wszystkie opcje
buster  ] [  bullseye  ] [  bookworm  ] [  sid  ]
[ Pakiet źródłowy: geronimo-j2ee-management-1.1-spec  ]

Pakiet: libgeronimo-j2ee-management-1.1-spec-java (1.0.1-1)

Odnośniki dla libgeronimo-j2ee-management-1.1-spec-java

Screenshot

Zasoby systemu Debian:

Pobieranie pakietu źródłowego geronimo-j2ee-management-1.1-spec:

Opiekunowie:

Zasoby zewnętrzne:

Podobne pakiety:

Apache Geronimo J2EE Management 1.1 API

Apache Geronimo is an open source server runtime that integrates the best open source projects to create Java/OSGi server runtimes that meet the needs of enterprise developers and system administrators. Its most popular distribution is a fully certified Java EE 6 application server runtime.

This package contains the J2EE Management 1.1 API (JSR 77) (javax.management.j2ee.* classes).

Pobieranie libgeronimo-j2ee-management-1.1-spec-java

Pobierz dla wszystkich dostępnych architektur
Architektura Rozmiar pakietu Rozmiar po instalacji Pliki
all 12,1 KiB48,0 KiB [lista plików]