trunk-m68k-di, loop-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, loop-modules-4.17.0-trunk-powerpc64-di, loop-modules-4.17.0-rc7-parisc-di, loop-modules-4.17.0-rc7-powerpc64le-di, loop-modules-4.17.0-rc7-parisc64-smp-di, loop-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, loop-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, loop-modules-4.10.0-rc6-armmp-di
lpr
pakiet wirtualny udostępniany przez cups-bsd
mail-reader
pakiet wirtualny udostępniany przez thunderbird, emacs-gtk, emacs-nox, emacs-lucid
maliit-inputmethod-plugin
pakiet wirtualny udostępniany przez maliit-keyboard
md-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez md-modules-4.16.0-trunk-5kc-malta-di, md-modules-4.17.0-trunk-s390x-di, md-modules-4.16.0-trunk-loongson-3-di, md-modules-4.16.0-trunk-4kc-malta-di, md-modules-4.17.0-trunk-powerpc64le-di, md-modules-4.17.0-trunk-armmp-di, md-modules-11.0-0-486-di, md-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, md-modules-4.17.0-rc7-powerpc64-di, md-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, md-modules-4.17.0-trunk-alpha-generic-di, md-modules-4.17.0-trunk-marvell-di, md-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, md-modules-4.17.0-rc7-powerpc64le-di, md-modules-4.17.0-rc7-armmp-di, md-modules-4.17.0-trunk-powerpc64-di, md-modules-4.17.0-rc7-marvell-di, md-modules-4.17.0-rc7-parisc-di, md-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, md-modules-4.17.0-trunk-powerpc-di, md-modules-4.17.0-rc7-parisc64-smp-di, md-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, md-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, md-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, md-modules-4.17.0-rc7-sparc64-di, md-modules-4.17.0-rc7-s390x-di, md-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, md-modules-4.17.0-trunk-m68k-di, md-modules-4.10.0-rc6-686-di, md-modules-4.16.0-trunk-octeon-di, md-modules-4.17.0-rc7-powerpc-di, md-modules-4.17.0-rc3-amd64-di, md-modules-11.0-0-amd64-di
minix-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez minix-modules-4.16.0-trunk-loongson-3-di, minix-modules-4.17.0-rc7-marvell-di, minix-modules-4.16.0-trunk-octeon-di, minix-modules-4.17.0-trunk-marvell-di, minix-modules-4.16.0-trunk-4kc-malta-di, minix-modules-4.16.0-trunk-5kc-malta-di
mmc-core-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez mmc-core-modules-4.16.0-trunk-4kc-malta-di, mmc-core-modules-4.16.0-trunk-5kc-malta-di, mmc-core-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, mmc-core-modules-4.10.0-rc6-686-di, mmc-core-modules-11.0-0-486-di, kernel-image-11.0-0-486-di, mmc-core-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, mmc-core-modules-11.0-0-amd64-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, mmc-core-modules-4.17.0-rc3-amd64-di
mmc-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez mmc-modules-4.16.0-trunk-4kc-malta-di, mmc-modules-4.17.0-rc3-amd64-di, mmc-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, mmc-modules-4.17.0-trunk-armmp-di, mmc-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, mmc-modules-4.16.0-trunk-5kc-malta-di, mmc-modules-11.0-0-486-di, mmc-modules-4.17.0-trunk-marvell-di, mmc-modules-11.0-0-amd64-di, mmc-modules-4.10.0-rc6-686-di, mmc-modules-4.17.0-rc7-armmp-di, mmc-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, mmc-modules-4.17.0-rc7-marvell-di, mmc-modules-4.10.0-rc6-amd64-di
mouse-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez mouse-modules-4.17.0-rc7-parisc64-smp-di, mouse-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, mouse-modules-4.17.0-trunk-alpha-generic-di, mouse-modules-4.17.0-rc7-powerpc-di, kernel-image-11.0-0-486-di, mouse-modules-4.17.0-rc7-marvell-di, mouse-modules-4.10.0-rc6-686-di, mouse-modules-4.17.0-trunk-powerpc-di, mouse-modules-4.17.0-trunk-powerpc64le-di, mouse-modules-4.16.0-trunk-5kc-malta-di, mouse-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, mouse-modules-4.17.0-trunk-powerpc64-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, mouse-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, mouse-modules-4.17.0-rc7-parisc-di, mouse-modules-4.17.0-rc7-powerpc64-di, mouse-modules-4.16.0-trunk-4kc-malta-di, mouse-modules-4.17.0-rc3-amd64-di, mouse-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, mouse-modules-4.17.0-rc7-powerpc64le-di, mouse-modules-4.17.0-trunk-marvell-di, mouse-modules-4.10.0-rc6-amd64-di
mscore
pakiet wirtualny udostępniany przez musescore
mscore-common
pakiet wirtualny udostępniany przez musescore-common
mtd-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez mtd-modules-4.17.0-rc7-marvell-di, mtd-modules-4.17.0-trunk-marvell-di, mtd-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, mtd-modules-4.17.0-trunk-armmp-di, mtd-modules-4.17.0-rc7-armmp-di
multipath-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez multipath-modules-4.17.0-trunk-powerpc64le-di, multipath-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, multipath-modules-4.10.0-rc6-686-di, multipath-modules-4.17.0-trunk-s390x-di, multipath-modules-4.16.0-trunk-4kc-malta-di, multipath-modules-4.17.0-trunk-powerpc-di, multipath-modules-4.17.0-rc7-marvell-di, multipath-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, multipath-modules-4.17.0-trunk-alpha-generic-di, multipath-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, multipath-modules-4.17.0-rc7-parisc64-smp-di, multipath-modules-4.17.0-rc7-powerpc64-di, multipath-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, multipath-modules-4.16.0-trunk-loongson-3-di, multipath-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, multipath-modules-4.17.0-rc7-s390x-di, multipath-modules-4.17.0-rc7-armmp-di, multipath-modules-4.17.0-rc3-amd64-di, multipath-modules-4.17.0-rc7-powerpc-di, multipath-modules-4.17.0-trunk-armmp-di, multipath-modules-4.17.0-rc7-sparc64-di, multipath-modules-4.17.0-rc7-parisc-di, multipath-modules-4.17.0-trunk-marvell-di, multipath-modules-4.17.0-rc7-powerpc64le-di, multipath-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, multipath-modules-4.16.0-trunk-octeon-di, multipath-modules-4.17.0-trunk-powerpc64-di, multipath-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, multipath-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, multipath-modules-4.16.0-trunk-5kc-malta-di
