wszystkie opcje
jessie  ] [  stretch  ] [  buster  ] [  bullseye  ] [  sid  ]
[ Pakiet źródłowy: libmath-calculus-differentiate-perl  ]

Pakiet: libmath-calculus-differentiate-perl (0.3-2)

Odnośniki dla libmath-calculus-differentiate-perl

Screenshot

Zasoby systemu Debian:

Pobieranie pakietu źródłowego libmath-calculus-differentiate-perl:

Opiekunowie:

Zasoby zewnętrzne:

Podobne pakiety:

Algebraic Differentiation Engine

Math::Calculus::Differentiate can take an algebraic expression, parse it into a tree structure, modify the tree to give a representation of the differentiated function, simplify the tree and turn the tree back into an output of the same form as the input.

It supports differentiation of expressions including the +, -, *, / and ^ (raise to power) operators, bracketed expressions to enable correct precedence and the functions ln, exp, sin, cos, tan, sec, cosec, cot, sinh, cosh, tanh, sech, cosech, coth, asin, acos, atan, asinh, acosh and atanh.

Znaczniki: Rozwój oprogramowania: Rozwijanie w języku Perl, Biblioteki, Zaimplementowane w: Perl, Rola: Biblioteka współdzielona

Inne pakiety związane z libmath-calculus-differentiate-perl

  • wymaga
  • poleca
  • sugeruje
  • enhances

Pobieranie libmath-calculus-differentiate-perl

Pobierz dla wszystkich dostępnych architektur
Architektura Rozmiar pakietu Rozmiar po instalacji Pliki
all 9,9 KiB41,0 KiB [lista plików]