wszystkie opcje
buster  ] [  bullseye  ] [  sid  ]
[ Pakiet źródłowy: gradle-apt-plugin  ]

Pakiet: gradle-apt-plugin (0.10-1)

Odnośniki dla gradle-apt-plugin

Screenshot

Zasoby systemu Debian:

Pobieranie pakietu źródłowego gradle-apt-plugin:

Opiekunowie:

Zasoby zewnętrzne:

Podobne pakiety:

Gradle plugin to use Java annotation processors

This plugin does a few things to make it easier/safer to use Java annotation processors in a Gradle build:

 * it ensures the presence of configurations for your compile-time only
  dependencies (annotations, generally) and annotation processors,
  consistently across all supported Gradle versions;
 * automatically configures the corresponding JavaCompile and GroovyCompile
  tasks to make use of these configurations, when the java or groovy plugin
  is applied;
 * automatically configures IntelliJ IDEA and/or Eclipse when the
  net.ltgt.apt-idea or net.ltgt.apt-eclipse plugins are applied.

Pobieranie gradle-apt-plugin

Pobierz dla wszystkich dostępnych architektur
Architektura Rozmiar pakietu Rozmiar po instalacji Pliki
all 75,5 KiB103,0 KiB [lista plików]