mythes-thesaurus
pakiet wirtualny udostępniany przez mythes-hu, mythes-gl, mythes-gug, mythes-da, mythes-ar, mythes-it, mythes-pt-pt, mythes-cs, mythes-ro, mythes-ca, mythes-uk, mythes-no, mythes-fr, mythes-sk, mythes-id, mythes-sl, mythes-ru, mythes-lv, mythes-en-us, mythes-bg, mythes-ne, mythes-is, mythes-es, mythes-sv
mythes-thesaurus-ar
pakiet wirtualny udostępniany przez mythes-ar
mythes-thesaurus-bg
pakiet wirtualny udostępniany przez mythes-bg
mythes-thesaurus-ca
pakiet wirtualny udostępniany przez mythes-ca
mythes-thesaurus-cs
pakiet wirtualny udostępniany przez mythes-cs
mythes-thesaurus-da
pakiet wirtualny udostępniany przez mythes-da
mythes-thesaurus-en-us
pakiet wirtualny udostępniany przez mythes-en-us
mythes-thesaurus-es
pakiet wirtualny udostępniany przez mythes-es
mythes-thesaurus-fr
pakiet wirtualny udostępniany przez mythes-fr
mythes-thesaurus-gl
pakiet wirtualny udostępniany przez mythes-gl
mythes-thesaurus-gug
pakiet wirtualny udostępniany przez mythes-gug
mythes-thesaurus-hu
pakiet wirtualny udostępniany przez mythes-hu
mythes-thesaurus-id
pakiet wirtualny udostępniany przez mythes-id
mythes-thesaurus-is
pakiet wirtualny udostępniany przez mythes-is
mythes-thesaurus-it
pakiet wirtualny udostępniany przez mythes-it
mythes-thesaurus-lv
pakiet wirtualny udostępniany przez mythes-lv
mythes-thesaurus-ne
pakiet wirtualny udostępniany przez mythes-ne
mythes-thesaurus-no
pakiet wirtualny udostępniany przez mythes-no
mythes-thesaurus-pt-pt
pakiet wirtualny udostępniany przez mythes-pt-pt
mythes-thesaurus-ro
pakiet wirtualny udostępniany przez mythes-ro
mythes-thesaurus-ru
pakiet wirtualny udostępniany przez mythes-ru
mythes-thesaurus-sk
pakiet wirtualny udostępniany przez mythes-sk
mythes-thesaurus-sl
pakiet wirtualny udostępniany przez mythes-sl
mythes-thesaurus-sv
pakiet wirtualny udostępniany przez mythes-sv
mythes-thesaurus-uk
pakiet wirtualny udostępniany przez mythes-uk
nbd-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez nbd-modules-4.17.0-rc7-parisc-di, nbd-modules-4.17.0-trunk-marvell-di, nbd-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, nbd-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, nbd-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, nbd-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, nbd-modules-4.17.0-trunk-powerpc64le-di, nbd-modules-4.17.0-rc7-s390x-di, nbd-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, nbd-modules-4.10.0-rc6-686-di, nbd-modules-4.17.0-rc7-powerpc64le-di, nbd-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, nbd-modules-4.17.0-rc7-armmp-di, nbd-modules-4.17.0-trunk-powerpc64-di, nbd-modules-4.16.0-trunk-4kc-malta-di, nbd-modules-4.17.0-rc7-marvell-di, nbd-modules-4.17.0-trunk-powerpc-di, nbd-modules-4.17.0-trunk-m68k-di, nbd-modules-4.17.0-trunk-alpha-generic-di, nbd-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, nbd-modules-4.17.0-rc7-powerpc64-di, nbd-modules-4.17.0-rc7-powerpc-di, nbd-modules-4.16.0-trunk-5kc-malta-di, nbd-modules-4.17.0-trunk-s390x-di, nbd-modules-4.17.0-rc3-amd64-di, nbd-modules-4.17.0-rc7-parisc64-smp-di, nbd-modules-4.16.0-trunk-octeon-di, nbd-modules-4.17.0-rc7-sparc64-di, nbd-modules-4.17.0-trunk-armmp-di, nbd-modules-4.16.0-trunk-loongson-3-di, nbd-modules-4.10.0-rc6-armmp-di
netpbm-dev
pakiet wirtualny udostępniany przez libnetpbm11-dev
news-reader
pakiet wirtualny udostępniany przez emacs-gtk, emacs-nox, emacs-lucid
nfs-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez nfs-modules-11.0-0-486-di, nfs-modules-4.16.0-trunk-loongson-3-di, nfs-modules-11.0-0-amd64-di
nic-extra-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez nic-modules-4.17.0-trunk-powerpc64le-di, nic-modules-4.16.0-trunk-octeon-di, nic-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, nic-modules-4.17.0-rc3-amd64-di, nic-modules-4.17.0-trunk-alpha-generic-di, nic-modules-4.17.0-rc7-parisc64-smp-di, nic-modules-4.17.0-rc7-parisc-di, nic-modules-4.17.0-trunk-marvell-di, nic-modules-4.17.0-trunk-m68k-di, nic-modules-4.16.0-trunk-4kc-malta-di, nic-modules-4.17.0-rc7-powerpc-di, nic-modules-4.17.0-rc7-armmp-di, nic-modules-4.17.0-rc7-sparc64-di, nic-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, nic-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, nic-modules-4.17.0-trunk-powerpc-di, nic-modules-4.10.0-rc6-686-di, nic-modules-4.17.0-rc7-s390x-di, nic-modules-4.17.0-rc7-powerpc64-di, nic-modules-4.16.0-trunk-loongson-3-di, nic-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, nic-modules-4.17.0-rc7-marvell-di, nic-modules-4.17.0-trunk-s390x-di, nic-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, nic-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, nic-modules-4.16.0-trunk-5kc-malta-di, nic-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, nic-modules-4.17.0-rc7-powerpc64le-di, nic-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, nic-modules-4.17.0-trunk-armmp-di, nic-modules-4.17.0-trunk-powerpc64-di
nic-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez nic-modules-4.16.0-trunk-octeon-di, nic-modules-4.17.0-trunk-alpha-generic-di, nic-modules-11.0-0-486-di, nic-modules-4.17.0-trunk-m68k-di, nic-modules-4.17.0-rc7-powerpc-di, nic-modules-11.0-0-amd64-di, nic-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, nic-modules-4.17.0-rc7-armmp-di, nic-modules-4.17.0-rc7-powerpc64-di, nic-modules-4.17.0-trunk-powerpc-di, nic-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, nic-modules-4.16.0-trunk-loongson-3-di, nic-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, nic-modules-4.17.0-rc7-marvell-di, nic-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, nic-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, nic-modules-4.17.0-trunk-armmp-di, nic-modules-4.17.0-rc7-powerpc64le-di, nic-modules-4.17.0-trunk-powerpc64-di, nic-modules-4.17.0-trunk-powerpc64le-di, nic-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, nic-modules-4.17.0-rc3-amd64-di, nic-modules-4.17.0-rc7-parisc64-smp-di, nic-modules-4.17.0-rc7-parisc-di, nic-modules-4.17.0-trunk-marvell-di, nic-modules-4.16.0-trunk-4kc-malta-di, nic-modules-4.17.0-rc7-sparc64-di, nic-modules-4.17.0-rc7-s390x-di, nic-modules-4.10.0-rc6-686-di, nic-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, nic-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, nic-modules-4.17.0-trunk-s390x-di, nic-modules-4.16.0-trunk-5kc-malta-di
nic-pcmcia-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez nic-pcmcia-modules-4.10.0-rc6-686-di, nic-pcmcia-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, nic-pcmcia-modules-4.17.0-trunk-powerpc64-di, nic-pcmcia-modules-4.17.0-rc7-powerpc64-di, nic-pcmcia-modules-4.17.0-trunk-alpha-generic-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, nic-pcmcia-modules-4.17.0-rc7-powerpc-di, nic-pcmcia-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, nic-pcmcia-modules-4.17.0-rc3-amd64-di, kernel-image-11.0-0-486-di, nic-pcmcia-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, nic-pcmcia-modules-4.17.0-trunk-powerpc-di, nic-pcmcia-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di
nic-shared-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez nic-shared-modules-4.17.0-trunk-m68k-di, nic-shared-modules-4.16.0-trunk-4kc-malta-di, nic-shared-modules-11.0-0-amd64-di, nic-shared-modules-4.17.0-rc7-parisc-di, nic-shared-modules-4.17.0-trunk-powerpc64-di, nic-shared-modules-4.17.0-trunk-armmp-di, nic-shared-modules-4.17.0-rc7-powerpc64le-di, nic-shared-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, nic-shared-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, nic-shared-modules-4.17.0-trunk-powerpc64le-di, nic-shared-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, nic-shared-modules-11.0-0-486-di, nic-shared-modules-4.17.0-trunk-alpha-generic-di, nic-shared-modules-4.16.0-trunk-5kc-malta-di, nic-shared-modules-4.17.0-rc7-marvell-di, nic-shared-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, nic-shared-modules-4.17.0-rc3-amd64-di, nic-shared-modules-4.17.0-rc7-parisc64-smp-di, nic-shared-modules-4.16.0-trunk-loongson-3-di, nic-shared-modules-4.17.0-trunk-powerpc-di, nic-shared-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, nic-shared-modules-4.17.0-trunk-marvell-di, nic-shared-modules-4.17.0-rc7-powerpc64-di, nic-shared-modules-4.16.0-trunk-octeon-di, nic-shared-modules-4.17.0-rc7-powerpc-di, nic-shared-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, nic-shared-modules-4.17.0-rc7-armmp-di, nic-shared-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, nic-shared-modules-4.10.0-rc6-686-di
nic-usb-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez nic-usb-modules-4.17.0-rc7-parisc64-smp-di, nic-usb-modules-4.17.0-rc7-marvell-di, nic-usb-modules-4.16.0-trunk-loongson-3-di, nic-usb-modules-4.17.0-rc3-amd64-di, nic-usb-modules-11.0-0-486-di, nic-usb-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, nic-usb-modules-4.17.0-rc7-parisc-di, nic-usb-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, nic-usb-modules-4.16.0-trunk-4kc-malta-di, nic-usb-modules-4.17.0-trunk-armmp-di, nic-usb-modules-4.17.0-trunk-alpha-generic-di, nic-usb-modules-4.16.0-trunk-octeon-di, nic-usb-modules-11.0-0-amd64-di, nic-usb-modules-4.17.0-trunk-marvell-di, nic-usb-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, nic-usb-modules-4.16.0-trunk-5kc-malta-di, nic-usb-modules-4.10.0-rc6-686-di, nic-usb-modules-4.17.0-rc7-armmp-di, nic-usb-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di
nic-wireless-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez nic-wireless-modules-11.0-0-amd64-di, nic-wireless-modules-4.16.0-trunk-5kc-malta-di, nic-wireless-modules-4.17.0-rc3-amd64-di, nic-wireless-modules-4.10.0-rc6-686-di, nic-wireless-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, nic-wireless-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, nic-wireless-modules-4.16.0-trunk-octeon-di, nic-wireless-modules-11.0-0-486-di, nic-wireless-modules-4.17.0-rc7-armmp-di, nic-wireless-modules-4.16.0-trunk-loongson-3-di, nic-wireless-modules-4.17.0-trunk-armmp-di, nic-wireless-modules-4.17.0-trunk-alpha-generic-di, nic-wireless-modules-4.16.0-trunk-4kc-malta-di, nic-wireless-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, nic-wireless-modules-4.10.0-rc6-amd64-di
nls-core-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez nls-core-modules-11.0-0-amd64-di, nls-core-modules-11.0-0-486-di, kernel-image-11.0-0-486-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di
nodejs-abi-64
pakiet wirtualny udostępniany przez nodejs
notification-daemon
pakiet wirtualny udostępniany przez cinnamon
ntfs-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez ntfs-modules-4.16.0-trunk-loongson-3-di, ntfs-modules-4.16.0-trunk-5kc-malta-di, ntfs-modules-4.16.0-trunk-4kc-malta-di, ntfs-modules-4.10.0-rc6-686-di, ntfs-modules-4.16.0-trunk-octeon-di, ntfs-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, ntfs-modules-4.17.0-rc3-amd64-di, ntfs-modules-4.10.0-rc6-amd64-di
nullfs-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez nullfs-modules-11.0-0-amd64-di, nullfs-modules-11.0-0-486-di
nvidia-texture-tools
pakiet wirtualny udostępniany przez libnvtt-bin
objc++-compiler
pakiet wirtualny udostępniany przez gobjc++
objc-compiler
pakiet wirtualny udostępniany przez gobjc, clang-6.0
openjdk-7-jdk-headless
pakiet wirtualny udostępniany przez openjdk-7-jdk
openjdk-7-jre-zero (7u161-2.6.12-1 [amd64, i386, ppc64el], 7u151-2.6.11-3 [kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386], 7u111-2.6.7-1 [ppc64])
Alternative JVM for OpenJDK, using Zero/Shark
openjdk-7-jre-zero
pakiet wirtualny udostępniany przez openjdk-7-jre-headless
parport-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez parport-modules-11.0-0-amd64-di, parport-modules-11.0-0-486-di
pata-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez pata-modules-4.16.0-trunk-loongson-3-di, pata-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, pata-modules-4.17.0-trunk-powerpc-di, pata-modules-4.17.0-rc7-sparc64-di, pata-modules-4.17.0-rc7-powerpc-di, pata-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, pata-modules-4.10.0-rc6-686-di, pata-modules-4.17.0-rc3-amd64-di, pata-modules-4.17.0-rc7-parisc64-smp-di, pata-modules-4.16.0-trunk-5kc-malta-di, pata-modules-4.17.0-rc7-powerpc64-di, pata-modules-4.16.0-trunk-4kc-malta-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, pata-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, pata-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, kernel-image-11.0-0-486-di, pata-modules-4.17.0-trunk-armmp-di, pata-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, pata-modules-4.17.0-rc7-parisc-di, pata-modules-4.17.0-trunk-powerpc64-di, pata-modules-4.17.0-trunk-alpha-generic-di, pata-modules-4.17.0-rc7-armmp-di, pata-modules-4.17.0-trunk-m68k-di, pata-modules-4.16.0-trunk-octeon-di
pbmwbmp
pakiet wirtualny udostępniany przez netpbm
pcmcia-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez pcmcia-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, pcmcia-modules-4.17.0-trunk-powerpc64-di, pcmcia-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, pcmcia-modules-4.17.0-trunk-alpha-generic-di, pcmcia-modules-4.17.0-rc7-powerpc64-di, pcmcia-modules-4.17.0-rc3-amd64-di, kernel-image-11.0-0-486-di, pcmcia-modules-4.17.0-rc7-powerpc-di, pcmcia-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, pcmcia-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, pcmcia-modules-4.17.0-trunk-powerpc-di, pcmcia-modules-4.10.0-rc6-686-di
pcmcia-storage-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez pcmcia-storage-modules-4.17.0-rc3-amd64-di, pcmcia-storage-modules-4.17.0-trunk-powerpc64-di, pcmcia-storage-modules-4.17.0-trunk-powerpc-di, pcmcia-storage-modules-4.17.0-rc7-powerpc64-di, pcmcia-storage-modules-4.10.0-rc6-686-di, kernel-image-11.0-0-486-di, pcmcia-storage-modules-4.17.0-rc7-powerpc-di, pcmcia-storage-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, pcmcia-storage-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, pcmcia-storage-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, pcmcia-storage-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di
pdf-viewer
pakiet wirtualny udostępniany przez okular
pdftohtml
pakiet wirtualny udostępniany przez poppler-utils
perl-cross-config
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
perl-mapscript
pakiet wirtualny udostępniany przez libmapscript-perl
perl-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez perl-modules-5.28
perlapi-5.28.0
pakiet wirtualny udostępniany przez perl-base
petsc-complex3.9-dbg
pakiet wirtualny udostępniany przez libpetsc-complex3.9-dbg
petsc3.9-dbg
pakiet wirtualny udostępniany przez libpetsc-real3.9-dbg
plip-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez plip-modules-11.0-0-amd64-di, plip-modules-11.0-0-486-di
pnmtopng
pakiet wirtualny udostępniany przez netpbm
podlators-perl
pakiet wirtualny udostępniany przez perl
pop3-server
pakiet wirtualny udostępniany przez dovecot-pop3d
postgresql-client
pakiet wirtualny udostępniany przez postgresql-client-11
postgresql-contrib-11
pakiet wirtualny udostępniany przez postgresql-11
postgresql-plperl
pakiet wirtualny udostępniany przez postgresql-plperl-11
postgresql-plpython
pakiet wirtualny udostępniany przez postgresql-plpython-11
postgresql-plpython3
pakiet wirtualny udostępniany przez postgresql-plpython3-11
postgresql-pltcl
pakiet wirtualny udostępniany przez postgresql-pltcl-11
postscript-viewer
pakiet wirtualny udostępniany przez okular
ppp-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez ppp-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, ppp-modules-4.17.0-rc7-parisc-di, ppp-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, ppp-modules-4.17.0-rc7-powerpc64-di, ppp-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, ppp-modules-4.17.0-trunk-powerpc-di, ppp-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, ppp-modules-4.16.0-trunk-4kc-malta-di, ppp-modules-4.17.0-rc7-parisc64-smp-di, ppp-modules-4.16.0-trunk-octeon-di, ppp-modules-4.17.0-rc7-sparc64-di, ppp-modules-4.17.0-trunk-alpha-generic-di, ppp-modules-4.17.0-rc7-powerpc-di, ppp-modules-4.17.0-rc3-amd64-di, ppp-modules-4.10.0-rc6-686-di, ppp-modules-4.17.0-trunk-m68k-di, ppp-modules-4.17.0-trunk-powerpc64le-di, ppp-modules-4.16.0-trunk-loongson-3-di, ppp-modules-4.17.0-trunk-armmp-di, ppp-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, ppp-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, ppp-modules-11.0-0-amd64-di, ppp-modules-4.17.0-rc7-powerpc64le-di, ppp-modules-4.16.0-trunk-5kc-malta-di, ppp-modules-11.0-0-486-di, ppp-modules-4.17.0-rc7-armmp-di, ppp-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, ppp-modules-4.17.0-trunk-marvell-di, ppp-modules-4.17.0-rc7-marvell-di, ppp-modules-4.17.0-trunk-powerpc64-di
python-clang-x.y
pakiet wirtualny udostępniany przez python-clang-6.0
python-django-common
pakiet wirtualny udostępniany przez python3-django
python-lldb-x.y
pakiet wirtualny udostępniany przez python-lldb-6.0
python-nemo
pakiet wirtualny udostępniany przez nemo-python
python2.7-configshell
pakiet wirtualny udostępniany przez python-configshell
python2.7-mapscript
pakiet wirtualny udostępniany przez python-mapscript
python2.7-openbabel
pakiet wirtualny udostępniany przez python-openbabel
python2.7-petsc4py
pakiet wirtualny udostępniany przez python-petsc4py
python2.7-protobuf
pakiet wirtualny udostępniany przez python-protobuf
python2.7-schedule
pakiet wirtualny udostępniany przez python-schedule
python2.7-slepc4py
pakiet wirtualny udostępniany przez python-slepc4py
python2.7-thrift
pakiet wirtualny udostępniany przez python-thrift
python3-profiler
pakiet wirtualny udostępniany przez python3
python3.6-protobuf
pakiet wirtualny udostępniany przez python3-protobuf
python3.6-slepc4py
pakiet wirtualny udostępniany przez python3-slepc4py
qtbase-abi-5-10-0
pakiet wirtualny udostępniany przez libqt5core5a
qtbase-abi-5-11-0
pakiet wirtualny udostępniany przez libqt5core5a
qtdeclarative-abi-5-10-1
pakiet wirtualny udostępniany przez libqt5qml5
readline-editor
pakiet wirtualny udostępniany przez rlfe
reiserfs-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez reiserfs-modules-11.0-0-486-di, reiserfs-modules-11.0-0-amd64-di
rtc-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez kernel-image-4.17.0-rc7-marvell-di, rtc-modules-4.16.0-trunk-octeon-di, kernel-image-4.16.0-trunk-loongson-3-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, kernel-image-4.16.0-trunk-5kc-malta-di, kernel-image-11.0-0-486-di, kernel-image-4.17.0-trunk-marvell-di, kernel-image-4.16.0-trunk-octeon-di, kernel-image-4.10.0-rc6-686-pae-di, kernel-image-4.10.0-rc6-686-di, kernel-image-4.16.0-trunk-4kc-malta-di
ruby-gitaly-proto
pakiet wirtualny udostępniany przez ruby-gitaly
sata-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez sata-modules-11.0-0-amd64-di, sata-modules-4.17.0-trunk-alpha-generic-di, sata-modules-4.17.0-trunk-marvell-di, sata-modules-4.17.0-trunk-powerpc64-di, sata-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, sata-modules-4.16.0-trunk-5kc-malta-di, sata-modules-4.17.0-rc7-powerpc64-di, sata-modules-4.17.0-rc7-marvell-di, sata-modules-4.17.0-rc7-powerpc64le-di, sata-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, sata-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, sata-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, sata-modules-4.16.0-trunk-octeon-di, sata-modules-4.17.0-rc7-sparc64-di, sata-modules-4.16.0-trunk-4kc-malta-di, sata-modules-4.17.0-trunk-powerpc64le-di, sata-modules-4.17.0-trunk-armmp-di, sata-modules-4.17.0-trunk-powerpc-di, sata-modules-4.17.0-rc7-powerpc-di, sata-modules-4.10.0-rc6-686-di, sata-modules-4.17.0-rc7-armmp-di, sata-modules-4.17.0-rc7-parisc-di, sata-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, sata-modules-4.16.0-trunk-loongson-3-di, sata-modules-4.17.0-rc7-parisc64-smp-di, sata-modules-11.0-0-486-di, sata-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, sata-modules-4.17.0-rc3-amd64-di, sata-modules-4.10.0-rc6-armmp-di
scsi-common-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez kernel-image-11.0-0-amd64-di, kernel-image-11.0-0-486-di
scsi-core-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez scsi-core-modules-4.17.0-trunk-marvell-di, scsi-core-modules-4.17.0-rc7-powerpc64-di, scsi-core-modules-4.16.0-trunk-loongson-3-di, scsi-core-modules-4.16.0-trunk-octeon-di, scsi-core-modules-4.17.0-trunk-s390x-di, scsi-core-modules-4.16.0-trunk-5kc-malta-di, scsi-core-modules-4.10.0-rc6-686-di, scsi-core-modules-4.17.0-rc7-powerpc-di, scsi-core-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, scsi-core-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, scsi-core-modules-4.17.0-rc7-parisc-di, scsi-core-modules-4.17.0-trunk-alpha-generic-di, scsi-core-modules-4.17.0-rc7-parisc64-smp-di, scsi-core-modules-11.0-0-amd64-di, scsi-core-modules-4.16.0-trunk-4kc-malta-di, scsi-core-modules-4.17.0-rc7-powerpc64le-di, scsi-core-modules-4.17.0-trunk-powerpc-di, scsi-core-modules-4.17.0-trunk-powerpc64-di, scsi-core-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, scsi-core-modules-4.17.0-rc7-s390x-di, scsi-core-modules-4.17.0-trunk-powerpc64le-di, scsi-core-modules-4.17.0-rc7-marvell-di, scsi-core-modules-4.17.0-rc3-amd64-di, scsi-core-modules-4.17.0-rc7-armmp-di, scsi-core-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, scsi-core-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, scsi-core-modules-4.17.0-rc7-sparc64-di, scsi-core-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, scsi-core-modules-4.17.0-trunk-armmp-di, scsi-core-modules-11.0-0-486-di, scsi-core-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, scsi-core-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, scsi-core-modules-4.17.0-trunk-m68k-di
scsi-extra-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez scsi-extra-modules-11.0-0-486-di, scsi-extra-modules-11.0-0-amd64-di
scsi-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez scsi-modules-4.17.0-rc7-s390x-di, scsi-modules-4.17.0-trunk-m68k-di, scsi-modules-11.0-0-486-di, scsi-modules-4.17.0-rc7-powerpc64le-di, scsi-modules-4.17.0-rc7-parisc-di, scsi-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, scsi-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, scsi-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, scsi-modules-4.16.0-trunk-octeon-di, scsi-modules-4.16.0-trunk-5kc-malta-di, scsi-modules-4.17.0-trunk-alpha-generic-di, scsi-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, scsi-modules-4.17.0-trunk-armmp-di, scsi-modules-4.17.0-rc7-sparc64-di, scsi-modules-4.16.0-trunk-4kc-malta-di, scsi-modules-11.0-0-amd64-di, scsi-modules-4.16.0-trunk-loongson-3-di, scsi-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, scsi-modules-4.17.0-trunk-powerpc64le-di, scsi-modules-4.17.0-trunk-powerpc64-di, scsi-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, scsi-modules-4.17.0-trunk-powerpc-di, scsi-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, scsi-modules-4.17.0-rc7-powerpc-di, scsi-modules-4.17.0-rc3-amd64-di, scsi-modules-4.17.0-trunk-s390x-di, scsi-modules-4.17.0-rc7-armmp-di, scsi-modules-4.17.0-rc7-parisc64-smp-di, scsi-modules-4.17.0-rc7-powerpc64-di, scsi-modules-4.10.0-rc6-686-di, scsi-modules-4.10.0-rc6-amd64-di
sddm-theme
pakiet wirtualny udostępniany przez sddm-theme-debian-maui, sddm-theme-debian-elarun, sddm-theme-maldives, sddm-theme-elarun, sddm-theme-maui, sddm-theme-maya
serial-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez serial-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, serial-modules-4.17.0-trunk-powerpc64le-di, serial-modules-4.17.0-trunk-powerpc64-di, serial-modules-4.17.0-trunk-powerpc-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, serial-modules-4.17.0-rc3-amd64-di, serial-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, serial-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, serial-modules-11.0-0-486-di, serial-modules-4.17.0-trunk-alpha-generic-di, serial-modules-4.17.0-rc7-powerpc64le-di, serial-modules-4.17.0-rc7-parisc-di, serial-modules-4.17.0-rc7-powerpc64-di, serial-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, serial-modules-4.10.0-rc6-686-di, serial-modules-4.17.0-rc7-parisc64-smp-di, serial-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, serial-modules-11.0-0-amd64-di, kernel-image-11.0-0-486-di, serial-modules-4.17.0-rc7-powerpc-di
sound-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez sound-modules-4.16.0-trunk-4kc-malta-di, sound-modules-11.0-0-amd64-di, sound-modules-4.10.0-rc6-686-di, sound-modules-4.16.0-trunk-5kc-malta-di, sound-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, sound-modules-4.16.0-trunk-octeon-di, sound-modules-11.0-0-486-di, sound-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, sound-modules-4.17.0-rc3-amd64-di, sound-modules-4.16.0-trunk-loongson-3-di
speakup-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez speakup-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, speakup-modules-4.16.0-trunk-loongson-3-di, speakup-modules-4.10.0-rc6-686-di, speakup-modules-4.17.0-rc3-amd64-di, speakup-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di
squashfs-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez squashfs-modules-4.17.0-trunk-m68k-di, squashfs-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, squashfs-modules-4.17.0-rc7-marvell-di, squashfs-modules-4.16.0-trunk-5kc-malta-di, squashfs-modules-4.17.0-rc7-sparc64-di, squashfs-modules-4.17.0-rc7-parisc64-smp-di, squashfs-modules-4.17.0-rc7-powerpc64-di, squashfs-modules-4.17.0-rc7-parisc-di, squashfs-modules-4.17.0-rc7-armmp-di, squashfs-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, squashfs-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, squashfs-modules-4.17.0-trunk-powerpc-di, squashfs-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, squashfs-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, squashfs-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, squashfs-modules-4.17.0-rc7-powerpc64le-di, squashfs-modules-4.17.0-trunk-powerpc64le-di, squashfs-modules-4.17.0-trunk-powerpc64-di, squashfs-modules-4.10.0-rc6-686-di, squashfs-modules-4.16.0-trunk-loongson-3-di, squashfs-modules-4.17.0-trunk-marvell-di, squashfs-modules-4.17.0-trunk-armmp-di, squashfs-modules-4.16.0-trunk-octeon-di, squashfs-modules-4.16.0-trunk-4kc-malta-di, squashfs-modules-4.17.0-rc3-amd64-di, squashfs-modules-4.17.0-trunk-alpha-generic-di, squashfs-modules-4.17.0-rc7-powerpc-di, squashfs-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di
squid3-cgi
pakiet wirtualny udostępniany przez squid-cgi
squid3-client
pakiet wirtualny udostępniany przez squidclient
squid3-common
pakiet wirtualny udostępniany przez squid-common
srm-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez srm-modules-4.17.0-trunk-alpha-generic-di
ssh-askpass
pakiet wirtualny udostępniany przez ssh-askpass-fullscreen
system-build
pakiet wirtualny udostępniany przez open-infrastructure-system-build
system-images
pakiet wirtualny udostępniany przez open-infrastructure-system-images
tabmixplus
pakiet wirtualny udostępniany przez xul-ext-tabmixplus
tcldoc
pakiet wirtualny udostępniany przez tcl8.7-doc
tclsh
pakiet wirtualny udostępniany przez tcl
thunderbird-enigmail
pakiet wirtualny udostępniany przez enigmail
tkdoc
pakiet wirtualny udostępniany przez tk8.7-doc
ttf-opensymbol
pakiet wirtualny udostępniany przez fonts-opensymbol
udf-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez udf-modules-4.17.0-rc7-sparc64-di, udf-modules-4.16.0-trunk-4kc-malta-di, udf-modules-4.17.0-rc7-armmp-di, udf-modules-4.17.0-trunk-powerpc-di, udf-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, udf-modules-4.17.0-trunk-powerpc64le-di, udf-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, udf-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, udf-modules-4.10.0-rc6-686-di, udf-modules-4.17.0-rc7-marvell-di, udf-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, udf-modules-4.17.0-rc3-amd64-di, udf-modules-4.16.0-trunk-loongson-3-di, udf-modules-4.16.0-trunk-5kc-malta-di, udf-modules-4.17.0-trunk-s390x-di, udf-modules-4.17.0-trunk-m68k-di, udf-modules-4.17.0-rc7-powerpc64-di, udf-modules-4.17.0-rc7-s390x-di, udf-modules-4.17.0-trunk-armmp-di, udf-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, udf-modules-4.17.0-trunk-powerpc64-di, udf-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, udf-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, udf-modules-4.17.0-rc7-powerpc-di, udf-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, udf-modules-4.17.0-trunk-marvell-di, udf-modules-4.16.0-trunk-octeon-di, udf-modules-4.17.0-rc7-powerpc64le-di
ufs-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez ufs-modules-4.17.0-rc7-sparc64-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, kernel-image-11.0-0-486-di
uglifyjs
pakiet wirtualny udostępniany przez node-uglify
uinput-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez uinput-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, uinput-modules-4.17.0-trunk-powerpc64le-di, uinput-modules-4.17.0-rc7-powerpc64le-di, uinput-modules-4.17.0-rc7-marvell-di, uinput-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, kernel-image-11.0-0-486-di, uinput-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, uinput-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, uinput-modules-4.17.0-rc7-armmp-di, uinput-modules-4.10.0-rc6-686-di, uinput-modules-4.17.0-trunk-powerpc-di, uinput-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, uinput-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, uinput-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, uinput-modules-4.17.0-trunk-armmp-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, uinput-modules-4.17.0-rc7-powerpc-di, uinput-modules-4.17.0-rc3-amd64-di, uinput-modules-4.17.0-rc7-powerpc64-di, uinput-modules-4.17.0-trunk-powerpc64-di, uinput-modules-4.17.0-trunk-marvell-di
upx
pakiet wirtualny udostępniany przez upx-ucl
usb-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez usb-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, usb-modules-4.17.0-trunk-powerpc-di, usb-modules-4.17.0-trunk-armmp-di, usb-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, usb-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, kernel-image-11.0-0-486-di, usb-modules-4.17.0-rc7-powerpc64le-di, usb-modules-4.17.0-rc7-armmp-di, usb-modules-4.17.0-trunk-marvell-di, usb-modules-4.10.0-rc6-686-di, usb-modules-4.17.0-rc7-sparc64-di, usb-modules-4.17.0-rc7-parisc-di, usb-modules-4.17.0-rc3-amd64-di, usb-modules-4.17.0-rc7-powerpc-di, usb-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, usb-modules-4.16.0-trunk-loongson-3-di, usb-modules-4.17.0-rc7-marvell-di, usb-modules-4.17.0-trunk-powerpc64-di, usb-modules-4.17.0-trunk-alpha-generic-di, usb-modules-4.16.0-trunk-5kc-malta-di, usb-modules-4.17.0-rc7-powerpc64-di, usb-modules-4.17.0-trunk-powerpc64le-di, usb-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, usb-modules-4.16.0-trunk-4kc-malta-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, usb-modules-4.17.0-rc7-parisc64-smp-di, usb-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, usb-modules-4.16.0-trunk-octeon-di, usb-modules-4.10.0-rc6-arm64-di
usb-serial-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez usb-serial-modules-4.17.0-rc7-parisc-di, usb-serial-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, usb-serial-modules-11.0-0-486-di, usb-serial-modules-4.17.0-rc7-marvell-di, usb-serial-modules-11.0-0-amd64-di, usb-serial-modules-4.10.0-rc6-686-di, usb-serial-modules-4.16.0-trunk-4kc-malta-di, usb-serial-modules-4.17.0-trunk-powerpc-di, usb-serial-modules-4.17.0-trunk-alpha-generic-di, usb-serial-modules-4.16.0-trunk-loongson-3-di, usb-serial-modules-4.16.0-trunk-5kc-malta-di, usb-serial-modules-4.17.0-rc7-parisc64-smp-di, usb-serial-modules-4.17.0-trunk-powerpc64le-di, usb-serial-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, usb-serial-modules-4.17.0-rc7-powerpc-di, usb-serial-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, usb-serial-modules-4.17.0-trunk-marvell-di, usb-serial-modules-4.17.0-trunk-powerpc64-di, usb-serial-modules-4.17.0-rc7-powerpc64-di, usb-serial-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, usb-serial-modules-4.16.0-trunk-octeon-di, usb-serial-modules-4.17.0-rc3-amd64-di, usb-serial-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, usb-serial-modules-4.17.0-rc7-powerpc64le-di
usb-storage-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez usb-storage-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, usb-storage-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, usb-storage-modules-4.17.0-rc7-parisc64-smp-di, usb-storage-modules-4.17.0-rc7-sparc64-di, usb-storage-modules-4.17.0-trunk-marvell-di, usb-storage-modules-4.17.0-trunk-armmp-di, usb-storage-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, usb-storage-modules-4.16.0-trunk-loongson-3-di, usb-storage-modules-4.17.0-rc7-armmp-di, kernel-image-11.0-0-486-di, usb-storage-modules-4.16.0-trunk-5kc-malta-di, usb-storage-modules-4.17.0-trunk-powerpc-di, usb-storage-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, usb-storage-modules-4.17.0-rc7-powerpc64-di, usb-storage-modules-4.10.0-rc6-686-di, usb-storage-modules-4.17.0-rc7-parisc-di, usb-storage-modules-4.17.0-trunk-alpha-generic-di, usb-storage-modules-4.16.0-trunk-octeon-di, usb-storage-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, kernel-image-11.0-0-amd64-di, usb-storage-modules-4.17.0-trunk-powerpc64le-di, usb-storage-modules-4.17.0-rc3-amd64-di, usb-storage-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, usb-storage-modules-4.17.0-trunk-powerpc64-di, usb-storage-modules-4.17.0-rc7-powerpc-di, usb-storage-modules-4.16.0-trunk-4kc-malta-di, usb-storage-modules-4.17.0-rc7-powerpc64le-di, usb-storage-modules-4.17.0-rc7-marvell-di, usb-storage-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di
virtio-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez virtio-modules-4.17.0-rc7-parisc64-smp-di, virtio-modules-4.17.0-rc7-powerpc64-di, virtio-modules-4.16.0-trunk-4kc-malta-di, virtio-modules-4.17.0-trunk-powerpc64le-di, virtio-modules-4.16.0-trunk-octeon-di, virtio-modules-4.10.0-rc6-686-di, virtio-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, virtio-modules-4.17.0-trunk-s390x-di, virtio-modules-4.17.0-rc7-powerpc-di, virtio-modules-4.17.0-trunk-alpha-generic-di, virtio-modules-4.17.0-rc7-s390x-di, virtio-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di, virtio-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, virtio-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, virtio-modules-4.16.0-trunk-loongson-3-di, virtio-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, virtio-modules-4.17.0-rc7-sparc64-di, virtio-modules-4.17.0-trunk-powerpc-di, virtio-modules-4.17.0-rc3-amd64-di, virtio-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, virtio-modules-4.17.0-rc7-parisc-di, virtio-modules-4.16.0-trunk-5kc-malta-di, virtio-modules-4.17.0-trunk-powerpc64-di, virtio-modules-4.17.0-trunk-armmp-di, virtio-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, virtio-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, virtio-modules-4.17.0-rc7-armmp-di, virtio-modules-4.17.0-rc7-powerpc64le-di
virtual-mysql-client
pakiet wirtualny udostępniany przez mariadb-client-10.3
virtual-mysql-client-core
pakiet wirtualny udostępniany przez mariadb-client-core-10.3
virtual-mysql-server
pakiet wirtualny udostępniany przez mariadb-server-10.3
virtual-mysql-server-core
pakiet wirtualny udostępniany przez mariadb-server-core-10.3
virtual-mysql-testsuite
pakiet wirtualny udostępniany przez mariadb-test
wish
pakiet wirtualny udostępniany przez tk
www-browser
pakiet wirtualny udostępniany przez chromium, firefox-esr, firefox
x-display-manager
pakiet wirtualny udostępniany przez sddm, lightdm
x-session-manager
pakiet wirtualny udostępniany przez cinnamon-session, xfce4-session
x-terminal-emulator
pakiet wirtualny udostępniany przez terminator
x-window-manager
pakiet wirtualny udostępniany przez cinnamon, fluxbox, enlightenment, muffin, xfwm4
xfce-keyboard-shortcuts
pakiet wirtualny udostępniany przez libxfce4ui-common
xfs-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez xfs-modules-4.10.0-rc6-arm64-di, xfs-modules-4.17.0-trunk-powerpc-di, xfs-modules-4.17.0-rc7-powerpc64-di, xfs-modules-4.17.0-trunk-powerpc64-di, xfs-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di, xfs-modules-4.16.0-trunk-5kc-malta-di, xfs-modules-4.10.0-rc6-686-di, xfs-modules-4.17.0-rc3-amd64-di, xfs-modules-4.17.0-rc7-s390x-di, xfs-modules-4.17.0-trunk-alpha-generic-di, xfs-modules-4.16.0-trunk-octeon-di, xfs-modules-4.17.0-rc7-parisc64-smp-di, xfs-modules-4.10.0-rc6-amd64-di, xfs-modules-4.16.0-trunk-loongson-3-di, xfs-modules-4.17.0-trunk-powerpc64le-di, xfs-modules-4.17.0-rc7-parisc-di, xfs-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, xfs-modules-4.17.0-rc7-powerpc-di, xfs-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di, xfs-modules-4.16.0-trunk-4kc-malta-di, xfs-modules-4.17.0-rc7-powerpc64le-di, xfs-modules-4.17.0-rc7-sparc64-di, xfs-modules-4.17.0-trunk-s390x-di, xfs-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, xfs-modules-4.10.0-rc6-powerpc64-di
xpdf-utils
pakiet wirtualny udostępniany przez poppler-utils
xul-ext-enigmail
pakiet wirtualny udostępniany przez enigmail
zfs-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez zfs-modules-11.0-0-486-di, zfs-modules-11.0-0-amd64-di
zlib-modules
pakiet wirtualny udostępniany przez zlib-modules-4.16.0-trunk-octeon-di, kernel-image-4.17.0-rc3-amd64-di, zlib-modules-4.10.0-rc6-s390x-di, zlib-modules-4.17.0-rc7-s390x-di, zlib-modules-4.16.0-trunk-loongson-3-di, zlib-modules-4.17.0-rc7-powerpc-di, zlib-modules-4.17.0-trunk-alpha-generic-di, kernel-image-4.10.0-rc6-arm64-di, zlib-modules-4.17.0-rc7-armmp-di, zlib-modules-11.0-0-amd64-di, zlib-modules-4.17.0-rc7-parisc64-smp-di, zlib-modules-4.17.0-trunk-marvell-di, zlib-modules-4.17.0-trunk-armmp-di, kernel-image-4.10.0-rc6-686-di, zlib-modules-4.10.0-rc6-armmp-di, zlib-modules-11.0-0-486-di, zlib-modules-4.17.0-trunk-s390x-di, zlib-modules-4.17.0-trunk-powerpc-di, zlib-modules-4.17.0-rc7-sparc64-di, zlib-modules-4.17.0-trunk-m68k-di, kernel-image-4.10.0-rc6-amd64-di, zlib-modules-4.10.0-rc6-powerpc-di, zlib-modules-4.17.0-rc7-marvell-di, zlib-modules-4.17.0-rc7-parisc-di, zlib-modules-4.16.0-trunk-5kc-malta-di, zlib-modules-4.16.0-trunk-4kc-malta-di, kernel-image-4.10.0-rc6-686-pae-di